دست نوشته های شخصی

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 24 )

نویسنده :
تاریخ:دوشنبه بیست و سوم فروردینماه سال 1395-03:51 قبل از ظهر

اركان یك لایحه دفاعیه :

 

یك لایحه دفاعیه شامل چهار ركن مشخص و متمایز از یكدیگر است . این اركان عبارتند از :

 

یكم ـ مقدمه

 

دوم ـ خلاصه جریان پرونده و سوابق امر

 

سوم ـ بحث در ماهیت موضوع

 

چهارم ـ نتیجه

 

گرچه علی الاصول ركن دوم و سوم از دو دیگر ركن لایحه طولانی تر خواهد بود . ولی در

 

نگارش ، دست نگارنده در بسط و توسعه بخشهای یك لایحه بر اساس شیوه و لزومات دفاع

 

باز است .

 

یكم ـ مقدمه :

 

اهمیت شروع دفاع و بیان مقدمه ی لایحه همان قدر پر اهمیت است كه اولین حضور و عبارت

بازیگر تئاتر بر روی صحنه . مقدمه در موفقیت نهایی وكیل بسیار مؤثر است و لذا لازم است

درتدوین آن كمال دقت و مطالعه را بكار برد . منظور از مقدمه ، شروع كوتاه و مختصر لایحه

است قبل از ورود به بحث اصلی . بنابراین بایستی این مقدمه ، كوتاه و مختصر و شامل

مسایل كلی و عمومی ناشی از طرح دعوی باشد . بایستی توجه داشت اثری كه مقدمه بر

روی قاضی می گذارد به آسانی قابل تغییر نیست .

 

ـ اگر وكیل خواهان هستید ؛ در مقدمه بطور خلاصه و كلی موضوع دعوی را شرح كنید و

نقشه و راهی را كه برای دفاع انتخاب كرده اید در این مقدمه بیان دارید . اظهارات در این

بخش بایستی حس كنجكاوی قاضی را بر انگیزد .

ـ اگر وكیل خوانده هستید ؛ پس از بیان مختصر دعوی خواهان ، نقطه ضعف های استدلال

او را بر شمارید و بی حقی خواهان را بر اساس آن استدلالات بلاوجه بدانید .

 

 

دوم ـ بیان سوابق امر و جریان موضوع ( شرح ماوقع ) :

 

در این بخش از لایحه نگارنده باید ؛ اوضاع و احوال و عواملی را كه موجب بروز اختلاف و دعوی

شده برای قاضی توضیح دهد . و نیز نتایج كه از این اختلاف ناشی شده بیان دارد . و بدین

ترتیب مقدمات را برای ورود به ماهیت دعوی فراهم سازد . این بخش از لایحه نیز نقش

مهمی در موفقیت وكیل در دفاع از موكل خود دارد . در حقیقت در این بخش به نوعی قصه

پردازی و واقعه نگاری است . و لذا نگارنده می تواند به سبك قصه پردازان ابتدا حادثه ی

اصلی را بیان نماید و آنگاه به شرح بپردازد . مثلاً ؛ [ در تاریخ 17 / 5 / 80 كشتزار موكل من به

علت نشست نفت دچار آلودگی و خسارات فراوانی شد . . . . ] .

 

ترتیب نقل حادثه :

سهل ترین و طبیعی ترین ترتیب نقل حادثه ، تبعیت از تاریخ وقوع حوادث است . یعنی وقایع را

 به همان ترتیب زمانی كه وقوع یافته نقل و مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم . به همین

ترتیب اسناد و مدارك مرتبط با حادثه را با ذكر شماره جهت سهولت مراجعه ی قاضی ذكر

كنید .

شیوه ی بیان سوابق :

ــ اظهارات باید ؛ واضح ، صریح ، دقیق ، منظم و متنوع باشد .

ــ با رعایت اختصار اگر در بیان مطلبی ناچار از اظهارات طولانی هستیم ( مثل ؛ نظریه

  كارشناسی و یا گواهی شهود ) تلاش شود آن گزارش یا نظریه را تقطیع و به اقتضای مطلب       در مكان مرتبط بیان داریم .

ـــ نقل و وقایع و حوادث بایستی كاملاً ؛ صادقانه ، طبیعی ، مطابق با واقع و منعكس كننده ی

كامل و دقیق واقعیت و حادثه باشد .

ـــ از ذكر مطلبی كه به صحت آن اطمینان ندارید اجتناب كنید .

ــ در بیان آن قسمت از وقایع كه به نفع موكل شما نیست سكوت نكنید و آن را صادقانه بازگو

    نمایید زیرا در صورت توجه قاضی به این كتمان ، نسبت به صحت نقل حادثه مظنون می        شود .

 

توجه :

نقل سوابق و وقایع توسط وكیل قصه پردازی نیست ، بلكه نقل حكایتی است برای

اینكه دعوی را اثبات كند .

در این قسمت از لایحه باید رئوس مطالب و هسته استدلالی كه باید در بخش بعدی

یعنی ؛ ماهیت دعوی بدان بپردازد و پیرامون آن به تفصیل بحث كند بنا نهاده شود .

 

سوم ـ بحث در ماهیت دعوی :

 

مراحل بحث در ماهیت دعوی :

 

الف ـ طرح مسئله : همین كه مسئله و موضوع دعوی به لحاظ ماهیتی با دقت و مهارت

طرح شود ، قاضی با مطالعه لایحه حسن تشخیص و هوش و تجربه ی وكیل را درك می كند

و در حقیقت با طرح دقیق مسئله چراغی فروزان می شود كه قاضی در پرتو آن می تواند

حقیقت را كشف و درك نماید . بنابراین مرحله اول بحث ماهوی دعوی ، طرح واضح و روشن

مسئله اصلی و اساسی است .

 

ب ـ نقل اصول و قواعد حقوقی و رویه های قضایی :

 

در این مرحله ، اصول و قواعد حقوقی و رویه های قضایی كه بر موضوع دعوی حكومت می

كند و با موضوع مرتبط است نقل می گردد .

ذكر چند نكته :

 

ـ وكیل باید به دادگاه بفهماند كه منظور از این توسل به قواعد و رویه ها جهت تقویت و تأیید

استدلال است نه فخر فروشی .

ـ در استناد به آراء وحدت رویه ، به آرای جدید و مرتبط استناد كند .

ـ لزومی ندارد در بیان قواعد فقهی ( مثل قاعده لاضرر . . . ) كل قاعده را به عربی ذكر كنیم .

بلكه به خلاصه آن قاعده را عنوان می كنیم . و اگر احساس كردید كه نیاز به توضیح است به

فارسی و در حد كفایت و اختصارباشد .

 

ج ـ انطباق اصول و رویه های اسنادی با مورد دعوی :

 

اكنون مرحله اسناد قوانین و اصول است به سود خود و در جهت اثبات دعوی . این مرحله

مهمترین و مشكل ترین مرحله تنظیم لایحه است . در این مرحله است كه بایستی قاضی را

در ذی حق بودن و مطابق قانون بودن خواسته متقاعد كنیم . در حقیقت انتخاب و بیان این

قواعد بایستی به گونه ای باشد كه اولاً ؛ دعوی را اثبات كند . ثانیاً ؛ استدلال طرف دعوی را

تضعیف و رد كند و سوم قاضی را در ذی حق بودن قانع كند .

ـ در اینجا لازم است به قواعد و مستندات طرف مقابل هم پاسخ داده شود . لازمه این كار

مطالعه دقیق پرونده و قوانین اسنادی طرف مقابل و بحث های حقوقی ذیربط است .

اینجاست كه لازم است به شیوه ی تفسیر قوانین آشنا باشیم تا بتوانیم با تفسیر صحیح

قوانین استنادهای قانونی طرف مقابل را رد نمائیم . نكته سنجی و روحیه ی نقادی ابزار یك

وكیل است در رد استدلال و مستندات طرف مقابل .

 

بكارگیری مدارك و دلایل : این مرحله در سه گام صورت می گیرد ؛

 

1ـ جمع آوری و انتخاب دلایل . ارزش گذاری و تفكیك آنها (مرتبط و غیر مرتبط )

 

2ـ طبقه بندی دلایل و مدارك به منظور حفظ تسلسل فكری و عدم از هم گسیختگی رشته ی

سخن . گاهی لازم است ابتدا از دلایل ضعیف شروع كرد و دلایل قاطع را در نتیجه ی نهایی

ارائه نمود . شیوه معكوس نیز وقتی كاربرد دارد كه وكیل مطمئن باشد همان یك دلیل محكم

قاضی را قانع می كند

 

3ـ طرز بیان دلایل . بایستی به نحوی باشد كه با هر دلیل قاضی را بیشتر با خود هم سو و

هم عقیده كند . و از كلماتی همچون ؛ مسلم است ، محقق است ، واضح و آشكار است كه . . . . . استفاده نمود تا بگونه ایی دلیل خود را بدیهی و حتمی جلوه دهد .

 

توجه :

اگر لایحه دفاعیه در مرحله تجدید نظر خواهی است . بخش دیگری باز كنید با عنوان

« رد مستندات قاضی صادر كننده رأی بدوی » . در این قسمت با كمال احترام ، یك بیك

مستندات قانونی صادر كننده رأی را بیان و آن رامورد نقد قرار دهید با این هدف كه اثبات كنید

رای اصدادی بر اساس قوانین مرتبط نبوده است . نكته حائز اهمیت رعایت احترام ، دقت ،

قوت در استدلال و نقد نظر قاضی محترم است .

 

چهارم ـ نتیجه یا آخرین قسمت لایحه ی دفاعیه :

 

در اینجا بحث و استدلال به پایان رسیده و باز كردن بحث جدید در این بخش مناسب نبوده

ملال آور و نوعی تكرار است . فراموش نكنیم كه نگارنده لایحه در مقدمه لایحه وعده داده بود

 كه دعوی را اثیات نماید . در این مرحله بایستی یادآوری كند كه به وظیفه ی خود عمل كرده

و لذا خیلی خلاصه و صریح خواسته را با توجه به استدلالات و مستندات ابرازی از محضر

دادگاه تقاضا نماید . در خاتمه ی این بخش از نوشتار ، بار دیگر متذكر می شوم كه به هنگام

دفاع و تنظیم لایحه دفاعیه این جمله را كه ؛ [ كافی نیست كه حق به جانب كسی

باشد ، بلكه باید بتواند ثابت كند كه حق به جانب او است . ] نصب العین قرار دهید و

همه ی تلاش خود را برای اثبات دعوی موكل خود و رد دعوی طرف مقابل بكار گیرید .

 

طرح ایرادات شكلی در لایحه دفاعیه :

 

گاهی لازم است كه اگر ایرادی به طرح دعوی وجود دارد و یا مانع قانونی بر سر راه روال

رسیدگی است . این ایرادات به موجب ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در لایحه ی

تقدیمی مطرح گردد . محل نگارش این ایرادات در ابتدای لایحه و قبل از مقدمه است . بدیهی

است با مطالعه ی برگ دادخواست و محتویات پرونده و با عنایت به بندهای 11 گانه ی ماده

84 قانون اخیر الذكر می توان ایراد مرتبط را در این بخش از لایحه مطرح نمود .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
guess baja floral leopard dress
سه شنبه هفتم خردادماه سال 1398 01:27 قبل از ظهر
<a href="http://www.slimtobody.com/zara-low-back-floral-dress-dressh">zara low back floral dress</a> <a href="http://www.alinakrocheva.com/floral-chiffon-dress-plus-size-dressh">floral chiffon dress plus size</a> <a href="http://www.bestcloisonne.com/anthropologie-polka-dot-floral-dress-dressh">anthropologie polka dot floral dress</a> <a href="http://www.cmgdfw.com/debenhams-black-floral-prom-dress-dressh">debenhams black floral prom dress</a> <a href="http://www.csatags.com/juniors-floral-skater-dress-dressh">juniors floral skater dress</a> <a href="http://www.drivedetail.com/yumi-dotty-floral-dress-dressh">yumi dotty floral dress</a>
guess baja floral leopard dress http://www.cryptomtge.com/guess-baja-floral-leopard-dress-dressh
flower girl dresses cotton
سه شنبه هفتم خردادماه سال 1398 01:26 قبل از ظهر
<a href="http://www.gmanswindle.com/floral-dress-ladies-dressh">floral dress ladies</a> <a href="http://www.gregnovak.com/floral-day-dresses-with-sleeves-dressh">floral day dresses with sleeves</a> <a href="http://www.izpanno.com/closet-v-neck-floral-dress-dressh">closet v neck floral dress</a> <a href="http://www.jstreetdoc.com/wholesale-flower-girl-dresses-uk-dressh">wholesale flower girl dresses uk</a> <a href="http://www.nicoleacire.com/maggy-london-vintage-floral-dress-dressh">maggy london vintage floral dress</a> <a href="http://www.tustinvillage.com/floral-dress-miss-selfridge-dressh">floral dress miss selfridge</a>
flower girl dresses cotton http://www.malibuj.com/flower-girl-dresses-cotton-dressh
asos mint green floral dress
سه شنبه هفتم خردادماه سال 1398 01:26 قبل از ظهر
<a href="http://www.reicsignup.com/floral-long-dresses-pinterest-dressh">floral long dresses pinterest</a> <a href="http://www.royalpinkwax.com/vintage-flower-girl-dresses-nz-dressh">vintage flower girl dresses nz</a> <a href="http://www.sabiscareer.com/black-floral-skater-dress-forever-21-dressh">black floral skater dress forever 21</a> <a href="http://www.sealifeeuropa.com/pink-floral-dress-next-dressh">pink floral dress next</a> <a href="http://www.truckent.com/floral-dress-2x-dressh">floral dress 2x</a> <a href="http://www.asvencon.com/floral-maternity-dresses-uk-dressh">floral maternity dresses uk</a>
asos mint green floral dress http://www.conradtillard.com/asos-mint-green-floral-dress-dressh
mint green floral maxi dress
سه شنبه هفتم خردادماه سال 1398 01:26 قبل از ظهر
<a href="http://www.verylatebay.com/flower-dresses-maxi-dressh">flower dresses maxi</a> <a href="http://www.wennmarkets.com/mint-green-floral-faux-wrap-long-sleeve-maxi-dress-dressh">mint green floral faux wrap long sleeve maxi dress</a> <a href="http://www.whowhatwea.com/zara-flower-dress-2015-dressh">zara flower dress 2015</a> <a href="http://www.agenpermainan.com/ted-baker-floral-dress-yellow-straps-dressh">ted baker floral dress yellow straps</a> <a href="http://www.dkdjabar.com/floral-midi-dress-size-16-dressh">floral midi dress size 16</a> <a href="http://www.ikennemer.com/topshop-petite-floral-tea-dress-dressh">topshop petite floral tea dress</a>
mint green floral maxi dress http://www.ericaamadori.com/mint-green-floral-maxi-dress-dressh
green bay packers wooly hat
شنبه چهارم خردادماه سال 1398 02:24 قبل از ظهر
<a href="http://www.sunestatesgoa.com/nike-free-5.0-oregon-for-vente-kurpesc">nike free 5.0 oregon for vente</a> <a href="http://www.svetsekonomi.com/nike-air-max-cb-94-low-light-bone-917752-004-zapatosu">nike air max cb 94 low light bone 917752 004</a> <a href="http://www.pardisniaz.com/womens-nike-new-york-jets-4-lac-edwards-limited-black-2016-salute-to-service-nfl-jersey-nflt">womens nike new york jets 4 lac edwards limited black 2016 salute to service nfl jersey</a> <a href="http://www.bangnaplastic.com/hommes-big-pony-polo-violet-vert-polor">hommes big pony polo violet vert</a> <a href="http://www.emsisoftph.com/nike-free-tr-woman-printed-runninge">nike free tr woman printed</a> <a href="http://www.dkcrossfit.com/prada-sunglasses-women-2014-pradar">prada sunglasses women 2014</a>
green bay packers wooly hat http://www.essebicinema.com/green-bay-packers-wooly-hat-hats
kennyrager
شنبه بیست و هشتم اردیبهشتماه سال 1398 05:43 قبل از ظهر
<a href="http://www.mackzy.com/burberry-check-cashmere-scarf-pink-key-scarfa">burberry check cashmere scarf pink key</a> <a href="http://www.littlehaleh.com/nike-air-pegasus-89-team-red-skot">nike air pegasus 89 team red</a> <a href="http://www.kfmimarlik.com/burberry-cashmere-scarf-mens-uk-scarff">burberry cashmere scarf mens uk</a> <a href="http://www.bealfrance.com/nobis-jacket-measurements-nz-nobisa">nobis jacket measurements nz</a> <a href="http://www.getbizbuilder.com/moncler-coat-fur-trim-monclerr">moncler coat fur trim</a> <a href="http://www.dawndesantis.com/all-white-nike-roshe-shoes-skou">all white nike roshe shoes</a>
kennyrager http://www.kennyrager.com/
checkupmental
شنبه بیست و هشتم اردیبهشتماه سال 1398 05:43 قبل از ظهر
<a href="http://www.leodinhdesign.com/prada-sunglasses-translucent-clothing-pradaa">prada sunglasses translucent clothing</a> <a href="http://www.preloxlady.com/nike-free-og-breathe-skor">nike free og breathe</a> <a href="http://www.gilbertgafah.com/christian-louboutin-boots-cheap-louboutinr">christian louboutin boots cheap</a> <a href="http://www.visualjobads.com/new-balance-u420-noir-homme-skor">new balance u420 noir homme</a> <a href="http://www.nhealthtips.com/nike-tampa-bay-buccaneers-75-davin-joseph-limited-red-team-color-jersey-nflb">nike tampa bay buccaneers 75 davin joseph limited red team color jersey</a> <a href="http://www.jishnuguha.com/elite-shawn-lauvao-washington-redskins-home-jersey-77-burgundy-red-nfle">elite shawn lauvao washington redskins home jersey 77 burgundy red</a>
checkupmental http://www.checkupmental.com/
gonencymm
شنبه بیست و هشتم اردیبهشتماه سال 1398 05:42 قبل از ظهر
<a href="http://www.andrewghall.com/hermes-scarf-framing-kit-for-sale-scarfa">hermes scarf framing kit for sale</a> <a href="http://www.gnstaffing.com/white-and-gold-nike-mercurial-skot">white and gold nike mercurial</a> <a href="http://www.spangleapp.com/fendi-scarves-polyvore-year-scarff">fendi scarves polyvore year</a> <a href="http://www.forfreequotes.com/nobis-coat-qr-number-nobisa">nobis coat qr number</a> <a href="http://www.balloonpunkt.com/moncler-shiny-jacket-monclerr">moncler shiny jacket</a> <a href="http://www.jayandarmando.com/adidas-world-cup-soccer-ball-skou">adidas world cup soccer ball</a>
gonencymm http://www.gonencymm.com/
feyzplastik
شنبه بیست و هشتم اردیبهشتماه سال 1398 05:42 قبل از ظهر
<a href="http://www.festivalstayz.com/mlb-jerseys-pittsburgh-pirates-18-walker-grey-cool-base-signed-mlb-jerseys-nfla">mlb jerseys pittsburgh pirates 18 walker grey cool base signed mlb jerseys</a> <a href="http://www.iediagx.com/hyperfuse-air-max-90-white-skox">hyperfuse air max 90 white</a> <a href="http://www.maracamp.com/new-ray-ban-aviator-gold-frame-black-lenses-sunglasses-sunglassesf">new ray ban aviator gold frame black lenses sunglasses</a> <a href="http://www.sunqianwen.com/women-mulberry-belt-jpg-mulberrye">women mulberry belt jpg</a> <a href="http://www.aksumat.com/nike-air-pegasus-92-infrared-zoo-trainersa">nike air pegasus 92 infrared zoo</a> <a href="http://www.chainoffshore.com/canada-goose-foxe-bomber-ovo-canadagooser">canada goose foxe bomber ovo</a>
feyzplastik http://www.feyzplastik.com/
mezgitofis
شنبه بیست و هشتم اردیبهشتماه سال 1398 05:42 قبل از ظهر
<a href="http://www.nohitteralert.com/ray-ban-original-aviator-55mm-sunglassesa">ray ban original aviator 55mm</a> <a href="http://www.dopeslimezz.com/prada-green-nylon-bag-pradar">prada green nylon bag</a> <a href="http://www.waughjiujitsu.com/aritzia-mackage-elie-leather-jacket-mackagef">aritzia mackage elie leather jacket</a> <a href="http://www.floraanafcheh.com/ugg-short-brown-leather-boots-uggsr">ugg short brown leather boots</a> <a href="http://www.talkofig.com/mens-fendi-belt-authentic-beltr">mens fendi belt authentic</a> <a href="http://www.totesoftware.com/adidas-tubular-x-primeknit-green-skow">adidas tubular x primeknit green</a>
mezgitofis http://www.mezgitofis.com/
luftfotosepp
شنبه بیست و هشتم اردیبهشتماه سال 1398 05:42 قبل از ظهر
<a href="http://www.dystopianflix.com/hermes-handbag-2018-april-hermesf">hermes handbag 2018 april</a> <a href="http://www.debbieoleary.com/nike-air-max-2015-wmns-all-white-sportse">nike air max 2015 wmns all white</a> <a href="http://www.instabitgram.com/coach-borough-retro-fitness-coacha">coach borough retro fitness</a> <a href="http://www.sinririnsyo.com/nobis-jacket-discount-live-nobisa">nobis jacket discount live</a> <a href="http://www.chrissinacori.com/polo-ralph-lauren-sweater-black-polor">polo ralph lauren sweater black</a> <a href="http://www.mezgitofis.com/34-walter-payton-jersey-plaza-nfla">34 walter payton jersey plaza</a>
luftfotosepp http://www.luftfotosepp.com/
nike roshe run hyp qs 3m maschio nero verde blu oro
شنبه بیست و یکم اردیبهشتماه سال 1398 01:05 قبل از ظهر
<a href="http://www.maytorrent.com/rojo-nike-cortez-ni%C3%B1os-zapatosl">rojo nike cortez ni帽os</a> <a href="http://www.gplandiet.com/ray-ban-rb2132-matte-black-sunglassesh">ray ban rb2132 matte black</a> <a href="http://www.mizenbouche.com/indianapolis-colts-new-era-nfl-kids-trucker-joy-9forty-cap-hatj">indianapolis colts new era nfl kids trucker joy 9forty cap</a> <a href="http://www.owenandfarney.com/femminile-nike-free-run-5.0-arancia-scarpej">femminile nike free run 5.0 arancia</a> <a href="http://www.escortsinoz.com/nike-roshe-run-nm-br-m%C3%A4nner-schwarz-wei%C3%9F-rot-schuhei">nike roshe run nm br m盲nner schwarz wei脽 rot</a> <a href="http://www.itsallfetish.com/m%C3%A6nd-nike-kobe-9-hvid-lilla-gul-skoh">m忙nd nike kobe 9 hvid lilla gul</a>
nike roshe run hyp qs 3m maschio nero verde blu oro http://www.btvspassion.com/nike-roshe-run-hyp-qs-3m-maschio-nero-verde-blu-oro-scarpej
nike blazer high i nero bianca
شنبه بیست و یکم اردیبهشتماه سال 1398 01:05 قبل از ظهر
<a href="http://www.wordsting.com/nike-dunk-r%C3%B8d-skoh">nike dunk r酶d</a> <a href="http://www.buildtwitter.com/atlanta-falcons-custom-jersey-nfli">atlanta falcons custom jersey</a> <a href="http://www.procrastivity.com/nike-magistax-finale-ii-ic-oransje-svart-obuvk">nike magistax finale ii ic oransje svart</a> <a href="http://www.rastadread.com/coach-embossed-medium-yellow-luggage-bags-coachh">coach embossed medium yellow luggage bags</a> <a href="http://www.govtjobsstore.com/nike-free-run-grigio-5.0-scarpej">nike free run grigio 5.0</a> <a href="http://www.alofilmizle.com/nike-air-max-97-bianca-arancia-scarpei">nike air max 97 bianca arancia</a>
nike blazer high i nero bianca http://www.qdoritsharon.com/nike-blazer-high-i-nero-bianca-scarpei
nike air max 90 m盲nner wei脽 schwarz cool grau
شنبه بیست و یکم اردیبهشتماه سال 1398 01:04 قبل از ظهر
<a href="http://www.hutchinsmedia.com/charlotte-hornets-new-era-nba-youth-league-9forty-adjustable-cap-hatj">charlotte hornets new era nba youth league 9forty adjustable cap</a> <a href="http://www.datesfordate.com/femminile-nike-air-max-bw-grigio-scarpej">femminile nike air max bw grigio</a> <a href="http://www.spchemtech.com/dam%C3%A4nner-nike-lebron-14-grau-schuhei">dam盲nner nike lebron 14 grau</a> <a href="http://www.eadamattia.com/hvid-herre-nike-air-max-1-premium-sko-skoh">hvid herre nike air max 1 premium sko</a> <a href="http://www.citypixxel.com/los-angeles-kings-home-jersey-nfli">los angeles kings home jersey</a> <a href="http://www.megasatinc.com/nike-mercurial-superfly-svart-obuvk">nike mercurial superfly svart</a>
nike air max 90 m盲nner wei脽 schwarz cool grau http://www.hoyerequip.com/nike-air-max-90-m%C3%A4nner-wei%C3%9F-schwarz-cool-grau-schuheh
kentimpendik
جمعه بیستم اردیبهشتماه سال 1398 08:30 قبل از ظهر
<a href="http://www.dbievents.com/adidas-bbneo-skool-low-canvas-sort-skok">adidas bbneo skool low canvas sort</a> <a href="http://www.ilankocaeli.com/adidas-eqt-l%C3%B8ping-support-93-gr%C3%B8nn-obuvi">adidas eqt l酶ping support 93 gr酶nn</a> <a href="http://www.msignworx.com/nike-air-max-thea-oro-negro-zapatosl">nike air max thea oro negro</a> <a href="http://www.dianegrams.com/ray-ban-the-wayfarer-sunglassesh">ray ban the wayfarer</a> <a href="http://www.jobstodayng.com/oakland-raiders-new-era-nfl-fierce-fill-39thirty-cap-hatj">oakland raiders new era nfl fierce fill 39thirty cap</a> <a href="http://www.hardcoreboris.com/femminile-nike-dunk-high-argento-sabbia-scarpej">femminile nike dunk high argento sabbia</a>
kentimpendik http://www.kentimpendik.com/
converse tutti star bianca low
چهارشنبه هجدهم اردیبهشتماه سال 1398 04:54 بعد از ظهر
<a href="http://www.poradanomada.com/nike-roshe-1-alle-wei%C3%9F-schuhei">nike roshe 1 alle wei脽</a> <a href="http://www.njdevsblog.com/adidas-superstar-gazelle-lyser%C3%B8d-skoh">adidas superstar gazelle lyser酶d</a> <a href="http://www.theuonline.com/mens-nike-new-england-patriots-45-donald-trump-elite-navy-blue-team-color-nfl-jersey-nfli">mens nike new england patriots 45 donald trump elite navy blue team color nfl jersey</a> <a href="http://www.myflexijob.com/nike-air-max-tn-gr%C3%B8nn-gull-obuvk">nike air max tn gr酶nn gull</a> <a href="http://www.myglobalsms.com/coach-leather-tennis-shoes-coachh">coach leather tennis shoes</a> <a href="http://www.playunreal.com/femminile-air-jordan-retro-5-bianca-viola-scarpej">femminile air jordan retro 5 bianca viola</a>
converse tutti star bianca low http://www.kumowindham.com/converse-tutti-star-bianca-low-scarpej
sybelite
شنبه چهاردهم اردیبهشتماه سال 1398 06:44 قبل از ظهر
<a href="http://www.mistopup.com/nike-roshe-gamma-vert-chaussuresh">nike roshe gamma vert</a> <a href="http://www.sporbahispro.com/adidas-negro-and-blanco-zapatos-for-mujer-zapatosk">adidas negro and blanco zapatos for mujer</a> <a href="http://www.kalrakis.com/men-air-max-2016-grass-green-blue-black-white-shoesj">men air max 2016 grass green blue black white</a> <a href="http://www.xinyudaili.com/sacramento-kings-47-nba-47-clean-up-cap-hath">sacramento kings 47 nba 47 clean up cap</a> <a href="http://www.marieluwasche.com/air-jordan-retro-11-gris-dark-azul-zapatosl">air jordan retro 11 gris dark azul</a> <a href="http://www.ferrepress.com/mens-nike-solarsoft-mule-white-shoesk">mens nike solarsoft mule white</a>
sybelite http://www.sybelite.com/
macusaa
شنبه چهاردهم اردیبهشتماه سال 1398 06:44 قبل از ظهر
<a href="http://www.goodmedusa.com/nike-hypervenomx-proximo-tf-gris-rouge-noir-chaussuresh">nike hypervenomx proximo tf gris rouge noir</a> <a href="http://www.murskacorp.com/diamond-brilliant-snapback-hatl">diamond brilliant snapback</a> <a href="http://www.prajansim.com/nike-kyrie-2-rouge-or-chaussuresh">nike kyrie 2 rouge or</a> <a href="http://www.pokersurga.com/nike-lebron-soldier-11-rojo-negro-zapatosk">nike lebron soldier 11 rojo negro</a> <a href="http://www.arkmmj.com/nike-air-max-90-womens-pink-white-shoesj">nike air max 90 womens pink white</a> <a href="http://www.butterbroad.com/usc-bucket-hat-hath">usc bucket hat</a>
macusaa http://www.macusaa.com/
oheyewear
شنبه چهاردهم اردیبهشتماه سال 1398 06:44 قبل از ظهر
<a href="http://www.taiwanmeinet.com/nike-roshe-frau-rot-wei%C3%9F-schuhej">nike roshe frau rot wei脽</a> <a href="http://www.talkwithgirl.com/m%C3%A4nner-asics-gel-noosa-tri-8-gs-lime-gr%C3%BCn-orange-confetti-schuhei">m盲nner asics gel noosa tri 8 gs lime gr眉n orange confetti</a> <a href="http://www.mamatale.com/adidas-fg-adipure-11pro-trx-svart-gr%C3%B8nn-bl%C3%A5-obuvj">adidas fg adipure 11pro trx svart gr酶nn bl氓</a> <a href="http://www.strongtale.com/nike-air-max-270-flyknit-maschio-olive-bianca-scarpel">nike air max 270 flyknit maschio olive bianca</a> <a href="http://www.iranpayamco.com/nike-mercurial-superfly-ag-rose-rouge-orange-chaussuresh">nike mercurial superfly ag rose rouge orange</a> <a href="http://www.hapeid.com/maschio-nike-air-max-tailwind-6-nero-blu-scarpeh">maschio nike air max tailwind 6 nero blu</a>
oheyewear http://www.oheyewear.com/
classmedya
شنبه چهاردهم اردیبهشتماه سال 1398 06:43 قبل از ظهر
<a href="http://www.zeraxia.com/nike-roshe-run-m%C3%A6nd-gr%C3%A5-sort-gr%C3%B8n-skoi">nike roshe run m忙nd gr氓 sort gr酶n</a> <a href="http://www.turisim.com/original-mizuno-wave-rider-18-femmes-rose-violet-chaussuresh">original mizuno wave rider 18 femmes rose violet</a> <a href="http://www.sybelite.com/denver-nuggets-new-era-nba-combo-logo-59fifty-cap-hatl">denver nuggets new era nba combo logo 59fifty cap</a> <a href="http://www.lemodemo.com/femmes-air-jordan-retro-3-jade-une-fleur-rose-chaussuresh">femmes air jordan retro 3 jade une fleur rose</a> <a href="http://www.fskanglipu.com/hombres-nike-lebron-12-low-negro-naranja-verde-zapatosk">hombres nike lebron 12 low negro naranja verde</a> <a href="http://www.tekmenu.com/nike-kyrie-4-star-tie-dye-shoesj">nike kyrie 4 star tie dye</a>
classmedya http://www.classmedya.com/
adidas zx 850 price blue ear green orange
جمعه سیزدهم اردیبهشتماه سال 1398 03:47 بعد از ظهر
<a href="http://www.xgaajgeg.com/quiksilver-moustache-hat-hath">quiksilver moustache hat</a> <a href="http://www.bisnistrading.com/nike-free-run-gris-rose-chaussuresh">nike free run gris rose</a> <a href="http://www.axxisdrilling.com/adidas-neo-noir-and-gris-chaussuresj">adidas neo noir and gris</a> <a href="http://www.bunqdesktop.com/nike-free-run-5.0-dark-grau-schuhek">nike free run 5.0 dark grau</a> <a href="http://www.iamsubscribed.com/bo-jackson-kansas-city-royals-throwback-jersey-nflh">bo jackson kansas city royals throwback jersey</a> <a href="http://www.bcstormwater.com/adidas-zx-flux-svart-copper-rose-gull-uk-5-eu-38-obuvi">adidas zx flux svart copper rose gull uk 5 eu 38</a>
[url=http://www.julides.com/adidas-zx-850-price-blue-ear-green-orange-shoesh]adidas zx 850 price blue ear green orange[/url]
femmes nike air max 95 orange
جمعه سیزدهم اردیبهشتماه سال 1398 03:46 بعد از ظهر
<a href="http://www.delicouncil.com/teal-and-svart-nike-roshe-obuvk">teal and svart nike roshe</a> <a href="http://www.jeffaudette.com/adidas-prossoator-femminile-scarpei">adidas prossoator femminile</a> <a href="http://www.ezappspro.com/nike-roshe-run-nm-br-hombres-negro-dark-gris-zapatosh">nike roshe run nm br hombres negro dark gris</a> <a href="http://www.susannekober.com/nike-air-max-flyknit-bl%C3%A5-lagoon-skok">nike air max flyknit bl氓 lagoon</a> <a href="http://www.kingsroomlv.com/kvinners-nike-air-presto-gr%C3%A5-r%C3%B8d-obuvi">kvinners nike air presto gr氓 r酶d</a> <a href="http://www.sadecemerak.com/nike-hyperdunk-2015-mid-azul-blanco-zapatosl">nike hyperdunk 2015 mid azul blanco</a>
[url=http://www.lovemescort.com/femmes-nike-air-max-95-orange-shoesi]femmes nike air max 95 orange[/url]
air jordan 12 retro rosso and nero
جمعه سیزدهم اردیبهشتماه سال 1398 03:46 بعد از ظهر
<a href="http://www.dastforoush.com/herren-adidas-ultra-boost-gr%C3%BCn-schuhek">herren adidas ultra boost gr眉n</a> <a href="http://www.etxekalte.com/miami-heat-blank-11-birdman-nickname-white-swingman-jersey-nflh">miami heat blank 11 birdman nickname white swingman jersey</a> <a href="http://www.tumbhimall.com/adidas-tubular-bl%C3%A5-svart-obuvi">adidas tubular bl氓 svart</a> <a href="http://www.formulaforfun.com/adidas-16.3-tf-white-grey-shoesj">adidas 16.3 tf white grey</a> <a href="http://www.icallvoters.com/air-jordan-2-gym-red-shoesl">air jordan 2 gym red</a> <a href="http://www.megadomenl.com/black-and-red-polo-shirt-poloh">black and red polo shirt</a>
[url=http://www.escawinebar.com/air-jordan-12-retro-rosso-and-nero-scarpej]air jordan 12 retro rosso and nero[/url]
mujer cortez nylon glowing star dark azul rojo
جمعه سیزدهم اردیبهشتماه سال 1398 03:46 بعد از ظهر
<a href="http://www.showboxi.com/hvit-and-svart-adidas-gazelle-obuvk">hvit and svart adidas gazelle</a> <a href="http://www.erzincanet.com/coach-madison-skinny-wallet-in-leather-coachh">coach madison skinny wallet in leather</a> <a href="http://www.hoyerequip.com/bianca-grigio-femminile-nike-magista-cleats-scarpe-scarpej">bianca grigio femminile nike magista cleats scarpe</a> <a href="http://www.oreandacasino.com/femminile-air-jordan-retro-7-bianca-nero-arancia-scarpei">femminile air jordan retro 7 bianca nero arancia</a> <a href="http://www.floraroja.com/brixton-soto-snapback-hath">brixton soto snapback</a> <a href="http://www.dazedkayla.com/nike-air-huarache-iii-orange-or-chaussuresh">nike air huarache iii orange or</a>
[url=http://www.cateycontrols.com/mujer-cortez-nylon-glowing-star-dark-azul-rojo-zapatosi]mujer cortez nylon glowing star dark azul rojo[/url]
http://sergeytatiananikitiny.com/index.php/4324324
جمعه ششم اردیبهشتماه سال 1398 10:02 قبل از ظهر
こちらは業界一人気のスーパーコピーブランド専門ショップです!5年間以上のブランドコピー品販売実績を持っている信用できる
nike fg hypervenom phantom ii acc grigio blu
پنجشنبه بیست و نهم فروردینماه سال 1398 03:22 بعد از ظهر
<a href="http://www.dastforoush.com/adidas-ace-nero-16.1-scarpej">adidas ace nero 16.1</a> <a href="http://www.etxekalte.com/nike-sb-dunk-low-rot-schuhej">nike sb dunk low rot</a> <a href="http://www.tumbhimall.com/oklahoma-state-baseball-cap-hath">oklahoma state baseball cap</a> <a href="http://www.formulaforfun.com/adidas-harden-rose-or-chaussuresh">adidas harden rose or</a> <a href="http://www.icallvoters.com/adidas-protator-naranjas-schuheh">adidas protator naranjas</a> <a href="http://www.megadomenl.com/nike-air-max-95-20th-anniversary-wine-red-black-shoesk">nike air max 95 20th anniversary wine red black</a>
nike fg hypervenom phantom ii acc grigio blu http://www.delicouncil.com/nike-fg-hypervenom-phantom-ii-acc-grigio-blu-scarpel
adidas samba super azul naranja
پنجشنبه بیست و نهم فروردینماه سال 1398 03:21 بعد از ظهر
<a href="http://www.alterwina.com/hot-pink-converse-high-tops-womens-shoesi">hot pink converse high tops womens</a> <a href="http://www.fajarmuda.com/nike-flyknit-air-max-mujer-light-azul-naranja-negro-zapatosi">nike flyknit air max mujer light azul naranja negro</a> <a href="http://www.nohvfx.com/adidas-gazelle-kvinders-orange-skoh">adidas gazelle kvinders orange</a> <a href="http://www.prepperdays.com/yeezy-boost-350-viola-scarpei">yeezy boost 350 viola</a> <a href="http://www.xlectures.com/adidas-neo-nero-viola-scarpej">adidas neo nero viola</a> <a href="http://www.masvidalyoga.com/chicago-bulls-short-sleeve-jersey-nflh">chicago bulls short sleeve jersey</a>
adidas samba super azul naranja http://www.escortsinoz.com/adidas-samba-super-azul-naranja-zapatosk
adidas all svart mennns sko
پنجشنبه بیست و نهم فروردینماه سال 1398 03:20 بعد از ظهر
<a href="http://www.kanseisc.com/nike-air-force-1-low-wei%C3%9F-blau-schuheh">nike air force 1 low wei脽 blau</a> <a href="http://www.pragaoviedo.com/mens-nike-flyknit-racer-pink-grey-shoesk">mens nike flyknit racer pink grey</a> <a href="http://www.turamodenovia.com/nike-hyperdunk-2014-sort-hvid-bl%C3%A5-skoj">nike hyperdunk 2014 sort hvid bl氓</a> <a href="http://www.redfiveonline.com/adidas-wei%C3%9F-casual-schuhe-for-m%C3%A4nner-schuheh">adidas wei脽 casual schuhe for m盲nner</a> <a href="http://www.hoangkang.com/air-jordan-eclipse-grey-orange-shoesk">air jordan eclipse grey orange</a> <a href="http://www.valaseif.com/gray-michael-kors-backpack-mkh">gray michael kors backpack</a>
adidas all svart mennns sko http://www.alofilmizle.com/adidas-all-svart-mennns-sko-obuvk
ray ban wayfarer 11 sunglasses
چهارشنبه بیست و هشتم فروردینماه سال 1398 04:36 بعد از ظهر
<a href="http://www.elizabetth.com/prada-bag-europe-map-pradaf">prada bag europe map</a> <a href="http://www.vinagebarber.com/mulberry-clutch-gold-us-mulberrya">mulberry clutch gold us</a> <a href="http://www.newhousehelp.com/nike-lebron-zoom-soldier-1-for-sale-sneakerd">nike lebron zoom soldier 1 for sale</a> <a href="http://www.wakunga.com/hermes-cliquetis-silk-scarf-hermesr">hermes cliquetis silk scarf</a> <a href="http://www.yenrof.com/nike-air-force-1-puerto-rico-sko-shoesv">nike air force 1 puerto rico sko</a> <a href="http://www.jljingshi.com/coach-hobo-handbags-on-sale-za-coacha">coach hobo handbags on sale za</a>
ray ban wayfarer 11 sunglasses http://www.newhousehelp.com/ray-ban-wayfarer-11-sunglasses-sunglassesr
prada loafer brown patch
چهارشنبه بیست و هشتم فروردینماه سال 1398 04:36 بعد از ظهر
<a href="http://www.vaccinebuynet.com/oj-simpson-buffalo-bills-jersey-nflr">oj simpson buffalo bills jersey</a> <a href="http://www.sabiscareer.com/air-jordan-29-all-black-yeezys-footb">air jordan 29 all black yeezys</a> <a href="http://www.chipcolley.com/prada-backpack-leather-uk-pradaf">prada backpack leather uk</a> <a href="http://www.kellyalberto.com/willow-tote-mulberry-outlet-mulberryc">willow tote mulberry outlet</a> <a href="http://www.lubimochka.com/adidas-zx-flux-rosa-zalando-sneakerb">adidas zx flux rosa zalando</a> <a href="http://www.foradocasulo.com/hermes-birkin-30-gold-togo-hermesr">hermes birkin 30 gold togo</a>
prada loafer brown patch http://www.tjharkins.com/prada-loafer-brown-patch-pradac
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 60
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic