دست نوشته های شخصی

جایگاه حقوقی قراردادهای دولتی ...

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هفدهم آذرماه سال 1392-10:40 قبل از ظهر

جایگاه حقوقی قرارداد بین دیگر عقود :

 

1 ــ پیمان عقدی ؛ لازم /جایز است . بدین معنی که :پیمان نسبت به کارفرما ،جایز .ولی

 

     نسبت به پیمانکار ،لازم است .

 

2 ــ پیمان عقدی عهدی است .زیرا اثر مستقیم آن ،انتقال مالکیت نیست .مثلاً ؛ شرکتی

 

     به کارخانه ی اتومبیل سازی سفارش ساخت یکصد دستگاه اتومبیل می دهدو کارخانه

 

     متعهد می گردد در قبال دریافت مبلغی ،اتومبیلهارا ساخته و تحویل دهد . نظر به اینکه

 

     به هنگام انعقاد پیمان اتومبیلی وجود ندارد تا به خریدار منتقل گردد ،این عقد را عهدی

 

      گویند . قرار دادهای پیمانکاری واجد چونین وصفی نیز می باشد .

 

 3 ــ پیمان عقدی مستمر است . بدین معنی که :

 

     پس از انعقاد پیمان طی یک دوره ی زمانی (زمان انجام تعهد ) موضوع قرار داد انجام می

 

     شود ..ونیز قیمت قرارداد طی این دوره ی زمانی ومرحله به مرحله و نهایت در پایان تعهد

 

     پرداخت می گردد.بدین خاطر آن را عقد مستمر گویند .

 

4 ــ پیمان عقدی تشریفاتی است .یعنی انعقاد آن طی تشریفاتی قانونی صورت می گیرد

 

      مثلاً قرار دادهای خرید کالا و انجام خدمات از طریق تشریفات مناقصه و فروش کالا از طریق

 

     تشریفات مزایده صورت می گیرد .

 

 5 ــ پیمان عقدی مختلط است.پیمان ،نه از عقود معین ( مثلاً اجاره ) است و نه از عقود

 

      نا معین (قرار دادنشرکتاب ) . بلکه از اختلاط چند عقد بوجود می آید ولی ویژگی خاص

 

      خود را دارد . مثلاً :اینکه پیمانکار تعهد می کند کار موضوع پیمان را انجام دهد ،اجیر است

 

      و چون تهیه ی مصالح با خود اوست ،وکیل کارفرماست و......

 

 6 ــ پیمان عقدی الحاقی است .قراردادالحاقی ،قراردادی است که تمام شرایط آن را یک

 

       طرف قرارداد مشخص می کند و طرف دیگر یابا قبول تمام شرایط قرارداد را قبول و امضاء

 

     می کند و یا منصرف می شود .قراردادهای پیمانکاری ازلحاظ شکلی شبیه قراردادهای

 

    الحاقی هستند . بدین معنا که :طرح پیمان قبلاً تعیین شده است که به پیمانکار عرضه

 

    می گردد. پیمانکار یا مفاد پیمان را بی کم وکاست وچانه زنی می پذیرد و قرارداد را امضاء

 

    می کند ویا از امضای پیمان به تمامه خود داری می کند .در دستور العمل تکمیل و تنظیم

 

   موافقت نامه وشرایط عمومی و خصوصی پیمان می خوانیم : تغییر دادن عبارتها یا کلماتی

 

  ازموافقتنامه ،یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محلهای خالی باید تکمیل شود .../ شرایط

 

   عمومی باید بدون هیچ نوع تغییری در پیمان ها مورد استفاده قرار گیرد . تغییر دادن ،کاستن

 

   یا افزودن مطالبی به آن مجاز نیست ...../درج مطالبی خارج از محدوده ی تعیین شده در

 

   شرایط خصوصی مجاز نیست ......

 

 7 ــ پیمان عقد معوض است .بعضی از عقود ماهیت مجانی دارند .یعنی یک طرف عقد

 

      در قبال چیزی که میدهد ،وجهی دریافت نمی کند .مثل ؛ هبه و عاریه .

 

      در مقابل ،قراردادهایی هستند که ماهیت اقتصادی دارند و در آن انجام تعهد در قبال

 

      دریافت وجه است . از این حیث ، قراردادها از عقود معوض محسوب می شوند .

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انواع قراردادها (4)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هفدهم آذرماه سال 1392-10:38 قبل از ظهر

21ــ قراردادهای بازرگانی :

 

قرارداد بین المللی كه دول اطراف قراداد به موجب آن منافع مربوط به خود را در روابط مربوط به

 

تولید و مبادله تنظیم می كنند .

 

22ــ قراردادهای حمل و نقل :

 

قراردادی است كه یك طرف در مقابل دیگری و با اخذ اجرت معین حمل اشیاء را به عهده می

 

گیرد .

 

23 ــ قراردادهای تخییری :

 

قراردادی است كه متعهدبین انجام دادن یكی از دو تعهد مخیر ( اختیار كننده ) است و مثل اینكه

 

شخصی با دیگری قراردادی منعقد كند كه به موجب آن یك طرف متعهد شود كه ظرف یكسال

 

مطابقه نقشه معینی برای او خانه ای بسازد و یا اگر ظرف یكسال نساخت ، پانصد هزار تومان به

 

او بدهد .

 

24 ــ قراردادهای چند جانبه :

 

قراردادی است بین چند دولت ( بیش از دو دولت ) تنظیم و منعقد گردد .                                          

 

25 ــ قراداد حجمی : بنا به بیان بند «د» ماده ی یك آیین نامه ی اجرایی ماده ی 22

 

قانون مدیریت خدمات كشوری ( قرارداد حجمی قراردادی است كه براساس فعالیت

 

مشخص ، حجم كار معین قیمت هر واحد كار و قیمت كل به طور شفاف و مشخص

 

منعقد می شود . )

 

                           *********************************

 

قــــــــــــــــــراردادهای پیمانكــــــــــــــــــــــــاری :

 

تعریف :  قراردادی است بین دولت به عنوان كارفرما كه با شخص حقوقی منعقد می شود . به

 

بیان دیگر ، توافقی است كه به همراه شرایط و مدارك الحاقی در یك مجموعه ی غیر قابل تفكیك

 

بین كارفرما و پیمانكار منعقد می گردد .

 

در حقوق خصوصی ، اصل برآزادی قراردادهاست ، ولی در حقوق عمومی دولت از این آزادی كه

 

افراد در روابط خود دارند برخوردار نیست . دولت قانوناً می تواند به دلخواه خود پیمانكار خود را

 

انتخاب نماید و نه می تواند به میل خود شرایط قرارداد را تعیین كند . علت این محدودیت هم آن

 

است كه معاملات دولتی برای عموم و به حساب خزانه و بیت المال منعقد می گردد و لذا

 

مقتضای معامله ایجاب می كند كه نسبت به انعقاد و اجرای پیمان نظارت بیشتری معمول شود

 

تا اموال عمومی حیف و میل نگردد .

 

قبل از انعقاد پیمان :

 

پس از انجام فرایند و تشریفات مناقصه ،از میان مناقصه گران (پیمانکاران شرکت کننده درمناقصه)

 

یک پیمانکار به عنوان برنده ی مناقصه انتخاب  و اعلام می گردد.انتخاب پیمانکار اولین گام برای

 

انعقاد یک قرارداد (پیمان ) است .

 

انعقاد قرارداد :

 

  در بند الف ماده ی21 قانون برگزاری مناقصات می خوانیم : قرارداد با برنده ی مناقصه باید پیش

 

  از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود ......این بخش از این ماده ی قانونی نشان می دهد

 

  که :انعقاد قرارداد با برنده ی مناقصه ،دارای مدت اعتباری است که پس از گذشت این مدت ،

 

  انعقاد قرارداد غیر ممکن است .

 

پرسش :

 

   به موجب قانون برگزاری مناقصات ، پیمانکار برنده ی مناقصه می تواند با صرفنظر کردن از مبلغ

 

   تضمین شرکت در مناقصه ، قرارداد را امضاء نکرده وقراردادرا منعقد ننماید . پرسش این است

 

   که :آیا کارفرما (مناقصه گزار ) نیز واجد چونین حقی هست ؟ و میتواند علی رغم اعلام پیمانکار

 

   اقدام به انعقاد پیمان نکند .به عبارت دیگر ،آیا انتخاب شدن پیمانکار توسط کارفرما ،حقی برای

 

   پیمانکار و تعهدی برای کارفرما ایجاد می کند ؟ بدین معنی که ؛ کارفرما ملزم به انعقاد پیمان

 

   با پیمانکار برنده است ؟

 

پاسخ :

 

ــ اگر به ظاهر بند الف ماده ی 21 قانون برگزاری مناقصات استناد کنیم ،چون اشعار می دارد

 

   (قرارداد بابرنده ی مناقصه باید پیش از مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود .)،ظاهراً بیانگر

 

   الزام کارفرما به انعقاد پیمان با پیکانکار برنده است .و کارفرما حق ندارد از انعقاد پیمان سر

 

  باز زند . لیکن با دقت در متن قانون متوجه می شویم که الزام (باید ) منحصر انعقاد قرارداد

 

   در مدت اعتباری است ،نه الزام به خود انعقاد پیمان .اگر قانونگذار در مقام بیان الزام به

 

  انعقاد قرارداد بود بایستی متن را اینگونه تنظیم می کردکه : (مناقصه گزار باید پیش از پایان

 

  مدت اعتبار پیشنهاد ها با برنده ی مناقصه قرارداد منعقد کند .)

 

 حاصل اینکه : به موجب قانون ،خودداری از امضای قرارداد توسط کارفرما ،تعهدقراردادی برای

 

  وی ایجاد نمی کند و او نیز می تواند از انعقاد پیمان منصرف شود گرچه تضمینی در قبال

 

  پیمانکار نسپرده است .

 

ــ نکته اینکه ؛ اگر یکی از کارکنان دستگاه مناقصه گزار در انعقاد به موقع قرارداد مسامحه یا

 

        تعمداً مرتکب تقصیر گردد ،هم در قبال اداره مربوط و هم خسارت وارده به پیمانکار

 

        مسئولیت مدنی دارد . و اگر دستگاه بنا به مصالح عمومی وملی ؛انعقاد پیمان را به

 

       مصلحت نداند و تصمیم به عدم اجرای موضوع پیمان گیرد ،از انعقاد سر باز زده ولی اگر

 

       پیمانکار بابت صرف هزینه شرکت در مناقصه متحمل خساراتی شده ،دستگاه مناقصه

 

       گزار قانوناً در قبال جبران خسارت پیمانکار مسئولیت مدنی خواهد داشت .

 

پرسش دیگر اینکه :آیا پیمانکار برنده ی مناقصه می تواند به علت عدم انعقا پیمان با

 

      وی به هیأت رسیدگی به شکایات مذکور در قانون برگزاری مناقصات شکایت کند . وآیا

 

      این هیأت صالح به چونین شکایتی هست ؟

 

پاسخ :عدم انعقاد قرارداد بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار به منظور

 

           رعایت مصالح عمومی ،موجبی برای شکایت پیمانکار نیست و هیأت مذکور نمی

 

          تواند حکمی برعلیه دستگاه مناقصه گزار صادر کند .

 

     ولی اگر عدم انعقاد پیمان ناشی از مسامحه یا تقصیر کارکنان دستگاه مناقصه گزار باشد

 

     پیمانکار می تواند به هیأت مذکور شکایت کند(به موجب ماده ی 9 قانون اساسنامه ی

 

    هیأت رسیدگی به شکایات )هیأت مذکور به این شکایت رسیدگی و حکم مقتضی صادر

 

    می نماید.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انواع قراردادها (3).....

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هفدهم آذرماه سال 1392-10:35 قبل از ظهر

9ــ قراردادهای P.C ( PROCUREMENT CONSTRACTION) :

 

     قراردادهای تأمین تجهیزات و ساخت است که موضوع پیمان عبارت از ؛تأمین مصالح و

 

     تجهیزات ،انجام کارهای ساختمانی و نصب و راه اندازی وسایر خدمات است .

 

10ــ قرارداد های كلید در دست ( TURN KEY) :

 

در روش كلید در دست كه به آن روش ، طراحی ، ساخت و یا PACLAGE DEAL  نیز می گویند ،

 

مسئولیت طراحی ، اجراء را به طور كامل برعهده پیمانكار می گذارند و به گونه ای كه بعد از

 

تكمیل پروژه ، كارفرما فقط با چرخاندن یك كلید می تواند بهره برداری از تاسیسات را آغاز نماید .

 

در این روش ، كارفرما یا مشاورین او ، فقط در فرآیند مناقصه و نظارت عالیه بركار پیمانكار دخالت

 

خواهند داشت . اگر فقط بخشی از پروژه به این روش صورت گیرد ، به ان عنوان ، « نیمه كلید در

 

دست » یا PARTIAL TURN KEY  داده اند .مقصود از واژه ی کلید در دست ؛قرارگرفتن حداکثر

 

مسئولیت طراحی و ساخت و راه اندازی و رفع عیب بر عهده ی پیمانکار است .

 

11ــ قرارداد متعارف (D.B.B.)  : DESIGN / BID/BUILD

 

    اجرای پروژه در این قالب شامل سه مرحله ی : طراحی / مناقصه / و ساخت است .

 

مرحله اول : انعقاد قرارداد با مهندسی مشاور برای طراحی

 

مرحله دوم : پس از عملیات طراحی و مهندسی ، اجرای مناقصه با همکاری کارفرما

 

مرحله سوم : انعقاد قراردادسه جانبه بین کارفرما و مهندس مشاور و پیمانکار منتخب برای

 

                 ساخت پروژه .( این قرارداد سه عاملی است )

 

12 ــ قرارداد مدیریت ساخت (C.M    ) : CONSTRUCT /MANAGEMENT

 

       قراردادمدیریت ساخت ،شکا تکامل یافته سیستم سه عاملی است . در پروژه های پیچیده

 

       و بزرگ که کارفرما قادر به مدیریت وکنترل پروژه نیست , عامل چهارمی به منظور کنترل

 

       پروژه و هماهنگی بین طراحی و ساخت به کار گرفته می شود .از این رو به آن قرارداد

 

       مدیریت ساخت گویند . سیستم مدیریت به دوشکل صورت می گیرد :

 

      حالت اول : کارفرما به طور مجزا با یک پیمانکار مشاور مدیریت ساخت به عنوان نماینده

 

                     و یک یا چند پیمانکار از طریق مناقصه قراردادمنعقد می کند .عامل چهارم یا

 

                     نماینده ی کارفرما بر روند ؛طراحی /مناقصه /و اجرای پروژه نظارت دارد و مدیریت

 

                    و کنترل آن را به عهده دارد .نماینده ی مذکور هیچ ریسکی را نمی پذیرد.این

 

                    شیوه را « مدیریت  ساخت/ مشاور » گویند .

 

       حالت دوم :در این حالت که نامور به « مدیریت ساخت همراه ریسک » است ،عامل چهارم

 

                    به عنوان مدیریت ساخت ، در فاز مطالعات پیش قراردادی و طراحی به عنوان

 

                    یک مشاور و نماینده ،عمل می کند و در فاز ساخت و اجرا، به عنوان پیمانکار

 

                   اصلی وارد می شود . بدین ترتیب در ریسک پروژه و قیمت آن با کارفرما مشارکت

 

                   دارد.

 

13 ــ قرارداد طرح و ساخت (D.B.  ) : DESIGN AND BUILD

 

     این قرارداداز جمله قراردادهای پیمانکاری دو عاملی است .که در آن کارفرما با انعقاد قرارداد

 

   تمامی مسئولیت طراحی و تأمین تجهیزات و ساخت پروژه را به یک پیمانکار عمومی می دهد.

 

   بدین ترتیب این قرارداد شباهتی با قراردادE.P.C. داردبطوریکه برخی قرارداد E.P.C. را زیر

 

  مجموعه ی قرارداد D.B.  می دانند .در این قرار داد ریسک کمتری به پیمانکار داده شده است.

 

توجه :

 

     ــ در قراردادهای E.P.C. سهم طراحی ده درصد / سهم تأمین تجهیزات شصت درصد / و

 

      سهم ساخت ، سی در صد از کل پروژه است .

 

    ــ در قراردادهای D.B. سهم طراحی ده درصد / سهم تأمین تجهیزات ،سی در صد / و سهم

 

      ساخت ،شصت درصد از کل پروژه است .

 

14ــ قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی :

 

مجموعه فعالیت هایی است كه عدم قطعیت در تحقق اهداف آن بوده و ماهیت یك تحرك علمی

 

و فناورانه را در زمینه های بنیادی ، كاربردی و توسعه ای شامل می شود .

 

15 ــ قراردادهای كار :

 

قراردادی است كه به مجوب آن شخص خدمت و كار خود را در مقابل اخذ مزد مورد مبادله و

 

معاوضه قرار می دهد و در این صورت كارگر تحت نظر طرف قرارداد ( مستاجر یا كارفرما) كار می

 

كند و رابطه تبعیت بین كارفرما و كارگر به وجود می آید .

 

16ــ قراردادهای تامین مالی ( فاینانس) :

 

قراردادهای تامین مالی یا فاینانس از منابع بین المللی مابین ارائه كننده ی تسهیلات و استفاده

 

كننده از تسهیلات ، پس از انجام مذاكرات لازم و قبول مفاد آن از سوی طرفین منعقد می گردد .

 

و بطور كلی شامل مفادی است كه حقوق ، مسئولیت ها و تعهدات طرفین را بطور شفاف معین

 

می سازد ، فاینانس به زبان ساده یك قرارداد تامین اعتبار مالی خارجی ، برای انجام یك پروژه

 

است .

 

17 ــ قراردادهای داخلی :

 

به موجب ماده ی 968 قانون مدنی هرگاه طرفین قرارداد از اتباع یك كشور باشند و تعهدات

 

ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد باشد ، قراداد داخلی محسوب می شود .

 

18 ــ قرارداد­های خارجی :

 

قراردادهای خارجی ، آن دسته از قراردادهایی هستند كه بین طرف ایرانی با طرف قرارداد

 

خارجی بعضاً در خارج از كشور منعقد می گردد . اگر طرف قرارداد خارجی و قرارداد در خارج از

 

كشور منعقد شود تبعات حقوقی آن به قرار ذیل است .

 

حالت اول : اینكه در این قرارداد ، قوانین ایران حاكم بوده و در دادگاههای ایران رفع اختلاف می

 

شود . ( مگر اینكه قانون كشور محل امضاء قرارداد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد ) .

 

حالت دوم : اینكه ، قرارداد تابع قوانین كشور خارجی باشد و اختلاف احتمالی در دادگاههای

 

غیر ایرانی مرتفع می شود . ( مگر با توافق طرفین كه در دادگاههای ایران ) .

 

حالت سوم : در این حالت ، فقط قانون كشور خارجی حاكم برقرارداد است مگر اینكه با توافق

 

طرفین رسیدگی به اختلاف در دادگاههای ایران صورت گیرد .

 

19 ــ قراردادهای باز :

 

قراردادی است بین دول كه بعداز انعقاد ، دولت یا دول دیگر مجازند كه آن را تصویب كرده و به آن

 

بپیوندند .

 

20ــ قراردادهای بسته :

 

قراردادی است بین دول كه ناظر به امضاء كنندگان آنست و دولت های دیگر نمی توانند به آن

 

ملحق شوند .

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انواع قراردادها (2)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هفدهم آذرماه سال 1392-10:34 قبل از ظهر

7 ــ قرارداد، طراحی ،تامین تجهیزات/ (E.P. ) : PROCUREMENT  ENGINEERING  

            

مسئولیت مدیریت اجراء ، كنترل كیفی و كنترل پروژه در پیمان E.P به عهده كارفرماست .

 

مهمترین تفاوت این نوع قرارداد با قراردادE.P.C.، در بخش عملیات ساختمانی است كه در پیمان

 

E.P.C مسئولیت پیمانكار از ابتدا تا انتها یكسره و یكپارچه است .

 

الگوی قرارداد E.P پروژه های مطرح در پتروشیمی است كه در آن شركتهای ایرانی غالباً از الگوی

 

، طراحی + تامین تجهیزات استفاده می كنند .

 

 

8 ــ قراردادهای E.P.C  : ENGINEERING  PROCUREMENT  CONSTRUCTION))

 

تعریف : قرارداد  E.P.C. عبارت است از انجام تمام یا برخی از مراحل مختلف کارهای مهندسی

 

            پروژه (مهندسی مقدماتی /مهندسی پایه / مهندسی تفصیلی )/تأمین و تدارک کالا/

 

            تجهیزات و مصالح پروژه و خدمات فنی مرتبط با آنها/عملیات ساختمان / نصب و راه

 

            اندازی وآزمایش های عملکردی و سایر خدمات جانبی مرتبط با آنها که به طور توأم

 

            توسط پیمانکار انجام می شود.( به غیر از طراحی پایه به نام FEED که توسط کارفرما

 

            صورت می گیرد.)

 

توضیح :واژه ی « به طور توأم » در تعریف دلالت براین دارد که فعالیتها شامل : طراحی /تأمین

 

           تجهیزات / ساخت و راه اندازی /یک مجموعه ی واحد ،یک پارچه و غیر قابل تفکیک یا

 

           تجزیه است که با تحویل محصول نهایی ،یعنی پروژه راه اندازی شده محقق می گردد.

 

           در این روش کارفرما محدوده ی کار ،استانداردهای مورد نظر و طرح کلی و اهداف پروژه

 

          را تحت عنوان « الزامات کارفرما » همراه با دیگر اسناد و مدارک ،تهیه و سپس ادامه

 

          طراحی و ساخت را بر عهده ی پیمانکار قرار می دهد.

 

نکته : اگر راه اندازی پروژه ( COMMISSIONING)هم بر عهده ی پیمانکار باشد ،حد

 

         کامل این قرارداد است که به آن قراردادکلید در دست نیز می گویند .دراین

 

         حالت مخفف این قرارداد E.P.C.C خواهد بود.یعنی علاوه بر ؛مهندسی /تأمین

 

         تجهیزات / و ساخت ، پیمانکار وظیفه ی راه اندازی را نیز بر عهده دارد.

 

اهداف اجرای پروژه به روش E.P.C. :

 

     ــ کوچک کردن دستگاه اداری / اجرایی کارفرما

 

    ــ کاهش هزینه ها

 

    ــ کاهش زمان اجرای پروژه

 

    ــ واگذاری مسئولیت کل پروژه به پیمانکار

 

    ــ مشخص شدن قیمت کل پروژه از قبل و امکان بستن بودجه

 

   ــ مسدود کردن راه ادعاهای مالی نا صواب پیمانکار

 

   ــ انتقال ریسک های فنی / هزینه ای / و زمانی به پیمانکار .

 

محاسن قرارداد E.P.C.  :

 

    1 ــ کاهش زمان تکمیل پروژه ( تسریع ساخت )

 

    2 ــ اطمینان از ثبات هزینه ی نهایی با استفاده از شیوه ی یک قلم .

 

    3 ــ احتیاج کمتر به نیروی کار در جبهه کارفرمایی .

 

    4 ــ کاهش ریسک هماهنگی بین طراح و پیمانکار و بین پیمانکاران ساخت .

 

    5 ــ کاهش ادعا ها و عدم صرف وقت کارفرما در تعیین مقصر عدم انجام یا پیشرفت کار.

 

    6 ــ تسهیل تأمین ملی پروژه با استفاده از شیوه ی قیمت مقطوع . بانکها ترجیح می دهند

 

         وارد در قراردادی شوند که قیمت آن ثابت و از قبل مشخص باشد .

 

معایب قرارداد E.P.C. :

 

1 ــ فقدان کنترل به علت حذف مهندسی مشاور و جایگزینی نماینده کارفرما .معمولاً نماینده

 

        کارفرما بیشتر بر نتیجه ی نهایی کار و تطابق نتایج با خواست کارفرما نظارت دارد و نه در

 

       همه ی مراحل ساخت .

 

   2 ــ بالا بودن هزینه های مناقصه به سبب هزینه ی بررسی و تنظیم اسناد و انجام مطالعات

 

        همه جانبه بر روی طرح .( اتحادیه ی بین المللی مهندسان مشاور « فی دیک » واگذاری

 

      پروژه ها در قالب E.P.C. را از طریق مناقصه نادرست می داند .زیرا شرط اصلی برگزاری

 

      مناقصه ، همترازی پیشنهاد هاست .که در قراردادهای E.P.C. که انجام طراحی بر عهده ی

 

      پیمانکار است ، پیشنهادها از حیث نحوه و هزینه ی ساخت و تأمین تجهیزات همتراز نخواهد

 

      بود .بدین سبب کارفرما مجبور به وارد شدن در سطوحی از مهندسی می شود که در اصل

 

      بر عهده ی پیمانکار است .)

 

توضیح : در نظام حقوقی ایران ، حتا در قراردادهای E.P.C. ریسک اشتباهات « الزامات

 

               کارفرما»بر عهده ی کارفرماست . بدین ترتیب منشاء بسیاری از اختلافات کارفرمایی /

 

               پیمانکاری می شود .کارفرمای دولتی ناگزیر است برای ایجاد همترازی در پیشنهادها

 

                در مناقصه ، دایره ی « الزامات کارفرمایی » را گسترش دهد . این ریسک به پیمانکار

 

               منتقل نمی شود و به منبع ادعاهای وی تبدیل می گردد.

 

 3 ــ ریسک هزینه ؛وقتی محاسبه ی ریسکی در اجرای پروژه مقدور نباشد و کارفرمابرای حفظ

 

       منافع خود این ریسک را به پیمانکار منتقل می کند ، پیمانکار هزینه ی پذیرش ریسک را

 

      در قیمت پیشنهادی در زمان مناقصه تحت عنوان « ضریب ریسک » لحاظ می کند . در نتیجه

 

       ممکن است کارفرما مبلغی بیش از هزینه ی واقعی پروژه بپردازد .

 

نکته : در پروژه هایی که محاسبه ریسک به طور دقیق ممکن نیست ،مثل ؛پروژه های زیر

 

             سطحی و دریایی و یا مواردی که پروژه به لحاظ اجرایی مورد مشابهی  نداشته باشد

 

             ،انعقاد قرارداد به روش E.P.C. مناسب نخواهد بود .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انواع قراردادها ...(1)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هفدهم آذرماه سال 1392-10:32 قبل از ظهر

انواع قـــــــــــــراردادها

 

1 ــ قرارداد دو عاملی (کار فرما + پیمانکار )

 

      در این شیوه ؛ طراحی و مهندسی با کارفرما و مجری عملیات اجرایی پرژه با پیمانکار است .

 

2 ــ قرارداد سه عاملی (کارفرما +مهندس مشاور + پیمانکار )

 

      در این شیوه ،کارفرما ایده ی کلی خود را به مهندسی مشاور می دهد.مهندسی مشاور

 

     مطالعات امکان سنجی اقتصادی / فنی را انجام و پروژه را طراحی می کند .پس از انجام

 

      طراحی و مهندسی ،کارفرما با نظارت مهندس مشاور اقدام به انتخاب پیمانکار ساخت

 

      می نماید .در مراحل اجرای پروژه ، مهندس مشاور به عنوان نماینده ی کارفرما بر انطباق

 

      فرایند ساخت با اسناد و طراحی های صورت گرفته ،در جهت نیاز های کارفرما نظارت

 

      می نماید.

 

3 ــ قرارداد چهارعاملی ( کارفرما +مهندس مشاور + پیمانکار + مشاور مدیریت )

 

      فرآیند طولانی انتخاب پیمانکار ، تفکیک مجریان بخش طراحی و ساخت از یکدیگر ،مشکلات

 

     هماهنگی مشاور و پیمانکار ،معضل کارفرما در تعیین مقصر پروژه ، عامل چهارمی را به

 

      قراردادهای صنعتی افزود به نام « مشاور مدیریت » .این عامل نقش مباشران را برای

 

      ملاکان قدیمی بر عهده دارد و کار آن ،فرایند انجام پروژه را بر اساس دانش عمیق و گسترده

    

       مدیریتی خود به نیابت از کارفرما و در روابط « پیمانکار » و « مهندس مشاور » به سرانجام

 

      می رساند .

 

     این نوع قرارداد گرچه از نیروهای متخصصی برخوردار است ولی ،این انباشتگی و بروز تعارض

 

    وتعیین حدود مسئولیتها ،مشکلاتی را در اجراء به وجود می آورد .برای رفع این معضل ، توان

 

    اجرایی پیمانکار و تخصص مهندسی مشاور و دانش مدیریت عامل چهارم را در هم آمیخته و

 

    و تشکیل کنسرسیوم های مشترک مهندسان مشاور و پیمانکاران را می دهند . که این

 

    کنسرسیوم ،نسل جدیدی از پیمانکاران را به وجود آورده به نام « پیمانکاران عمومی »

 

    که اجرای پروژه ها را در قالب قراردادهای « کلید در دست » E.P.C. بر عهده می گیرند.

 

مثلث قــــــــــرار داد :

 

ــ قیمت

 

ــ زمان                 ( قراردادها ؛ با کمترین قیمت / کمترین زمان / بهترین کیفیت )

 

ــ کیفیت

 

معرفی چند نوع قرار داد :

                                     

1 ــ قرارداد احداث ، اجاره ، انتقال  B.L.T ) BUILD LEASE TRANSFER ):

 

در این نوع قرارداد ، كارفرما ( یا دولت ) مبلغ پیمان را به پیمانكار یا سرمایه گذار خصوصی از

 

طریق اجاره دادن پروژه تحت یك شرایط و برنامه توافق شده پرداخت می كند . مالكیت پروژه پس

 

از انقضای دوره اجاره به دولت بر می گردد .

 

2 ــ قرارداد احداث ، انتقال ، بهره برداری  B.T.O ) BUILD TRANSFER OPERATE) :

 

در این نوع قرارداد سرمایه گذار خصوصی ، نسبت به ساخت پروژه اقدام نموده و دولت هرینه

 

های سرمایه گذاری بخش خصوصی ، با احتساب مخاطرات ناشی از افزایش هزینه ، تاخیر و

 

عملكردهای خاص ، پروژه را می پردازد . پس از راه اندازی پروژه ، بهره برداری از آن به یك

 

موسسه اجرایی ( نمایندگی ) منتقل می شود . ( بعد از تحویل ، دولت به ظاهر مالك پروژه

 

است ) .

 

3 ــ قرارداد ، ساخت ، بهره برداری ، انتقال B.O.T ) BUILD OPERATE TRANSFER ):

 

یكی از جدیدترین نوع قراردادهای تامین مالی است كه از اوایل دهه 1980 به رسانه های مالی

 

راه یافت . استفاده از این روش ، به ویژه در مورد موسسات زیربنایی به تدریجی توسعه یافت . در

 

این روش ، ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی ، توسط شركتی كه اصطلاحاً ، شركت

 

پروژه نام می گیرد . انجام می شود . انتقال پروژه به كار فرما پس از طی مدتی معین و بعد از

 

تحصیل در آمد لازم ، تحقق می یابد . در این شیوه ، سرمایه گذاری مستقیماً از بودجه دولتی

 

نیست . بنابراین روش B.O.T درواقع یك روش مستقل قراردادهای اجرایی نبوده بلكه بیشتر

 

روشی است برای تامین مالی پروژه .

 

مراحل انجام شیوه ی B.O.T :

 

ــ تشكیل شركت پروژه به صورت خصوصی و با مسئولیت محدود توسط مجریان پروژه .

 

ــ تنظیم سندمالی ، جمع آوری منابع مالی از طریق استقراض ، اوراق قرضه ، تعهد تامین مالی .

 

ــ فروش سهام شركت پروژه

 

ــ شركت پروژه خریدار ، مالك و بهره بردار واحد مروبط خواهد بود . ( مثلاً ، واحد نیروگاه برق ) .

 

ــ ریسك پذیری سهامداران

 

ــ بهره برداری

 

ــ باز پرداخت وام توسط شركت پروژه

 

ــ انتقال پروژه ، پس از انقضای مدت وام گیرنده

 

4 ــ قرارداد ، ساخت ، تملك ، بهره برداری  B.O.O ) BUILD OWN OPERATE ):

 

در این نوع قرارداد ، سرمایه گذار خصوصی نیست به ساخت ، تملك ، راه اندازی و نگهداری پروژه

 

برای همیشه اقدام می كند و عوارض ، اجاره ها و سایر مخارج و درَآمدهای ناشی از اجرای پروژه

 

را به منظور بازگرداندن سرمایه به سود تحصیلی جمع آوری می كند . در این نوع قرارداد ، دولت

 

ممكن است بهره برداری و نگهداری پروژه را به یك دستگاه سومی محول نماید . و نیز دولت

 

مختار است نسبت به خرید محصول و یا خدمات ناشی از قرارداد B.O.O اقدام نماید . ( ساخت /

 

تملك / بهره برداری ) .

 

5 ــ قرارداد ساخت ، انتقالB.T ) BUILD TRANSFR ):

 

قراردادی است برای ساخت و انتقال ( واگذاری ) پروژه ای ، كه بهره برداری را كشور میزبان انجام

 

می دهد و نسبت به پرداخت اصل و فروع سرمایع به كشور پیمانكار اقدام می نماید . ( ساخت /

 

انتقال ) .

 

6 ــ قرارداد ساخت ،تملك ، بهره برداری و انتقال‌

 

B.O.O.T)BUILD  OWN  OPERATE TRANSFER                                              ) :

 

در این نوع قرارداد ، پروژه‌ پس از بهره برداری به كشور میزبان منتقل می شود . ( ساخت . تملك

 

/ بهره برداری / انتقال )

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic