تبلیغات
سفیر قانون - مطالب شهریور 1394
دست نوشته های شخصی

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 22 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:چهارشنبه هجدهم شهریورماه سال 1394-05:00 بعد از ظهر

قرار داد خرید و فروش ( مبایعه نامه ) : ( خرید و فروش مال غیر منقول )

عناوین و بخشهای قرارداد خرید و فروش مال غیر منقول :

1 ـ مشخصات فروشنده و آدرس و اقامتگاه او .

2 ـ مشخصات خریدار و آدرس و اقامتگاه او .

 

توجه 1 :

 اگر فروش توسط وكالت نامه و وكیل انجام می شود توجه شود ؛

ـ در وكالتنامه ، وكیل ؛ حق فروش ، حق اخذ ثمن و حق اسقاط خیارات داشته باشد .

ـ اگر وكیل طی وكالتنامه تمام اختیاراتش را به خریدار می دهد ، دقت شود كه وكیل در

وكالتنامه خود از مالك یا فروشنده ، « حق توكیل به غیر » داشته باشد .

ـ وكالت نامه بلا عزل باشد . و در آن قید شده باشد ؛

    ـ موكل حق ضم وكیل دیگری را نداشته باشد ؛

    ـ موكل حق انجام موضوع وكالت را توسط خود نداشته باشد .

توجه 2 :

اگر فروشنده ، ولی مالك است دقت شود ؛

ـ دقت شود ، مالك ( اگر صغیر است ) در هنگام معامله كبیر نشده باشد .

ـ اگر فروشنده قیم مالك است ، ملاحظه ی قیم نامه و مفاد آن لازم است و دقت شود ؛

 قیم بطور مطلق حق فروش دارد و یا با نظارت و دخالت مراجع قضایی .

ـ در صورتی كه مجوز قیم در فروش با نظارت باشد ، این مجوز بایستی از مقامات اخذ و توسط

قیم ارائه گردد .

توجه 3 :

اگر مورد معامله به فروشنده ارث رسیده است ؛

ـ ارائه گواهی انحصار وراثت

ـ ملاحضه ی برگ مفاصا حساب مالیات بر ارث

توجه 4 :

دقت در وضعیت شخصی فروشنده :

ـ ممنوع المعامله نباشد .

ـ مشمول فراری نظام وظیفه نباشد .

ـ مشكوك به حجر نباشد ( در افراد خیلی مسن و یا مریض الاحوال ) / صورت محجورین در

اداره سرپرستی موجود است .

3 ـ مورد معامله شامل حدود و محل وقوع و تجهیزات و . . . . . .

4 ـ قیمت ملك و شرایط پرداخت آن

5 ـ شروط و توضیحات شامل :

1 ـ 5 ـ اسقاط كافه خیارات و خیار غبن

2 ـ 5 ـ موعد دقیق حضور در دفترخانه و تشریفات انتقال رسمی ملك

3 ـ 5 ـ ارائه مفاصا حساب های ؛ شهرداری ، امور مالیاتی ، آب ، برق ، تلفن ، گاز و . . . . .

          توسط فروشنده

4 ـ 5 ـ تعهد خریدار به پرداخت بقیه بهای ملك در دفترخانه

5 ـ 5 ـ تحویل رسمی مبیع قبل از حضور دفترخانه و ذكر آن در مبایعه نامه

6 ـ 5 ـ شروط مربوط به عدم حضور در دفترخانه برای انتقال رسمی ملك

7 ـ 5 ـ شرایط حق فسخ

8 ـ 5 ـ تعهد به پرداخت هزینه دادرسی در صورت اقدام قضایی توسط متخلف از شرط

9        ـ 5 ـ نحوه اقدامات در تأخیر تحویل مبیع

10-5 ــ امضاء فروشنده و خریدار و دو تن شاهد .

                                       ***********************

قرارداد فروش موبایل :

عناوین و بخشهای قرارداد فروش تلفن همراه :

1 ـ مشخصات فروشنده و محل اقامت او .

2 ـ مشخصات خریدار و محل اقامت او .

3 ـ مورد معامله

4 ـ بهای كالا

5 ـ توضیحات شامل ؛

1 ـ 5 ـ ذكر این مطلب كه موبایل به رویت خریدار رسیده و سلب حق اعتراض و انصراف نسبت

         به معامله طرفین .

2 ـ 5 ـ قطعی بودن معامله

3 ـ 5 ـ ذكر این مطلب كه پرداخت كمیسیون به عهده طرفین است .

4 ـ 5 ـ فروشنده متعهد به پرداخت كلیه قبوض رسیده تا تاریخ انعقاد معامله و تحویل مبیع و

         دیگر بدهی های وی به اداره مخابرات .

5 ـ 5 ـ تعیین تاریخ حضور طرفین در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال .

6 ـ 5 ـ ذكر این مطلب كه پس از معامله قطعی در دفترخانه ، این قرارداد از درجه اعتبار ساقط

          است .

6ـ شرایط :

اگر شرطی به توافق طرفین می رسد به شرط عدم مغایرت با قانون در این بخش

  ذكر می شود .

7 ـ امضاء ، فروشنده ، خریدار و امضاء و مهر نمایشگاه فروش .

                                          ****************

قرارداد كار موقت :

این قرارداد در بخشهای ذیل تنظیم می شود .

1 ـ مقدمه :

بر اساس مفاد ماده دوم قانون كار جمهوری اسلامی ایران ، این قرارداد كار بین شركت . . . .

. . . كه در این قرارداد به اختصار كارفرما نامیده می شود و خانم / آقای . . . . . .  . فرزند . .  .

. . . . دارای شناسنامه شماره . . . . . . . . صادره از . . . . . مشخصات كارت ملی . . . . . . .

 ساكن . . . . . . . . كه از این پس كارگر نامیده می شود منعقد می گردد .

2 ـ مدت قرارداد : شامل نگارش شروع و خاتمه مدت قرارداد .

3ـ محل انجام خدمت و موضوع كار

4 ـ ذكر دوره ی آزمایشی در صورت نیاز

5 ـ ساعات كار

6 ـ حق السعی شامل : حقوق ماهیانه / حق جذب / خوار و بارو مسكن / عائله مندی / و

سایر مزایا به ریال .

7 ـ مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی .

8 ـ استفاده از تعطیلات رسمی بر اساس قانون كار

9 ـ استفاده از مرخصی

10 ـ نحوه ی فسخ قرارداد و شروط آن

11 ـ نحوه ی رفع اختلاف . . . . . .

12 ـ ذكر این مطلب كه ؛ سایر موارد پیش بینی نشده در این قرارداد ، براساس قانون كار و

سایر قوانین و مقررات مربوطه

13 ـ تاریخ تنظیم قرارداد

14 ـ امضاء كارفرما و كارگر

                                      ***********************

نگارش استشهادیه :

از كسانی كه در تاریخ 17 / 9 / 80 ساعت 10:30  صبح در مغازه . . . . . . . حضور داشته و

شاهد فحاشی آقای / خانم . . . . . . . . به اینجانب بوده اند . استدعا دارم مراتب را گواهی

نمایند .

 

                                                                                                 با احترام

 

1 ـ اینجانب . . . . . . . .  به نشانی . . . . . . . . صحت مراتب فوق را تصدیق و گواهی می

     كنم .

 

                                                                                                      امضاء

 

2 ـ اینجانب . . . . . . . . به نشانی . . . . . . . صحت مراتب فوق را تصدیق و گواهی می كنم

 

                                                                                                     امضاء

                                  *************************

نحوه ی نگارش و تنظیم صورتجلسه :

1 ـ تاریخ و ساعت تشكیل صورتجلسه

2 ـ علت تشكیل جلسه . مثال :  به منظور حل اختلاف موجود بین شركت . . . . . . . . و

شركت پیمانكاری . . . . . . . مبنی بر . . . . . . . . . ( شرح اختلاف )

3 ـ محل جلسه

4 ـ حاضرین در جلسه

5 ـ شرح جلسه ( بیان اظهارات مختصر حاضرینی كه سخن گفته اند ) / در صورت نیاز و

اهمیت سخن ، گاهی لازم است كل مطلب گوینده ضبط شود .

6 ـ مواردی كه در این جلسه طرفین بر سر آن به توافق رسیده اند .

7 ـ عبارت كوتاهی در بیان ساعت خاتمه جلسه .

تذكر :

در مواردی كه یكی از حضار از امضاء صورتجلسه امتناع می كند لازم است در صورت

جلسه منعكس گردد .

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 21 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:چهارشنبه هجدهم شهریورماه سال 1394-04:58 بعد از ظهر

نحوه ی  نگارش و تنظیم قرار دادها :

یكم ـ اجاره نامه :

الف: برای تنظیم یك قرار داد اجاره لازم است به قوانین ذیل آشنا و آنها را مرور كنید .

1 ـ قانون مدنی مواد مربوط به عقد اجاره

2 ـ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

3 ـ قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 1362

4 ـ ماده واحده ی الحاقی به قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 1362 و مصوب 1365

5 ـ قانون و آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر مصوب 1376

ب : اگر به هنگام اجاره مبلغی به عنوان ودیعه با قرض الحسنه به موجر داده می شود .

      بایستی هویت موجر را مشخص و از محل مورد اجاره مطمئن گردد كه متعلق به همان

      موجر است و این مبلغ را به او پرداخت كند .

ج: اگر اجاره توسط وكیل از طرف مالك صورت می گیرد . مبلغ ودیعه را یا ؛

1 ـ به مالك دهید .

2 ـ در غیر این صورت وكالت نامه را بررسی كنید كه وكیل هم در اجاره ی ملك وكالت داشته

    باشد و هم در اخذ وجه ودیعه .

بخش های اجاره نامه ی واحد مسكونی :

1 ـ مشخصات موجر ( در صورت داشتن وكیل ، مشخصات وكیل هم درج گردد . )

2 ـ مشخصات مستأجر

3 ـ مورد اجاره .

4 ـ مدت اجاره ؛ روز ، ماه ، سال شمسی

5 ـ مبلغ اجاره بها و ترتیب پرداخت آن

 شروط و توضیحات شامل :

1 ـ تصریح بر عدم حق انتقال عین مستأجره به غیر .

2 ـ تأكید بر اینكه مورد اجاره برای سكونت مستأجر و عائله اش است .

3 ـ تصریح بر مسئول پرداخت هزینه های آب / برق / گاز / تلفن / آسانسور و . . . .

    بودن مستأجر

4 ـ تأكید بر این موضوع كه تعمیرات اساسی و كلی بر عهده موجر و تعمیرات جزئی با

     مستأجر است .

5 ـ تصریح بر این نكته كه تخلف مستأجر از شروط مندرج در آن اجاره نامه موجب حق

فسخ برای موجر قبل از پایان مدت اجاره خواهد داشت .

6 ـ تعیین اجرت المثل در صورت ادامه تصرف مستأجر در عین مستأجره پس از انقضاء مدت

    اجاره .

7 ـ تعیین مبلغ ودیعه یا قرض الحسنه ( كه در عرف به آن رهن می گویند ) و تاریخ

    بازپرداخت آن كه طبعاً مصادف با انقضاء مدت اجاره است .

8 ـ ذكر این مطلب كه در صورت تخلیه ملك توسط مستأجر و امتناع موجر از تحویل ،

مستأجر با احراز تأمین دلیل و تحویل كلید مورد اجاره به دفتر دادگاه بری الذمه خواهد بود .

9 ـ ذكر تاریخ تنظیم اجاره نامه و تعداد نسخ آن و ذكر تاریخ حقیقی تحویل مورد اجاره به

    مستأجر

10 ـ دیگر توضیحات لازم مثل ؛ هزینه نگهداری دستگاههای گرمایش و سرمایش /

      آسانسور شارژ . . . . . .

امضاء طرفین و شهود .

                                     *********************

اجاره نامه ی محل كسب و پیشه و تجارت :

 آنچه در تنظیم این نوع اجاره نامه بایستی مد نظر داشت . مسئله ی « سرقفلی » و « حق

كسب و پیشه و تجارت » است . بدیهی است در تنظیم اجاره نامه ی محل كسب و كار و

تجارت بایستی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 را لحاظ داشت .

 

بخشهای یك اجاره نامه ی محل كسب و پیشینه و تجارت :

ـ كلیه ی بخشهای اجاره نامه ی محل مسكونی شامل ؛ مشخصات موجر و مستأجر / مورد

اجاره / مدت اجاره / مبلغ اجاره بها و نحوه ی پرداخت آن / و شروط و توضیحات در این اجاره

نامه هم بایستی درج شود . پرداخت و اخذ سرقفلی بر حسب قانون موجر و مستأجر مصوب

1376 در بخش شروط و توضیحات درج گردد .

ـ حتی الامكان محل را به موجب سند رسمی به اجاره دهید .

ـ در بخش شروط ، اگر سرقفلی دریافت نشده حتماً ذكر شود كه ؛ سرقفلی و هیچ وجهی از

   مستأجر دریافت نشده است .

ـ در اجاره نامه تصریح شود كه اجاره نامه تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 است

   . مسئله سرقفلی در قانون اخیرالذكر در موارد 11 ـ 6 آن ذكر شده است .

توجه :

به نظر می رسد در قانون مصوب 1376 اخیرالذكر « حق كسب و پیشه و تجارت » حذف

شده است . ولی با دقت در موارد مذكور معلوم می گردد كه آنچه در ماده ی 8 این قانون به

مستأجر در قبال اسقاط حق خود تحت عنوان « سرقفلی » نامیده شده ، در حقیقت همان

 حق كسب و پیشه و تجارت است . و یا شاید بتوان به آن عنوان ؛ « وجه اسقاط حق » داد .

 لذا در ماهیت امر تغییری حاصل نشده است زیرا اسقاط حق كسب و پیشه نیاز به دلیل

قانونی دارد .

علت حذف عنوان « حق كسب و پیشه و تجارت » در قوانین جدید ، نظریه ی

شماره 1488 مورخ 1363 شورای محترم نگهبان است كه در آن ؛ حق كسب و پیشه و تجارت

در ملك غیر مذكور در ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 را شرعی ندانسته

است . ولی اخذ سرقفلی را طبق فتوای تحریرالوسیله مجاز دانسته است . علی هذا به نظر

می رسد برای مراعات حق كسب و پیشه و نیز نظر شورای نگهبان ـ حق كسب و پیشه را

عنوان « سرقفلی » داده است . در حالیكه بنا به تعریف سرقفلی را مستأجر به مالك می

دهد نه بالعكس . بنابراین حق ساقط نشده ، عنوان عوض شده است .

ـ قراردادهای اجاره عادی بایستی با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم و به امضای موجر و

مستأجر برسد و نیز دو معتمد به عنوان شهود ذیل آنها را امضاء و گواهی نمایند .

 

ویژگی اجاره محل های كسب و پیشه و تجارت :

1 ـ بعد از انقضاء مدت ، اینگونه اجاره ها به حكم قانون ادامه و استمرار دارد . و محل به صرف

    انقضاء مدت قابل تخلیه نیست مگر تحقق یكی از شرایط تخلیه در قانون .

2 ـ برای اینگونه اجاره ها برای مستأجر حق كسب و پیشه و تجارت ایجاد می شود . این حق

منتفی نمی شود مگر در صورت تخلف مستأجر از شرایط قانون و اجاره نامه .

                                       ***************************

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 20 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:چهارشنبه هجدهم شهریورماه سال 1394-04:55 بعد از ظهر

فصل سوم :

نگارش و تنظیم دیگر متون حقوقی

یكم ـ برگ درخواست :

الف ـ معنای درخواست به مفهوم اعم :

درخواست در لغت به معنای تقاضا یا خواهش كردن است . در اصطلاح حقوقی به مفهوم اعم

آن بدو شكل در قوانین و متون حقوقی مطرح است ؛

1 ـ وقتی كه دعوایی یا امری در دادگاه از پیش مطرح بوده و اصحاب دعوی در خصوص

موضوعاتی از محضر دادگاه درخواستی را می نمایند . مثل ؛

ـ درخواست آزاد شدن مال بازداشتی و توقیف مالی دیگر به عوض آن .

ـ درخواست سوگند از طرف مقابل .

ـ . . . . . . . . . . . . .

عملی كه دادگاه در پاسخ این نوع درخواست ها انجام می دهد ، می تواند عمل ساده ی

قضایی باشد . ( مثل ؛ دستور تجدید جلسه ) و یا در قالب قرار باشد . ( مثل ؛ صدور قرار ایتان

سوگند ) .

2 ـ در مفهوم عامی دیگر، به معنای طلب امری از دیگری شامل ؛ اقامه دعوی ،

 دادخواهی و... می شود كه البته بر عكس مورد قبل كه درخواست را بر روی كاغذ معمولی

می توان نوشت ؛ درخواست در این مفهوم همان تنظیم دادخواست و یا درخواست در فرم

دادخواست است . درخواست جلب ثالث ، یعنی دادن دادخواست مبنی بر درخواست جلب

ثالث .

ب ـ درخواست به معنای اخص :

درخواست به معنای اخص ، اقدامی است كه دادگاه را مكلف به رسیدگی و صدور رأی می

نماید . مثل ؛ درخواست صدور قرار تأمین خواسته / درخواست صدور دستور موقت .

اقدام دادگاه در پاسخ به این درخواست ها جز در مورد صدور حكم ابطال رأی داور در ماده ی

490 قانون تجارت ، نمی تواند بیش از صدور یك قرار باشد . این درخواستها بایستی در فرم

دادخواست مطرح گردد .

ج ـ درخواست در امور حسبی :

اقدام دادگاه در پاسخ به درخواست در امور حسبی ، مشمول مقررات قانون امور حسبی

است . و شامل ؛

ـ تصمیم : همچون موضوع ماده ی 22 قانون امور حسبی .

ـ تصدیق : همچون موضوع ماده ی 360 قانون امور حسبی ( تصدیق انحصار وراثت ) .

ـ و گاهی حكم : همچون موضوع ماده ی 59 / 64 تا 66 قانون امور حسبی ( حكم حجر ) .

 

نمونه چند درخواست :

درخواست استرداد دعوی از دادگاه :

ریاست محترم شعبه . . . . . . دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان . . . . . . .

موضوع : درخواست استرداد دعوی

با سلام .

احتراماً ، به استحضار می رساند ؛

   این شركت در خواهان دعوی مطروحه در آن شعبه به كلاسه پرونده شماره . . . . . . . می

باشد به جهت صرف نظر از دعوی ، علیه شركت پیمانكاری . . . . . . . . . تقاضای استرداد

دعوی و صدور قرار سقوط دعوی را وفق ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی از آن قاضی

محترم دارد .

 

                                                                                        با تشكر و احترام

                                   ************************

 

درخواست صدور اجرائیه :

ریاست محترم شعبه . . . . . . . دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان . . . . . . . .

سلام علیكم

احتراماً ، ضمن تقدیم نسخه ابلاغ شده ی حكم شعبه ی . . . . . . . . دادگاه تجدیدنظر استان

، با ملاحضه اینكه رای صادره به محكو علیه ( تجدیدنظر خواه ) ابلاغ گردیده و مستعد صدور

اجرائیه شده است ، لذا از محضر عالی صدور دستور بر تدارك اجرائیه و ابلاغ آن به محكوم

علیه مورد استدعاست .

 

                                                                                        با تشكر و احترام

 

اعتراض نسبت به نظر كارشناسی :

ریاست محترم شعبه ی . . . . . . . . . دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان . . . . . . . . . .

موضوع : اعتراض به نظریه كارشناسی در دعوی مطروحه در پرونده كلاسه . . . . . . . . . .

با سلام ،

 احتراماً ،

 بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به اظهارات كارشناس محترم در نظریه ای كه در تاریخ . .

. . . به اینجانب ابلاغ گردیده در مهلت مقرر قانونی اعلام می دارم . مراتب به انضمام دلایل رد

نظریه كارشناس طی لایحه ای تقدیم می گردد .

 

                                                                                                  با احترام 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

وثیقه گذاری اموال دولتی ( امکان یا عدم امکان )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:چهارشنبه هجدهم شهریورماه سال 1394-04:47 بعد از ظهر

معرفی اموال دولتی به عنوان وثیقه ( امکان یا عدم امکان ) :

 

پرسش :

آیا امکان دارد از اموال دولتی برای وثیقه گذاری برای مسئول متهم استفاده کرد ؟

استدلال نخست :

اگر جرمی که متهم ( مسئول ) به خاطر آن تحت تعقیب قرار گرفته ، از جرایمی باشد که به

اعتبار مسئولیت دولتی وی باشد به طوری که اگر چونین سمتی نداشت ، تحت تعقیب قرار

نمی گرفت ، چون پاسخگویی او به اتهام به عنوان شخصی که به اعتبار سمت خود متهم

واقع شده است ( نه به عنوان شخص حقیقی ) ، بنابراین پذیرش وثیقه دولتی در مورد چونین

متهمی قابل طرح است .

اما ، اگر نوع جرم به گونه ای بود که مسئولیت شخص در آن دخیل نبوده است . چون جرم ،

کاملاً جنبه ی شخصی دارد ، لذا نمی توان مال دولت را وسیله ی آزادی شخص حقیقی قرار

داد .

در پاسخ به این استدلال بایستی گفت :

یکی از تعهدات ناشی از وثیقه گذاری ، حاضر کردن متهم است . تخلف از حاضر کردن متهم

موجب ضبط مال مورد وثیقه می گردد . حال باید پرسید ؛ چگونه دولت می تواند مال متعلق

به خود را ضبط کند ؟

استدلال دوم :

وثیقه در حقیقت بازداشت و توقیف مال وثیقه گذار است . به موجب قانون نحوه ی پرداخت

محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1368 ، اگر اداره ی محکوم

علیه هم واقع شده باشد ، قانون اجازه ی بازداشت مال او را نداده است . بدین ترتیب چگونه

می توان مال دولت را که به عنوان وثیقه پذیرفت و آن را توقیف کرد ؟

نتیجه : امکان وثیقه گذاری از اموال دولتی وجود ندارد .

تکمله :

1 ــ در قوانین موجود ، وثیقه گذاری اموال دولتی پیش بینی نشده و به آن تصریحی نیست .

2 ــ ضبط وثیقه ی دولتی ، به نوعی قراردادن آن مال است در غیر جایگاه قانونی آن . که در

این صورت مشمول تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است .

حاصل اینکه : اموال دولتی را نمی توان به عنوان وثیقه معرفی کرد . و در این دو استدلال

استدلال دوم مستحکم و قابل دفاع است .

پرسشی دیگر :

اگر مال دولتی به عنوان وثیقه به دادسرا معرفی شد ، آیا قاضی دادسرا می تواند آن را بپذیرد

یا این پذیرش ممنوع است ؟

پاسخ :

 قبول این مال به عنوان وثیقه توسط قاضی دادسرا ، در حقیقت فراهم کردن موجبات تصرف

غیرقانونی در اموال دولتی است . بنابراین پذیرش مال دولتی برای قاضی دادسرا ممنوع و چه

بسا موجب تعقیب قضایی وی شود .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 19 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه سوم شهریورماه سال 1394-06:26 بعد از ظهر

در صورت ورود خسارت ناشی از عمل مشتكی عنه :

ـــ هدف اولیه از طرح شكایت علیه مشتكی عنه ، تقاضای تعقیب و مجازات كیفری اوست .

حال اگر بر اثر عمل ارتكابی مشتكی عنه ضرر و زیان مادی هم به شاكی وارد شده باشد .

مجرم مسئول جبران این ضرر و زیان است و شاكی می تواند برای مطالبه وجه جبرانی

خسارت ، دادخواست ضرر وزیان تقدیم مرجع كیفری نماید .

ـــ در فرم های شكوائیه ای كه طراحی دادگستری است . در انتهای فرم جایی برای ذكر

خسارت ناشی از عمل ارتكابی به ریال و تقاضای صدور اجرای قرار تأمین خواسته منظور كرده

است .

ـــ به موجب ماده 12 ق . آ . د . ك ضمن صدور حكم جزایی ، حكم ضرر و زیان مدعی

   خصوصی هم صادر می شود . ( بدین معنی كه به دادخواست حقوقی ضرر و زیان هم

  قاضی جزایی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می كند . )

ـــ اگر مشتكی عنه تبرئه شد به موجب رای وحدت رویه 649 مورخ 5 / 7 / 79 دیوان عالی

    كشور ، دادگاه كیفری می تواند به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی كند .

ـــ مهلت تقدیم دادخواست برای مطالبه ی خسارت ضرر و زیان ناشی از جرم تا ؛ اعلام ختم

دادرسی در مرحله بدوی است .

ـــ ضرر و زیان قابل مطالبه عبارتند از ؛ خسارت مادی حاصل از جرم / منافع ممكن الحصول كه

    مدعی خصوصی از آنها بر اثر ارتكاب جرم محروم شده است .

 

شرایط طرح دعوی ضرر و زیان در مرجع كیفری :

1 ـ در جریان بودن دعوای عمومی .

2 ـ لزوم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ی دادرسی .

3 ـ تقدیم دادخواست تا زمان اعلام ختم دادرسی .

خسارت جسمانی مازاد بردیه :

خسارت جسمانی مازاد بر دیه همانند ؛ هزینه های معالجه ، جبران خسارت از كار افتادگی و

افزایش مخارج زندگی به موجب رای اصراری 104 مورخ 14 / 9 / 68 قابل مطالبه در قالب

دعوای خصوصی تلقی نمی شود . بدین معنی كه ؛ مطالبه ی ضرر و زیان وارده بر شخص بر

اثر جرم واحد ، تحت عنوان دیگری غیر از دیه ، فاقد مجوز قانونی است .

چند نمونه شكوائیه :

1 ـ افتراء :

سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب . . . . . . .

سلام علیكم

احتراماً ، به استحضار می رساند ؛

مشتكی عنه در مورخ . . . . . . . . در حضور اهالی محل ( صورت جلسه تأیید و گواهی

همسایگان به پیوست ) ، اینجانب را متهم به سرقت و خیانت در امانت نموده است . حال با

عنایت به شرح ماوقع و گواهی همسایگان و به استناد ماده ی 697 قانون مجازات اسلامی ،

تقاضای رسیدگی و تعقیب جزایی و مجازات مشتكی عنه را دارم .

                                                                                با سپاس و احترام

                                                                                       امضاء

2 ـ خیانت در امانت :

سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب . . . . . . .

 سلام علیكم

با احترام ، به استحضار عالی می رساند ؛

اینجانب طی رسید مورخ . . . . . . . تعداد 150 دستگاه تلویزیون توشیبا 12 اینچ را به رسم

امانت نزد مشتكی عنه گذاشتم تا بعد از انجام كار خود در جزیره كیش از نامبرده بگیرم . در

بازگشت از سفر متوجه شدم كه مشتكی عنه بر خلاف اخلاق حسنه ی امانت داری ،

نسبت به فروش تلویزیون های موصوف اقدام نموده است . حال نظر به مراتب یاد شده و با

استناد به ماده ی 674 قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات كیفری

مشتكی عنه را دارم .

3 ـ دریافت رشوه :

سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب . . . . . . . .

سلام علیكم .

با احترام ، به استحضار می رساند ؛

مشتكی عنه كه كارشناس ارزیابی املاك است و توسط شعبه . . . . . . . دادگاه عمومی (

حقوقی ) شهرستان با قید قرعه انتخاب شده است . وفق شهادت 6 تن از شهود ( شهادت

به پیوست ) ، مشتكی عنه با دریافت مبلغ یك میلیون ریال رشوه به نفع خوانده دعوی

حقوقی اظهار نظر كارشناسی نموده است . حال با توجه به مراتب یاد شده و به استناد ماده

ی 588 قانون مجازات اسلامی ، تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات جزایی مشتكی عنه را

دارم .

                                                                                  با تشكر و احترام

                                                                             امضاء

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 18 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه سوم شهریورماه سال 1394-06:25 بعد از ظهر

و ـ نگـــــــــــارش شـــــــــــكوائیه :

وقتی كسی نسبت به ما جرمی مرتكب شود ، برای دادخواهی و تقاضای مجازات مجرم

بایستی به مرجع ذیصلاح ( دادسرا ) شكوائیه نوشت .

شكوائیه را می توان بر روی كاغذی عادی ( غیر فرم ) نوشت و تقدیم دادسرا كرد ولی

دادگستری فرمهایی طراحی كرده كه می توان از آن نیز استفاده كرد . پیشنهاد می شود اگر

هم فرم مذكور را در اختیار ندارید با ملاحظه این فرمت در این نوشته ، بخشهای یك شكوائیه

را مندرج در این فرمت در كاغذ عادی رعایت كنید .

ملاحظاتی در تنظیم شكوائیه :

1 ـ اگر نگارش شكوائیه توسط شخص غیر آشنا به امر وكالت و حقوقی صورت می گیرد بهتر

است تنها به شرح ماوقع و اوصاف قضیه بپردازد و از نام بردن عنوان مجرمانه ی عمل ارتكابی

خودداری كند . ( اصولاً ، تعیین عنوان مجرمانه با دادستان است و ما در این خصوص وظیفه ای

نداریم . )

2 ـ لیكن اگر شكوائیه توسط وكیل یا نماینده حقوقی تنظیم می شود . طرح عنوان مجرمانه

ی عمل ارتكابی و ذكر ماده ی قانونی مربوط بلامانع بلكه مطلوب است . زیرا نشانگر تسلط

وكیل به قانون است .

لازمه این كار آنست كه وكیل به خوبی با قوانین مجازات و جزایی آشنا باشد و بتواند به عمل

ارتكابی متهم عنوانی مجرمانه دهد .

جهت سهولت در دسترسی به عنوان مجرمانه و قانون مربوط ، كتاب « عناوین مجرمانه »

تدوین معاونت آموزش قوه قضائیه ، پیشنهاد می شود .

3 ـ در تنظیم شكوائیه حتی المقدور تلاش شود در توصیف جرم و عمل ارتكابی از الفاظ و

عباراتی استفاده شود كه در ماده ی قانونی مربوطه آمده است . مثلاً ؛ در اتهام جعل سند

اینگونه بنویسیم :

[ . . . . مشتكی عنه با ساختن مهر این اداره و تنظیم نامه ای ممهور به آن مهر ساختگی 

مرتکب جعل نامه های اداری شده .......] لازمه ی این گونه نگارش ، مراجعه به

ماده ی قانونی مربوطه و استفاده از الفاظ و عبارات آن ماده ی قانونی است . در مثال ، از

الفاظ ماده ی 523قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم جعل و تزویر استفاده شده است .

4 ـ هزینه ی رسیدگی به دعوای كیفری به موجب جدول ماده ی 3 قانون وصول برخی از

درآمدهای دولت و . . . . . عدد مقطوعی است . / هزینه شكایت كیفری علیه صادر

كننده چك بلامحل متناسب با مبلغ چك است .

5 ـ قبل از تنظیم شكوائیه ، علاوه بر مرور قوانین جزایی برای یافتن عنوان مجرمانه ، توجه به

صلاحیت دادگاههای كیفری رسیدگی كننده حایز اهمیت است . گرچه قاضی ابتدا بایستی

صلاحیت خود و دادگاه را بررسی نماید و در صورت عدم صلاحیت ، قرار عدم صلاحیت صادر

نماید . ولی این توجه به صلاحیت دادگاه ، از اطاله دادرسی جلوگیری می كند .

یادآوری :

شكوائیه را در چهار محل به مرجع قضایی می توان تقدیم و تقاضای رسیدگی كرد :

 ــ محل وقوع جرم

ـــ محل كشف جرم

ـــ محل دستگیری متهم

ـــ محل اقامت متهم

كسانی كه رسیدگی به جرائم آنها در صلاحیت دادگاههای شهرستان مركز استان است :

1ـ شهرداران شهرستانها

2 ـ رؤسای ادارات دولتی

3 ـ كارمندان دولت كه مرتكب جرایم ؛ ارتشاء ، اختلاس ، تصرف غیر قانونی و كلاهبرداری

     شدند .

محل رسیدگی به اتهامات مقامات :

رسیدگی به كلیه اتهامات افراد مندرج در پاراگراف دوم تبصره ماده 4 قانون احیاء دادسراها در

صلاحیت « دادگاه كیفری استان تهران » است . و تحقیقات مقدماتی این اتهامات را به

استناد ماده 14 آیین نامه قانون احیاء دادسراها ، منحصراً در صلاحیت « دادسرای تهران »

می باشد .

نحوه ی تنظیم شكوائیه :

1 ـ مشخصات شاكی : شامل ؛ نام و نام خانوادگی / نام پدر / تاریخ تولد و نشانی دقیق

     اقامتگاه .

2 ـ مشخصات مشتكی عنه : شامل ؛ نام و نام خانوادگی / نام پدر / و نشانی دقیق

     اقامتگاه .

یك نكته در مورد ضمائر در عربی :

ـ اگر متهم یك نفر و مرد باشد ، می نویسیم ؛ مشتكی عنه

ـ اگر متهمین  دو نفر و مرد یا زن باشند ، می نویسیم ؛ مشتكی عنهما

ـ اگر متهم یك نفر و زن باشد ، می نویسیم ؛ مشتكی عنها

ـ اگر متهمین چند مرد باشند ( بیش از دو نفر ) می نویسیم ؛ مشتكی عنهم

ـ اگر متهمین چند زن ( بیش از دو نفر ) باشند می نویسیم ؛ مشتكی عنهن

توضیحی در مورد عنوان سه گانه ی طرف شكایت :

ــ طرف شكایت در شكوائیه مشتكی عنه نامیده می شود .

ــ طرف شكایت در مرجع تعقیب و رسیدگی « متهم » نامیده می شود .

ـــ طرف شكایت پس از اثبات جرم « مجرم » نامیده می شود .

3 ـ موضوع شكایت :

مثلاً ؛ توهین و افترا / جعل اسناد دولتی / مطالبه وجه چك بلا محل / سرقت / قتل و . . . .

4 ـ نگارش تاریخ و محل وقوع جرم :

ــ تاریخ وقوع جرم به ساعت / روز / ماه / سال

ــ محل دقیق وقوع جرم

5 ـ شرح ماوقع :

1 ـ عنوان :

[ سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان . . . . . . ]

2 ـ شروع متن با كلمات احترام آمیز :

سلام علیكم

احتراماً به استحضار می رساند ؛

3 ـ شرح عمل ارتكابی توسط مشتكی عنه :

[ مشتكی عنه رأس ساعت 10 صبح مورخ 7 / 12 / 90 با ورود به دفتر محل كارم در اداره ی

حقوقی شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران در حضور همكاران مرا با عناوین غیر موجه

تهدید به قتل نموده است . ( صورت جلسه تنظیمی و شهادت همكاران به پیوست ) . ]

4 ـ ذكر مستند قانونی و تقاضای تعقیب و مجازات :

[ . . . . لذا با عنایت به شرح ماوقع و با استناد به ماده 669 قانون مجازات اسلامی ، تقاضای

رسیدگی و تعقیب جزایی و مجازات مشتكی عنه را دارم . ]

5 ـ بكارگیری كلمات محترمانه و سپاسگزاری و امضاء شكوائیه :

 با سپاس و تجدید احترام

                                    امضاء
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 17 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه سوم شهریورماه سال 1394-06:18 بعد از ظهر

ح ـ طرح شكایت در دیوان عدالت اداری :

طرح شكایت در دیوان عدالت اداری به موجب تنظیم برگ دادخواست مخصوص این دیوان

است كه این فرم را می توان از دفاتر پست خریداری كرد .

برگ دادخواست از 5 ردیف و محل نگارش شرح شكایت و دلایل و مستندات تشكیل شده كه

ردیف اول و دوم به 5 ستون تقسیم شده است .

ـــ در ردیف اول عناوین درج شده است .

ـــ در ردیف دوم بایستی مشخصات شاكی شامل ؛ نام و نام خانوندگی / نام پدر / شغل / و

  محل اقامت وی نوشته شود .

ــ در ردیف سوم با عنوان « وكیل شاكی » مشخصات وكیل ( در صورتی كه شاكی وكیل

  داشته باشد ) ذكر می گردد .

ـــ در ردیف چهارم با عنوان « طرف شكایت » نام وزارتخانه یا مؤسسه ی طرف شكایت

نگاشته می شود . ( مثلاً ؛ شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران )

ـــ در ردیف پنجم با عنوان « موضوع شكایت » ، اگر مورد شخصی است كه مورد شكایت درج

می گردد مثل ؛ [ اعتراض به حكم اخراج از سازمان یاد شده . . . . ]

و اگر موضوع شكایت تقاضای ابطال آیین نامه ( ماده یا مواد و یا تبصره ای از آن ) و یا

دستورالعملی اداری و یا بخشنامه ای باشد . مورد با ذكر ماده و شماره دستورالعمل و

بخشنامه رامی نویسیم . مثلاً ؛ [ ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات

حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 21 / 2 / 1374 هیأت وزیران .

شرح شكایت و دلایل و مستندات :

یكم ـ اگر دعوی و شكایت شخصی است :

1 ـ عنوان این متن خطاب به ریاست دیوان عدالت اداری است . لذا می نویسیم ؛

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

2 ـ نگارش شرح را با كلمات احترام آمیز آغاز می كنیم .

سلام علیكم

احتراماً به استحضار عالی می رساند .

3 ـ معرفی خود ( شاكی ) و بیان شرح واقعه . ....

    اینجانب محمد رسولی مستخدم رسمی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

    شهرداری گچساران به علت . . . . . . . . . . . . قادر به حضور در محل كار م به

   مدت 6 ماه نشدم . در بازگشت مواجه با حكم اخراج خود به شماره . . . . . . . . به

    استناد ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری شدم .

4 ـ ذكر دلایل مبنی بر بلاوجه بودن اقدام اداره متبوع . . . . . . .

علی هذا ، با توجه به اینكه شهرداریها در زمره ی سازمانهای مذكور در ماده ی 23

قانون یاد شده از حیثیت اعمال مجازات اخراج از خدمت به علت غیبت نمی باشد .

و از جهتی به موجب بخشنامه ی  شماره 23 / 2 / 42507 مورخ 10 / 11 / 1366

شهرداریها رأساً مجاز به صدور اخراج كاركنان در اجرای ماده ی فوق الاشعار نمی

باشند و این امر صرفاً در حیطه ی اختیارات مقام عالی وزارت است . . . . .

5 ـ تقاضای خود از دیوان عدالت اداری ؛

لذا نسبت به حكم اخراج صادره اعتراض داشته و تقاضای رسیدگی و صدور حكم

شایسته مبنی بر فسخ حكم اخراج اینجانب و نهایتاً برقراری رابطه ی استخدامی

را دارم .

6 ـ و در پایان ذیل شرح را با بیان عنوان محترمانه ای امضاء می كنیم . . . . . . .

دوم ـ اگر تقاضای ابطال آیین نامه یا . . . . را داشته باشیم :

1 ـ مخاطب در این نوع شكوائیه ها ، « ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت

اداری » است . پس شرح شكایت را با این عنوان آغاز می كنیم .

2 ـ شروع با عبارت محترمانه ؛ « احتراماً ، به استحضار عالی می رساند : »

3 ـ نگارش عین ، تبصره یا ماده ای كه متقاضی ابطال آن هستیم . مثلاً ؛

[ در ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز ،

مجازات حامل كالای قاچاق را معادل دو برابر تعیین نموده است . ]

4 ـ بیان مغایرت با قانونی دیگر ، . . . .

[ در ماده 3 قانون موصوف ( قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی . . . . ) مجازات حامل كالای

قاچاق را تا معادل دو برابر قیمت كالا تعیین نموده است . . . . . ]

5 ـ استدلال ؛ . . . . .

در قانون مجازات حامل كالای قاچاق را « تا معادل دو برابر . . . » مقرر كرده در حالیكه در

آیین نامه اجرایی این قانون و ماده 15 آن ، مجازات حامل كالای قاچاق را « معادل دو برابر .

. . » مقرر داشته است .

از آنجایی كه مطابق اصل كلی ، آیین نامه اجرایی یك قانون بایستی در محدوده و چارچوب

همان قانون تنظیم گردد . و اگر ماده یا تبصره ای از این چارچوب خارج باشد ؛ غیر قانونی

است . ماده 15 آیین نامه ی موصوف مجازات حامل كالای قاچاق را « معادل دو برابر » مقرر

داشته در حالیكه ماده 3 قانون اصلی این مجازات را ، « تا معادل دو برابر . . . » . بدین

ترتیب ماده 15 آیین نامه از محدوده ی قانونی قانون اصلی خارج ، و لذا محمل قانونی ندارد .

6 ـ تقاضای مورد نظر از دیوان ؛ . . . .

[ علی هذا ، نظر به مراتب یاد شده و در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی

ایران ابطال ماده 15 آیین نامه ی مذكور مورد تقاضاست . ]

7 ـ در پایان متن را با عبارت احترام آمیز ؛ [ با سپاس و احترام ] خاتمه داده امضاء می كنیم .

 

                                         ***********

در پایان این بخش : . . . . .

در پایان بخش نگارش حقوقی،نگارش دادخواست چند دعوای حقوقی را جهت آشنایی بیشتر

به نمایش می گذاریم  .

 

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 16 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه سوم شهریورماه سال 1394-06:16 بعد از ظهر

ج ـ برگ دادخواست تجدیدنظر خواهی :

برگهای جدید دادخواست تجدیدنظرخواهی از 6 ردیف تشكیل شده كه ردیف 4 ـ 1 آن به 5

ستون تقسیم شده است .

 ـــ ردیف اول عناوین است . عبارت از ؛ اسم ، نام خانوادگی ، شغل و محل اقامت .

ـــ ردیف دوم مخصوص مشخصات تجدیدنظرخواه است .

ـــ در ردیف سوم مشخصات تجدیدنظرخوانده نوشته می شود .

ـــ در ردیف چهارم مشخصات وكیل یا نماینده قانونی تجدیدنظرخواه .

ـــ در ردیف پنجم ، تجدیدنظرخواسته ذكر می شود .

ـــ و در ردیف دلایل و منضمات دادخواست ، نام دلایل و منضمات عنوان می گردد .

توجه :

تمام نكاتی كه در خصوص تنظیم این بخش از دادخواست بدوی لازم به رعایت بود در تنظیم

دادخواست تجدیدنظرخواهی هم بایستی مورد توجه قرار گیرد .

قسمت شرح دادخواست در دادخواستهای تجدید نظر :

در برگه های دادخواست تجدیدنظرخواهی عبارتی با مكانهای خالی آمده كه كافی است در

آن مكانهای خالی ؛ شماره دادنامه معترض عنه / تاریخ صدور دادنامه معترض عنه / نام دادگاه

صادر كننده دادنامه معترض عنه / تاریخ ابلاغ دادنامه معترض عنه / عنوان تقاضای رسیدگی

تجدیدنظرخواهی / دیگر ضمائم / تعداد كل اوراق تقدیمی ذكر شود و ذیل آن امضاء شود .

به موجب این متن ، نوشتن لایحه ی اعتراضی الزامی است كه بایستی ضمیمه ی این برگ

تقدیم گردد . نحوه ی نگارش لایحه اعتراضیه در بخش نگارش لوایح ذكر خواهد شد . در آن

لایحه ضمن ذكر شماره ی دادنامه معترض عنه و نگارش گردش كار ، در پایان از محضر مرجع

تجدیدنظر كننده ، تقاضای نقض دادنامه به موجب ماده 353 قانون آ . د . م ( در مورد قرارها )

و ماده 358 ق . آ . د . م ( در مورد احكام ) می شود .

د ـ برگ دادخواست فرجامخواهی :

در مواردی كه امكان فرجامخواهی مطابق مواد 366 تا 416 ق . آ . د . م فراهم باشد . طبق

رویه تنظیم فرم تجدیدنظرخواهی و با تأكید بر رعایت ماده ی 366 ق . آ . د . م مبنی بر

تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامخواهی با موازین شرعی و قانونی

، دادخواست فرجامخواهی تنظیم و شرح فرجامخواهی در لایحه ایی نوشته و ضمیمه برگ

فرجامخواهی می شود .

توجه :

لازم است دقت شود كه رأی معترض عنه ، حكم است یا قرار ؟ . نظر به اینكه قرار به موجب

ماده353 ق . آ . د . م قابل نقض است كه مجدداً پس از نقض به شعبه ی بدوی صادر كننده

رای اعاده می شود . لذا بایستی نهایت دقت شود كه در نگارش دادخواست

تجدیدنظرخواهی و لایحه ی اعتراضی ، بی احترامی یا اهانتی به قاضی بدوی نشود زیرا پس

از اعاده پرونده به او ، موجبات ناراحتی وی فراهم می شود .

ه ـ دادخواست واخواهی :

ــ معادل عنوان خواهان در دادخواست بدوی در واخواهی ؛ واخواه / و معادل خوانده ، واخوانده

/ و معادل خواسته ، واخواهی می شود .

ــ در ردیف خواسته قید می گردد ؛ [ استدعای واخواهی از دادنامه غیابی . . . . . . مورخ . . .

. . . در پرونده كلاسه . . . . . . . ] . و در شرح واخواهی :

1 ـ ابتدا خلاصه ی از پرونده را خطاب به ریاست شعبه ی رسیدگی كننده ابراز می كنیم .

2 ـ سپس ادله ی واخواهی را ذكر .

3 ـ ایرادات شكلی و ماهوی وارده به دادنامه ی غیابی ذكر شود .

4 ـ و آنگاه از محضر دادگاه تقاضای نقض دادنامه ی غیابی شود .

                                        *****************************

خوانده در بعضی از دعاوی حقوقی :

خوانده در اغلب دعاوی برای خواهان شناخته شده است و لذا در تنظیم دادخواست مشكلی

ایجاد نمی كند . ولی در برخی از دعاوی تشخیص خوانده قدری مشكل است كه در اینجا

خوانده را در برخی از دعاوی معین می نمائیم .

1ـ در دعوی ورود ثالث ؛ خواندگان ، خواهان و خوانده ی دعوی اصلی هستند .

2ـ در دعوی جلب ثالث ؛ خوانده مجلوب ثالث و یا شخص دیگر پرونده ( غیر خوانده ) است .

3ـ خوانده در دعوی اعتراض ثالث ، طرفین پرونده ی اصلی اولیه می باشند .

4ـ خوانده در دعوی ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید ، اداره ثبت احوال محل است

5ــ در دادخواست اصلاح شناسنامه نیز خوانده اداره ثیت احوال محل می باشد . / هم چونین

    در دادخواست تغییر نام كوچك ، خوانده اداره ثبت احوال شهرستان مربوطه است .

توجه :

تغییر نام كوچك فرزند توسط ولی قهری صورت می گیرد كه بایستی مشخصات ولی در ردیف

« وكیل یا نماینده قانونی » نوشته شود . زیرا ولی قهری ،نماینده قانونی خواهان یعنی فرزند

است .

6 ـ در دادخواست صدور گواهی حصر وراثت ، یكی از وارث خواهان و دیگر وارث خوانده دعوی

    خواهند بود .

7 ـ خوانده در دادخواست تقاضای صدور حكم رشد از سوی پسر یا دختر ، پدر یا جد پدری یا

     وصی یا قیم آنان خواهد بود .

8 ـ خوانده در دادخواست تقاضای صدور اجازه ازدواج دختر ، پدر یا جد پدری او خواهد بود .

9 ـ خواندگان در دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

متهم پرونده كیفری و ریاست دادگستری و یا دادستان است .

10 ـ خوانده در دادخواست صدور قرار تأمین دلیل در مورد تصادف رانندگی ، راننده ی مقصر

        است .

11 ـ خوانده دعوی اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی ، رئیس دادگستری محل است .

12 ـ خوانده دعوی اعسار از پرداخت دیه یا تقسیط محكوم به ، محكوم له پرونده كیفری و

ریاست دادگستری یا دادستان است .

13 ـ در دعوی اثبات رابطه ی زوجیت ، خواند مردی است كه منكر این رابطه با خواهان است

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 15 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه سوم شهریورماه سال 1394-06:11 بعد از ظهر

تقاضای صدور دستور موقت :

(چون محتمل است خوانده ، ملك موضوع معامله را به غیر منتقل و اجرای حكم را در صورت

صدور ، متعذر و حق اینجانب را تضییع كند ، مستنداً به مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی

مدنی صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال ملك ، تا حصول نتیجه ی رسیدگی از محضر

دادگاه استدعا می شود . بدیهی است خسارت احتمالی پس از تعیین ، ایداع خواهد شد .)

تقاضای صدور قرار تأمین خواسته :

(. . . . ضمناً به منظور ایجاد امكان اجرای حكم ، در صورت صدور ، و احتراز از بروز اشكالات

احتمالی مستنداً به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی ، اصدار و اجرای قرار تأمین خواسته

مورد استدعاست . نظر به فوریت امر مستنداً به ماده 117 ق . آ . د . م تقاضا دارد موافقت

فرمایید قرار بدواً اجرا و متعاقباً ابلاغ شود . )

درخواست تسلیم مبیع :

(. . . . ضمناً نظر به اینكه خوانده ی محترم از تحویل و تسلیم مورد معامله به اینجانب امتناع

می كند مستنداً به بند 3 ماده 262 و ماده 376 قانون مدنی ، الزام خوانده به تسلیم مبیع از

محضر عالی استدعا می شود . )

تقاضای گواهی جهت اخذ اسناد از دوائر دولتی :

گاهی لازم است سندی كه به اثبات دعوی ما كمك می كند از دوائر دولتی و یا شهرداریها

اخذ گردد . در این حالت ، ابتدا در ردیف « دلایل و منضمات دادخواست » می نویسیم ؛ «

تقاضای اعطاء گواهی به شرح متن » و آنگاه در متن ( شرح دادخواست ) اضافه می كنیم : [

چون خوانده محترم برای انجام معامله موضوع این مبایعه نامه اقدام به پرداخت عوارض

شهرداری و مالیاتهای مربوط كرده كه این خود دلیلی بر قطعی بودن معامله است ، استدعا

دارد گواهی مرحمت فرمایید تا با مراجعه به ادارات مذكور فتوكپی مصدق اوراق دال بر انجام

این موارد تهیه و تقدیم شود .]

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات()