دست نوشته های شخصی

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 25 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:دوشنبه بیست و سوم فروردینماه سال 1395-03:55 قبل از ظهر

فصل پنجم:

فن دفــــــــــــــــــــــــاع :

مقدمه :

وكیل و نماینده حقوقی واسطه و حایل بین موكل خود و دادگستری است . بدین معنی كه

بایستی خواسته ی موكل خود را با مواد قانونی و قواعد فقهی و منطقی منطبق سازد و

شیوه ای در ارائه ی آن بكارگیرد كه بتواند خواسته را مورد قبول قاضی سازد و او را در ذی

حق بودن موكل خود قانع كند . دادرس بر اساس توضیحات و دفاع وكیل است كه علت اختلاف

 منافع دو طرف دعوی را درك و حقیقت مطلب را كشف می كند و با صدور حكم این اختلاف را

حل و فصل می نماید . بدین ترتیب دفاع عبارتست از ؛ [ حد فاصل بین واقعیت و عدالت و

واسطه ی بین حقیقت و حق. ] در توضیح این تعریف از دفاع می تواند گفت ؛ وقتی بین دو

نفر اختلافی به وجود آید ، در حقیقت واقعیتی مورد خدشه قرار گرفته و عدالت در مورد آن

صورت نمی گیرد . وكیل با دفاع منطقی خود این واقعیت را آشكار و با اقناع دادگاه موجب می

شود كه عدالت در خصوص موكلش به اجراء در آید .

شرایط و اوصاف یك وكیل برای موفقیت در دفاع :

1 ـ اندوخته ی علمی لازم و كافی : این اندوخته علمی شامل ؛ حقوق ، علم اصول فقه ،

منطق ، فن نگارش و سخنوری ، ادبیات و دیگر موضوعات مرتبط همچون فصاحت و بلاغت در

بیان مطالب می باشد .

2 ـ توانایی در استدلال : بدین منظور كه بتوان دعوی را با استحكام و استواری طرح و دلایل

لازم را به كار گرفت .

3 ـ قوه ی تخیل و ابتكار : تا بتوان در صورت لزوم به فوریت دلایل جدید را در دفاع بكار برد و

جریان دعوی را به نفع موكل تغییر داد .

4 ـ قابلیت استنباط و توانایی در استنتاج : تا با این توانایی بتوان نقاط اصلی و حساس

پرونده را استنباط و استخراج و نتیجه گیری مناسب را بعمل آورد .

5 ـ داشتن طبع نقاد : داشتن طبع نقاد و توان نقد مطالب و استدلالهای طرف دعوی . این

امكان رابه وكیل می دهد كه بتواند مستندات و استدلالهای مقابل را مورد بررسی و نقد قرار

دهد و نقاط ضعف آن را روشن سازد و بسان حربه ای است در دست وكیل مدافع . هوده ی

دیگر این طبع ، بالا بردن قدرت تفسیر قوانین و بكارگیری مناسب ترین ماده ی قانونی در جهت

استقرار عدالت .

6 ـ صعه صدر و گسترش فكر : داشتن این روحیه این امكان را به وكیل می دهد كه در

مقابل جملات طرف مقابل دعوی از خود تحمل نشان دهد و آنگاه با یك جهش فكری ناشی از

گسترش فكری مسیر دعوی را به نفع خود تغییر دهد .

7 ـ قریحه روانشناسی : آشنایی با روانشناسی و داشتن این قریحه به وكیل به هنگام

دفاع این امكان را می دهد كه عكس العمل روحی طرف مقابل را زیر نظر داشته باشد و از

تأثیرپذیری و حساسیت او به نفع خود استفاده نماید . (هم چونین تأثیرات در دادرس )

8 ـ داشتن روحیه ی مقاومت ، مبارزه ، شجاعت ، جسارت و شهامت :

وكیل نه تنها در مقابل حملات طرف دعوی قرار دارد ، ممكن است از جانب موكل خود ،

 مقامات و افكار عمومی نیز تحت فشار قرار گیرد . و گاهی ناچار است به مقامی اعتراض و

یا در مقابل افكار عمومی كه بر علیه موكلش تحریك شده مقاومت نماید . لذا وكیل مدافع باید

آنقدر شهامت اخلاقی داشته باشد كه از این ناملایمات نهراسد و وظیفه مخاطره انگیز خود را

با صلابت و بدون تشویش و تردید و تزلزل انجام دهد . و خصوصیت استقلال فكر و آزادی دفاع

را همواره در خود حفظ نماید .

9 ـ كسب آگاهی های همه جانبه از طریق مطالعه ی مداوم :

دیگر از خصوصیات یك وكیل مدافع مطالعه ی آثار نویسندگان بزرگ در زمینه های حقوق و

مسایل قضایی و مطالعه ی معلومات عمومی و اطلاعات عمومی ، سخن فضلا و بزرگان

عرصه ی علم و ادب است . ولتر نویسنده بزرگ فرانسوی می گوید ؛ [ هر چه انسان

بیشتر نوشته های خوب را مطالعه كند ، بیشتر به خوب سخن گفتن عادت می كند

. ] . گاهی در دفاع ، قرائت شعری از سعدی و یا ضرب المثلی مرتبط و توضیح یك اصل علمی

یا اقتصادی به خوبی می تواند توجه قاضی را جلب و بر او تأثیر مثبت گذارد ضمن اینكه به

تشریح ماوقع و ذی حقی موكلش در دعوی هم كمك می كند .

تذكر :

نكته بسیار مهم در استفاده از این معلومات در دفاع آنست كه ؛ بیان این معلومات و

سخنان و شعرها به هیچ وجه نبایستی جنبه ی خود نمایی پیدا كند . زیرا اگر برای قاضی

این تصور حاصل شود كه وكیل بجای دفاع از موكل خود در فكر به رخ كشیدن وسعت معلومات

خود است . تأثیر منفی بر وی خواهد داشت . بایستی توجه داشت كه بیان این مطالب كلی

و علمی و عمومی با كمال تواضع و ظرافت بیان شود كه آن تصور برای قاضی پیش نیاید و

بگونه ای طرح موضوع كند كه به همه بفهماند كه این مطالب را فقط در جهت اثبات دعوی

بیان داشته است .

10 ـ علاقه مندی به شغل وكالت :

كه می تواند تمام نكات نه گانه فوق را در وكیل برانگیزد و به او آمادگی دفاع مؤثر و منطقی را

بدهد

هدف از دفاع :

دفاع اعم از شفاهی و كتبی در حقیقت یك هدف نهایی را دنبال می كند و آن ؛ اقناع

قاضی و هم عقیده نمودن او با خود كه حق از آن موكل اوست . ولی برای رسیدن به

این هدف نهایی ، دو مقدمه چینی لازم است ؛

یكم ـ توضیح دعوی و روشن كردن ذهن قاضی نسبت به اصل قضیه .

دوم ـ جلب توجه و علاقه قاضی به خود .

بدین ترتیب می توانیم دفاع را شامل سه مرحله اصلی بدانیم :

مرحله اول : توضیح دعوی

مرحله دوم : جلب توجه قاضی

مرحله سوم : قانع كردن قاضی كه حق با موكل اوست

هر یك از این مراحل دفاع در حقیقت لوازم و شیوه هایی دارد كه ذیلاً به شرح آن می پردازیم

 

مرحله اول : توضیح دعوی و روشن كردن ذهن قاضی

وضوح و شفافیت در بیان مطالب :

فصاحت و روانی در گفتار، ابزار بیان شفاف مطلب است .اظهارات در این مرحله از دفاع

بایستی واضح ، فصیح ، دقیق و صریح باشد . از كلمات و عباراتی استفاده شود كه بهتر و

كاملتر و دقیق تر فكر و موضوع دعوی را بیان كند . مدافعات در این شكل برای وضوح بخشیدن

به یك امر مبهم است  و وكیل در این جایگاه با دفاعش ، نقاط مبهم و تاریك پرونده را روشن

می سازد . فراموش نشود كه مبهم و مغلق گویی این شائبه را برای قاضی ایجاد می كند كه

وكیل مدافع با توسل به این عبارات رمزآلود و مبهم به دنبال كتمان حقیقت و مخفی داشتن

نقاط ضعف پرونده در نظر گاه اوست .

چگونه بیان شفاف داشته باشیم :

1 ـ لازمه ی وضوح در كلام و صراحت در بیان عقیده در یك متن دفاعیه آنست كه ؛

ــ  پرونده بطور كامل و دقیق مطالعه شده باشد .

ــ به جزئیات پرونده و دلایل و مدارك له و علیه دعوی به خوبی آگاه باشیم .

ــ علاوه بر دعوی ، بر شیوه و راه كار انتخابی دفاع مسلط باشیم .

ــ در بیان مطالب دفاعیه ، هرگز از موضوع خارج نشویم . ( بدیهه گویی اغلب از صراحت و

   روشنی بیان می كاهد ) .

ــ توجه به قاضی و دیگر شنوندگان متن دفاعیه و سنجش میزان توجه و دقت آنان به مطالب .

  واگر دید که دادرس و طرف مقابل استدلال و توضیح او  را درك نكرده اند، بر توضیح خود

  بیفزاید .در عین حال مراقبت  كند كه توضیح مجدد ، حمل بر ضعف در دفاع تلقی  نگردد.

2 ـ رعایت نظم و ترتیب در توجیه مطالب و حفظ به هم پیوستگی آن . لازمه ی دیگر برای

یك سخن شفاف است . بیان دفاعیه ،باید از یك جهت همچون دانه های زنجیر بهم پیوسته و

از سوی دیگر استوار و از منطق قوی برخوردار باشد . در مورد یك دفاع خوب گفته اند ؛ دفاع

خوب آنست كه ؛ [ محال باشد كه بتوان یك قسمت از نطق دفاعیه را جابجا كرد و یا

جمله ای را تغییر داد و یا یك كلمه را اصلاح كرد . ]

لازمه ی رعایت نظم و ترتیب در گفتار آنست كه قبلاً ، در فكر ،طرح دفاع ریخته شده  باشد . و

جای هر موضوع و استدلال به دقت تعیین گردد . وكیل با این شیوه بیان در حقیقت فكر قاضی

را در مسیری هموار و مشخص به سمت هدف كه همان روشن شدن موضوع دعوی و

حقانیت موكل اوست به پیش می برد بدون اینكه با بیانی مخدوش و مغشوش قاضی را از

شنیدن خسته كند و نسبت به دفاع او بی توجه نماید

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
planetenpluto
جمعه پنجم مهرماه سال 1398 12:31 قبل از ظهر
<a href="http://www.tmhits.net/nike-lunarglide-8-dam%C3%A4nner-blau-gelb-butya">nike lunarglide 8 dam盲nner blau gelb</a> <a href="http://www.trailspotters.net/nike-free-run-2-kvinders-hvid-wolf-gr%C3%A5-pure-platinum-butyc">nike free run 2 kvinders hvid wolf gr氓 pure platinum</a> <a href="http://www.trenchwars.net/nike-kaishi-corail-way-scarpeg">nike kaishi corail way</a> <a href="http://www.trionfodigalatea.net/nike-air-force-1-lilla-and-sort-chaussuresb">nike air force 1 lilla and sort</a> <a href="http://www.tunnelcity.net/nike-lunarglide-6-for-verkauf-jacksonville-fl-butya">nike lunarglide 6 for verkauf jacksonville fl</a> <a href="http://www.tvbkorea.net/adidas-springblade-solyce-silber-rosa-schuhee">adidas springblade solyce silber rosa</a>
planetenpluto http://www.planetenpluto.net/
frejahedvall
سه شنبه دوم مهرماه سال 1398 01:36 بعد از ظهر
<a href="http://www.bonodescuento.com/best-shoes-to-wear-with-a-floral-dress-dressh">best shoes to wear with a floral dress</a> <a href="http://www.cheekzmusic.com/floral-lace-mesh-dress-dressh">floral lace mesh dress</a> <a href="http://www.cphwph.com/floral-dress-river-island-dressh">floral dress river island</a> <a href="http://www.epiuenergia.com/vintage-topshop-red-floral-dress-dressh">vintage topshop red floral dress</a> <a href="http://www.filoxenos.com/debenhams-red-floral-dress-dressh">debenhams red floral dress</a> <a href="http://www.gunsrusoregon.com/nordstrom-striped-and-floral-dress-dressh">nordstrom striped and floral dress</a>
frejahedvall http://www.frejahedvall.com/
biereaveyron
سه شنبه دوم مهرماه سال 1398 01:35 بعد از ظهر
<a href="http://www.utahwerks.com/floral-wrap-dress-asos-dressh">floral wrap dress asos</a> <a href="http://www.alannacaldas.com/floral-dresses-girls-10-12-dressh">floral dresses girls 10-12</a> <a href="http://www.firstbizswmo.com/flower-dresses-ebay-dressh">flower dresses ebay</a> <a href="http://www.flatoyota.com/floral-dress-maternity-dressh">floral dress maternity</a> <a href="http://www.fotokompass.com/floral-strapless-dress-forever-21-dressh">floral strapless dress forever 21</a> <a href="http://www.jrsmetalsinc.com/flower-dresses-juniors-dressh">flower dresses juniors</a>
biereaveyron http://www.biereaveyron.com/
zeuslazer
سه شنبه دوم مهرماه سال 1398 01:35 بعد از ظهر
<a href="http://www.heppemobil.com/floral-dresses-forever-21-india-dressh">floral dresses forever 21 india</a> <a href="http://www.ishqdeep.com/floral-chiffon-dress-fabric-dressh">floral chiffon dress fabric</a> <a href="http://www.onlymytouch.com/floral-dresses-next-dressh">floral dresses next</a> <a href="http://www.sbhcshospice.com/pink-floral-dress-uk-dressh">pink floral dress uk</a> <a href="http://www.shelbycardall.com/asos-floral-print-maxi-dress-dressh">asos floral print maxi dress</a> <a href="http://www.xhlvwang.com/vintage-floral-dresses-bridesmaids-dressh">vintage floral dresses bridesmaids</a>
zeuslazer http://www.zeuslazer.com/
vidiyow
سه شنبه دوم مهرماه سال 1398 01:34 بعد از ظهر
<a href="http://www.hiussalipiilo.com/minkpink-dress-floral-lace-dressh">minkpink dress floral lace</a> <a href="http://www.martinmakeup.com/what-to-wear-with-a-purple-floral-dress-dressh">what to wear with a purple floral dress</a> <a href="http://www.olgroupusainc.com/forever-21-navy-blue-floral-dress-dressh">forever 21 navy blue floral dress</a> <a href="http://www.shahsmkj.com/beachy-floral-dress-for-wedding-dressh">beachy floral dress for wedding</a> <a href="http://www.shawkreizer.com/floral-dress-v-by-very-dressh">floral dress v by very</a> <a href="http://www.thetabletmac.com/light-blue-floral-print-dress-dressh">light blue floral print dress</a>
vidiyow http://www.vidiyow.com/
oasis blue floral dress
سه شنبه دوم مهرماه سال 1398 01:23 بعد از ظهر
<a href="http://www.thedamnsels.com/v-neck-floral-lace-dress-dressh">v neck floral lace dress</a> <a href="http://www.toockbespoke.com/purple-short-sleeve-hollow-floral-crochet-pleated-dress-dressh">purple short sleeve hollow floral crochet pleated dress</a> <a href="http://www.bethliggett.com/apricot-mint-green-floral-dress-dressh">apricot mint green floral dress</a> <a href="http://www.dechangwuliu.com/how-to-make-a-floral-dress-more-edgy-dressh">how to make a floral dress more edgy</a> <a href="http://www.emenucards.com/green-floral-lace-dress-dressh">green floral lace dress</a> <a href="http://www.ezappspro.com/rock-your-baby-rebel-floral-dress-dressh">rock your baby rebel floral dress</a>
oasis blue floral dress http://www.rimsanmakine.com/oasis-blue-floral-dress-dressh
asos yumi floral dress
سه شنبه دوم مهرماه سال 1398 01:22 بعد از ظهر
<a href="http://www.hoakimcham.com/floral-dress-for-girls-7-16-dressh">floral dress for girls 7-16</a> <a href="http://www.rizeingilizce.com/red-herring-cream-floral-prom-dress-dressh">red herring cream floral prom dress</a> <a href="http://www.spiritkidsedu.com/floral-lace-shift-dress-j-crew-dressh">floral lace shift dress j crew</a> <a href="http://www.trenditoys.com/blueberi-boulevard-toddler-girl-velvet-floral-dress-dressh">blueberi boulevard toddler girl velvet floral dress</a> <a href="http://www.wozafriday.com/closet-v-back-floral-dress-blue-dressh">closet v back floral dress blue</a> <a href="http://www.xpostshopx.com/floral-print-tea-length-dress-dressh">floral print tea length dress</a>
asos yumi floral dress http://www.bitcashgrams.com/asos-yumi-floral-dress-dressh
makeup for green floral dress
سه شنبه دوم مهرماه سال 1398 01:22 بعد از ظهر
<a href="http://www.polurnetsucks.com/floral-dress-shirt-xxxl-dressh">floral dress shirt xxxl</a> <a href="http://www.statusmarathi.com/floral-summer-dresses-on-ebay-dressh">floral summer dresses on ebay</a> <a href="http://www.taskanizerapp.com/floral-dress-easter-women-dressh">floral dress easter women</a> <a href="http://www.tonyaespinoza.com/summer-flower-dresses-2015-dressh">summer flower dresses 2015</a> <a href="http://www.arkmmj.com/floral-dresses-hyderabad-dressh">floral dresses hyderabad</a> <a href="http://www.balloonpunkt.com/floral-dresses-womens-dressh">floral dresses womens</a>
makeup for green floral dress http://www.coccodesigns.com/makeup-for-green-floral-dress-dressh
long floral dresses prom
یکشنبه سیزدهم مردادماه سال 1398 04:33 قبل از ظهر
<a href="http://www.anilcagatay.com/floral-cocktail-dresses-for-juniors-dressh">floral cocktail dresses for juniors</a> <a href="http://www.culturalsq.com/floral-dresses-on-prime-dressh">floral dresses on prime</a> <a href="http://www.cultureofwine.net/floral-dress-ralph-lauren-dressh">floral dress ralph lauren</a> <a href="http://www.fullscreentours.net/rue-21-floral-crochet-dress-dressh">rue 21 floral crochet dress</a> <a href="http://www.tiaracara.com/floral-dress-for-kids-dressh">floral dress for kids</a> <a href="http://www.cundinamarca.net/designer-floral-dresses-2015-dressh">designer floral dresses 2015</a>
long floral dresses prom http://www.dadees.com/long-floral-dresses-prom-dressh
https://sendit.cloud/clgl1p4hg7z1
شنبه دوازدهم مردادماه سال 1398 08:02 قبل از ظهر
I like this post, enjoyed this one thank you
for posting.
myleene klass lace and floral dress
پنجشنبه دهم مردادماه سال 1398 12:43 بعد از ظهر
<a href="http://www.giaiphapdautu.com/blue-floral-short-dress-dressh">blue floral short dress</a> <a href="http://www.nuovaideaviaggi.net/floral-dress-ralph-lauren-dressh">floral dress ralph lauren</a> <a href="http://www.superseals.net/plus-size-floral-bodycon-dresses-dressh">plus size floral bodycon dresses</a> <a href="http://www.objetpub.net/grey-and-pink-floral-dress-dressh">grey and pink floral dress</a> <a href="http://www.spreymax.com/floral-dresses-dubai-dressh">floral dresses dubai</a> <a href="http://www.svjusdreaming.net/zara-spring-floral-dress-dressh">zara spring floral dress</a>
myleene klass lace and floral dress http://www.mushigiftpack.com/myleene-klass-lace-and-floral-dress-dressh
eliza j floral maxi dress
پنجشنبه دهم مردادماه سال 1398 12:43 بعد از ظهر
<a href="http://www.emailechelon.com/white-floral-bodycon-midi-dress-dressh">white floral bodycon midi dress</a> <a href="http://www.miotesoro.net/mini-boden-floral-dress-dressh">mini boden floral dress</a> <a href="http://www.peninsulavineyard.net/how-to-wear-white-floral-dress-dressh">how to wear white floral dress</a> <a href="http://www.markschopsuey.com/urban-outfitters-floral-maxi-dress-dressh">urban outfitters floral maxi dress</a> <a href="http://www.mjdna.net/hollister-floral-maxi-dress-dressh">hollister floral maxi dress</a> <a href="http://www.petlandiapetcare.net/floral-dresses-bloomingdales-dressh">floral dresses bloomingdales</a>
eliza j floral maxi dress http://www.aikenfamilypharmacy.net/eliza-j-floral-maxi-dress-dressh
pink lace floral dress
پنجشنبه دهم مردادماه سال 1398 12:42 بعد از ظهر
<a href="http://www.bigwhiterentals.net/floral-dresses-pink-boutique-dressh">floral dresses pink boutique</a> <a href="http://www.skyarchery.net/nordstrom-betsey-johnson-floral-dress-dressh">nordstrom betsey johnson floral dress</a> <a href="http://www.wheelsongs.com/hot-pink-floral-dresses-dressh">hot pink floral dresses</a> <a href="http://www.asksohbetim.com/black-floral-dress-urban-outfitters-dressh">black floral dress urban outfitters</a> <a href="http://www.bikersradio.net/light-pink-floral-lace-dress-dressh">light pink floral lace dress</a> <a href="http://www.smartporn.net/red-floral-hollister-dress-dressh">red floral hollister dress</a>
pink lace floral dress http://www.leatheroneph.com/pink-lace-floral-dress-dressh
quiz cream floral print asymmetric peplum dress
پنجشنبه دهم مردادماه سال 1398 12:42 بعد از ظهر
<a href="http://www.djnickbarton.com/floral-print-mens-dress-pants-dressh">floral print mens dress pants</a> <a href="http://www.mendiexpo.net/vintage-topshop-red-floral-dress-dressh">vintage topshop red floral dress</a> <a href="http://www.mypotatocrop.net/floral-dresses-for-girls-size-5-dressh">floral dresses for girls size 5</a> <a href="http://www.praiseti.com/floral-casual-dresses-for-teens-dressh">floral casual dresses for teens</a> <a href="http://www.chotinaukri.com/next-floral-dress-review-dressh">next floral dress review</a> <a href="http://www.cynshq.com/inexpensive-floral-dresses-for-women-dressh">inexpensive floral dresses for women</a>
quiz cream floral print asymmetric peplum dress http://www.bursagti.com/quiz-cream-floral-print-asymmetric-peplum-dress-dressh
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه هشتم مردادماه سال 1398 02:27 قبل از ظهر

Amazing a lot of wonderful tips.
canada medications cheap aarp recommended canadian pharmacies buy viagra online usa most reliable canadian online pharmacies canadian pharmacies-24h pharmacy onesource northwestpharmacy north west pharmacies canada trust pharmacy of canada pharmacy times
order internet cialis
دوشنبه سوم تیرماه سال 1398 07:30 قبل از ظهر

Incredible lots of useful tips!
cialis prezzo al pubblico cialis canadian drugs we recommend cialis info brand cialis generic cialis lowest price india cialis 100mg cost prix de cialis cialis from canada cialis 20 mg effectiveness legalidad de comprar cialis
http://rysahor.strikingly.com/
یکشنبه دوم تیرماه سال 1398 03:32 بعد از ظهر

You said it nicely..
cialis generic how do cialis pills work cialis super kamagra no prescription cialis cheap cialis savings card tadalafil 20 mg purchase once a day cialis rezeptfrei cialis apotheke prices for cialis 50mg we recommend cheapest cialis
http://voreangi.strikingly.com/
یکشنبه دوم تیرماه سال 1398 12:58 قبل از ظهر

You said it really well!
buy cialis cialis canadian drugs generic cialis levitra free generic cialis cialis coupons cialis uk cialis kamagra levitra achat cialis en europe cialis authentique suisse cialis preise schweiz
theriverumc
شنبه یکم تیرماه سال 1398 05:44 قبل از ظهر
<a href="http://www.adeohome.com/maschio-mizuno-wave-creation-13-viola-verde-sneakerd">maschio mizuno wave creation 13 viola verde</a> <a href="http://www.kozmovip.com/air-jordan-retro-14-rosado-brojo-schuhee">air jordan retro 14 rosado brojo</a> <a href="http://www.jorgevsells.com/air-jordan-8-blanc-and-or-footf">air jordan 8 blanc and or</a> <a href="http://www.transitionbh.com/nike.com-kobe-9-brave-bleu-skoe">nike.com kobe 9 brave bleu</a> <a href="http://www.bekbox.com/memphis-grizzlies-jersey-history-nflh">memphis grizzlies jersey history</a> <a href="http://www.larastart.com/los-angeles-lakers-jersey-nfli">los angeles lakers jersey</a>
theriverumc http://www.theriverumc.com/
cialis cheapest price canada
جمعه سی و یکم خردادماه سال 1398 03:44 بعد از ظهر

You actually suggested it perfectly.
tadalafil tablets cialis purchasing brand cialis nl tadalafil generic cialis daily reviews buy brand cialis cheap cialis uk next day cialis prices in england free cialis cialis sicuro in linea
where do you buy cialis
پنجشنبه سی ام خردادماه سال 1398 11:54 بعد از ظهر

Nicely put, Thanks a lot!
price cialis wal mart pharmacy cialis manufacturer coupon how much does a cialis cost cialis 10mg prix pharmaci cialis purchasing generic cialis 20mg tablets cialis wir preise cialis in sconto we use it 50 mg cialis dose generic cialis review uk
http://jackcounhard.strikingly.com/
پنجشنبه سی ام خردادماه سال 1398 04:33 قبل از ظهر

Cheers, Fantastic information!
cialis cuantos mg hay buy generic cialis cialis canada viagra cialis levitra we choice cialis pfizer india cialis 5 mg effetti collateral safe dosage for cialis cialis 5 mg effetti collateral prezzo cialis a buon mercato acquisto online cialis
http://roegaral.strikingly.com/
چهارشنبه بیست و نهم خردادماه سال 1398 12:53 بعد از ظهر

Info certainly taken..
cialis 20 mg cialis 20mg cialis australian price calis fast cialis online tadalafil 20mg cialis authentique suisse viagra vs cialis vs levitra how to buy cialis online usa miglior cialis generico
floral wrap dress australia
سه شنبه بیست و هشتم خردادماه سال 1398 09:46 بعد از ظهر
<a href="http://www.coachpsy.net/womens-summer-floral-dresses-dressh">womens summer floral dresses</a> <a href="http://www.trailspotters.net/floral-dresses-sexy-dressh">floral dresses sexy</a> <a href="http://www.collegeprepcoach.net/minkpink-floral-maxi-dress-dressh">minkpink floral maxi dress</a> <a href="http://www.trenchwars.net/tracy-reese-floral-dress-nordstrom-dressh">tracy reese floral dress nordstrom</a> <a href="http://www.colonyhomesusa.net/charlotte-russe-strapless-floral-dress-dressh">charlotte russe strapless floral dress</a> <a href="http://www.trionfodigalatea.net/floral-dresses-large-dressh">floral dresses large</a>
[url=http://www.ectvnews.net/floral-wrap-dress-australia-dressh]floral wrap dress australia[/url]
calvin klein floral lace dress
سه شنبه بیست و هشتم خردادماه سال 1398 09:45 بعد از ظهر
<a href="http://www.anilcagatay.com/floral-dress-women-bodycon-dressh">floral dress women bodycon</a> <a href="http://www.culturalsq.com/floral-print-dresses-amazon-dressh">floral print dresses amazon</a> <a href="http://www.cultureofwine.net/oasis-black-and-white-floral-shift-dress-dressh">oasis black and white floral shift dress</a> <a href="http://www.fullscreentours.net/ladies-floral-maxi-dresses-dressh">ladies floral maxi dresses</a> <a href="http://www.tiaracara.com/eliza-j-sleeveless-floral-fit-and-flare-dress-dressh">eliza j sleeveless floral fit and flare dress</a> <a href="http://www.cundinamarca.net/diesel-floral-jersey-dress-dressh">diesel floral jersey dress</a>
[url=http://www.sofakolle.com/calvin-klein-floral-lace-dress-dressh]calvin klein floral lace dress[/url]
Cialis prices
سه شنبه بیست و هشتم خردادماه سال 1398 08:26 بعد از ظهر

Regards. I like it!
cialis generico lilly prescription doctor cialis sublingual cialis online we use it cialis online store cialis generic cialis for sale south africa link for you cialis price the best choice cialis woman cialis 5mg cialis 5 effetti collaterali
where to order cialis online
دوشنبه بیست و هفتم خردادماه سال 1398 10:31 بعد از ظهر

Nicely put, Many thanks!
we recommend cialis best buy cialis dose 30mg cialis side effects dangers cialis venta a domicilio tesco price cialis miglior cialis generico tadalafil tablets cialis super acti rx cialis para comprar cialis tadalafil
http://ranvolow.strikingly.com/
دوشنبه بیست و هفتم خردادماه سال 1398 07:28 قبل از ظهر

Thanks a lot! Numerous facts.

cialis dosage amounts price cialis per pill only now cialis 20 mg cialis professional yohimbe are there generic cialis click here to buy cialis click now buy cialis brand online prescriptions cialis cialis authentique suisse cialis generico postepay
cialis coupon cvs
یکشنبه بیست و ششم خردادماه سال 1398 06:09 بعد از ظهر

Incredible lots of fantastic advice.
cialis y deporte cialis generic availability cialis online napol we recommend cialis best buy cialis rezeptfrei sterreich cialis online cialis generico milano cialis super kamagra cialis kaufen wo cialis 5mg
cialis without a doctor prescription
یکشنبه بیست و ششم خردادماه سال 1398 03:32 قبل از ظهر

You actually expressed this exceptionally well.
only now cialis 20 mg acquisto online cialis cialis kaufen wo cialis 10 doctissimo tarif cialis france cialis 5mg achat cialis en suisse click here cialis daily uk we like it cialis price recommended site cialis kanada
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30