دست نوشته های شخصی

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 26 )

نویسنده :
تاریخ:دوشنبه بیست و سوم فروردینماه سال 1395-03:58 قبل از ظهر

مرحله دوم ـ

علاقمند ساختن قاضی به منظور آماده كردن دادگاه برای توجه به استدلالها و

مستندات دعوی : شیوه به این صورت است :

1 ـ رعایت اختصار در بیان مطالب : باید دانست كه یك دفاع فشرده و مختصر بیشتر در

روح و فكر قاضی اثر می گذارد و توجه و علاقه ی او را بیشتر جلب می كند . فراموش نكنیم

هرچه عبارات كوتاهتر باشد ، بیشتر در حافظه ی قاضی باقی می ماند .

توجه :

رعایت اختصار و مختصر گویی بدین معنا نیست كه از سر و ته مطالب بزنیم و عباراتی

ابتر و مبهم تحویل قاضی دهیم . بلكه بایستی به پیچیدگی دعوی توجه داشت و اگر پرونده از

پیچیدگی برخوردار است اختصار جایز نیست بلكه به عكس بایستی توضیحات به حد كافی و

وافی طرح گردد زیادگویی وقتی ملال آور است كه در آن تكرارهای بلاوجه و توضیح واضحات

باشد . فراموش نكنیم اختصار در مكانی كه نیاز به توضیح كافی است نشانگر سطحی بودن

دفاع است .

چگونه مختصر بگوییم :

1 ـ زدودن حشو و زائدی كه موجب تطویل كلام می شود .

2 ـ پرهیز از بیهوده گویی . فیثاغورث گفته ؛ ارزش یك سخن بیهوده به مراتب كمتر از

سكوت و خاموشی است .

3 ـ پرهیز از تكرار كلام . ( جز در مواردی كه بخواهیم توجه دادرس را به نكته ای جلب كنیم . )

4 ـ پرهیز از تكرار طوطی وار جملات دیگران این عمل موجب ابتذال كلام و چه بسا موجب

خشم دادرس شود .

5 ـ عدم خروج از موضوع و فقط بحث نمودن پیرامون موضوع دعوی . ( گاهی خروج از موضوع

برای تغییر جو دادگاه شایسته است . ولی بایستی این خروج از بحث اصلی با مهارت و دقت

صورت گیرد تا موجب منحرف شدن ذهن دادرس از اصل موضوع نگردد . )

6 ـ توجه به عكس العمل دادرس . به محض اینكه متوجه شدید منظور شما را در آن بخش و

   یا در آن دفاع متوجه شده به بحث خود پایان دهید . و گر چه دلیل مفید دیگر باقی مانده

   باشداز بیان آن صرفنظر كنید .

 

7 ـ وقتی دادگاه به علت پیچیده و مبهم بودن موضوع انتظار توضیح بیشتری را دارد . بر

مختصرگویی خود اصرار نورزید بلكه با بیان عباراتی همچون ؛ [ شاید ضرورتی نداشته باشد

كه به عرض دادگاه برسانم كه . . . . . ] و یا ؛ [ از اینكه دادگاه محترم با كمال حوصله و دقت

توضیحات مرا استماع فرمودند ضمن تشكر و پوزش از تطویل كلام تلاش می كنم مختصر تر

 پیرامون مطلب بحث نمایم . . . . . ] و یا ؛ [ قبل از ختم دفاع اجازه می خواهم تنها یك مطلب

 را به عرض دادگاه برسانم و آن اینكه . . . . . ] توضیحات مورد لزوم خود را بیان دارد .

2 ـ دفاع پر شور و زنده و پر حرارت :

وكیل در محضر دادگاه و در مقام دفاع ( خصوصاً در دعاوی جزایی ) بایستی منعكس كننده ی

احساسات و عواطف موكل خود باشد . لذا بیاناتش علاوه بر منطبق بودن با واقعیت ، لازم

است پرشور و حرارت باشد تا بهتر حقیقت زندگی و دعوی را مهم سازد .

چگونه پرشور دفاع كنیم :

ـ سخن گفتن با حركت دست و جنبش و به هنگام آهنگ صدا را فرود و فراز كردن .

 ـ گاهی سئوال و جواب دو طرف دعوی را منعكس نمایید و در بیان، تلاش نمایید حالت و

روحیه ی گوینده را عیناً تقلید و توصیف كنید .

 ـ در موقع دفاع ، به بیانات خود جنبه ی سئوال و تعجب بدهید . مثلاً ، به جای آنكه بطور

عادی بگوید ؛ [ اگر متهم بی گناه بود در مقابل چونین حادثه ای فلان عكس العمل را داشت .

. . . . . ] بگوید : [ یك مرد شرافتمند و بی گناه ، در برخورد با چونین حادثه ی تأثر انگیزی چه

عكس العملی از خود نشان می داد ؟ مسلماً به سختی و با شدت اعتراض می كرد . حال

باید دید متهم چه كرده ؟ این شخص حتی كوچكترین عكس العملی كه رفع شبهه و سوءظن

از او بكند از خود نشان نداده است و این خود یك نوع اقرار ضمنی به ارتكاب عمل است . ]

3 ـ تنوع در طرز دفاع و آهنگ صدا :

قاعده ی دیگر برای جلب توجه ی دادرس ، متناسب با موقع و وضع دادگاه طرز دفاع و آهنگ

صدای خود را تغییر دهید و همواره از یكنواختی در صدا و شیوه ی بیان پرهیز نمایید . در این

خصوص لازم است نكات ذیل مورد توجه قرار گیرد ؛

ـ دادگاه حقوقی است یا جنایی

ـ سالن دادگاه وسیع و مجلل است یا در مكانی كوچك و ساده

ـ دفاع در دادگاه بدوی است یا استیناف

ـ در مقابل قضاوت / داوران / تماشاچیان سخن می گویید یا در دادگاهی خلوت و آرام

ـ در تمام مدت دفاع ، با در نظر گرفتن عكس العمل ؛ قضاوت ، تماشاچیان ، مستمعین و

وضعیت دادگاه ، با تمام دقت در آهنگ صدا و طرز ادای كلمات و حركات وژست های خود تغییر

و تنوع را رعایت كنیم . اگر لازم است قصه پردازی كنیم و آرام و بذله گو باشیم به اقتضاء

كلمات و جملات مهیج و گزنده بكار بریم و حالتی تهاجمی و جدی داشته باشیم . گاهی تند

و مشوش و پرطنین / و زمانی تمسخرآمیز و آرام و آهسته سخن بگوئیم . طرز بیان جملات

گاهی سرزنش آمیز و خشم برانگیز و زمانی ترحم برانگیز .

4 ـ شوخی و بذله گویی در موقع دفاع :

بذله گویی را اینگونه تعریف كرده اند كه عبارتست از ؛ بیان یك مطلب جدی بصورت ساده و

سبك و شوخی و مزاج .

گاهی لازم است برای خارج كردن حالت خشك و خسته كننده ی دادگاه ، وكیل در دفاع با

گفتن جمله ای نشاط برانگیز و یا لطیفه ای كوتاه و سرور و روح تازه ای به دادرس و

مستعمین ببخشد . زیرا دفاع هر قدر منطقی و جالب و مستدل باشد ، باز موجب ملال و

خستگی شنونده می شود .

تذكر :

مراقبت كنید این شوخی و بذله گویی به ابتذال نكشد و مقام وكیل را سبك سرجلوه

ندهد . بلكه هدف ایجاد نشاط در جلسه باشد تا مستمعین را به شنیدن دفاعیات خود علاقه

مند سازید .

5 ـ مانور در هنگام دفاع :

به هنگام دفاع با موقع شناسی و تسلط بر گفتار و رفتار و زیر نظر داشتن موقعیت دادگاه و

روحیه دادرسان مرتب هم چون سرداری در میدان مبارزه ، جایی كه لازم است ؛ پرشور باشید

و پرحرارت / گاهی به مخالفت برخیزید و گه نرمش و سازش پیشه كنید . / گاه تهاجم و حمله

كنید و گاه عقب نشینید . / گاه چهره ای خشن به خود بگیرید و گاه مهربان و بذله گو باشید .

/ و در آخر آنجا كه لازم است آرام شوید و سكوت پیشه كنید . / هر حركتی كه می كنید و یا

سخنی كه می گویید ، عكس العمل مستمعین را بررسی نمایید و تأثیر و یا بی توجهی آنان

را برای شیوه ی تداوم دفاع در نظر بگیرید .

6 ـ پرورانیدن موضوع :

منظور از پرورانیدن موضوع ، آمیختن دفاع ( در پرونده های پیچیده ) به مباحث ؛ كلی فلسفی

علمی ، اجتماعی و یا اخلاقی . مثل ؛ بحث از اصل نسبی بودن مالكیت ، تأثیر مالكیت در

روابط اجتماعی ، اصول تجاری در روابط مدنی ، تأثیر تحولات اجتماعی در تمایلات و مالكیت

های فردی . این عمل باعث آن می شود كه قاضی نیز در صدور رأی ، دادنامه را سرسری

تنظیم نكند . بلكه تلاش كند استدلالهایش بر اساس اصول و مبانی و قواعد علمی و فلسفی

استوار باشد .

بازهم توجه :

بیان این نوع مطالب در جای جای دفاع ، شائبه ی فضل فروشی و وعظ و اندرزگویی ایجاد

نكند . بلكه این مطالب بایستی جنبه ی ؛ تلقین و نقل قول و پیشنهاد داشته باشد .

 

مرحله سوم ـ متقاعد كردن دادگاه ( هدف غایی دفاع ) :

هدف نهایی از یك دفاع ، متقاعد كردن قاضی بر ذی حق بودن موكل و هم عقیده كردن با

استدلالها و مستنداتی است كه در دفاع كتبی و شفاهی ارائه شده است . و در دو مرحله

قبلی ، تلاش نموده تا به روشنی دعوی خود و شرح ماوقع را بیان كند و دادگاه را آماده سازد

تا به استدلالهای او در این مرحله گوش فرا دهد و آنها را بپذیرد .

شیوه ی متقاعد كردن دادگاه خود به بخشهای ذیل تقسیم می شود :

یكم ـ طرح ریزی دفاع

دوم ـ طرز بیان

سوم ـ وحدت و هماهنگی در دفاع

چهارم ـ اثبات دعوی

یكم : طرح ریزی دفاع

وكیل در این مرحله كه قبلاًاقدامات آماده سازی دادگاه را فراهم كرده ، برای شروع این

مرحله كه طرح مستندات و استدلالهاست ، بایستی شیوه ی دفاع در این مرحله را طرح

ریزی كرده باشد . و صحیح نیست در بیان هر استدلال ، از همان ابتدای دفاع ، مقصود و هدف

اصلی خود را بیان كند . و به دنبال این نباشد كه نظر خود را بر دادگاه تحمیل كند ؛ زیرا حس

احتجاج و ستیزه جویی و اعتراض قاضی را بر می انگیزد ، بلكه با تلقین استدلال ، فكر قاضی

را به سمت شیوه ی طراحی شده برای دفاع هدایت كند . در حقیقت در این مرحله ، وكیل

راههای مختلف استدلال و نتیجه گیری از موضوع را به قاضی یادآور می شود . در این طرح

ریزی ، جایی برای سوالهایی خالی بگذارد . این سوالات بایستی در كمال هوشیاری و دقت و

مهارت طرح ریزی شده باشد بطوریكه دادگاه را برای پذیرفتن استدلال ها و در نهایت قبول

 هدف و مقصود اصلی آماده سازد .

دوم ـ طرز بیان استدلال :

ظریفی ،وكلای دادگستری را در دفاع به دو دسته تقسیم كرده است :

ـ مرعوب كنندگان : آنانی كه به نیروی استدلال قوی و منطقی و لحن خشن و جدی و

جملات گزنده و كوبنده سعی در مغلوب كردن طرف مقابل دارند . 

ـ مجذوب كنندگان : آنانی كه با فصاحت بیان و رقت كلام و ظرافت در سخن و نرمش و نكته

سنجی سعی در مجذوب و متقاعدكردن طرف مقابل دارند .

از هر یك از این دو دسته باشید ناچار از ؛

ـ صداقت در كلام

ـ بیان ساده و اطمینان بخش در دفاع هستید .

یكی از معروفترین قضات فرانسوی در كتابی خطاب به وكلا می گوید ؛ [ من رمز كارم را در

اختیار شما می گذارم ، آنچه بیشتر مرا متقاعد می سازد ؛ لحن آرام و ساده و بی

پیرایه و لیاقت و صداقت و شرافت وكیلی است كه با ایمان به حقانیت خواسته ی

موكلش و فقط یه استناد دلایل و مدارك موجود در پرونده دفاع می كند . ]

كلید واژگان این توصیه ی قاضی فرانسوی كه در حقیقت دستوالعمل دفاع برای متقاعد كردن

قاضی است در موارد ذیل خلاصه می شود :

ـ لحن آرام و ساده و بی پیرایه وكیل

ـ لیاقت وكیل ( شایستگی علمی او )

ـ صداقت در گفتار ( پرهیز از فریب دادن قاضی )

ـ شرافت ( كه عامل راستی و بزرگ منشی وكیل است . )

ـ ایمان داشتن وكیل به حقانیت موكل

ـ دفاع فقط بر اساس مستندات و دلایل موجود باشد .

 

در طرز بیان دفاعیه سه عنصر اصلی وجود دارد ؛

1 ـ ایمان و اعتقاد : بدین معنی كه وكیل بایستی به حقانیت آنچه كه در مقام دفاع می

گوید ایمان داشته باشد . و سفارش شده ؛ هرگز وكالت و دفاع از موضوعی را كه خود ایمانی

به حقانیت آن ندارید نپذیرید . زیرا در این صورت قادر نخواهید بود دادرس را به گفته های خود

متقاعد كنید . آنچه در این بخش افزودنی است اینكه ؛ كافی نیست كه وكیل به گفته و

دعوی خود ایمان و عقیده داشته باشد ، بلكه باید با كمال علاقه مایل باشد این ایمان و

اعتقاد بر گفته هایش را در روح و فكر دادرس دادگاه نیز بوجود آورد . مكمل این امر ، دور كردن

فكر شكست احتمالی است در دفاع . وكیل نبایستی جز به موفقیت بیندیشد ونباید در خود

تزلزل و تردید راه ندهد .

2 ـ صداقت و درستی گفتار : وكیل بایستی این نكته را همواره در نظر داشته باشد كه

وقتی دادرس گفته های او را باور می كند كه او را صادق و امانتدار و پاكدامن بداند و به گفته

هایش اعتماد كند . وكیل بایستی با صداقت در گفتار و عمل به قاضی بفهماند كه با یك

انسان شرافتمند و راستگو و امین سروكار دارد . بدین ترتیب خیلی سهل خواهد توانست

قاضی را معتقد به دفاع خود نماید . در دفاع هزگز به دنبال فریب دادگاه نباشید . بلكه همواره

با درستكاری و صداقت و صمیمیت و دور از هر گونه نیرنگ و شائبه ای ، دادرس را در كشف

حقیقت راهنما باشید . و با ایجاد یك نوع رابطه ی معنوی متقابل ، این اطمینان را به قاضی

بدهید كه در مقام فریب او نیستد . فراموش نشود كه ؛ آنچه باعث نفوذ كلام و حیثیت و آبروی

وكیل می شود ؛ شرافت و صداقت و امانت داری اوست . بر خلاف این تصور غلط كه وكالت را

مجموعه ای از نیرنگ ها و ریاكاریها و صحنه سازی ها و دروغ پردازیها می دانند ، آنچه موجب

موفقیت و شهرت و معروفیت یك وكیل است ؛ درستی ، صداقت ، پاكدامنی و شرافت و

امانت اوست .

3 ـ طبیعی بودن دفاع : آنچه باید در دفاع مورد توجه وكیل باشد اینست كه ؛ دفاع و طرز

بیان او كاملاً طبیعی و به دور از هرگونه تصنع و ظاهرسازی باشد . اگر بخواهیم دفاع ما در

دادرس و شنوندگان نفوذ نماید و موثر باشد باید از تصنع و پیرایه و زوائد پرهیز كنیم .

توجه : سادگی در كلام و طبیعی بودن دفاع و گفتار نباید بهانه ی لا ابا لیگری و بكارگیری

كلمات عامیانه و زشت و مبتذل و جملات نامربوط و مهمل شود . لازم است كه وكیل در موقع

دفاع وقار و مقام و موقعیت خود را با بكارگیری كلمات مبتذل خدشه دار نكند . بیاد داشته

باشد كه استعمال كلمات مبتذل و عامیانه موجب سلب اطمینان دادرس و بی ارزش كردن

استدلال و دفاع می گردد .

 

سوم ـ وحدت و هم آهنگی دفاع :

هدف از دفاع كه مجموعه ای است از توضیحات و استدلال ها و تعابیر و تفسیرها از مقدمه  

تا نتیجه ، متقاعد ساختن قاضی است . یكی از لوازم تأثیر دفاع در قاضی ، وحدت و هم

آهنگی در نحوه ی بیان دفاع است . وكیل مجبور است برای تفهیم دادرس ، مقصود خود را از

جهات و زوایای مختلف تشریح و تجزیه و تحلیل نماید . این سلسله جهات بایستی هم چون

رشته ی محكم منطقی از استدلال های به هم متصل باشد و در تمام مدت دفاع این

 هارمونی و موزون بودن روال و ارتباط مطالب حفظ شود . كاملاً مراقبت شود كه دچار تناقض

گویی نشویم جملات و كلمات باید بطور موزون با روانی و صراحت تمام مقصود را بیان كند و

بین اندیشه ی وكیل و گفتارش هم آهنگی و وحدت كامل برقرار بماند .

توجــــــــــــه :

1 ـ اگر ضمن دفاع استدلال مورد نظر فراموش شود وكیل بایستی فوراً به شیوه ای دیگر

استدلال را دنبال كند .

2 ـ اگر ضمن دفاع اصطلاحی فقهی یا حقوقی فراموش شود ، باید بلافاصله اصطلاح

مشابهی جایگزین شود .

خلاصه اینكه ؛ وكیل ضمن دفاع نباید بگذارد كه دنباله ی فكر یا كلامش قطع شود . و یا در

بیان وقفه ایجاد گردد . ولی در عین حال مراقبت كند وحدت و هماهنگی دفاع بهم نخورد .

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cials online
شنبه دهم آذرماه سال 1397 08:34 قبل از ظهر

You actually expressed that superbly!
cialis daily new zealand cuanto cuesta cialis yaho cialis sale online buying cialis overnight generic cialis review uk import cialis price cialis wal mart pharmacy cialis daily new zealand enter site natural cialis cialis flussig
Cialis prices
جمعه نهم آذرماه سال 1397 09:16 بعد از ظهر

Thank you. I value this!
canada discount drugs cialis cialis 5 mg scheda tecnica import cialis try it no rx cialis cialis in sconto safe site to buy cialis online only best offers cialis use cialis uk next day how does cialis work cialis super kamagra
Buy generic cialis
جمعه نهم آذرماه سال 1397 09:21 قبل از ظهر

With thanks! Good stuff.
cialis dosage amounts we use it 50 mg cialis dose cialis 5mg generic cialis pill online cialis tadalafil online cialis 10 doctissimo click now cialis from canada bulk cialis click here cialis daily uk we like it safe cheap cialis
Cialis prices
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 10:19 بعد از ظهر

You actually explained that well.
cialis sale online buy cialis online nz generic cialis in vietnam click here to buy cialis purchase once a day cialis click here to buy cialis wow cialis 20 cialis rezeptfrei sterreich generic cialis pill online we like it cialis soft gel
buy generic cialis
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 10:46 قبل از ظهر

Really many of good knowledge!
look here cialis cheap canada cialis per paypa cialis mit grapefruitsaft click here to buy cialis comprar cialis navarr cialis for sale south africa cialis 100 mg 30 tablet achat cialis en europe generico cialis mexico generic cialis with dapoxetine
buy tadalafil pills
چهارشنبه هفتم آذرماه سال 1397 10:06 بعد از ظهر

Cheers, Valuable stuff!
where do you buy cialis side effects of cialis il cialis quanto costa cialis cost viagra or cialis chinese cialis 50 mg side effects of cialis get cheap cialis viagra cialis levitra where to buy cialis in ontario
Cialis prices
چهارشنبه هفتم آذرماه سال 1397 10:12 قبل از ظهر

You made your stand extremely nicely!!
click here take cialis 200 cialis coupon cialis 5 mg schweiz cialis efficacit cialis great britain tadalafil 5mg only now cialis for sale in us canadian drugs generic cialis cialis for daily use cialis tadalafil
Cialis generic
دوشنبه نهم مهرماه سال 1397 02:48 بعد از ظهر

Thanks a lot, Ample write ups!

click here take cialis buy cialis online cheapest brand cialis nl generic cialis pro prices for cialis 50mg cialis rezeptfrei sterreich venta de cialis canada estudios de cialis genricos walgreens price for cialis cialis sans ordonnance
canadian medications online
یکشنبه یکم مهرماه سال 1397 12:52 بعد از ظهر

Amazing many of amazing tips!
online pharmacies in usa canadian pharmacy uk delivery canada online pharmacy canada drugs pharmacy canadian medications 247 safe canadian online pharmacies canadian pharmacy canadian pharmaceuticals online canadian pharmacys
http://cialisyoues.com/
چهارشنبه بیست و هشتم شهریورماه سال 1397 09:10 قبل از ظهر

Nicely put, Thank you.
cialis coupon pastillas cialis y alcoho cialis without a doctor's prescription cialis online deutschland wow cialis 20 can i take cialis and ecstasy cialis kaufen bankberweisung generic low dose cialis comprar cialis 10 espa241a buy online cialis 5mg
eddrugsgeneric.com
دوشنبه دوازدهم شهریورماه سال 1397 02:44 بعد از ظهر

Many thanks! Terrific information.
cialis coupon rx cialis para comprar we recommend cialis info cialis 5 mg buy cialis online online prescriptions cialis buy cialis online nz brand cialis generic generic cialis tadalafil cialis prices in england
http://viagravonline.com/
یکشنبه یازدهم شهریورماه سال 1397 09:58 بعد از ظهر

Truly many of amazing data!
buy cialis cialis prezzo in linea basso generic cialis pill online cialis australia org cialis pills in singapore cipla cialis online cialis pills price each cialis preise schweiz cialis coupons what is cialis
viagra online
سه شنبه بیست و سوم مردادماه سال 1397 09:18 قبل از ظهر

Wow many of superb knowledge.
where to buy generic viagra online buy viagra online cheap uk how to get cheap viagra safest place to buy viagra generic viagra uk online how to get viagra online buy viagra nz usa online pharmacy buy viagra alternative viagra without presc
http://babecolate.com/where-to-buy-cialis-with-prescription.html
سه شنبه بیست و سوم مردادماه سال 1397 12:53 قبل از ظهر

Many thanks. Ample facts!

purchase once a day cialis prezzo cialis a buon mercato cialis prices cialis generika in deutschland kaufen cialis generisches kanada safe site to buy cialis online cipla cialis online buy cialis online cialis efficacit how much does a cialis cost
Cialis 20 mg
دوشنبه هفتم خردادماه سال 1397 02:58 بعد از ظهر

You reported that really well!
cheap cialis only best offers cialis use how to purchase cialis on line acquisto online cialis cialis taglich cialis dose 30mg cialis e hiv cialis pas cher paris generic cialis review uk wow cialis tadalafil 100mg
Cialis generic
پنجشنبه بیستم اردیبهشتماه سال 1397 07:16 بعد از ظهر

Nicely put, With thanks!
cialis for sale low cost cialis 20mg buy online cialis 5mg low cost cialis 20mg cialis generika cialis generico milano cialis sans ordonnance walgreens price for cialis cialis tablets australia cialis generico milano
loganiaceae
شنبه هشتم اردیبهشتماه سال 1397 02:35 بعد از ظهر
<a href="http://www.soledgroup.com/nike-kobe-bryant-new-shoes-shoesv">nike kobe bryant new shoes</a>,<a href="http://www.yongstart.com/nike-air-max-ltd-deutschland-shoesv">nike air max ltd deutschland</a>,<a href="http://www.scianio.com/nike-internationalist-grey-orange-green-shoesv">nike internationalist grey orange green</a>,<a href="http://www.bajugratis.com/nike-free-trainer-5.0-navy-midshipmen-pe-shoesv">nike free trainer 5.0 navy midshipmen pe</a>,<a href="http://www.kiddeaux.com/lebron-13-25k-gold-shoesv">lebron 13 25k gold</a>,<a href="http://www.iwinfor.com/nike-lunar-gato-poison-verde-shoesv">nike lunar gato poison verde</a>
loganiaceae http://www.loganiaceae.com/
Viagra generika
پنجشنبه ششم اردیبهشتماه سال 1397 02:08 قبل از ظهر

Reliable forum posts. Thanks!
where to order viagra online viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra sildenafil uk online buy original viagra online viagra without presc buy generic viagra online usa buying viagra online without prescription where to buy real viagra buy viagra onlines order sildenafil online uk
Online cialis
جمعه سوم فروردینماه سال 1397 05:07 قبل از ظهر

Thanks. I appreciate it.
pastillas cialis y alcoho deutschland cialis online generic cialis cialis rckenschmerzen cialis dosage amounts how to buy cialis online usa viagra cialis levitra cialis online napol cialis 10 doctissimo cialis bula
How do you strengthen your Achilles tendon?
دوشنبه شانزدهم مردادماه سال 1396 11:49 بعد از ظهر
What's up to every one, the contents existing at this site are actually awesome for people knowledge, well, keep up
the good work fellows.
annette5lowe5.exteen.com
یکشنبه پانزدهم مردادماه سال 1396 02:23 بعد از ظهر
I always emailed this web site post page to all my associates, as if like to read it after
that my friends will too.
What do you do for a strained Achilles tendon?
جمعه سیزدهم مردادماه سال 1396 09:21 بعد از ظهر
hi!,I like your writing so so much! share we
keep up a correspondence more about your post on AOL?
I require an expert in this house to solve my problem.
Maybe that is you! Looking forward to see you.
sharendelagado.hatenablog.com
جمعه سیزدهم مردادماه سال 1396 02:13 بعد از ظهر
If some one wishes expert view about running a blog afterward i suggest him/her to
pay a visit this website, Keep up the good
job.
How do you get a growth spurt?
شنبه هفتم مردادماه سال 1396 10:36 بعد از ظهر
Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other websites?
I have a blog based upon on the same information you discuss and would really like
to have you share some stories/information. I know my readers would appreciate your work.
If you're even remotely interested, feel free to send me an email.
BHW
جمعه هشتم اردیبهشتماه سال 1396 01:35 بعد از ظهر
If some one desires to be updated with latest technologies therefore
he must be go to see this web page and be up to date daily.
manicure
چهارشنبه بیست و سوم فروردینماه سال 1396 04:41 قبل از ظهر
WOW just what I was searching for. Came here by searching for manicure
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 56
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو