دست نوشته های شخصی

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 25 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:دوشنبه بیست و سوم فروردینماه سال 1395-03:55 قبل از ظهر

فصل پنجم:

فن دفــــــــــــــــــــــــاع :

مقدمه :

وكیل و نماینده حقوقی واسطه و حایل بین موكل خود و دادگستری است . بدین معنی كه

بایستی خواسته ی موكل خود را با مواد قانونی و قواعد فقهی و منطقی منطبق سازد و

شیوه ای در ارائه ی آن بكارگیرد كه بتواند خواسته را مورد قبول قاضی سازد و او را در ذی

حق بودن موكل خود قانع كند . دادرس بر اساس توضیحات و دفاع وكیل است كه علت اختلاف

 منافع دو طرف دعوی را درك و حقیقت مطلب را كشف می كند و با صدور حكم این اختلاف را

حل و فصل می نماید . بدین ترتیب دفاع عبارتست از ؛ [ حد فاصل بین واقعیت و عدالت و

واسطه ی بین حقیقت و حق. ] در توضیح این تعریف از دفاع می تواند گفت ؛ وقتی بین دو

نفر اختلافی به وجود آید ، در حقیقت واقعیتی مورد خدشه قرار گرفته و عدالت در مورد آن

صورت نمی گیرد . وكیل با دفاع منطقی خود این واقعیت را آشكار و با اقناع دادگاه موجب می

شود كه عدالت در خصوص موكلش به اجراء در آید .

شرایط و اوصاف یك وكیل برای موفقیت در دفاع :

1 ـ اندوخته ی علمی لازم و كافی : این اندوخته علمی شامل ؛ حقوق ، علم اصول فقه ،

منطق ، فن نگارش و سخنوری ، ادبیات و دیگر موضوعات مرتبط همچون فصاحت و بلاغت در

بیان مطالب می باشد .

2 ـ توانایی در استدلال : بدین منظور كه بتوان دعوی را با استحكام و استواری طرح و دلایل

لازم را به كار گرفت .

3 ـ قوه ی تخیل و ابتكار : تا بتوان در صورت لزوم به فوریت دلایل جدید را در دفاع بكار برد و

جریان دعوی را به نفع موكل تغییر داد .

4 ـ قابلیت استنباط و توانایی در استنتاج : تا با این توانایی بتوان نقاط اصلی و حساس

پرونده را استنباط و استخراج و نتیجه گیری مناسب را بعمل آورد .

5 ـ داشتن طبع نقاد : داشتن طبع نقاد و توان نقد مطالب و استدلالهای طرف دعوی . این

امكان رابه وكیل می دهد كه بتواند مستندات و استدلالهای مقابل را مورد بررسی و نقد قرار

دهد و نقاط ضعف آن را روشن سازد و بسان حربه ای است در دست وكیل مدافع . هوده ی

دیگر این طبع ، بالا بردن قدرت تفسیر قوانین و بكارگیری مناسب ترین ماده ی قانونی در جهت

استقرار عدالت .

6 ـ صعه صدر و گسترش فكر : داشتن این روحیه این امكان را به وكیل می دهد كه در

مقابل جملات طرف مقابل دعوی از خود تحمل نشان دهد و آنگاه با یك جهش فكری ناشی از

گسترش فكری مسیر دعوی را به نفع خود تغییر دهد .

7 ـ قریحه روانشناسی : آشنایی با روانشناسی و داشتن این قریحه به وكیل به هنگام

دفاع این امكان را می دهد كه عكس العمل روحی طرف مقابل را زیر نظر داشته باشد و از

تأثیرپذیری و حساسیت او به نفع خود استفاده نماید . (هم چونین تأثیرات در دادرس )

8 ـ داشتن روحیه ی مقاومت ، مبارزه ، شجاعت ، جسارت و شهامت :

وكیل نه تنها در مقابل حملات طرف دعوی قرار دارد ، ممكن است از جانب موكل خود ،

 مقامات و افكار عمومی نیز تحت فشار قرار گیرد . و گاهی ناچار است به مقامی اعتراض و

یا در مقابل افكار عمومی كه بر علیه موكلش تحریك شده مقاومت نماید . لذا وكیل مدافع باید

آنقدر شهامت اخلاقی داشته باشد كه از این ناملایمات نهراسد و وظیفه مخاطره انگیز خود را

با صلابت و بدون تشویش و تردید و تزلزل انجام دهد . و خصوصیت استقلال فكر و آزادی دفاع

را همواره در خود حفظ نماید .

9 ـ كسب آگاهی های همه جانبه از طریق مطالعه ی مداوم :

دیگر از خصوصیات یك وكیل مدافع مطالعه ی آثار نویسندگان بزرگ در زمینه های حقوق و

مسایل قضایی و مطالعه ی معلومات عمومی و اطلاعات عمومی ، سخن فضلا و بزرگان

عرصه ی علم و ادب است . ولتر نویسنده بزرگ فرانسوی می گوید ؛ [ هر چه انسان

بیشتر نوشته های خوب را مطالعه كند ، بیشتر به خوب سخن گفتن عادت می كند

. ] . گاهی در دفاع ، قرائت شعری از سعدی و یا ضرب المثلی مرتبط و توضیح یك اصل علمی

یا اقتصادی به خوبی می تواند توجه قاضی را جلب و بر او تأثیر مثبت گذارد ضمن اینكه به

تشریح ماوقع و ذی حقی موكلش در دعوی هم كمك می كند .

تذكر :

نكته بسیار مهم در استفاده از این معلومات در دفاع آنست كه ؛ بیان این معلومات و

سخنان و شعرها به هیچ وجه نبایستی جنبه ی خود نمایی پیدا كند . زیرا اگر برای قاضی

این تصور حاصل شود كه وكیل بجای دفاع از موكل خود در فكر به رخ كشیدن وسعت معلومات

خود است . تأثیر منفی بر وی خواهد داشت . بایستی توجه داشت كه بیان این مطالب كلی

و علمی و عمومی با كمال تواضع و ظرافت بیان شود كه آن تصور برای قاضی پیش نیاید و

بگونه ای طرح موضوع كند كه به همه بفهماند كه این مطالب را فقط در جهت اثبات دعوی

بیان داشته است .

10 ـ علاقه مندی به شغل وكالت :

كه می تواند تمام نكات نه گانه فوق را در وكیل برانگیزد و به او آمادگی دفاع مؤثر و منطقی را

بدهد

هدف از دفاع :

دفاع اعم از شفاهی و كتبی در حقیقت یك هدف نهایی را دنبال می كند و آن ؛ اقناع

قاضی و هم عقیده نمودن او با خود كه حق از آن موكل اوست . ولی برای رسیدن به

این هدف نهایی ، دو مقدمه چینی لازم است ؛

یكم ـ توضیح دعوی و روشن كردن ذهن قاضی نسبت به اصل قضیه .

دوم ـ جلب توجه و علاقه قاضی به خود .

بدین ترتیب می توانیم دفاع را شامل سه مرحله اصلی بدانیم :

مرحله اول : توضیح دعوی

مرحله دوم : جلب توجه قاضی

مرحله سوم : قانع كردن قاضی كه حق با موكل اوست

هر یك از این مراحل دفاع در حقیقت لوازم و شیوه هایی دارد كه ذیلاً به شرح آن می پردازیم

 

مرحله اول : توضیح دعوی و روشن كردن ذهن قاضی

وضوح و شفافیت در بیان مطالب :

فصاحت و روانی در گفتار، ابزار بیان شفاف مطلب است .اظهارات در این مرحله از دفاع

بایستی واضح ، فصیح ، دقیق و صریح باشد . از كلمات و عباراتی استفاده شود كه بهتر و

كاملتر و دقیق تر فكر و موضوع دعوی را بیان كند . مدافعات در این شكل برای وضوح بخشیدن

به یك امر مبهم است  و وكیل در این جایگاه با دفاعش ، نقاط مبهم و تاریك پرونده را روشن

می سازد . فراموش نشود كه مبهم و مغلق گویی این شائبه را برای قاضی ایجاد می كند كه

وكیل مدافع با توسل به این عبارات رمزآلود و مبهم به دنبال كتمان حقیقت و مخفی داشتن

نقاط ضعف پرونده در نظر گاه اوست .

چگونه بیان شفاف داشته باشیم :

1 ـ لازمه ی وضوح در كلام و صراحت در بیان عقیده در یك متن دفاعیه آنست كه ؛

ــ  پرونده بطور كامل و دقیق مطالعه شده باشد .

ــ به جزئیات پرونده و دلایل و مدارك له و علیه دعوی به خوبی آگاه باشیم .

ــ علاوه بر دعوی ، بر شیوه و راه كار انتخابی دفاع مسلط باشیم .

ــ در بیان مطالب دفاعیه ، هرگز از موضوع خارج نشویم . ( بدیهه گویی اغلب از صراحت و

   روشنی بیان می كاهد ) .

ــ توجه به قاضی و دیگر شنوندگان متن دفاعیه و سنجش میزان توجه و دقت آنان به مطالب .

  واگر دید که دادرس و طرف مقابل استدلال و توضیح او  را درك نكرده اند، بر توضیح خود

  بیفزاید .در عین حال مراقبت  كند كه توضیح مجدد ، حمل بر ضعف در دفاع تلقی  نگردد.

2 ـ رعایت نظم و ترتیب در توجیه مطالب و حفظ به هم پیوستگی آن . لازمه ی دیگر برای

یك سخن شفاف است . بیان دفاعیه ،باید از یك جهت همچون دانه های زنجیر بهم پیوسته و

از سوی دیگر استوار و از منطق قوی برخوردار باشد . در مورد یك دفاع خوب گفته اند ؛ دفاع

خوب آنست كه ؛ [ محال باشد كه بتوان یك قسمت از نطق دفاعیه را جابجا كرد و یا

جمله ای را تغییر داد و یا یك كلمه را اصلاح كرد . ]

لازمه ی رعایت نظم و ترتیب در گفتار آنست كه قبلاً ، در فكر ،طرح دفاع ریخته شده  باشد . و

جای هر موضوع و استدلال به دقت تعیین گردد . وكیل با این شیوه بیان در حقیقت فكر قاضی

را در مسیری هموار و مشخص به سمت هدف كه همان روشن شدن موضوع دعوی و

حقانیت موكل اوست به پیش می برد بدون اینكه با بیانی مخدوش و مغشوش قاضی را از

شنیدن خسته كند و نسبت به دفاع او بی توجه نماید

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
candaceart
چهارشنبه هفتم اسفندماه سال 1398 08:52 قبل از ظهر
<a href="http://www.emenucards.com/adidas-zx-700-blu-and-bianca-kurpese">adidas zx 700 blu and bianca</a> <a href="http://www.golfbreakuk.com/nike-chicago-bears-mike-ditka-elite-jersey-youth-navy-blue-89-team-color-jerseys-nflf">nike chicago bears mike ditka elite jersey youth navy blue 89 team color jerseys</a> <a href="http://www.vbchopshop.com/hermes-bag-discount-glasses-hermesf">hermes bag discount glasses</a> <a href="http://www.mobilekosar.com/nike-flyknit-lunar-2-lux-v-for-salg-chaussuresg">nike flyknit lunar 2 lux v for salg</a> <a href="http://www.weddshots.com/nike-free-og-superior-review-sportsc">nike free og superior review</a> <a href="http://www.daaofla.com/ugg-classic-short-pendleton-up-uggsb">ugg classic short pendleton up</a>
candaceart http://www.candaceart.com/
primumlive
چهارشنبه هفتم اسفندماه سال 1398 08:52 قبل از ظهر
<a href="http://www.crowleyarms.com/parajumpers-harraseeket-norge-restaurants-parajumpersa">parajumpers harraseeket norge restaurants</a> <a href="http://www.ucllnl.com/nike-free-5-womens-yellow-red-runningf">nike free 5 womens yellow red</a> <a href="http://www.potluckposter.com/canada-goose-kensington-graphite-small-wonder-canadagoosee">canada goose kensington graphite small wonder</a> <a href="http://www.shoprideline.com/american-girl-purple-floral-dress-dressh">american girl purple floral dress</a> <a href="http://www.dutchpuffers.com/nobis-vest-design-world-nobisb">nobis vest design world</a> <a href="http://www.intercashgold.com/mackage-coat-saks-mackager">mackage coat saks</a>
primumlive http://www.primumlive.com/
zketchy
چهارشنبه بیست و سوم بهمنماه سال 1398 04:25 قبل از ظهر
<a href="http://www.syntheticfish.com/fendi-wallet-upgrade-company-fendib">fendi wallet upgrade company</a> <a href="http://www.iofficeadmin.com/women-parajumpers-coat-xo-parajumpersb">women parajumpers coat xo</a> <a href="http://www.podemosvigo.com/moncler-coat-with-fur-collar-monclerr">moncler coat with fur collar</a> <a href="http://www.smartpaul.com/air-jordan-1-kvinners-rosa-shoesd">air jordan 1 kvinners rosa</a> <a href="http://www.wileyhyundai.com/yellow-mens-nike-lebron-soldier-10-runninga">yellow mens nike lebron soldier 10</a> <a href="http://www.bcwatershow.com/north-face-osito-2-jacket-clearance-northfacer">north face osito 2 jacket clearance</a>
zketchy http://www.zketchy.com/
shipleygarden
پنجشنبه هفدهم بهمنماه سال 1398 01:15 قبل از ظهر
<a href="http://www.afenprolib.com/antea-el-corte-ingles-zapatos-botax">antea el corte ingles zapatos</a> <a href="http://www.eloycorreia.com/nike-presto-sunset-tint-shoesq">nike presto sunset tint</a> <a href="http://www.kirsctorent.com/outdoor-scarpe-stivalip">outdoor scarpe</a> <a href="http://www.rangeladv.com/red-sequin-cowboy-hat-capp">red sequin cowboy hat</a> <a href="http://www.shipleygarden.com/nike-revolution-3-ni%C3%B1o-chandalo">nike revolution 3 ni帽o</a> <a href="http://www.jaldiker.com/margiela-boots-mens-bootsy">margiela boots mens</a>
shipleygarden http://www.shipleygarden.com/
yoabeads
پنجشنبه هفدهم بهمنماه سال 1398 01:13 قبل از ظهر
<a href="http://www.sorciersmtl.com/ropa-de-ni%C3%B1o-adidas-chandalo">ropa de ni帽o adidas</a> <a href="http://www.cookimports.com/diabetic-foot-shoes-bootsw">diabetic foot shoes</a> <a href="http://www.ozarus.com/jordan-brand-tank-top-shirtu">jordan brand tank top</a> <a href="http://www.drbawafl.com/postina-the-bridge-borset">postina the bridge</a> <a href="http://www.payasystemco.com/juventus-jacke-damen-hoseq">juventus jacke damen</a> <a href="http://www.nidacourse.com/nike-challenger-2-in-1-shorts-shirtq">nike challenger 2 in 1 shorts</a>
yoabeads http://www.yoabeads.com/
myraycreative
دوشنبه چهاردهم بهمنماه سال 1398 09:03 قبل از ظهر
<a href="http://www.tvglogistics.com/spigen-p30-pro-case-caseo">spigen p30 pro case</a> <a href="http://www.baladesalpes.com/salewa-damskie-tenisq">salewa damskie</a> <a href="http://www.apconme.com/white-heels-thick-heel-bootsu">white heels thick heel</a> <a href="http://www.isesarizona.com/kayano-48-trainersp">kayano 48</a> <a href="http://www.beautybyjazz.com/danielle-hunter-womens-limited-black-jersey-nike-nfl-minnesota-vikings-2016-salute-to-service-99-nfld">danielle hunter womens limited black jersey nike nfl minnesota vikings 2016 salute to service 99</a> <a href="http://www.themuttbar.com/zapatos-salon-color-nude-botap">zapatos salon color nude</a>
myraycreative http://www.myraycreative.com/
auxanoedutech
دوشنبه چهاردهم بهمنماه سال 1398 09:02 قبل از ظهر
<a href="http://www.veitbeck.com/nike-air-max-thea-flyknit-mujeres-zapato-us-butyf">nike air max thea flyknit mujeres zapato us</a> <a href="http://www.aieuquero.com/rl-big-pony-polop">rl big pony</a> <a href="http://www.auxanoedutech.com/nike-sb-lunar-janoski-schwarz-wei%C3%9F-gold-zapatosg">nike sb lunar janoski schwarz wei脽 gold</a> <a href="http://www.houseplanland.com/honor-8-x-cover-caseo">honor 8 x cover</a> <a href="http://www.leadyhr.com/damskie-buty-sportowe-wyprzeda%C5%BC-tenisq">damskie buty sportowe wyprzeda偶</a> <a href="http://www.sorayuzun.com/rose-gold-sandals-size-12-bootsu">rose gold sandals size 12</a>
auxanoedutech http://www.auxanoedutech.com/
burkkinc
جمعه یازدهم بهمنماه سال 1398 01:50 قبل از ظهر
<a href="http://www.charleyscafe.com/billig-nike-air-huarache-light-kvinders-lilla-shoese">billig nike air huarache light kvinders lilla</a> <a href="http://www.emmuscades.com/moncler-coat-belted-fan-monclere">moncler coat belted fan</a> <a href="http://www.esmokecanada.com/salomon-s-lab-sense-brun-svart-butya">salomon s lab sense brun svart</a> <a href="http://www.steamfestnz.com/nike-air-pegasus-92-tout-noir-butyb">nike air pegasus 92 tout noir</a> <a href="http://www.toockbespoke.com/nike-air-max-duck-hunter-camo-foote">nike air max duck hunter camo</a> <a href="http://www.vindianescort.com/womens-nike-epic-react-flyknit-blue-canada-shoeso">womens nike epic react flyknit blue canada</a>
burkkinc http://www.burkkinc.com/
guesthousesas
جمعه یازدهم بهمنماه سال 1398 01:50 قبل از ظهر
<a href="http://www.raiedumacon.com/ferragamo-belt-replica-aaaa-beltr">ferragamo belt replica aaaa</a> <a href="http://www.renitemare.com/mackage-hooded-puffer-coat-paint-mackageb">mackage hooded puffer coat paint</a> <a href="http://www.solidgoldpay.com/herren-salomon-xt-hawk-lila-himmelblau-butye">herren salomon xt hawk lila himmelblau</a> <a href="http://www.hiussalipiilo.com/parajumpers-outlet-canada-parajumpersr">parajumpers outlet canada</a> <a href="http://www.redstonecloud.com/nike-free-balanza-rouge-orange-schuhec">nike free balanza rouge orange</a> <a href="http://www.scarystate.com/ralph-lauren-lyser%C3%B8d-mesh-polo-carmel-poloz">ralph lauren lyser酶d mesh polo carmel</a>
guesthousesas http://www.guesthousesas.com/
tragemaus
جمعه یازدهم بهمنماه سال 1398 01:50 قبل از ظهر
<a href="http://www.hustlepool.com/nike-lebron-12-low-marrone-verde-butyc">nike lebron 12 low marrone verde</a> <a href="http://www.nicholaslars.com/air-jordan-retro-13-true-rouge-card-butya">air jordan retro 13 true rouge card</a> <a href="http://www.rfsloan.com/mackage-crossbody-bag-mens-clothing-mackaged">mackage crossbody bag mens clothing</a> <a href="http://www.wikigow.com/womens-nike-air-max-bw-orange-spain-shoeso">womens nike air max bw orange spain</a> <a href="http://www.myhybridshop.com/collins-zach-jersey-jersey-nflf">collins zach jersey jersey</a> <a href="http://www.freerentalapp.com/green-bay-packers-sam-barrington-official-nike-navy-blue-game-adult-alternate-nfl-jersey-nflz">green bay packers sam barrington official nike navy blue game adult alternate nfl jersey</a>
tragemaus http://www.tragemaus.com/
adgamorese
جمعه یازدهم بهمنماه سال 1398 01:50 قبل از ظهر
<a href="http://www.erickasouza.com/parajumpers-alaska-cities-parajumpersd">parajumpers alaska cities</a> <a href="http://www.extrasklepik.com/ray-ban-cats-5000-classic-tortoise-sunglassesr">ray ban cats 5000 classic tortoise</a> <a href="http://www.psychedelicsf.com/air-zoom-huarache-2k4-for-sale-georgia-shoesd">air zoom huarache 2k4 for sale georgia</a> <a href="http://www.sncforyou.com/north-face-denali-2-fleece-northfacer">north face denali 2 fleece</a> <a href="http://www.allefuerbeate.com/pandora-crown-ring-cheap-pandorar">pandora crown ring cheap</a> <a href="http://www.djdiscgolf.com/maschio-nike-zoom-structure-18-verde-rosso-scarpea">maschio nike zoom structure 18 verde rosso</a>
adgamorese http://www.adgamorese.com/
scmvietnam
جمعه یازدهم بهمنماه سال 1398 01:50 قبل از ظهر
<a href="http://www.projetocidade.com/jordan-7-yellow-vii-retro-footc">jordan 7 yellow vii retro</a> <a href="http://www.alquranschool.com/tory-burch-robinson-zip-continental-wallet-pink-toryburcha">tory burch robinson zip continental wallet pink</a> <a href="http://www.betascgx.com/nike-kobe-icon-nero-oro-butye">nike kobe icon nero oro</a> <a href="http://www.runninbunions.com/parajumpers-geena-down-jacket-parajumpersr">parajumpers geena down jacket</a> <a href="http://www.hobbyfreaks.com/fendi-black-scarf-scarfr">fendi black scarf</a> <a href="http://www.nishuran.com/ralph-lauren-womens-short-sleeve-oxford-online-poloa">ralph lauren womens short sleeve oxford online</a>
scmvietnam http://www.scmvietnam.com/
rapamateur
جمعه یازدهم بهمنماه سال 1398 01:49 قبل از ظهر
<a href="http://www.isnowbot.com/parajumpers-long-bear-down-coat-with-fur-hood-parajumpersr">parajumpers long bear down coat with fur hood</a> <a href="http://www.rawnessoflife.com/nike-flyknit-lunar-black-and-white-shorts-runningb">nike flyknit lunar black and white shorts</a> <a href="http://www.padcrashin.com/canada-goose-hybridge-perren-jacket-for-sale-canadagoosee">canada goose hybridge perren jacket for sale</a> <a href="http://www.maxcologne.com/flower-vintage-dresses-dressh">flower vintage dresses</a> <a href="http://www.reinerbrach.com/nobis-cartel-2017-nobisb">nobis cartel 2017</a> <a href="http://www.naturalcitral.com/mackage-camel-coat-mackager">mackage camel coat</a>
rapamateur http://www.rapamateur.com/
bateslzw
پنجشنبه دهم بهمنماه سال 1398 05:24 بعد از ظهر
<a href="http://www.iviatravel.com/pandora-charms-wedding-lights-pandorad">pandora charms wedding lights</a> <a href="http://www.anchorhrs.com/adidas-pumps-sale-trainersi">adidas pumps sale</a> <a href="http://www.thepickymaid.com/air-max-97-noir-rouge-chaussuresg">air max 97 noir rouge</a> <a href="http://www.wysyflow.com/ralph-lauren-womens-rugby-shirt-designer-poloa">ralph lauren womens rugby shirt designer</a> <a href="http://www.myvictus.com/kvinders-nike-air-huarache-light-lilla-sort-scarpee">kvinders nike air huarache light lilla sort</a> <a href="http://www.caordix.com/vestido-tubo-floral-kate-spade-dresse">vestido tubo floral kate spade</a>
bateslzw http://www.bateslzw.com/
drrandtherapy
پنجشنبه دهم بهمنماه سال 1398 05:24 بعد از ظهر
<a href="http://www.limebluspa.com/nike-air-max-2015-bleu-argent-trainersd">nike air max 2015 bleu argent</a> <a href="http://www.chardix.com/air-max-95-blau-chaussuresm">air max 95 blau</a> <a href="http://www.mstewartlegal.com/ralph-lauren-mens-classic-fit-shirt-poloa">ralph lauren mens classic fit shirt</a> <a href="http://www.dciphone.com/adidas-protator-lz-2-gr%C3%BCn-scarpek">adidas protator lz 2 gr眉n</a> <a href="http://www.adsdialysis.com/floral-ball-gown-dress-dresse">floral ball gown dress</a> <a href="http://www.whoismrpink.com/femminile-nike-air-max-2016-nero-rosso-footi">femminile nike air max 2016 nero rosso</a>
drrandtherapy http://www.drrandtherapy.com/
mstewartlegal
پنجشنبه دهم بهمنماه سال 1398 05:23 بعد از ظهر
<a href="http://www.sinfoniamktg.com/nike-kobe-7-bleu-jaune-lab-trainersd">nike kobe 7 bleu jaune lab</a> <a href="http://www.mrshoover.com/nike-kobe-8-sort-and-guld-guide-chaussuresm">nike kobe 8 sort and guld guide</a> <a href="http://www.valomak.com/blanc-polo-shirt-with-bleu-collar-poloa">blanc polo shirt with bleu collar</a> <a href="http://www.inklinktatoo.com/air-jordan-1-pinnacle-hvit-queen-scarpek">air jordan 1 pinnacle hvit queen</a> <a href="http://www.adracingworld.com/blumen-kleid-f%C3%BCr-m%C3%A4dchen-dresse">blumen kleid f眉r m盲dchen</a> <a href="http://www.tentoledo.com/air-jordan-15-retro-2017-release-footi">air jordan 15 retro 2017 release</a>
mstewartlegal http://www.mstewartlegal.com/
freezingwind
یکشنبه ششم بهمنماه سال 1398 03:31 قبل از ظهر
<a href="http://www.datbinhthanh.com/nike-kobe-9-fl%C3%A5den-butyf">nike kobe 9 fl氓den</a> <a href="http://www.kristimaloney.com/palace-polo-slippers-polop">palace polo slippers</a> <a href="http://www.btmtkaff.com/new-blance-420-ni%C3%B1os-coral-zapatosg">new blance 420 ni帽os coral</a> <a href="http://www.kelleypromos.com/iphone-x-case-that-covers-camera-caseo">iphone x case that covers camera</a> <a href="http://www.arteksocial.com/sanda%C5%82y-na-koturnie-wi%C4%85zane-na-kostce-tenisq">sanda艂y na koturnie wi膮zane na kostce</a> <a href="http://www.arvrgarage.com/merrell-shoes-womens-sandals-bootss">merrell shoes womens sandals</a>
freezingwind http://www.freezingwind.com/
abrahamnissan
یکشنبه بیست و نهم دیماه سال 1398 06:37 قبل از ظهر
<a href="http://www.waltspeaks.com/basketball-schuhe-deichmann-stiefels">basketball schuhe deichmann</a> <a href="http://www.gemeentecms.com/crossmax-elite-schuh-stiefelr">crossmax elite schuh</a> <a href="http://www.iqtrendspc.com/tommy-hilfiger-botki-zamszowe-tenisw">tommy hilfiger botki zamszowe</a> <a href="http://www.firdirect.com/kozaki-m%C4%99skie-gino-rossi-tenisz">kozaki m臋skie gino rossi</a> <a href="http://www.weavervillerx.com/bottine-talon-compens%C3%A9-botter">bottine talon compens茅</a> <a href="http://www.toddortberg.com/sarenza-bottes-de-pluie-bottev">sarenza bottes de pluie</a>
abrahamnissan http://www.abrahamnissan.com/
myprlink
یکشنبه بیست و نهم دیماه سال 1398 06:36 قبل از ظهر
<a href="http://www.jewishmidtown.com/slip-liabel-stivalir">slip liabel</a> <a href="http://www.bikebrites.com/turnschuhe-outdoor-damen-stiefelr">turnschuhe outdoor damen</a> <a href="http://www.boomerangbin.com/botines-hm-mujer-2018-botaw">botines hm mujer 2018</a> <a href="http://www.communitydg.com/modne-sniegowce-damskie-tenisy">modne sniegowce damskie</a> <a href="http://www.flyertracking.com/bershka-chaussures-botteu">bershka chaussures</a> <a href="http://www.miketonight.com/deezee-botki-tenisz">deezee botki</a>
myprlink http://www.myprlink.com/
weavervillerx
سه شنبه بیست و چهارم دیماه سال 1398 12:50 قبل از ظهر
<a href="http://www.jewishmidtown.com/adidas-sneakers-dames-sale-schoenenp">adidas sneakers dames sale</a> <a href="http://www.bikebrites.com/robe-jaune-ou-bleu-robep">robe jaune ou bleu</a> <a href="http://www.boomerangbin.com/adam-thielen-jersey-white-nflo">adam thielen jersey white</a> <a href="http://www.communitydg.com/adidas-x-bape-shirt-shirtr">adidas x bape shirt</a> <a href="http://www.flyertracking.com/star-print-wrap-dress-dressp">star print wrap dress</a> <a href="http://www.miketonight.com/nike-mercurial-vapor-football-boots-trainersv">nike mercurial vapor football boots</a>
weavervillerx http://www.weavervillerx.com/
bnbnatchez
سه شنبه بیست و چهارم دیماه سال 1398 12:49 قبل از ظهر
<a href="http://www.savelegends.com/draper-james-ruffle-chambray-dress-dresso">draper james ruffle chambray dress</a> <a href="http://www.greggraziani.com/nike-vapormax-goedkoop-schoenenp">nike vapormax goedkoop</a>
bnbnatchez http://www.bnbnatchez.com/
alleexperten
سه شنبه بیست و چهارم دیماه سال 1398 12:49 قبل از ظهر
<a href="http://www.lmpseguridad.com/robe-boheme-chic-soiree-robep">robe boheme chic soiree</a> <a href="http://www.annieicecream.com/stephen-curry-we-believe-jersey-nflo">stephen curry we believe jersey</a> <a href="http://www.flowerdasada.com/mens-adidas-tracksuit-green-shirtt">mens adidas tracksuit green</a> <a href="http://www.limapetspa.com/floral-print-bardot-dress-dressp">floral print bardot dress</a> <a href="http://www.askrosemarie.com/best-adidas-women-s-walking-shoes-trainersr">best adidas women s walking shoes</a> <a href="http://www.doctorleedy.com/satch-phantom-sporttasche-taschet">satch phantom sporttasche</a>
alleexperten http://www.alleexperten.com/
ochaud
شنبه بیست و یکم دیماه سال 1398 05:53 قبل از ظهر
<a href="http://www.viacacao.com/chaussure-pour-soir%C3%A9e-bottew">chaussure pour soir茅e</a> <a href="http://www.evebagshop.com/nike-trainer-5.0-gris-and-blanco-sneakerj">nike trainer 5.0 gris and blanco</a> <a href="http://www.cryptogras.com/kobe-bryant-chaussures-tout-noir-butyf">kobe bryant chaussures tout noir</a> <a href="http://www.wearemarkt.com/nike-air-max-2011-oransje-svart-runningj">nike air max 2011 oransje svart</a> <a href="http://www.parmaxpro.com/jordan-3-gr%C3%BCn-glow-trainerse">jordan 3 gr眉n glow</a> <a href="http://www.otdown.com/cortica-motto-femme-noir-bottey">cortica motto femme noir</a>
ochaud http://www.ochaud.com/
peloepeso
جمعه بیستم دیماه سال 1398 08:33 بعد از ظهر
<a href="http://www.opticapegaso.com/herren-nike-air-max-tailwind-5-gr%C3%BCn-orange-trainersd">herren nike air max tailwind 5 gr眉n orange</a> <a href="http://www.eletrobrasal.com/nike-kd-9-multi-metalleic-s%C3%B8lv-chaussuresm">nike kd 9 multi metalleic s酶lv</a> <a href="http://www.lexingtonccdw.com/dam%C3%A4nner-ralph-lauren-short-marine-blau-poloa">dam盲nner ralph lauren short marine blau</a> <a href="http://www.maudehairva.com/nike-free-5.0-v4-l%C3%B8ping-sko-hvit-wolf-gr%C3%A5-leopard-scarpek">nike free 5.0 v4 l酶ping sko hvit wolf gr氓 leopard</a> <a href="http://www.hpcmonthly.com/robe-%C3%A0-imprim%C3%A9-floral-kate-spade-dresse">robe 脿 imprim茅 floral kate spade</a> <a href="http://www.alkonadom.com/lunarglide-6-schwarz-volt-yoga-footi">lunarglide 6 schwarz volt yoga</a>
peloepeso http://www.peloepeso.com/
goodmadegreat
شنبه چهاردهم دیماه سال 1398 06:02 قبل از ظهر
<a href="http://www.clicetpack.com/yoox-zapatos-botas">yoox zapatos</a> <a href="http://www.secretsofdems.com/modelos-converse-all-star-zapatosw">modelos converse all star</a> <a href="http://www.zierstil.com/new-balance-574-core-herren-schuhes">new balance 574 core herren</a> <a href="http://www.felixhuber.com/converse-platform-low-trainers-schuheu">converse platform low trainers</a> <a href="http://www.sitetoca.com/botas-de-futbol-nike-acc-zapatosr">botas de futbol nike acc</a> <a href="http://www.capilanomusic.com/cordones-north-face-botaz">cordones north face</a>
[url=http://www.goodmadegreat.com/]goodmadegreat[/url]
imistudio
یکشنبه هشتم دیماه سال 1398 02:33 قبل از ظهر
<a href="http://www.iviatravel.com/nike-air-max-tailwind-8-azul-plata-trainersd">nike air max tailwind 8 azul plata</a> <a href="http://www.anchorhrs.com/curry-1-low-oro-ring-chaussuresm">curry 1 low oro ring</a> <a href="http://www.thepickymaid.com/herre-ralph-lauren-shirts-mesh-polo-gul-shinny-poloa">herre ralph lauren shirts mesh polo gul shinny</a> <a href="http://www.wysyflow.com/air-jordan-30-gris-violet-scarpek">air jordan 30 gris violet</a> <a href="http://www.myvictus.com/rosa-blomster-kjole-p%C3%A5-nettet-dresse">rosa blomster kjole p氓 nettet</a> <a href="http://www.caordix.com/lebron-12-low-bleu-xanax-footi">lebron 12 low bleu xanax</a>
imistudio http://www.imistudio.com/
juliegranahan
یکشنبه هشتم دیماه سال 1398 02:32 قبل از ظهر
<a href="http://www.tcdigicrops.com/nike-internationalist-utility-svart-hole-footc">nike internationalist utility svart hole</a> <a href="http://www.bytestalk.com/nike-flyknit-roshe-run-casual-sko-sort-butym">nike flyknit roshe run casual sko sort</a> <a href="http://www.smartervin.com/parajumpers-kodiak-eco-engineering-parajumpersb">parajumpers kodiak eco engineering</a> <a href="http://www.nancredewater.com/canada-goose-expedition-parka-black-youths-joke-canadagooseb">canada goose expedition parka black youths joke</a> <a href="http://www.synchromodaal.com/adidas-copa-mundial-wei%C3%9F-cleats-download-kurpese">adidas copa mundial wei脽 cleats download</a> <a href="http://www.asandoor.com/pandora-charms-discount-nine-pandoral">pandora charms discount nine</a>
juliegranahan http://www.juliegranahan.com/
soundkapital
یکشنبه هشتم دیماه سال 1398 02:32 قبل از ظهر
<a href="http://www.visualperez.com/ray-ban-3025-blue-mirror-polarized-sunglassess">ray ban 3025 blue mirror polarized</a> <a href="http://www.astropete.com/adidas-superstar-damen-auf-rechnung-schuhep">adidas superstar damen auf rechnung</a> <a href="http://www.foremostfsc.com/tunika-kleid-amazon-kleiderq">tunika kleid amazon</a> <a href="http://www.aslempire.com/rodeo-king-bull-rider-hat-capq">rodeo king bull rider hat</a> <a href="http://www.pacstrategy.com/scarpe-messi-adidas-scarpeo">scarpe messi adidas</a> <a href="http://www.cudzugoatfarm.com/ray-ban-goccia-neri-sunglassess">ray ban goccia neri</a>
soundkapital http://www.soundkapital.com/
littlehaleh
چهارشنبه چهارم دیماه سال 1398 09:16 بعد از ظهر
<a href="http://www.mundidopets.com/nike-mens-adoree-jackson-game-light-blue-home-jersey-tennessee-titans-nfl-25-nflt">nike mens adoree jackson game light blue home jersey tennessee titans nfl 25</a> <a href="http://www.talkofig.com/hermes-kelly-shoulder-handbag-clemence-leather-lagoon-green-silver-32cm-hermesa">hermes kelly shoulder handbag clemence leather lagoon green silver 32cm</a> <a href="http://www.avonew.com/family-forever-pandora-safety-chain-pandorar">family forever pandora safety chain</a> <a href="http://www.bandqlocal.com/nike-air-zoom-vomero-9-gr%C3%A5-obuve">nike air zoom vomero 9 gr氓</a> <a href="http://www.dolcemialuxe.com/parajumpers-coat-drawing-front-and-back-parajumpersb">parajumpers coat drawing front and back</a> <a href="http://www.genevacollins.com/air-max-essential-90-green-sneakerc">air max essential 90 green</a>
littlehaleh http://www.littlehaleh.com/
jmvilalta
شنبه سی ام آذرماه سال 1398 08:52 قبل از ظهر
<a href="http://www.coldditch.com/north-face-nuptse-jacket-medium-northfacer">north face nuptse jacket medium</a> <a href="http://www.festivalstayz.com/the-north-face-coat-miss-metro-hooded-puffer-parka-unblocked-northfacea">the north face coat miss metro hooded puffer parka unblocked</a> <a href="http://www.marilynbos.com/nfl-womens-nike-new-york-giants-99-mario-edwards-jr-ash-backer-pullover-hoodie-nflt">nfl womens nike new york giants 99 mario edwards jr ash backer pullover hoodie</a> <a href="http://www.truenthusiast.com/nike-mens-donovan-smith-limited-green-jersey-tampa-bay-buccaneers-nfl-76-salute-to-service-tank-top-nflu">nike mens donovan smith limited green jersey tampa bay buccaneers nfl 76 salute to service tank top</a> <a href="http://www.allyoucankiss.com/parajumpers-simona-parajumpersr">parajumpers simona</a> <a href="http://www.charitoencasa.com/coach-wristlets-bags-online-offers-coachb">coach wristlets bags online offers</a>
jmvilalta http://www.jmvilalta.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic