دست نوشته های شخصی

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 26 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:دوشنبه بیست و سوم فروردینماه سال 1395-03:58 قبل از ظهر

مرحله دوم ـ

علاقمند ساختن قاضی به منظور آماده كردن دادگاه برای توجه به استدلالها و

مستندات دعوی : شیوه به این صورت است :

1 ـ رعایت اختصار در بیان مطالب : باید دانست كه یك دفاع فشرده و مختصر بیشتر در

روح و فكر قاضی اثر می گذارد و توجه و علاقه ی او را بیشتر جلب می كند . فراموش نكنیم

هرچه عبارات كوتاهتر باشد ، بیشتر در حافظه ی قاضی باقی می ماند .

توجه :

رعایت اختصار و مختصر گویی بدین معنا نیست كه از سر و ته مطالب بزنیم و عباراتی

ابتر و مبهم تحویل قاضی دهیم . بلكه بایستی به پیچیدگی دعوی توجه داشت و اگر پرونده از

پیچیدگی برخوردار است اختصار جایز نیست بلكه به عكس بایستی توضیحات به حد كافی و

وافی طرح گردد زیادگویی وقتی ملال آور است كه در آن تكرارهای بلاوجه و توضیح واضحات

باشد . فراموش نكنیم اختصار در مكانی كه نیاز به توضیح كافی است نشانگر سطحی بودن

دفاع است .

چگونه مختصر بگوییم :

1 ـ زدودن حشو و زائدی كه موجب تطویل كلام می شود .

2 ـ پرهیز از بیهوده گویی . فیثاغورث گفته ؛ ارزش یك سخن بیهوده به مراتب كمتر از

سكوت و خاموشی است .

3 ـ پرهیز از تكرار كلام . ( جز در مواردی كه بخواهیم توجه دادرس را به نكته ای جلب كنیم . )

4 ـ پرهیز از تكرار طوطی وار جملات دیگران این عمل موجب ابتذال كلام و چه بسا موجب

خشم دادرس شود .

5 ـ عدم خروج از موضوع و فقط بحث نمودن پیرامون موضوع دعوی . ( گاهی خروج از موضوع

برای تغییر جو دادگاه شایسته است . ولی بایستی این خروج از بحث اصلی با مهارت و دقت

صورت گیرد تا موجب منحرف شدن ذهن دادرس از اصل موضوع نگردد . )

6 ـ توجه به عكس العمل دادرس . به محض اینكه متوجه شدید منظور شما را در آن بخش و

   یا در آن دفاع متوجه شده به بحث خود پایان دهید . و گر چه دلیل مفید دیگر باقی مانده

   باشداز بیان آن صرفنظر كنید .

 

7 ـ وقتی دادگاه به علت پیچیده و مبهم بودن موضوع انتظار توضیح بیشتری را دارد . بر

مختصرگویی خود اصرار نورزید بلكه با بیان عباراتی همچون ؛ [ شاید ضرورتی نداشته باشد

كه به عرض دادگاه برسانم كه . . . . . ] و یا ؛ [ از اینكه دادگاه محترم با كمال حوصله و دقت

توضیحات مرا استماع فرمودند ضمن تشكر و پوزش از تطویل كلام تلاش می كنم مختصر تر

 پیرامون مطلب بحث نمایم . . . . . ] و یا ؛ [ قبل از ختم دفاع اجازه می خواهم تنها یك مطلب

 را به عرض دادگاه برسانم و آن اینكه . . . . . ] توضیحات مورد لزوم خود را بیان دارد .

2 ـ دفاع پر شور و زنده و پر حرارت :

وكیل در محضر دادگاه و در مقام دفاع ( خصوصاً در دعاوی جزایی ) بایستی منعكس كننده ی

احساسات و عواطف موكل خود باشد . لذا بیاناتش علاوه بر منطبق بودن با واقعیت ، لازم

است پرشور و حرارت باشد تا بهتر حقیقت زندگی و دعوی را مهم سازد .

چگونه پرشور دفاع كنیم :

ـ سخن گفتن با حركت دست و جنبش و به هنگام آهنگ صدا را فرود و فراز كردن .

 ـ گاهی سئوال و جواب دو طرف دعوی را منعكس نمایید و در بیان، تلاش نمایید حالت و

روحیه ی گوینده را عیناً تقلید و توصیف كنید .

 ـ در موقع دفاع ، به بیانات خود جنبه ی سئوال و تعجب بدهید . مثلاً ، به جای آنكه بطور

عادی بگوید ؛ [ اگر متهم بی گناه بود در مقابل چونین حادثه ای فلان عكس العمل را داشت .

. . . . . ] بگوید : [ یك مرد شرافتمند و بی گناه ، در برخورد با چونین حادثه ی تأثر انگیزی چه

عكس العملی از خود نشان می داد ؟ مسلماً به سختی و با شدت اعتراض می كرد . حال

باید دید متهم چه كرده ؟ این شخص حتی كوچكترین عكس العملی كه رفع شبهه و سوءظن

از او بكند از خود نشان نداده است و این خود یك نوع اقرار ضمنی به ارتكاب عمل است . ]

3 ـ تنوع در طرز دفاع و آهنگ صدا :

قاعده ی دیگر برای جلب توجه ی دادرس ، متناسب با موقع و وضع دادگاه طرز دفاع و آهنگ

صدای خود را تغییر دهید و همواره از یكنواختی در صدا و شیوه ی بیان پرهیز نمایید . در این

خصوص لازم است نكات ذیل مورد توجه قرار گیرد ؛

ـ دادگاه حقوقی است یا جنایی

ـ سالن دادگاه وسیع و مجلل است یا در مكانی كوچك و ساده

ـ دفاع در دادگاه بدوی است یا استیناف

ـ در مقابل قضاوت / داوران / تماشاچیان سخن می گویید یا در دادگاهی خلوت و آرام

ـ در تمام مدت دفاع ، با در نظر گرفتن عكس العمل ؛ قضاوت ، تماشاچیان ، مستمعین و

وضعیت دادگاه ، با تمام دقت در آهنگ صدا و طرز ادای كلمات و حركات وژست های خود تغییر

و تنوع را رعایت كنیم . اگر لازم است قصه پردازی كنیم و آرام و بذله گو باشیم به اقتضاء

كلمات و جملات مهیج و گزنده بكار بریم و حالتی تهاجمی و جدی داشته باشیم . گاهی تند

و مشوش و پرطنین / و زمانی تمسخرآمیز و آرام و آهسته سخن بگوئیم . طرز بیان جملات

گاهی سرزنش آمیز و خشم برانگیز و زمانی ترحم برانگیز .

4 ـ شوخی و بذله گویی در موقع دفاع :

بذله گویی را اینگونه تعریف كرده اند كه عبارتست از ؛ بیان یك مطلب جدی بصورت ساده و

سبك و شوخی و مزاج .

گاهی لازم است برای خارج كردن حالت خشك و خسته كننده ی دادگاه ، وكیل در دفاع با

گفتن جمله ای نشاط برانگیز و یا لطیفه ای كوتاه و سرور و روح تازه ای به دادرس و

مستعمین ببخشد . زیرا دفاع هر قدر منطقی و جالب و مستدل باشد ، باز موجب ملال و

خستگی شنونده می شود .

تذكر :

مراقبت كنید این شوخی و بذله گویی به ابتذال نكشد و مقام وكیل را سبك سرجلوه

ندهد . بلكه هدف ایجاد نشاط در جلسه باشد تا مستمعین را به شنیدن دفاعیات خود علاقه

مند سازید .

5 ـ مانور در هنگام دفاع :

به هنگام دفاع با موقع شناسی و تسلط بر گفتار و رفتار و زیر نظر داشتن موقعیت دادگاه و

روحیه دادرسان مرتب هم چون سرداری در میدان مبارزه ، جایی كه لازم است ؛ پرشور باشید

و پرحرارت / گاهی به مخالفت برخیزید و گه نرمش و سازش پیشه كنید . / گاه تهاجم و حمله

كنید و گاه عقب نشینید . / گاه چهره ای خشن به خود بگیرید و گاه مهربان و بذله گو باشید .

/ و در آخر آنجا كه لازم است آرام شوید و سكوت پیشه كنید . / هر حركتی كه می كنید و یا

سخنی كه می گویید ، عكس العمل مستمعین را بررسی نمایید و تأثیر و یا بی توجهی آنان

را برای شیوه ی تداوم دفاع در نظر بگیرید .

6 ـ پرورانیدن موضوع :

منظور از پرورانیدن موضوع ، آمیختن دفاع ( در پرونده های پیچیده ) به مباحث ؛ كلی فلسفی

علمی ، اجتماعی و یا اخلاقی . مثل ؛ بحث از اصل نسبی بودن مالكیت ، تأثیر مالكیت در

روابط اجتماعی ، اصول تجاری در روابط مدنی ، تأثیر تحولات اجتماعی در تمایلات و مالكیت

های فردی . این عمل باعث آن می شود كه قاضی نیز در صدور رأی ، دادنامه را سرسری

تنظیم نكند . بلكه تلاش كند استدلالهایش بر اساس اصول و مبانی و قواعد علمی و فلسفی

استوار باشد .

بازهم توجه :

بیان این نوع مطالب در جای جای دفاع ، شائبه ی فضل فروشی و وعظ و اندرزگویی ایجاد

نكند . بلكه این مطالب بایستی جنبه ی ؛ تلقین و نقل قول و پیشنهاد داشته باشد .

 

مرحله سوم ـ متقاعد كردن دادگاه ( هدف غایی دفاع ) :

هدف نهایی از یك دفاع ، متقاعد كردن قاضی بر ذی حق بودن موكل و هم عقیده كردن با

استدلالها و مستنداتی است كه در دفاع كتبی و شفاهی ارائه شده است . و در دو مرحله

قبلی ، تلاش نموده تا به روشنی دعوی خود و شرح ماوقع را بیان كند و دادگاه را آماده سازد

تا به استدلالهای او در این مرحله گوش فرا دهد و آنها را بپذیرد .

شیوه ی متقاعد كردن دادگاه خود به بخشهای ذیل تقسیم می شود :

یكم ـ طرح ریزی دفاع

دوم ـ طرز بیان

سوم ـ وحدت و هماهنگی در دفاع

چهارم ـ اثبات دعوی

یكم : طرح ریزی دفاع

وكیل در این مرحله كه قبلاًاقدامات آماده سازی دادگاه را فراهم كرده ، برای شروع این

مرحله كه طرح مستندات و استدلالهاست ، بایستی شیوه ی دفاع در این مرحله را طرح

ریزی كرده باشد . و صحیح نیست در بیان هر استدلال ، از همان ابتدای دفاع ، مقصود و هدف

اصلی خود را بیان كند . و به دنبال این نباشد كه نظر خود را بر دادگاه تحمیل كند ؛ زیرا حس

احتجاج و ستیزه جویی و اعتراض قاضی را بر می انگیزد ، بلكه با تلقین استدلال ، فكر قاضی

را به سمت شیوه ی طراحی شده برای دفاع هدایت كند . در حقیقت در این مرحله ، وكیل

راههای مختلف استدلال و نتیجه گیری از موضوع را به قاضی یادآور می شود . در این طرح

ریزی ، جایی برای سوالهایی خالی بگذارد . این سوالات بایستی در كمال هوشیاری و دقت و

مهارت طرح ریزی شده باشد بطوریكه دادگاه را برای پذیرفتن استدلال ها و در نهایت قبول

 هدف و مقصود اصلی آماده سازد .

دوم ـ طرز بیان استدلال :

ظریفی ،وكلای دادگستری را در دفاع به دو دسته تقسیم كرده است :

ـ مرعوب كنندگان : آنانی كه به نیروی استدلال قوی و منطقی و لحن خشن و جدی و

جملات گزنده و كوبنده سعی در مغلوب كردن طرف مقابل دارند . 

ـ مجذوب كنندگان : آنانی كه با فصاحت بیان و رقت كلام و ظرافت در سخن و نرمش و نكته

سنجی سعی در مجذوب و متقاعدكردن طرف مقابل دارند .

از هر یك از این دو دسته باشید ناچار از ؛

ـ صداقت در كلام

ـ بیان ساده و اطمینان بخش در دفاع هستید .

یكی از معروفترین قضات فرانسوی در كتابی خطاب به وكلا می گوید ؛ [ من رمز كارم را در

اختیار شما می گذارم ، آنچه بیشتر مرا متقاعد می سازد ؛ لحن آرام و ساده و بی

پیرایه و لیاقت و صداقت و شرافت وكیلی است كه با ایمان به حقانیت خواسته ی

موكلش و فقط یه استناد دلایل و مدارك موجود در پرونده دفاع می كند . ]

كلید واژگان این توصیه ی قاضی فرانسوی كه در حقیقت دستوالعمل دفاع برای متقاعد كردن

قاضی است در موارد ذیل خلاصه می شود :

ـ لحن آرام و ساده و بی پیرایه وكیل

ـ لیاقت وكیل ( شایستگی علمی او )

ـ صداقت در گفتار ( پرهیز از فریب دادن قاضی )

ـ شرافت ( كه عامل راستی و بزرگ منشی وكیل است . )

ـ ایمان داشتن وكیل به حقانیت موكل

ـ دفاع فقط بر اساس مستندات و دلایل موجود باشد .

 

در طرز بیان دفاعیه سه عنصر اصلی وجود دارد ؛

1 ـ ایمان و اعتقاد : بدین معنی كه وكیل بایستی به حقانیت آنچه كه در مقام دفاع می

گوید ایمان داشته باشد . و سفارش شده ؛ هرگز وكالت و دفاع از موضوعی را كه خود ایمانی

به حقانیت آن ندارید نپذیرید . زیرا در این صورت قادر نخواهید بود دادرس را به گفته های خود

متقاعد كنید . آنچه در این بخش افزودنی است اینكه ؛ كافی نیست كه وكیل به گفته و

دعوی خود ایمان و عقیده داشته باشد ، بلكه باید با كمال علاقه مایل باشد این ایمان و

اعتقاد بر گفته هایش را در روح و فكر دادرس دادگاه نیز بوجود آورد . مكمل این امر ، دور كردن

فكر شكست احتمالی است در دفاع . وكیل نبایستی جز به موفقیت بیندیشد ونباید در خود

تزلزل و تردید راه ندهد .

2 ـ صداقت و درستی گفتار : وكیل بایستی این نكته را همواره در نظر داشته باشد كه

وقتی دادرس گفته های او را باور می كند كه او را صادق و امانتدار و پاكدامن بداند و به گفته

هایش اعتماد كند . وكیل بایستی با صداقت در گفتار و عمل به قاضی بفهماند كه با یك

انسان شرافتمند و راستگو و امین سروكار دارد . بدین ترتیب خیلی سهل خواهد توانست

قاضی را معتقد به دفاع خود نماید . در دفاع هزگز به دنبال فریب دادگاه نباشید . بلكه همواره

با درستكاری و صداقت و صمیمیت و دور از هر گونه نیرنگ و شائبه ای ، دادرس را در كشف

حقیقت راهنما باشید . و با ایجاد یك نوع رابطه ی معنوی متقابل ، این اطمینان را به قاضی

بدهید كه در مقام فریب او نیستد . فراموش نشود كه ؛ آنچه باعث نفوذ كلام و حیثیت و آبروی

وكیل می شود ؛ شرافت و صداقت و امانت داری اوست . بر خلاف این تصور غلط كه وكالت را

مجموعه ای از نیرنگ ها و ریاكاریها و صحنه سازی ها و دروغ پردازیها می دانند ، آنچه موجب

موفقیت و شهرت و معروفیت یك وكیل است ؛ درستی ، صداقت ، پاكدامنی و شرافت و

امانت اوست .

3 ـ طبیعی بودن دفاع : آنچه باید در دفاع مورد توجه وكیل باشد اینست كه ؛ دفاع و طرز

بیان او كاملاً طبیعی و به دور از هرگونه تصنع و ظاهرسازی باشد . اگر بخواهیم دفاع ما در

دادرس و شنوندگان نفوذ نماید و موثر باشد باید از تصنع و پیرایه و زوائد پرهیز كنیم .

توجه : سادگی در كلام و طبیعی بودن دفاع و گفتار نباید بهانه ی لا ابا لیگری و بكارگیری

كلمات عامیانه و زشت و مبتذل و جملات نامربوط و مهمل شود . لازم است كه وكیل در موقع

دفاع وقار و مقام و موقعیت خود را با بكارگیری كلمات مبتذل خدشه دار نكند . بیاد داشته

باشد كه استعمال كلمات مبتذل و عامیانه موجب سلب اطمینان دادرس و بی ارزش كردن

استدلال و دفاع می گردد .

 

سوم ـ وحدت و هم آهنگی دفاع :

هدف از دفاع كه مجموعه ای است از توضیحات و استدلال ها و تعابیر و تفسیرها از مقدمه  

تا نتیجه ، متقاعد ساختن قاضی است . یكی از لوازم تأثیر دفاع در قاضی ، وحدت و هم

آهنگی در نحوه ی بیان دفاع است . وكیل مجبور است برای تفهیم دادرس ، مقصود خود را از

جهات و زوایای مختلف تشریح و تجزیه و تحلیل نماید . این سلسله جهات بایستی هم چون

رشته ی محكم منطقی از استدلال های به هم متصل باشد و در تمام مدت دفاع این

 هارمونی و موزون بودن روال و ارتباط مطالب حفظ شود . كاملاً مراقبت شود كه دچار تناقض

گویی نشویم جملات و كلمات باید بطور موزون با روانی و صراحت تمام مقصود را بیان كند و

بین اندیشه ی وكیل و گفتارش هم آهنگی و وحدت كامل برقرار بماند .

توجــــــــــــه :

1 ـ اگر ضمن دفاع استدلال مورد نظر فراموش شود وكیل بایستی فوراً به شیوه ای دیگر

استدلال را دنبال كند .

2 ـ اگر ضمن دفاع اصطلاحی فقهی یا حقوقی فراموش شود ، باید بلافاصله اصطلاح

مشابهی جایگزین شود .

خلاصه اینكه ؛ وكیل ضمن دفاع نباید بگذارد كه دنباله ی فكر یا كلامش قطع شود . و یا در

بیان وقفه ایجاد گردد . ولی در عین حال مراقبت كند وحدت و هماهنگی دفاع بهم نخورد .

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
cialis street price
دوشنبه سوم تیرماه سال 1398 02:26 قبل از ظهر

You actually expressed that superbly!
prices on cialis 10 mg rx cialis para comprar click here cialis daily uk viagra or cialis cialis 10 doctissimo cialis billig cialis sale online 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis 20mg tablets ou trouver cialis sur le net
Buy cialis online
شنبه یکم تیرماه سال 1398 07:57 بعد از ظهر

Information certainly used!!
cialis professional yohimbe cialis generico milano we recommend cialis best buy cialis online nederland cialis mit grapefruitsaft cialis dosage amounts prescription doctor cialis tadalafil 10 mg cialis name brand cheap prix cialis once a da
http://poundepal.strikingly.com/
شنبه یکم تیرماه سال 1398 03:01 قبل از ظهر

You actually explained that fantastically.
viagra or cialis generic cialis soft gels canadian cialis recommended site cialis kanada cialis tadalafil cuanto cuesta cialis yaho generic for cialis cialis 20 mg best price generic cialis with dapoxetine 200 cialis coupon
Cialis pills
جمعه سی و یکم خردادماه سال 1398 10:48 قبل از ظهر

Thanks a lot, Awesome information.
cialis generic brand cialis nl cialis cipla best buy generic for cialis order cialis from india trusted tabled cialis softabs how to purchase cialis on line cialis lilly tadalafi canadian cialis cialis prices in england
http://blabersnowh.strikingly.com/
پنجشنبه سی ام خردادماه سال 1398 06:19 بعد از ظهر

Seriously many of very good data.
acquisto online cialis acquisto online cialis cialis et insomni walgreens price for cialis online cialis cialis lilly tadalafi order cialis from india cialis vs viagra comprar cialis navarr canadian cialis
http://inlare.strikingly.com/
پنجشنبه سی ام خردادماه سال 1398 12:01 قبل از ظهر

You expressed this exceptionally well!
cialis pas cher paris cialis baratos compran uk cialis daily reviews we like it cialis soft gel 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generic tadalafil buy cialis manufacturer coupon click here to buy cialis brand cialis nl cialis 10mg prix pharmaci
http://bierana.strikingly.com/
چهارشنبه بیست و نهم خردادماه سال 1398 07:19 قبل از ظهر

Regards, Fantastic stuff!
cialis side effects dangers cialis 5mg get cheap cialis acquisto online cialis buy cialis online legal cialis prezzo di mercato does cialis cause gout generic low dose cialis buying cialis on internet cialis canada
http://sumvesur.strikingly.com/
سه شنبه بیست و هشتم خردادماه سال 1398 08:53 قبل از ظهر

Incredible plenty of useful facts.
cipla cialis online generic cialis 20mg uk click here cialis daily uk cialis preise schweiz wow cialis 20 cialis kaufen bankberweisung cialis professional from usa buy cialis sample pack cialis 20 mg best price cialis online
http://beforgo.strikingly.com/
دوشنبه بیست و هفتم خردادماه سال 1398 05:48 بعد از ظهر

Many thanks! Numerous write ups!

cialis prices in england overnight cialis tadalafil purchasing cialis on the internet cialis 5 mg funziona cialis side effects generic cialis at the pharmacy buy cialis online nz calis cialis lowest price cialis dose 30mg
Cialis generic
دوشنبه بیست و هفتم خردادماه سال 1398 02:48 قبل از ظهر

Really plenty of beneficial info!
cialis coupons ou trouver cialis sur le net online cialis wow cialis 20 cialis alternative online cialis click here cialis daily uk generic cialis 20mg uk cialis sicuro in linea cialis online napol
Buy cialis
یکشنبه بیست و ششم خردادماه سال 1398 01:11 بعد از ظهر

You said it perfectly.!
cialis generique 5 mg cialis generico postepay generic cialis 20mg uk link for you cialis price cialis sale online cialis uk next day cialis online holland american pharmacy cialis cialis arginine interactio callus
Cialis prices
شنبه بیست و پنجم خردادماه سال 1398 11:08 بعد از ظهر

You reported this wonderfully.
costo in farmacia cialis cialis en mexico precio cialis patentablauf in deutschland cialis rezeptfrei cialis en mexico precio cialis y deporte prix cialis once a da generic cialis review uk cialis 100mg suppliers comprar cialis navarr
Cialis canada
جمعه بیست و چهارم خردادماه سال 1398 07:12 بعد از ظهر

Regards, Awesome stuff.
generico cialis mexico cialis per paypa canada discount drugs cialis cialis 5mg prix generic cialis review uk get cheap cialis cialis 20mg prix en pharmacie ou trouver cialis sur le net purchase once a day cialis buy brand cialis cheap
Cialis online
جمعه بیست و چهارم خردادماه سال 1398 04:32 قبل از ظهر

Nicely put, Many thanks!
buy cialis uk no prescription if a woman takes a mans cialis cialis with 2 days delivery side effects of cialis cialis italia gratis buy original cialis cialis coupon tesco price cialis cialis dosage amounts where do you buy cialis
http://enebaz.strikingly.com/
پنجشنبه بیست و سوم خردادماه سال 1398 02:28 بعد از ظهر

Awesome postings. With thanks!
precios de cialis generico cialis 20 mg cost tadalafil 10 mg cialis purchasing cialis daily dose generic cialis 5 mg effetti collateral cost of cialis cvs cialis tadalafil online cialis pills boards acheter cialis meilleur pri
http://compvanno.strikingly.com/
پنجشنبه بیست و سوم خردادماه سال 1398 12:52 قبل از ظهر

You made the point.
generic cialis soft gels cialis 20 mg cut in half buying cialis in colombia cialis sicuro in linea cialis name brand cheap cialis great britain cialis side effects cialis for bph cialis pills price each cialis patentablauf in deutschland
http://cialisvie.com/
سه شنبه بیست و یکم خردادماه سال 1398 04:22 قبل از ظهر

This is nicely said. .
ou acheter du cialis pas cher discount cialis we use it 50 mg cialis dose cialis prezzo in linea basso safe dosage for cialis link for you cialis price cialis italia gratis click now buy cialis brand cialis billig enter site natural cialis
cialisvie.com
شنبه هجدهم خردادماه سال 1398 05:14 بعد از ظهر

Fantastic content. Cheers!
cialis 5 mg schweiz order a sample of cialis cialis daily reviews best generic drugs cialis side effects of cialis buy cialis online cheapest brand cialis generic cialis soft tabs for sale canadian drugs generic cialis cialis without a doctor's prescription
buy viagra per pill
جمعه هفدهم خردادماه سال 1398 03:29 بعد از ظهر

This info is worth everyone's attention. Where can I find out more?
https://led-displays.ru/symb
شنبه هفدهم فروردینماه سال 1398 11:45 قبل از ظهر
永くご愛用いただけるお品物です。 当店(www.ttobags.com)はブランドベルトコピーの激安通販店です。ブランドベルトスーパー
Buy generic cialis
جمعه شانزدهم آذرماه سال 1397 02:48 بعد از ظهر

Kudos, A lot of write ups.

import cialis canadian drugs generic cialis cialis cipla best buy cialis para que sirve generic for cialis cialis herbs cialis free trial cialis generic tadalafil buy generic cialis levitra cialis online holland
Buy cialis
پنجشنبه پانزدهم آذرماه سال 1397 07:43 بعد از ظهر

Terrific write ups. Cheers!
cipla cialis online cialis 10 doctissimo can i take cialis and ecstasy cialis 5 mg para diabeticos cialis 5mg cialis billig cialis tablets australia cialis rezeptfrei sterreich cialis prezzo al pubblico how much does a cialis cost
buy cialis online safely
چهارشنبه چهاردهم آذرماه سال 1397 08:20 قبل از ظهر

You mentioned that exceptionally well!
the best choice cialis woman the best choice cialis woman pastillas cialis y alcoho order cialis from india cialis professional yohimbe cialis 100 mg 30 tablet achat cialis en suisse estudios de cialis genricos legalidad de comprar cialis cialis 20 mg effectiveness
Cialis generic
سه شنبه سیزدهم آذرماه سال 1397 08:47 بعد از ظهر

You actually suggested it perfectly.
canada discount drugs cialis interactions for cialis safe dosage for cialis cialis bula cialis sicuro in linea cialis dosage recommendations we choice cialis pfizer india cialis sicuro in linea purchasing cialis on the internet buying cialis in colombia
Online cialis
سه شنبه سیزدهم آذرماه سال 1397 09:56 قبل از ظهر

Thanks a lot. Loads of stuff!

cialis pills boards cialis preise schweiz cialis venta a domicilio cialis en 24 hora cialis in sconto cialis 20mg prix en pharmacie cialis tablets cialis en mexico precio where do you buy cialis cialis generico online
Cialis prices
دوشنبه دوازدهم آذرماه سال 1397 10:05 بعد از ظهر

You said it very well..
generic cialis in vietnam cialis uk next day 5 mg cialis coupon printable generic cialis tadalafil cialis billig buy cialis cialis wir preise prix cialis once a da what is cialis cialis authentique suisse
Buy cialis online
دوشنبه دوازدهم آذرماه سال 1397 09:26 قبل از ظهر

This is nicely expressed. .
cialis 30 day sample cialis vs viagra cialis generique 5 mg cialis canada on line cialis generic availability cialis 20 mg best price where do you buy cialis cialis para que sirve online cialis buy cialis cheap 10 mg
Cialis prices
یکشنبه یازدهم آذرماه سال 1397 09:35 بعد از ظهر

Wonderful info. Cheers!
effetti del cialis prescription doctor cialis only best offers cialis use cialis canada cialis uk next day cialis en mexico precio safe dosage for cialis cialis with 2 days delivery click now cialis from canada cialis 20 mg effectiveness
buy cialis usa
یکشنبه یازدهم آذرماه سال 1397 08:47 قبل از ظهر

Nicely put, Appreciate it.
cialis dosage brand cialis nl buy cialis online nz cialis 5 mg para diabeticos ou trouver cialis sur le net generic cialis soft gels cialis rckenschmerzen are there generic cialis enter site natural cialis dose size of cialis
Cialis prices
شنبه دهم آذرماه سال 1397 09:45 بعد از ظهر

Nicely put, Appreciate it!
cialis lilly tadalafi wow look it cialis mexico rx cialis para comprar trusted tabled cialis softabs cialis side effects dangers cialis sale online il cialis quanto costa compare prices cialis uk cialis 30 day sample generic cialis tadalafil
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو