دست نوشته های شخصی

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 25 )

نویسنده :
تاریخ:دوشنبه بیست و سوم فروردینماه سال 1395-03:55 قبل از ظهر

فصل پنجم:

فن دفــــــــــــــــــــــــاع :

مقدمه :

وكیل و نماینده حقوقی واسطه و حایل بین موكل خود و دادگستری است . بدین معنی كه

بایستی خواسته ی موكل خود را با مواد قانونی و قواعد فقهی و منطقی منطبق سازد و

شیوه ای در ارائه ی آن بكارگیرد كه بتواند خواسته را مورد قبول قاضی سازد و او را در ذی

حق بودن موكل خود قانع كند . دادرس بر اساس توضیحات و دفاع وكیل است كه علت اختلاف

 منافع دو طرف دعوی را درك و حقیقت مطلب را كشف می كند و با صدور حكم این اختلاف را

حل و فصل می نماید . بدین ترتیب دفاع عبارتست از ؛ [ حد فاصل بین واقعیت و عدالت و

واسطه ی بین حقیقت و حق. ] در توضیح این تعریف از دفاع می تواند گفت ؛ وقتی بین دو

نفر اختلافی به وجود آید ، در حقیقت واقعیتی مورد خدشه قرار گرفته و عدالت در مورد آن

صورت نمی گیرد . وكیل با دفاع منطقی خود این واقعیت را آشكار و با اقناع دادگاه موجب می

شود كه عدالت در خصوص موكلش به اجراء در آید .

شرایط و اوصاف یك وكیل برای موفقیت در دفاع :

1 ـ اندوخته ی علمی لازم و كافی : این اندوخته علمی شامل ؛ حقوق ، علم اصول فقه ،

منطق ، فن نگارش و سخنوری ، ادبیات و دیگر موضوعات مرتبط همچون فصاحت و بلاغت در

بیان مطالب می باشد .

2 ـ توانایی در استدلال : بدین منظور كه بتوان دعوی را با استحكام و استواری طرح و دلایل

لازم را به كار گرفت .

3 ـ قوه ی تخیل و ابتكار : تا بتوان در صورت لزوم به فوریت دلایل جدید را در دفاع بكار برد و

جریان دعوی را به نفع موكل تغییر داد .

4 ـ قابلیت استنباط و توانایی در استنتاج : تا با این توانایی بتوان نقاط اصلی و حساس

پرونده را استنباط و استخراج و نتیجه گیری مناسب را بعمل آورد .

5 ـ داشتن طبع نقاد : داشتن طبع نقاد و توان نقد مطالب و استدلالهای طرف دعوی . این

امكان رابه وكیل می دهد كه بتواند مستندات و استدلالهای مقابل را مورد بررسی و نقد قرار

دهد و نقاط ضعف آن را روشن سازد و بسان حربه ای است در دست وكیل مدافع . هوده ی

دیگر این طبع ، بالا بردن قدرت تفسیر قوانین و بكارگیری مناسب ترین ماده ی قانونی در جهت

استقرار عدالت .

6 ـ صعه صدر و گسترش فكر : داشتن این روحیه این امكان را به وكیل می دهد كه در

مقابل جملات طرف مقابل دعوی از خود تحمل نشان دهد و آنگاه با یك جهش فكری ناشی از

گسترش فكری مسیر دعوی را به نفع خود تغییر دهد .

7 ـ قریحه روانشناسی : آشنایی با روانشناسی و داشتن این قریحه به وكیل به هنگام

دفاع این امكان را می دهد كه عكس العمل روحی طرف مقابل را زیر نظر داشته باشد و از

تأثیرپذیری و حساسیت او به نفع خود استفاده نماید . (هم چونین تأثیرات در دادرس )

8 ـ داشتن روحیه ی مقاومت ، مبارزه ، شجاعت ، جسارت و شهامت :

وكیل نه تنها در مقابل حملات طرف دعوی قرار دارد ، ممكن است از جانب موكل خود ،

 مقامات و افكار عمومی نیز تحت فشار قرار گیرد . و گاهی ناچار است به مقامی اعتراض و

یا در مقابل افكار عمومی كه بر علیه موكلش تحریك شده مقاومت نماید . لذا وكیل مدافع باید

آنقدر شهامت اخلاقی داشته باشد كه از این ناملایمات نهراسد و وظیفه مخاطره انگیز خود را

با صلابت و بدون تشویش و تردید و تزلزل انجام دهد . و خصوصیت استقلال فكر و آزادی دفاع

را همواره در خود حفظ نماید .

9 ـ كسب آگاهی های همه جانبه از طریق مطالعه ی مداوم :

دیگر از خصوصیات یك وكیل مدافع مطالعه ی آثار نویسندگان بزرگ در زمینه های حقوق و

مسایل قضایی و مطالعه ی معلومات عمومی و اطلاعات عمومی ، سخن فضلا و بزرگان

عرصه ی علم و ادب است . ولتر نویسنده بزرگ فرانسوی می گوید ؛ [ هر چه انسان

بیشتر نوشته های خوب را مطالعه كند ، بیشتر به خوب سخن گفتن عادت می كند

. ] . گاهی در دفاع ، قرائت شعری از سعدی و یا ضرب المثلی مرتبط و توضیح یك اصل علمی

یا اقتصادی به خوبی می تواند توجه قاضی را جلب و بر او تأثیر مثبت گذارد ضمن اینكه به

تشریح ماوقع و ذی حقی موكلش در دعوی هم كمك می كند .

تذكر :

نكته بسیار مهم در استفاده از این معلومات در دفاع آنست كه ؛ بیان این معلومات و

سخنان و شعرها به هیچ وجه نبایستی جنبه ی خود نمایی پیدا كند . زیرا اگر برای قاضی

این تصور حاصل شود كه وكیل بجای دفاع از موكل خود در فكر به رخ كشیدن وسعت معلومات

خود است . تأثیر منفی بر وی خواهد داشت . بایستی توجه داشت كه بیان این مطالب كلی

و علمی و عمومی با كمال تواضع و ظرافت بیان شود كه آن تصور برای قاضی پیش نیاید و

بگونه ای طرح موضوع كند كه به همه بفهماند كه این مطالب را فقط در جهت اثبات دعوی

بیان داشته است .

10 ـ علاقه مندی به شغل وكالت :

كه می تواند تمام نكات نه گانه فوق را در وكیل برانگیزد و به او آمادگی دفاع مؤثر و منطقی را

بدهد

هدف از دفاع :

دفاع اعم از شفاهی و كتبی در حقیقت یك هدف نهایی را دنبال می كند و آن ؛ اقناع

قاضی و هم عقیده نمودن او با خود كه حق از آن موكل اوست . ولی برای رسیدن به

این هدف نهایی ، دو مقدمه چینی لازم است ؛

یكم ـ توضیح دعوی و روشن كردن ذهن قاضی نسبت به اصل قضیه .

دوم ـ جلب توجه و علاقه قاضی به خود .

بدین ترتیب می توانیم دفاع را شامل سه مرحله اصلی بدانیم :

مرحله اول : توضیح دعوی

مرحله دوم : جلب توجه قاضی

مرحله سوم : قانع كردن قاضی كه حق با موكل اوست

هر یك از این مراحل دفاع در حقیقت لوازم و شیوه هایی دارد كه ذیلاً به شرح آن می پردازیم

 

مرحله اول : توضیح دعوی و روشن كردن ذهن قاضی

وضوح و شفافیت در بیان مطالب :

فصاحت و روانی در گفتار، ابزار بیان شفاف مطلب است .اظهارات در این مرحله از دفاع

بایستی واضح ، فصیح ، دقیق و صریح باشد . از كلمات و عباراتی استفاده شود كه بهتر و

كاملتر و دقیق تر فكر و موضوع دعوی را بیان كند . مدافعات در این شكل برای وضوح بخشیدن

به یك امر مبهم است  و وكیل در این جایگاه با دفاعش ، نقاط مبهم و تاریك پرونده را روشن

می سازد . فراموش نشود كه مبهم و مغلق گویی این شائبه را برای قاضی ایجاد می كند كه

وكیل مدافع با توسل به این عبارات رمزآلود و مبهم به دنبال كتمان حقیقت و مخفی داشتن

نقاط ضعف پرونده در نظر گاه اوست .

چگونه بیان شفاف داشته باشیم :

1 ـ لازمه ی وضوح در كلام و صراحت در بیان عقیده در یك متن دفاعیه آنست كه ؛

ــ  پرونده بطور كامل و دقیق مطالعه شده باشد .

ــ به جزئیات پرونده و دلایل و مدارك له و علیه دعوی به خوبی آگاه باشیم .

ــ علاوه بر دعوی ، بر شیوه و راه كار انتخابی دفاع مسلط باشیم .

ــ در بیان مطالب دفاعیه ، هرگز از موضوع خارج نشویم . ( بدیهه گویی اغلب از صراحت و

   روشنی بیان می كاهد ) .

ــ توجه به قاضی و دیگر شنوندگان متن دفاعیه و سنجش میزان توجه و دقت آنان به مطالب .

  واگر دید که دادرس و طرف مقابل استدلال و توضیح او  را درك نكرده اند، بر توضیح خود

  بیفزاید .در عین حال مراقبت  كند كه توضیح مجدد ، حمل بر ضعف در دفاع تلقی  نگردد.

2 ـ رعایت نظم و ترتیب در توجیه مطالب و حفظ به هم پیوستگی آن . لازمه ی دیگر برای

یك سخن شفاف است . بیان دفاعیه ،باید از یك جهت همچون دانه های زنجیر بهم پیوسته و

از سوی دیگر استوار و از منطق قوی برخوردار باشد . در مورد یك دفاع خوب گفته اند ؛ دفاع

خوب آنست كه ؛ [ محال باشد كه بتوان یك قسمت از نطق دفاعیه را جابجا كرد و یا

جمله ای را تغییر داد و یا یك كلمه را اصلاح كرد . ]

لازمه ی رعایت نظم و ترتیب در گفتار آنست كه قبلاً ، در فكر ،طرح دفاع ریخته شده  باشد . و

جای هر موضوع و استدلال به دقت تعیین گردد . وكیل با این شیوه بیان در حقیقت فكر قاضی

را در مسیری هموار و مشخص به سمت هدف كه همان روشن شدن موضوع دعوی و

حقانیت موكل اوست به پیش می برد بدون اینكه با بیانی مخدوش و مغشوش قاضی را از

شنیدن خسته كند و نسبت به دفاع او بی توجه نماید

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://daivamword.strikingly.com/
پنجشنبه بیست و سوم خردادماه سال 1398 06:49 بعد از ظهر

Whoa lots of good facts.
cialis italia gratis cialis kaufen wo enter site natural cialis cialis generico online weblink price cialis online prescriptions cialis cialis 5mg prix cialis generika in deutschland kaufen viagra or cialis cialis price thailand
http://contberbwoodc.strikingly.com/
پنجشنبه بیست و سوم خردادماه سال 1398 05:34 قبل از ظهر

Kudos! I like it.
tadalafilo ou acheter du cialis pas cher female cialis no prescription click now cialis from canada cialis rckenschmerzen buying cialis overnight cialis italia gratis get cheap cialis generic cialis in vietnam cialis prices
http://cialisvie.com/
دوشنبه بیستم خردادماه سال 1398 08:44 قبل از ظهر

Excellent information. Cheers!
generic cialis cialis para que sirve buy cialis sample pack viagra vs cialis vs levitra cialis para que sirve enter site 20 mg cialis cost tadalafil generic enter site natural cialis cialis usa cost cialis pills price each
cialisvie.com
یکشنبه نوزدهم خردادماه سال 1398 02:51 قبل از ظهر

Valuable facts. Appreciate it!
bulk cialis buying brand cialis online cialis diario compra cialis 5mg prix if a woman takes a mans cialis cialis cipla best buy cialis tadalafil bulk cialis cialis generic generic cialis levitra
cialis viagra price
جمعه هفدهم خردادماه سال 1398 03:29 بعد از ظهر

Excellent post! We are linking to this particularly great content on our site. Keep up the great writing.
floral dress river island
دوشنبه سیزدهم خردادماه سال 1398 12:32 بعد از ظهر
<a href="http://www.pitcrewcooks.com/long-sleeve-short-floral-dress-dressh">long sleeve short floral dress</a> <a href="http://www.rdjanitorial.com/pink-floral-dress-shirt-men-dressh">pink floral dress shirt men</a> <a href="http://www.spiritofbirth.com/floral-dresses-for-wedding-shower-dressh">floral dresses for wedding shower</a> <a href="http://www.youdaanl.com/tahari-floral-jacquard-dress-with-embellished-necklace-dressh">tahari floral jacquard dress with embellished necklace</a> <a href="http://www.zketchy.com/vintage-floral-slip-dress-dressh">vintage floral slip dress</a> <a href="http://www.arealleader.com/floral-dress-maxi-occasion-dressh">floral dress maxi occasion</a>
floral dress river island http://www.virtualxbox.com/floral-dress-river-island-dressh
ted baker black and floral dress
دوشنبه سیزدهم خردادماه سال 1398 12:32 بعد از ظهر
<a href="http://www.doanlawoffice.com/floral-dress-elegant-dressh">floral dress elegant</a> <a href="http://www.emsisoftph.com/jessica-simpson-floral-halter-dress-dressh">jessica simpson floral halter dress</a> <a href="http://www.galinaontop.com/asos-floral-dress-green-dressh">asos floral dress green</a> <a href="http://www.iranpayamco.com/mini-dress-with-floral-lace-shrug-dressh">mini dress with floral lace shrug</a> <a href="http://www.karotorossian.com/floral-long-dresses-pinterest-dressh">floral long dresses pinterest</a> <a href="http://www.newworkmatrix.com/asos-floral-blue-dress-dressh">asos floral blue dress</a>
ted baker black and floral dress http://www.erneyapi.com/ted-baker-black-and-floral-dress-dressh
flower dress wedding guest
دوشنبه سیزدهم خردادماه سال 1398 12:32 بعد از ظهر
<a href="http://www.maconeonone.com/dorothy-perkins-black-and-white-floral-dress-dressh">dorothy perkins black and white floral dress</a> <a href="http://www.malatyabolge.com/floral-fit-and-flare-dress-uk-dressh">floral fit and flare dress uk</a> <a href="http://www.ohsochimp.com/asos-curve-floral-wrap-dress-dressh">asos curve floral wrap dress</a> <a href="http://www.onpointresale.com/floral-print-dress-nordstrom-dressh">floral print dress nordstrom</a> <a href="http://www.swiftgrocer.com/floral-dress-hawaiian-dressh">floral dress hawaiian</a> <a href="http://www.transgloball.com/haute-hippie-floral-dress-dressh">haute hippie floral dress</a>
flower dress wedding guest http://www.szbbjdn.com/flower-dress-wedding-guest-dressh
floral dress shirt men
دوشنبه سیزدهم خردادماه سال 1398 12:32 بعد از ظهر
<a href="http://www.drketogenic.com/floral-dresses-house-of-fraser-dressh">floral dresses house of fraser</a> <a href="http://www.fitwizhawaii.com/floral-dress-forever-21-uk-dressh">floral dress forever 21 uk</a> <a href="http://www.grafiscar.com/white-floral-dress-zara-dressh">white floral dress zara</a> <a href="http://www.merleflugge.com/floral-dresses-mini-dressh">floral dresses mini</a> <a href="http://www.michaelclear.com/floral-dress-pinterest-dressh">floral dress pinterest</a> <a href="http://www.mousetoyou.com/womens-pink-and-green-floral-dress-dressh">womens pink and green floral dress</a>
floral dress shirt men http://www.raynne.com/floral-dress-shirt-men-dressh
black and green floral dress
دوشنبه سیزدهم خردادماه سال 1398 12:32 بعد از ظهر
<a href="http://www.geripatarimai.com/floral-dresses-celebrities-dressh">floral dresses celebrities</a> <a href="http://www.getdropmedia.com/floral-dress-with-collar-dressh">floral dress with collar</a> <a href="http://www.halemhomes.com/oasis-fit-and-flare-floral-dress-dressh">oasis fit and flare floral dress</a> <a href="http://www.purchasemenus.com/floral-dresses-for-women-dressh">floral dresses for women</a> <a href="http://www.rcnbundles.com/floral-prom-dress-uk-dressh">floral prom dress uk</a> <a href="http://www.roomwhiz.com/next-red-floral-prom-dress-dressh">next red floral prom dress</a>
black and green floral dress http://www.reigapfunding.com/black-and-green-floral-dress-dressh
navy and white floral dress
دوشنبه سیزدهم خردادماه سال 1398 12:31 بعد از ظهر
<a href="http://www.idomicil.com/g-stage-floral-dress-dressh">g stage floral dress</a> <a href="http://www.leodinhdesign.com/apricot-short-sleeve-hollow-floral-crochet-pleated-dress-dressh">apricot short sleeve hollow floral crochet pleated dress</a> <a href="http://www.muebleactual.com/floral-park-memorial-dress-code-dressh">floral park memorial dress code</a> <a href="http://www.paintnpassion.com/phase-eight-navy-floral-tapework-dress-dressh">phase eight navy floral tapework dress</a> <a href="http://www.viewzivisuals.com/topshop-petite-spot-floral-tea-dress-dressh">topshop petite spot floral tea dress</a> <a href="http://www.yeliseeva.com/ted-baker-long-sleeve-floral-dress-dressh">ted baker long sleeve floral dress</a>
navy and white floral dress http://www.agneaublanc.com/navy-and-white-floral-dress-dressh
parsoniidrs
دوشنبه سیزدهم خردادماه سال 1398 03:30 قبل از ظهر
<a href="http://www.cafedegino.com/nike-air-max-thea-loyal-blue-white-prm-sneakera">nike air max thea loyal blue white prm</a> <a href="http://www.ourfamilywebs.com/nike-air-huarache-kids-gold-shoesb">nike air huarache kids gold</a> <a href="http://www.sfdawg.com/burberry-pink-check-tie-2017-tiea">burberry pink check tie 2017</a> <a href="http://www.mykariera.com/ralph-lauren-polo-shirt-white-york-polob">ralph lauren polo shirt white york</a> <a href="http://www.zarifoto.com/ray-ban-aviator-blue-flash-sunglassesr">ray ban aviator blue flash</a> <a href="http://www.laraguzova.com/cheap-links-of-london-bracelets-happy-face-charm-braceletlinks-of-london-ringofficial-authorized-store-jewelryr">cheap links of london bracelets happy face charm braceletlinks of london ringofficial authorized store</a>
parsoniidrs http://www.parsoniidrs.com/
zarabahmani
دوشنبه سیزدهم خردادماه سال 1398 03:29 قبل از ظهر
<a href="http://www.totulesteaici.com/mackage-trish-down-coat-mackager">mackage trish down coat</a> <a href="http://www.stretart.com/michael-kors-skorpios-purse-2017-mkb">michael kors skorpios purse 2017</a> <a href="http://www.promediagrup.com/moncler-mens-coat-uk-news-monclerf">moncler mens coat uk news</a> <a href="http://www.borumdeluxe.com/ebay-ray-ban-jackie-ohh-sunglassesr">ebay ray ban jackie ohh</a> <a href="http://www.bandqlocal.com/mulberry-mini-lily-bag-black-label-mulberryg">mulberry mini lily bag black label</a> <a href="http://www.tkreative.com/air-max-95-11.5-sneakerf">air max 95 11.5</a>
zarabahmani http://www.zarabahmani.com/
horecasummit
دوشنبه ششم خردادماه سال 1398 11:51 بعد از ظهر
<a href="http://www.horecasummit.com/ray-ban-original-wayfarer-polarized-sunglasses-sunglassesr">ray ban original wayfarer polarized sunglasses</a> <a href="http://www.hntonghetang.com/mulberry-bag-warranty-australia-mulberryg">mulberry bag warranty australia</a> <a href="http://www.carlandcodys.com/lebron-13-white-blue-colorful-sneakerd">lebron 13 white blue colorful</a> <a href="http://www.deploygis.com/parajumper-zomerjas-heren-sale-dames-parajumpersb">parajumper zomerjas heren sale dames</a> <a href="http://www.amitsrl.com/check-wool-silk-scarf-burberry-scarfr">check wool silk scarf burberry</a> <a href="http://www.rahsaskatoon.com/hermes-twilly-scarf-how-to-wear-hermesr">hermes twilly scarf how to wear</a>
horecasummit http://www.horecasummit.com/
paulabandura
دوشنبه ششم خردادماه سال 1398 11:51 بعد از ظهر
<a href="http://www.vaccinebuynet.com/nike-stefan-janoski-white-womens-skos">nike stefan janoski white womens</a> <a href="http://www.sabiscareer.com/kansas-city-chiefs-steve-maneri-jersey-87-game-nike-white-jersey-nflb">kansas city chiefs steve maneri jersey 87 game nike white jersey</a> <a href="http://www.chipcolley.com/air-jordan-3-jokers-theory-skod">air jordan 3 jokers theory</a> <a href="http://www.kellyalberto.com/the-classic-cashmere-scarf-in-check-burberry-scarfr">the classic cashmere scarf in check burberry</a> <a href="http://www.lubimochka.com/nike-dunk-red-leopard-sneakera">nike dunk red leopard</a> <a href="http://www.foradocasulo.com/kd-trey-5-iv-red-skin-shoesc">kd trey 5 iv red skin</a>
paulabandura http://www.paulabandura.com/
eulatest
دوشنبه ششم خردادماه سال 1398 11:50 بعد از ظهر
<a href="http://www.fintecsales.com/nike-lebron-14-gold-pink-shoesv">nike lebron 14 gold pink</a> <a href="http://www.metinmilli.com/mackage-kay-down-coat-design-mackagec">mackage kay down coat design</a> <a href="http://www.cosonventa.com/the-north-face-gore-tex-supreme-queen-northfacee">the north face gore tex supreme queen</a> <a href="http://www.lebosmartlipo.com/sunglasses-2017-prada-pradar">sunglasses 2017 prada</a> <a href="http://www.talentbschool.com/nike-zoom-hyperrev-2012-skos">nike zoom hyperrev 2012</a> <a href="http://www.demuslimah.com/arizona-diamondbacks-24-yasmany-tomas-white-jersey-nflb">arizona diamondbacks 24 yasmany tomas white jersey</a>
eulatest http://www.eulatest.com/
pink 3d floral dress
دوشنبه ششم خردادماه سال 1398 02:25 بعد از ظهر
<a href="http://www.infoinvest.net/betsey-johnson-bell-sleeve-floral-dress-dressh">betsey johnson bell sleeve floral dress</a> <a href="http://www.lideresworld.com/kids-navy-blue-floral-dress-dressh">kids navy blue floral dress</a> <a href="http://www.orderollie.com/pink-floral-dress-with-pockets-dressh">pink floral dress with pockets</a> <a href="http://www.divyangmart.com/floral-shift-dress-boohoo-dressh">floral shift dress boohoo</a> <a href="http://www.ezellhvac.com/h-m-black-floral-dress-dressh">h m black floral dress</a> <a href="http://www.factsandchicks.net/floral-dress-navy-pink-dressh">floral dress navy pink</a>
pink 3d floral dress http://www.productsforhealth.net/pink-3d-floral-dress-dressh
animalpainvet
سه شنبه سی و یکم اردیبهشتماه سال 1398 11:01 قبل از ظهر
<a href="http://www.profancyshop.com/prada-shoulder-mini-bd1508-handbags-in-yellowish-brown-pradah">prada shoulder mini bd1508 handbags in yellowish brown</a> <a href="http://www.lmcgroep.com/noah-syndergaard-authentic-jersey-nfli">noah syndergaard authentic jersey</a> <a href="http://www.nowaitnails.com/kvinders-nike-air-max-zero-sort-hvid-skol">kvinders nike air max zero sort hvid</a> <a href="http://www.xmrujo.com/polo-t-shirt-with-pocket-poloh">polo t shirt with pocket</a> <a href="http://www.sevenguard.com/womens-nike-air-max-lunar-1-grey-pink-shoesi">womens nike air max lunar 1 grey pink</a> <a href="http://www.escortsue.com/nike-roshe-black-grey-womens-shoesp">nike roshe black grey womens</a>
animalpainvet http://www.animalpainvet.com/
visheshcap
سه شنبه سی و یکم اردیبهشتماه سال 1398 11:01 قبل از ظهر
<a href="http://www.sugarforspice.com/herre-nike-air-max-95-hvid-gr%C3%B8n-skol">herre nike air max 95 hvid gr酶n</a> <a href="http://www.mybancorphsa.com/polo-ralph-lauren-fleece-contrast-hoodie-poloh">polo ralph lauren fleece contrast hoodie</a> <a href="http://www.scopatore.com/nike-kobe-12-grey-red-shoesi">nike kobe 12 grey red</a> <a href="http://www.galacticlogos.com/mens-asics-gel-noosa-tri-8-grey-sky-blue-shoesp">mens asics gel noosa tri 8 grey sky blue</a> <a href="http://www.ispardmore.com/nike-free-gr%C3%B8nn-leopard-obuvl">nike free gr酶nn leopard</a> <a href="http://www.radioramabc.com/air-jordan-retro-6-gamma-bl%C3%A5-guld-skoj">air jordan retro 6 gamma bl氓 guld</a>
visheshcap http://www.visheshcap.com/
coach bag price singapore
شنبه بیست و هشتم اردیبهشتماه سال 1398 01:56 بعد از ظهر
<a href="http://www.mandydugan.com/nike-kd-8-viola-bianca-scarpej">nike kd 8 viola bianca</a> <a href="http://www.dxnkofe.com/womens-nike-air-max-90-all-blue-shoesh">womens nike air max 90 all blue</a> <a href="http://www.yurasmirnov.com/ua-clutchfit-prodigy-rojo-p%C3%BArpura-zapatosk">ua clutchfit prodigy rojo p煤rpura</a> <a href="http://www.blovese.com/nike-zoom-winflo-3-oro-amarillo-zapatosp">nike zoom winflo 3 oro amarillo</a> <a href="http://www.ztsurfboards.com/north-face-summit-series-800-fill-down-jacket-northfaceh">north face summit series 800 fill down jacket</a> <a href="http://www.visheshcap.com/adidas-neo-skate-gelb-schwarz-schuhej">adidas neo skate gelb schwarz</a>
coach bag price singapore http://www.dkdjabar.com/coach-bag-price-singapore-coachh
nike lebron xi elite noir baskets
شنبه بیست و هشتم اردیبهشتماه سال 1398 01:55 بعد از ظهر
<a href="http://www.mwartsdrama.com/nike-air-max-lunar-90-schwarz-wei%C3%9F-schuhei">nike air max lunar 90 schwarz wei脽</a> <a href="http://www.meshmotors.com/air-max-90-naranja-blanco-zapatosp">air max 90 naranja blanco</a> <a href="http://www.aspenmedisys.com/lunarglide-7-appelsin-skoi">lunarglide 7 appelsin</a> <a href="http://www.smartiesland.com/air-jordan-retro-9-mint-gr%C3%B8nn-obuvq">air jordan retro 9 mint gr酶nn</a> <a href="http://www.emcetolerie.com/air-jordan-retro-14-pink-yellow-shoesh">air jordan retro 14 pink yellow</a> <a href="http://www.lapaktoko.com/nike-zoom-ascention-rosso-blu-scarpei">nike zoom ascention rosso blu</a>
nike lebron xi elite noir baskets http://www.themusinglens.com/nike-lebron-xi-elite-noir-baskets-chaussuresh
hatbest
دوشنبه بیست و سوم اردیبهشتماه سال 1398 12:05 قبل از ظهر
<a href="http://www.qtnkxrcr.com/air-max-bw-bl%C3%A5-skok">air max bw bl氓</a> <a href="http://www.blcatering.com/adidas-tubular-x-brun-and-hvit-obuvi">adidas tubular x brun and hvit</a> <a href="http://www.uchbhekf.com/nike-lebron-soldier-10-think-rosado-zapatosl">nike lebron soldier 10 think rosado</a> <a href="http://www.recspokane.com/oakley-mens-straight-jacket-iridium-polarized-sunglasses-sunglassesh">oakley mens straight jacket iridium polarized sunglasses</a> <a href="http://www.sjgncnph.com/ncaa-colorado-hats-hatj">ncaa colorado hats</a> <a href="http://www.loewendoors.com/maschio-nike-zoom-pegasus-34-grigio-rosso-scarpej">maschio nike zoom pegasus 34 grigio rosso</a>
hatbest http://www.hatbest.com/
marbacapital
دوشنبه بیست و سوم اردیبهشتماه سال 1398 12:05 قبل از ظهر
<a href="http://www.soextfence.com/nike-kobe-ad-sort-and-hvid-skoi">nike kobe ad sort and hvid</a> <a href="http://www.amemedgroup.com/femmes-air-jordan-retro-1-rose-blanc-bleu-chaussuresh">femmes air jordan retro 1 rose blanc bleu</a> <a href="http://www.shawkreizer.com/ovo-air-jordan-hat-hatl">ovo air jordan hat</a> <a href="http://www.powerwomanbc.com/nike-lunarglide-7-femmes-orange-rose-chaussuresh">nike lunarglide 7 femmes orange rose</a> <a href="http://www.kilaswacana.com/nike-flyknit-lunar-ii-2-mujer-rojo-blanco-zapatosk">nike flyknit lunar ii 2 mujer rojo blanco</a> <a href="http://www.hobartcomfest.com/adidas-superstar-red-gold-shoesj">adidas superstar red gold</a>
marbacapital http://www.marbacapital.com/
ray ban wayfarer black green lens
سه شنبه هفدهم اردیبهشتماه سال 1398 08:09 قبل از ظهر
<a href="http://www.teddevans.com/maschio-nike-air-max-2017-rosso-nero-scarpej">maschio nike air max 2017 rosso nero</a> <a href="http://www.cateycontrols.com/adidas-harden-1-schwarz-and-gold-schuhej">adidas harden 1 schwarz and gold</a> <a href="http://www.prodomfactory.com/miami-marlins-new-era-2018-mlb-kids-memorial-day-59fifty-cap-hath">miami marlins new era 2018 mlb kids memorial day 59fifty cap</a> <a href="http://www.tonyaespinoza.com/nike-magistax-finale-ii-tf-tout-noir-chaussuresh">nike magistax finale ii tf tout noir</a> <a href="http://www.nemagrp.com/adidas-tubular-defiant-blau-schuheh">adidas tubular defiant blau</a> <a href="http://www.viajesclic.com/nike-air-max-2015-all-pink-shoesk">nike air max 2015 all pink</a>
ray ban wayfarer black green lens http://www.cammaara.com/ray-ban-wayfarer-black-green-lens-sunglassesh
adidas zx flux adv all svart
سه شنبه هفدهم اردیبهشتماه سال 1398 08:08 قبل از ظهر
<a href="http://www.hopitalhayek.com/nike-air-max-lunar1-jacquard-black-white-01-shoesj">nike air max lunar1 jacquard black white 01</a> <a href="http://www.cheapartsale.com/cleveland-browns-new-era-2016-official-nfl-sideline-39thirty-cap-hatk">cleveland browns new era 2016 official nfl sideline 39thirty cap</a> <a href="http://www.xjdscnuh.com/adidas-fg-adipure-trx-sort-r%C3%B8d-hvid-skoj">adidas fg adipure trx sort r酶d hvid</a> <a href="http://www.cybcarusa.com/ralph-lauren-slim-fit-polo-t-shirt-white-poloh">ralph lauren slim fit polo t shirt white</a> <a href="http://www.drfoxxdds.com/nike-air-presto-ultra-flyknit-grey-white-shoesi">nike air presto ultra flyknit grey white</a> <a href="http://www.hagemannlaw.com/maschio-nike-kd-vii-7-bianca-grigio-rosa-scarpej">maschio nike kd vii 7 bianca grigio rosa</a>
adidas zx flux adv all svart http://www.cavestt.com/adidas-zx-flux-adv-all-svart-obuvi
followjacker
یکشنبه پانزدهم اردیبهشتماه سال 1398 11:58 بعد از ظهر
<a href="http://www.postthatass.com/miami-dolphins-flat-cap-hath">miami dolphins flat cap</a> <a href="http://www.houseoftys.com/noir-adidas-chaussures-femmes-chaussuresh">noir adidas chaussures femmes</a> <a href="http://www.amvdiplomados.com/nike-zoom-hyperrev-2015-rose-chaussuresj">nike zoom hyperrev 2015 rose</a> <a href="http://www.ybsimports.com/m%C3%A4nner-asics-gel-noosa-tri-8-gs-schwarz-orange-confetti-schuhek">m盲nner asics gel noosa tri 8 gs schwarz orange confetti</a> <a href="http://www.rochlockyer.com/new-york-jets-football-jersey-nflh">new york jets football jersey</a> <a href="http://www.allsocialdata.com/nike-foamposite-r%C3%B8d-svart-obuvi">nike foamposite r酶d svart</a>
followjacker http://www.followjacker.com/
redfiveonline
یکشنبه پانزدهم اردیبهشتماه سال 1398 11:57 بعد از ظهر
<a href="http://www.bowtieorg.com/nike-cortez-nylon-kvinner-light-bl%C3%A5-obuvi">nike cortez nylon kvinner light bl氓</a> <a href="http://www.shaneboothmx.com/nike-kobe-5-rojo-negro-zapatosl">nike kobe 5 rojo negro</a> <a href="http://www.basarancarpet.com/buy-ray-ban-wayfarer-online-sunglassesh">buy ray ban wayfarer online</a> <a href="http://www.freedhamaal.com/carolina-panthers-47-nfl-kids-clean-up-cap-hatj">carolina panthers 47 nfl kids clean up cap</a> <a href="http://www.borbonecoffe.com/nike-air-force-1-low-nero-clear-nero-scarpej">nike air force 1 low nero clear nero</a> <a href="http://www.cammaara.com/nike-wmns-air-max-thea-schwarz-wei%C3%9F-schuhei">nike wmns air max thea schwarz wei脽</a>
redfiveonline http://www.redfiveonline.com/
edotokyolabo
یکشنبه پانزدهم اردیبهشتماه سال 1398 11:05 بعد از ظهر
<a href="http://www.lbclubmitu.com/michael-kors-bedford-bag-price-home-mkf">michael kors bedford bag price home</a> <a href="http://www.adanazuzu.com/moncler-down-jacket-brown-pants-monclerg">moncler down jacket brown pants</a> <a href="http://www.karenconti.com/ray-ban-wayfarer-justin-sunglassesr">ray ban wayfarer justin</a> <a href="http://www.cliffsears.com/mulberry-clutch-bag-taupe-facebook-mulberryd">mulberry clutch bag taupe facebook</a> <a href="http://www.gfwholesalers.com/nike-free-og-superior-ebay-sneakere">nike free og superior ebay</a> <a href="http://www.rcnspecials.com/parajumpers-jacket-valentino-hk-parajumpersb">parajumpers jacket valentino hk</a>
[url=http://www.edotokyolabo.com/]edotokyolabo[/url]
nollerlincoln
یکشنبه پانزدهم اردیبهشتماه سال 1398 11:05 بعد از ظهر
<a href="http://www.thecancerinfo.com/prada-shoulder-mini-br4261-handbags-wine-red-pradaa">prada shoulder mini br4261 handbags wine red</a> <a href="http://www.lazydesiree.com/louboutin-flats-shopstyle-wa-louboutind">louboutin flats shopstyle wa</a> <a href="http://www.nartaky.com/mackage-messenger-upgrade-house-mackagef">mackage messenger upgrade house</a> <a href="http://www.illustrateh.com/tory-burch-robinson-handbag-toryburchr">tory burch robinson handbag</a> <a href="http://www.gotopaycheck.com/nib-nike-lunarglide-7-brave-blue-orange-running-shoe-747355-runninga">nib nike lunarglide 7 brave blue orange running shoe 747355</a> <a href="http://www.gradualdesing.com/mackage-long-wool-coat-mackager">mackage long wool coat</a>
[url=http://www.nollerlincoln.com/]nollerlincoln[/url]
dcrcustoms
یکشنبه پانزدهم اردیبهشتماه سال 1398 11:04 بعد از ظهر
<a href="http://www.betascgx.com/mens-north-face-scythe-jacket-mens-yj-northfaceb">mens north face scythe jacket mens yj</a> <a href="http://www.hobbyfreaks.com/prada-tri-fold-wallet-pradar">prada tri fold wallet</a> <a href="http://www.ruoiled.com/adidas-zx-flux-print-skos">adidas zx flux print</a> <a href="http://www.zanascuisine.com/arizona-cardinals-38-andre-ellington-black-alternate-nike-elite-jersey-nfld">arizona cardinals 38 andre ellington black alternate nike elite jersey</a> <a href="http://www.puyichinese.com/nike-air-huarache-mens-red-wings-skod">nike air huarache mens red wings</a> <a href="http://www.philipelara.com/burberry-cashmere-ivory-giant-check-scarf-scarfr">burberry cashmere ivory giant check scarf</a>
[url=http://www.dcrcustoms.com/]dcrcustoms[/url]
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 60
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو