تبلیغات
سفیر قانون - آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 24 )
دست نوشته های شخصی

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 24 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:دوشنبه بیست و سوم فروردینماه سال 1395-03:51 قبل از ظهر

اركان یك لایحه دفاعیه :

 

یك لایحه دفاعیه شامل چهار ركن مشخص و متمایز از یكدیگر است . این اركان عبارتند از :

 

یكم ـ مقدمه

 

دوم ـ خلاصه جریان پرونده و سوابق امر

 

سوم ـ بحث در ماهیت موضوع

 

چهارم ـ نتیجه

 

گرچه علی الاصول ركن دوم و سوم از دو دیگر ركن لایحه طولانی تر خواهد بود . ولی در

 

نگارش ، دست نگارنده در بسط و توسعه بخشهای یك لایحه بر اساس شیوه و لزومات دفاع

 

باز است .

 

یكم ـ مقدمه :

 

اهمیت شروع دفاع و بیان مقدمه ی لایحه همان قدر پر اهمیت است كه اولین حضور و عبارت

بازیگر تئاتر بر روی صحنه . مقدمه در موفقیت نهایی وكیل بسیار مؤثر است و لذا لازم است

درتدوین آن كمال دقت و مطالعه را بكار برد . منظور از مقدمه ، شروع كوتاه و مختصر لایحه

است قبل از ورود به بحث اصلی . بنابراین بایستی این مقدمه ، كوتاه و مختصر و شامل

مسایل كلی و عمومی ناشی از طرح دعوی باشد . بایستی توجه داشت اثری كه مقدمه بر

روی قاضی می گذارد به آسانی قابل تغییر نیست .

 

ـ اگر وكیل خواهان هستید ؛ در مقدمه بطور خلاصه و كلی موضوع دعوی را شرح كنید و

نقشه و راهی را كه برای دفاع انتخاب كرده اید در این مقدمه بیان دارید . اظهارات در این

بخش بایستی حس كنجكاوی قاضی را بر انگیزد .

ـ اگر وكیل خوانده هستید ؛ پس از بیان مختصر دعوی خواهان ، نقطه ضعف های استدلال

او را بر شمارید و بی حقی خواهان را بر اساس آن استدلالات بلاوجه بدانید .

 

 

دوم ـ بیان سوابق امر و جریان موضوع ( شرح ماوقع ) :

 

در این بخش از لایحه نگارنده باید ؛ اوضاع و احوال و عواملی را كه موجب بروز اختلاف و دعوی

شده برای قاضی توضیح دهد . و نیز نتایج كه از این اختلاف ناشی شده بیان دارد . و بدین

ترتیب مقدمات را برای ورود به ماهیت دعوی فراهم سازد . این بخش از لایحه نیز نقش

مهمی در موفقیت وكیل در دفاع از موكل خود دارد . در حقیقت در این بخش به نوعی قصه

پردازی و واقعه نگاری است . و لذا نگارنده می تواند به سبك قصه پردازان ابتدا حادثه ی

اصلی را بیان نماید و آنگاه به شرح بپردازد . مثلاً ؛ [ در تاریخ 17 / 5 / 80 كشتزار موكل من به

علت نشست نفت دچار آلودگی و خسارات فراوانی شد . . . . ] .

 

ترتیب نقل حادثه :

سهل ترین و طبیعی ترین ترتیب نقل حادثه ، تبعیت از تاریخ وقوع حوادث است . یعنی وقایع را

 به همان ترتیب زمانی كه وقوع یافته نقل و مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم . به همین

ترتیب اسناد و مدارك مرتبط با حادثه را با ذكر شماره جهت سهولت مراجعه ی قاضی ذكر

كنید .

شیوه ی بیان سوابق :

ــ اظهارات باید ؛ واضح ، صریح ، دقیق ، منظم و متنوع باشد .

ــ با رعایت اختصار اگر در بیان مطلبی ناچار از اظهارات طولانی هستیم ( مثل ؛ نظریه

  كارشناسی و یا گواهی شهود ) تلاش شود آن گزارش یا نظریه را تقطیع و به اقتضای مطلب       در مكان مرتبط بیان داریم .

ـــ نقل و وقایع و حوادث بایستی كاملاً ؛ صادقانه ، طبیعی ، مطابق با واقع و منعكس كننده ی

كامل و دقیق واقعیت و حادثه باشد .

ـــ از ذكر مطلبی كه به صحت آن اطمینان ندارید اجتناب كنید .

ــ در بیان آن قسمت از وقایع كه به نفع موكل شما نیست سكوت نكنید و آن را صادقانه بازگو

    نمایید زیرا در صورت توجه قاضی به این كتمان ، نسبت به صحت نقل حادثه مظنون می        شود .

 

توجه :

نقل سوابق و وقایع توسط وكیل قصه پردازی نیست ، بلكه نقل حكایتی است برای

اینكه دعوی را اثبات كند .

در این قسمت از لایحه باید رئوس مطالب و هسته استدلالی كه باید در بخش بعدی

یعنی ؛ ماهیت دعوی بدان بپردازد و پیرامون آن به تفصیل بحث كند بنا نهاده شود .

 

سوم ـ بحث در ماهیت دعوی :

 

مراحل بحث در ماهیت دعوی :

 

الف ـ طرح مسئله : همین كه مسئله و موضوع دعوی به لحاظ ماهیتی با دقت و مهارت

طرح شود ، قاضی با مطالعه لایحه حسن تشخیص و هوش و تجربه ی وكیل را درك می كند

و در حقیقت با طرح دقیق مسئله چراغی فروزان می شود كه قاضی در پرتو آن می تواند

حقیقت را كشف و درك نماید . بنابراین مرحله اول بحث ماهوی دعوی ، طرح واضح و روشن

مسئله اصلی و اساسی است .

 

ب ـ نقل اصول و قواعد حقوقی و رویه های قضایی :

 

در این مرحله ، اصول و قواعد حقوقی و رویه های قضایی كه بر موضوع دعوی حكومت می

كند و با موضوع مرتبط است نقل می گردد .

ذكر چند نكته :

 

ـ وكیل باید به دادگاه بفهماند كه منظور از این توسل به قواعد و رویه ها جهت تقویت و تأیید

استدلال است نه فخر فروشی .

ـ در استناد به آراء وحدت رویه ، به آرای جدید و مرتبط استناد كند .

ـ لزومی ندارد در بیان قواعد فقهی ( مثل قاعده لاضرر . . . ) كل قاعده را به عربی ذكر كنیم .

بلكه به خلاصه آن قاعده را عنوان می كنیم . و اگر احساس كردید كه نیاز به توضیح است به

فارسی و در حد كفایت و اختصارباشد .

 

ج ـ انطباق اصول و رویه های اسنادی با مورد دعوی :

 

اكنون مرحله اسناد قوانین و اصول است به سود خود و در جهت اثبات دعوی . این مرحله

مهمترین و مشكل ترین مرحله تنظیم لایحه است . در این مرحله است كه بایستی قاضی را

در ذی حق بودن و مطابق قانون بودن خواسته متقاعد كنیم . در حقیقت انتخاب و بیان این

قواعد بایستی به گونه ای باشد كه اولاً ؛ دعوی را اثبات كند . ثانیاً ؛ استدلال طرف دعوی را

تضعیف و رد كند و سوم قاضی را در ذی حق بودن قانع كند .

ـ در اینجا لازم است به قواعد و مستندات طرف مقابل هم پاسخ داده شود . لازمه این كار

مطالعه دقیق پرونده و قوانین اسنادی طرف مقابل و بحث های حقوقی ذیربط است .

اینجاست كه لازم است به شیوه ی تفسیر قوانین آشنا باشیم تا بتوانیم با تفسیر صحیح

قوانین استنادهای قانونی طرف مقابل را رد نمائیم . نكته سنجی و روحیه ی نقادی ابزار یك

وكیل است در رد استدلال و مستندات طرف مقابل .

 

بكارگیری مدارك و دلایل : این مرحله در سه گام صورت می گیرد ؛

 

1ـ جمع آوری و انتخاب دلایل . ارزش گذاری و تفكیك آنها (مرتبط و غیر مرتبط )

 

2ـ طبقه بندی دلایل و مدارك به منظور حفظ تسلسل فكری و عدم از هم گسیختگی رشته ی

سخن . گاهی لازم است ابتدا از دلایل ضعیف شروع كرد و دلایل قاطع را در نتیجه ی نهایی

ارائه نمود . شیوه معكوس نیز وقتی كاربرد دارد كه وكیل مطمئن باشد همان یك دلیل محكم

قاضی را قانع می كند

 

3ـ طرز بیان دلایل . بایستی به نحوی باشد كه با هر دلیل قاضی را بیشتر با خود هم سو و

هم عقیده كند . و از كلماتی همچون ؛ مسلم است ، محقق است ، واضح و آشكار است كه . . . . . استفاده نمود تا بگونه ایی دلیل خود را بدیهی و حتمی جلوه دهد .

 

توجه :

اگر لایحه دفاعیه در مرحله تجدید نظر خواهی است . بخش دیگری باز كنید با عنوان

« رد مستندات قاضی صادر كننده رأی بدوی » . در این قسمت با كمال احترام ، یك بیك

مستندات قانونی صادر كننده رأی را بیان و آن رامورد نقد قرار دهید با این هدف كه اثبات كنید

رای اصدادی بر اساس قوانین مرتبط نبوده است . نكته حائز اهمیت رعایت احترام ، دقت ،

قوت در استدلال و نقد نظر قاضی محترم است .

 

چهارم ـ نتیجه یا آخرین قسمت لایحه ی دفاعیه :

 

در اینجا بحث و استدلال به پایان رسیده و باز كردن بحث جدید در این بخش مناسب نبوده

ملال آور و نوعی تكرار است . فراموش نكنیم كه نگارنده لایحه در مقدمه لایحه وعده داده بود

 كه دعوی را اثیات نماید . در این مرحله بایستی یادآوری كند كه به وظیفه ی خود عمل كرده

و لذا خیلی خلاصه و صریح خواسته را با توجه به استدلالات و مستندات ابرازی از محضر

دادگاه تقاضا نماید . در خاتمه ی این بخش از نوشتار ، بار دیگر متذكر می شوم كه به هنگام

دفاع و تنظیم لایحه دفاعیه این جمله را كه ؛ [ كافی نیست كه حق به جانب كسی

باشد ، بلكه باید بتواند ثابت كند كه حق به جانب او است . ] نصب العین قرار دهید و

همه ی تلاش خود را برای اثبات دعوی موكل خود و رد دعوی طرف مقابل بكار گیرید .

 

طرح ایرادات شكلی در لایحه دفاعیه :

 

گاهی لازم است كه اگر ایرادی به طرح دعوی وجود دارد و یا مانع قانونی بر سر راه روال

رسیدگی است . این ایرادات به موجب ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در لایحه ی

تقدیمی مطرح گردد . محل نگارش این ایرادات در ابتدای لایحه و قبل از مقدمه است . بدیهی

است با مطالعه ی برگ دادخواست و محتویات پرونده و با عنایت به بندهای 11 گانه ی ماده

84 قانون اخیر الذكر می توان ایراد مرتبط را در این بخش از لایحه مطرح نمود .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
kainjipark
سه شنبه بیست و پنجم دیماه سال 1397 09:13 بعد از ظهر
<a href="http://www.dianaandwill.com/detroit-lions-jason-hanson-jersey-nflv">detroit lions jason hanson jersey</a> <a href="http://www.newagecharger.com/nike-air-force-1-low-lace-length-skof">nike air force 1 low lace length</a> <a href="http://www.foliekopen.com/nike-kobe-7-green-tree-skob">nike kobe 7 green tree</a> <a href="http://www.milapioffret.com/san-francisco-giants-custom-hats-uk-hatc">san francisco giants custom hats uk</a> <a href="http://www.kalraslan.com/all-black-nike-roshe-run-grade-school-runningf">all black nike roshe run grade school</a> <a href="http://www.umuttekelbayi.com/air-jordan-11-for-venta-hombres-schuhea">air jordan 11 for venta hombres</a>
kainjipark http://www.kainjipark.com/
georginabauer
سه شنبه بیست و پنجم دیماه سال 1397 09:12 بعد از ظهر
<a href="http://www.miendiation.com/air-jordan-1-all-black-japan-exclusive-skob">air jordan 1 all black japan exclusive</a> <a href="http://www.powfarm.com/nike-snapback-coffee-hata">nike snapback coffee</a> <a href="http://www.nongmobacon.com/nike-free-run-5.0-womens-black-qb-runninge">nike free run 5.0 womens black qb</a> <a href="http://www.rentalloka.com/nike-air-huarache-free-run-for-salg-schuhea">nike air huarache free run for salg</a> <a href="http://www.casamentosweb.com/adidas-ultra-boost-scarpe-locations-scarpeb">adidas ultra boost scarpe locations</a> <a href="http://www.perheopas.com/nike-air-max-2019-green-uk-shoeso">nike air max 2019 green uk</a>
georginabauer http://www.georginabauer.com/
rebeccastaste
شنبه پانزدهم دیماه سال 1397 09:37 قبل از ظهر
<a href="http://www.heslaatours.com/billig-nike-free-run-3.0-v6-dam%C3%A4nner-rosa-runninge">billig nike free run 3.0 v6 dam盲nner rosa</a> <a href="http://www.prostekrasna.com/nike-dunk-wei%C3%9F-high-schuhea">nike dunk wei脽 high</a> <a href="http://www.altharmony.com/asics-gel-kayano-17-mujeres-venta-scarpeb">asics gel kayano 17 mujeres venta</a> <a href="http://www.cosmicupcake.com/nike-air-max-2019-green-uk-shoeso">nike air max 2019 green uk</a> <a href="http://www.btmtecled.com/nike-blazer-sb-low-schwarz-wei%C3%9F-kurpesb">nike blazer sb low schwarz wei脽</a> <a href="http://www.torcgunstore.com/air-jordan-mens-shoes-ebay-zapatost">air jordan mens shoes ebay</a>
rebeccastaste http://www.rebeccastaste.com/
praiseti
شنبه پانزدهم دیماه سال 1397 09:37 قبل از ظهر
<a href="http://www.injost.com/new-era-cap-shop-uk-hats">new era cap shop uk</a> <a href="http://www.wonjuvally.com/nike-roshe-run-custom-designs-for-sale-sneakere">nike roshe run custom designs for sale</a> <a href="http://www.carrollgrp.com/nike-air-jordan-4-schwarzout-obuvc">nike air jordan 4 schwarzout</a> <a href="http://www.nrastogi.com/nike-james-white-blackcamo-salute-to-service-new-england-patriots-nfl-28-t-shirt-nflw">nike james white blackcamo salute to service new england patriots nfl 28 t shirt</a> <a href="http://www.annersroofing.com/detroit-lions-jason-hanson-jersey-nflv">detroit lions jason hanson jersey</a> <a href="http://www.orderollie.com/nike-air-pegasus-92-red-light-skog">nike air pegasus 92 red light</a>
praiseti http://www.praiseti.com/
instanalo
شنبه پانزدهم دیماه سال 1397 12:11 قبل از ظهر
<a href="http://www.bhcsboosters.com/aidas-boost-clima-chill-hvit-obuvc">aidas boost clima chill hvit</a> <a href="http://www.denisgoulart.com/nike-womens-alex-cappa-limited-camo-jersey-tampa-bay-buccaneers-nfl-65-2018-salute-to-service-nflw">nike womens alex cappa limited camo jersey tampa bay buccaneers nfl 65 2018 salute to service</a> <a href="http://www.donggeomdo.com/kirk-cousins-8-washington-redskins-jersey-nflv">kirk cousins 8 washington redskins jersey</a> <a href="http://www.ozoessaouira.com/nike-free-flyknit-5.0-dam%C3%A4nner-blau-skog">nike free flyknit 5.0 dam盲nner blau</a> <a href="http://www.annomaplexel.com/nike-street-gato-ac-herre-r%C3%B8d-skob">nike street gato ac herre r酶d</a> <a href="http://www.bringribben.com/new-york-yankees-cap-camo-zone-hata">new york yankees cap camo zone</a>
instanalo http://www.instanalo.com/
seemyvcard
شنبه پانزدهم دیماه سال 1397 12:10 قبل از ظهر
<a href="http://www.cremontana.com/adidas-neo-india-sale-runningf">adidas neo india sale</a> <a href="http://www.holeninegolf.com/35-authentic-grant-hill-detroit-pistons-jersey-mens-adidas-nba-purple-throwback-1995-all-nflv">35 authentic grant hill detroit pistons jersey mens adidas nba purple throwback 1995 all</a> <a href="http://www.boobseze.com/nike-air-max-90-ultra-moire-price-trainersa">nike air max 90 ultra moire price</a> <a href="http://www.divyangshop.com/air-jordan-29-orange-brun-scarped">air jordan 29 orange brun</a> <a href="http://www.caveduperreux.com/hombres-nike-free-3.0-v5-naranja-rojo-kurpesd">hombres nike free 3.0 v5 naranja rojo</a> <a href="http://www.fabloomsilk.com/ray-ban-wayfarer-discount-york-sunglassesd">ray ban wayfarer discount york</a>
seemyvcard http://www.seemyvcard.com/
miendiation
شنبه پانزدهم دیماه سال 1397 12:10 قبل از ظهر
<a href="http://www.albainmaz.com/nike-zoom-alle-out-flyknit-wei%C3%9F-gelb-scarpeb">nike zoom alle out flyknit wei脽 gelb</a> <a href="http://www.seemyvcard.com/nike-air-max-95-green-spain-shoeso">nike air max 95 green spain</a> <a href="http://www.joegauntlett.com/nike-cortez-classic-og-l%C3%A6r-vintage-qs-kurpesb">nike cortez classic og l忙r vintage qs</a> <a href="http://www.rpnailsalon.com/new-balance-850v1-zapatost">new balance 850v1</a> <a href="http://www.hrubinlaser.com/custom-painted-converse-uk-shoesz">custom painted converse uk</a> <a href="http://www.pruvitallday.com/nike-air-max-thea-plata-rosado-schuheb">nike air max thea plata rosado</a>
miendiation http://www.miendiation.com/
ictbel
شنبه پانزدهم دیماه سال 1397 12:10 قبل از ظهر
<a href="http://www.culturalsq.com/nba-san-antonio-spurs-pullover-hoodie-black-nflr">nba san antonio spurs pullover hoodie black</a> <a href="http://www.tiaracara.com/nike-air-force-1-original-nike-trainer-skoa">nike air force 1 original nike trainer</a> <a href="http://www.shaunasbags.com/gold-nike-free-run-2-sneakere">gold nike free run 2</a> <a href="http://www.tomtaylorblog.com/jordan-retro-3-blanco-mocha-kurpesa">jordan retro 3 blanco mocha</a> <a href="http://www.pistonari.com/jordan-son-of-mars-low-black-jordan-6-sneakerb">jordan son of mars low black jordan 6</a> <a href="http://www.rebeccastaste.com/lebron-12-low-arnold-classic-shoesg">lebron 12 low arnold classic</a>
ictbel http://www.ictbel.com/
khalataxi
دوشنبه دهم دیماه سال 1397 02:05 بعد از ظهر
<a href="http://www.helpforaspen.com/nike-sb-janoski-stefan-max-skou">nike sb janoski stefan max</a> <a href="http://www.mcmartial.com/nike-roshe-supreme-noke-runningf">nike roshe supreme noke</a> <a href="http://www.puurderleven.com/jordan-45-shoes-retro-zapatosu">jordan 45 shoes retro</a> <a href="http://www.ipartybooths.com/air-max-90-jacquard-rose-chaussuresa">air max 90 jacquard rose</a> <a href="http://www.senegalreview.com/nike-new-orleans-saints-15-courtney-roby-elite-white-jersey-nflc">nike new orleans saints 15 courtney roby elite white jersey</a> <a href="http://www.poshandpearls.com/air-max-90-black-purple-jordan-runningf">air max 90 black purple jordan</a>
khalataxi http://www.khalataxi.com/
bhcsboosters
دوشنبه دهم دیماه سال 1397 02:05 بعد از ظهر
<a href="http://www.eworklife.com/nike-bills-5-tyrod-taylor-white-vapor-untouchable-limited-jersey-nflf">nike bills 5 tyrod taylor white vapor untouchable limited jersey</a> <a href="http://www.fullcountkbo.com/nike-lunarglide-8-rostarr-prints-for-framing-runningf">nike lunarglide 8 rostarr prints for framing</a> <a href="http://www.shackofstones.com/zdeno-chara-33-boston-bruins-reebok-premier-alternate-jersey-small-nflv">zdeno chara 33 boston bruins reebok premier alternate jersey small</a> <a href="http://www.tamworthbacon.com/nike-shox-tlx-herren-grau-trainersa">nike shox tlx herren grau</a> <a href="http://www.dvmengineers.com/nike-kobe-7-azul-verde-scarped">nike kobe 7 azul verde</a> <a href="http://www.questoffine.com/adidas-zx-850-pride-blau-ink-kurpesd">adidas zx 850 pride blau ink</a>
bhcsboosters http://www.bhcsboosters.com/
mengenmetal
دوشنبه دهم دیماه سال 1397 02:04 بعد از ظهر
<a href="http://www.heslaatours.com/air-max-2016-limited-edition-knit-shoesf">air max 2016 limited edition knit</a> <a href="http://www.prostekrasna.com/under-armour-bucket-hat-camo-hats">under armour bucket hat camo</a> <a href="http://www.altharmony.com/mens-nike-free-5.0-cobalt-sneakere">mens nike free 5.0 cobalt</a> <a href="http://www.cosmicupcake.com/air-jordan-10-nyc-for-vendita-a-buon-mercato-obuvc">air jordan 10 nyc for vendita a buon mercato</a> <a href="http://www.btmtecled.com/nike-limited-brandon-marshall-jersey-15-nfl-seattle-seahawks-rush-vapor-untouchable-youth-green-nflx">nike limited brandon marshall jersey 15 nfl seattle seahawks rush vapor untouchable youth green</a> <a href="http://www.torcgunstore.com/detroit-lions-jason-hanson-jersey-nflv">detroit lions jason hanson jersey</a>
mengenmetal http://www.mengenmetal.com/
millsbulb
دوشنبه دهم دیماه سال 1397 02:04 بعد از ظهر
<a href="http://www.khalataxi.com/new-balance-casual-shoes-zapatosu">new balance casual shoes</a> <a href="http://www.miaclearbras.com/nike-tanjun-wei%C3%9F-sandals-chaussuresa">nike tanjun wei脽 sandals</a> <a href="http://www.divyangbazar.com/kansas-city-royals-13-salvador-perez-green-celtic-flexbase-authentic-collection-stitched-baseball-jersey-nflf">kansas city royals 13 salvador perez green celtic flexbase authentic collection stitched baseball jersey</a> <a href="http://www.dixiepundit.com/yellow-silver-mens-nike-lebron-11-shoes-runningg">yellow silver mens nike lebron 11 shoes</a> <a href="http://www.ifshaildamage.com/zdeno-chara-33-boston-bruins-reebok-premier-alternate-jersey-small-nflv">zdeno chara 33 boston bruins reebok premier alternate jersey small</a> <a href="http://www.nanterrelec.com/air-max-zero-white-skrillex-trainersa">air max zero white skrillex</a>
millsbulb http://www.millsbulb.com/
ganuocdua
دوشنبه دهم دیماه سال 1397 02:15 قبل از ظهر
<a href="http://www.myfraimz.com/golden-state-warriors-knit-hat-hats">golden state warriors knit hat</a> <a href="http://www.winnercells.com/womens-air-jordan-retro-12-red-green-sneakere">womens air jordan retro 12 red green</a> <a href="http://www.atppest.com/adidas-prossoator-pro-ucl-goalkeeper-gloves-obuvd">adidas prossoator pro ucl goalkeeper gloves</a> <a href="http://www.windriftbar.com/new-jersey-devils-pittsburgh-penguins-nflw">new jersey devils pittsburgh penguins</a> <a href="http://www.kidtokidboise.com/2014-15-chelsea-fc-26-terry-home-soccer-shirt-kit-nflv">2014 15 chelsea fc 26 terry home soccer shirt kit</a> <a href="http://www.mesmertronic.com/air-max-2014-green-orange-skog">air max 2014 green orange</a>
ganuocdua http://www.ganuocdua.com/
saskostomy
دوشنبه دهم دیماه سال 1397 02:15 قبل از ظهر
<a href="http://www.lauraundleon.com/nike-free-tr-barn-rosa-brun-scarpeb">nike free tr barn rosa brun</a> <a href="http://www.michaelphenow.com/womens-nike-huarache-utility-black-denmark-shoeso">womens nike huarache utility black denmark</a> <a href="http://www.kguides.com/nike-air-max-bl%C3%A5-gr%C3%B8nn-oransje-kurpesb">nike air max bl氓 gr酶nn oransje</a> <a href="http://www.nvusforex.com/adidas-yeezy-350-v2-zapatost">adidas yeezy 350 v2</a> <a href="http://www.dinerwaresb.com/girls-high-converse-shoesz">girls high converse</a> <a href="http://www.slipoverfx.com/adidas-zx-flux-plus-rosa-schuheb">adidas zx flux plus rosa</a>
saskostomy http://www.saskostomy.com/
dvmengineers
دوشنبه دهم دیماه سال 1397 02:14 قبل از ظهر
<a href="http://www.helpforaspen.com/grey-orange-womens-nike-performance-free-5.0-shoes-runninge">grey orange womens nike performance free 5.0 shoes</a> <a href="http://www.mcmartial.com/converse-chuck-taylor-all-star-hi-sweat-greyredblack-zapatosu">converse chuck taylor all star hi sweat greyredblack</a> <a href="http://www.puurderleven.com/nike-free-tr-flyknit-5.0-gris-rojo-chaussuresa">nike free tr flyknit 5.0 gris rojo</a> <a href="http://www.ipartybooths.com/miami-dolphins-39-larry-csonka-green-throwback-jersey-nfle">miami dolphins 39 larry csonka green throwback jersey</a> <a href="http://www.senegalreview.com/nike-free-4.0-damen-reduziert-runningg">nike free 4.0 damen reduziert</a> <a href="http://www.poshandpearls.com/nfl-pittsburgh-steelers-color-rush-limited-antonio-brown-mens-football-jersey-nflv">nfl pittsburgh steelers color rush limited antonio brown mens football jersey</a>
dvmengineers http://www.dvmengineers.com/
golfbodyshop
دوشنبه دهم دیماه سال 1397 02:14 قبل از ظهر
<a href="http://www.swnblog.com/adidas-prossoator-absolion-lz-trx-fg-opinie-chaussuresa">adidas prossoator absolion lz trx fg opinie</a> <a href="http://www.weimpactmds.com/nike-falcons-26-tevin-coleman-red-youth-stitched-limited-rush-jersey-nfle">nike falcons 26 tevin coleman red youth stitched limited rush jersey</a> <a href="http://www.relsflorida.com/nike-free-flyknit-4.0-womens-white-blue-runningg">nike free flyknit 4.0 womens white blue</a> <a href="http://www.votuongluan.com/nfl-pittsburgh-steelers-color-rush-limited-antonio-brown-mens-football-jersey-nflv">nfl pittsburgh steelers color rush limited antonio brown mens football jersey</a> <a href="http://www.hanayaflowers.com/nike-kyrie-4-mens-blue-green-trainersa">nike kyrie 4 mens blue green</a> <a href="http://www.jlchatlaw.com/air-jordan-4.5-svart-bl%C3%A5-scarped">air jordan 4.5 svart bl氓</a>
golfbodyshop http://www.golfbodyshop.com/
linexcanton
یکشنبه نهم دیماه سال 1397 11:57 بعد از ظهر
<a href="http://www.atolyekarinca.com/silver-mens-asics-gel-kayano-20-runninge">silver mens asics gel kayano 20</a> <a href="http://www.dfarrie.com/where-to-order-jordans-online-zapatosu">where to order jordans online</a> <a href="http://www.mwsuperstore.com/kobe-8-zapatos-sports-authority-chaussuresa">kobe 8 zapatos sports authority</a> <a href="http://www.shanamorgan.com/elite-victor-cruz-jersey-new-york-giants-80-usa-flag-fashion-black-nflg">elite victor cruz jersey new york giants 80 usa flag fashion black</a> <a href="http://www.crisgarrett.com/blue-mens-asics-gel-kayano-17-runningg">blue mens asics gel kayano 17</a> <a href="http://www.rejuvmedia.com/35-authentic-grant-hill-detroit-pistons-jersey-mens-adidas-nba-purple-throwback-1995-all-nflv">35 authentic grant hill detroit pistons jersey mens adidas nba purple throwback 1995 all</a>
linexcanton http://www.linexcanton.com/
powfarm
یکشنبه نهم دیماه سال 1397 11:57 بعد از ظهر
<a href="http://www.agichipay.com/orange-pink-mens-nike-air-max-tailwind-7-shoes-runninge">orange pink mens nike air max tailwind 7 shoes</a> <a href="http://www.millsbulb.com/nike-roshe-run-slip-on-gpx-rouge-schuhea">nike roshe run slip on gpx rouge</a> <a href="http://www.hamshrd.com/air-jordan-4.5-brun-lilla-scarpeb">air jordan 4.5 brun lilla</a> <a href="http://www.lroyroofing.com/nike-air-max-95-green-spain-shoeso">nike air max 95 green spain</a> <a href="http://www.golfbodyshop.com/nike-kobe-11-lila-blumes-kurpesc">nike kobe 11 lila blumes</a> <a href="http://www.yufnsyb.com/nike-air-jordan-white-shoes-zapatost">nike air jordan white shoes</a>
powfarm http://www.powfarm.com/
priverussia
یکشنبه نهم دیماه سال 1397 11:57 بعد از ظهر
<a href="http://www.culturalsq.com/kirk-cousins-8-washington-redskins-jersey-nflv">kirk cousins 8 washington redskins jersey</a> <a href="http://www.tiaracara.com/purple-green-womens-nike-air-waffle-shoes-skof">purple green womens nike air waffle shoes</a> <a href="http://www.shaunasbags.com/nike-dunk-sky-hi-mesh-olive-skob">nike dunk sky hi mesh olive</a> <a href="http://www.tomtaylorblog.com/how-to-make-a-baby-elf-hat-50-hatb">how to make a baby elf hat 50</a> <a href="http://www.pistonari.com/air-max-1-youth-black-runningf">air max 1 youth black</a> <a href="http://www.rebeccastaste.com/nike-free-run-5.0-v4-sail-lyser%C3%B8d-noise-schuhea">nike free run 5.0 v4 sail lyser酶d noise</a>
priverussia http://www.priverussia.com/
bydecode
یکشنبه نهم دیماه سال 1397 08:42 قبل از ظهر
<a href="http://www.tipicousa.com/fendi-scarf-print-pattern-scarfb">fendi scarf print pattern</a> <a href="http://www.reprebates.com/hermes-lakis-kelly-bag-hermesr">hermes lakis kelly bag</a> <a href="http://www.goeaglepointe.com/prada-handbag-leather-pradae">prada handbag leather</a> <a href="http://www.ykloans.com/louboutin-bridal-tennis-puns-louboutinb">louboutin bridal tennis puns</a> <a href="http://www.servicioswom.com/mackage-backpack-justice-urban-mackaged">mackage backpack justice urban</a> <a href="http://www.drlunaworld.com/tory-burch-messenger-baby-bag-toryburchr">tory burch messenger baby bag</a>
[url=http://www.bydecode.com/]bydecode[/url]
dgrlcd
یکشنبه نهم دیماه سال 1397 08:41 قبل از ظهر
<a href="http://www.gladatassen.com/new-england-patriots-29-legarrette-blount-elite-jersey-white-pro-line-gold-collection-nflg">new england patriots 29 legarrette blount elite jersey white pro line gold collection</a> <a href="http://www.strongtowercf.com/personalized-chicago-bears-jersey-nflr">personalized chicago bears jersey</a> <a href="http://www.hamiltonhunt.com/nike-sportswear-gold-trophy-collection-footc">nike sportswear gold trophy collection</a> <a href="http://www.mailstraight.com/prada-backpack-outlet-north-pradab">prada backpack outlet north</a> <a href="http://www.kmkonka.com/mulberry-bag-shoulder-strap-locks-mulberrya">mulberry bag shoulder strap locks</a> <a href="http://www.todayjosh.com/nike-air-max2-cb-94-mens-blue-green-sneakerf">nike air max2 cb 94 mens blue green</a>
[url=http://www.dgrlcd.com/]dgrlcd[/url]
bitcashgram
یکشنبه نهم دیماه سال 1397 01:43 قبل از ظهر
<a href="http://www.omegaspark.com/air-jordan-13-black-blue-blue-and-white-sneakerb">air jordan 13 black blue blue and white</a> <a href="http://www.bitcashgram.com/red-silver-mens-nike-zoom-vomero-shoes-skod">red silver mens nike zoom vomero shoes</a> <a href="http://www.atemspende.com/christian-louboutin-kate-shoe-download-louboutine">christian louboutin kate shoe download</a> <a href="http://www.yogadesfemmes.com/pandora-bracelet-jewelry-store-pandorar">pandora bracelet jewelry store</a> <a href="http://www.forautoquotes.com/ray-ban-aviator-sunglasses-mirror-key-sunglassese">ray ban aviator sunglasses mirror key</a> <a href="http://www.realcoolclub.com/prada-vitello-daino-tote-price-pradar">prada vitello daino tote price</a>
bitcashgram http://www.bitcashgram.com/
forfreequotes
یکشنبه نهم دیماه سال 1397 01:43 قبل از ظهر
<a href="http://www.dystopianflix.com/new-balance-wide-running-shoes-men-skor">new balance wide running shoes men</a> <a href="http://www.debbieoleary.com/yves-saint-laurent-gladiator-sandals-louboutinr">yves saint laurent gladiator sandals</a> <a href="http://www.instabitgram.com/adidas-crazylight-2.5-skor">adidas crazylight 2.5</a> <a href="http://www.sinririnsyo.com/nike-raiders-12-kenny-stabler-green-stitched-limited-salute-to-service-jersey-nfld">nike raiders 12 kenny stabler green stitched limited salute to service jersey</a> <a href="http://www.chrissinacori.com/limited-mike-ditka-jersey-chicago-bears-89-impact-black-nflg">limited mike ditka jersey chicago bears 89 impact black</a> <a href="http://www.mezgitofis.com/mlb-jerseys-los-angeles-dodgers-hanley-ramirez-13-home-white-jerseys-nfla">mlb jerseys los angeles dodgers hanley ramirez 13 home white jerseys</a>
forfreequotes http://www.forfreequotes.com/
windriftbar
شنبه هشتم دیماه سال 1397 08:59 بعد از ظهر
<a href="http://www.agichipay.com/lebron-12-blue-red-neon-sneakere">lebron 12 blue red neon</a> <a href="http://www.millsbulb.com/nike-roshe-run-floreale-cielo-blu-nero-obuvc">nike roshe run floreale cielo blu nero</a> <a href="http://www.hamshrd.com/nike-mens-derek-rivers-limited-navy-blue-jersey-new-england-patriots-nfl-95-rush-player-name-number-tank-top-nflw">nike mens derek rivers limited navy blue jersey new england patriots nfl 95 rush player name number tank top</a> <a href="http://www.lroyroofing.com/detroit-lions-jason-hanson-jersey-nflv">detroit lions jason hanson jersey</a> <a href="http://www.golfbodyshop.com/pink-gold-mens-nike-air-odyssey-shoes-skog">pink gold mens nike air odyssey shoes</a> <a href="http://www.yufnsyb.com/nike-free-rn-gray-mens-undertale-skob">nike free rn gray mens undertale</a>
windriftbar http://www.windriftbar.com/
dianaandwill
شنبه هشتم دیماه سال 1397 08:58 بعد از ظهر
<a href="http://www.rellthewolf.com/new-balance-474-zapatosu">new balance 474</a> <a href="http://www.fincasagaro.com/kobe-9-lyser%C3%B8d-and-hvid-chaussuresa">kobe 9 lyser酶d and hvid</a> <a href="http://www.mushigiftpack.com/clayton-geathers-26-jersey-usa-nflc">clayton geathers 26 jersey usa</a> <a href="http://www.glplawyers.com/air-max-1-leather-leopard-runningg">air max 1 leather leopard</a> <a href="http://www.canditatenext.com/zdeno-chara-33-boston-bruins-reebok-premier-alternate-jersey-small-nflv">zdeno chara 33 boston bruins reebok premier alternate jersey small</a> <a href="http://www.ganuocdua.com/nike-free-5.0-shield-shoes-trainersa">nike free 5.0 shield shoes</a>
dianaandwill http://www.dianaandwill.com/
mikespothole
شنبه هشتم دیماه سال 1397 08:58 بعد از ظهر
<a href="http://www.ictbel.com/nike-vincent-rey-mens-white-game-jersey-57-nfl-cincinnati-bengals-pro-line-nflw">nike vincent rey mens white game jersey 57 nfl cincinnati bengals pro line</a> <a href="http://www.ioioland.com/detroit-lions-jason-hanson-jersey-nflv">detroit lions jason hanson jersey</a> <a href="http://www.sesliesenyurt.com/purple-black-womens-air-jordan-retro-4-shoes-skog">purple black womens air jordan retro 4 shoes</a> <a href="http://www.wethinkjerky.com/nike-free-run-2-neon-gelb-skob">nike free run 2 neon gelb</a> <a href="http://www.dadees.com/comfort-and-performance-pittsburgh-pirates-new-era-mlb-opening-day-59fifty-cap-graphite-gold-hatd">comfort and performance pittsburgh pirates new era mlb opening day 59fifty cap graphite gold</a> <a href="http://www.pickwickcrc.com/jordan-future-red-camo-bright-red-runningf">jordan future red camo bright red</a>
mikespothole http://www.mikespothole.com/
theprintjobs
شنبه هشتم دیماه سال 1397 08:58 بعد از ظهر
<a href="http://www.cheapcoatsfr.com/reebok-pump-omni-lite-olympic-zapatosu">reebok pump omni lite olympic</a> <a href="http://www.mylinkstv.com/nike-air-max-1-kvinners-essential-anthracite-lilla-hvit-chaussuresa">nike air max 1 kvinners essential anthracite lilla hvit</a> <a href="http://www.phxfam.com/elite-jason-mccourty-jersey-tennessee-titans-30-c-patch-alternate-navy-blue-nfle">elite jason mccourty jersey tennessee titans 30 c patch alternate navy blue</a> <a href="http://www.shanibazaar.com/asics-gel-sendai-2-white-blue-runningg">asics gel sendai 2 white blue</a> <a href="http://www.imannequins.com/zdeno-chara-33-boston-bruins-reebok-premier-alternate-jersey-small-nflv">zdeno chara 33 boston bruins reebok premier alternate jersey small</a> <a href="http://www.irentevent.com/nike-air-force-1-quai-54-flyknit-trainer-trainersa">nike air force 1 quai 54 flyknit trainer</a>
theprintjobs http://www.theprintjobs.com/
hotelfuat
شنبه هشتم دیماه سال 1397 08:01 قبل از ظهر
<a href="http://www.myfraimz.com/adidas-originals-snapback-hat-hatc">adidas originals snapback hat</a> <a href="http://www.winnercells.com/nike-kobe-9-ix-elite-low-university-red-queen-runninge">nike kobe 9 ix elite low university red queen</a> <a href="http://www.atppest.com/air-jordan-future-tout-rouge-cross-schuhea">air jordan future tout rouge cross</a> <a href="http://www.windriftbar.com/hommes-nike-dark-gris-internationalist-scarpeb">hommes nike dark gris internationalist</a> <a href="http://www.kidtokidboise.com/womens-nike-internationalist-red-italy-shoeso">womens nike internationalist red italy</a> <a href="http://www.mesmertronic.com/adidas-b%C3%B8rn-sko-guld-orange-kurpesc">adidas b酶rn sko guld orange</a>
hotelfuat http://www.hotelfuat.com/
nongmobacon
شنبه هشتم دیماه سال 1397 08:01 قبل از ظهر
<a href="http://www.culturalsq.com/jordan-12-french-blau-nike-kurpesa">jordan 12 french blau nike</a> <a href="http://www.tiaracara.com/nike-air-max-2013-jual-sneakerb">nike air max 2013 jual</a> <a href="http://www.shaunasbags.com/adidas-kids-shoes-red-grey-shoesg">adidas kids shoes red grey</a> <a href="http://www.tomtaylorblog.com/montreal-canadiens-santa-hat-hats">montreal canadiens santa hat</a> <a href="http://www.pistonari.com/kd-7-longhorn-state-black-history-month-sneakerf">kd 7 longhorn state black history month</a> <a href="http://www.rebeccastaste.com/nike-air-huarache-light-korallee-obuvc">nike air huarache light korallee</a>
nongmobacon http://www.nongmobacon.com/
orderollie
شنبه هشتم دیماه سال 1397 08:01 قبل از ظهر
<a href="http://www.cheapcoatsfr.com/new-balance-4e-mens-tennis-shoes-zapatosu">new balance 4e mens tennis shoes</a> <a href="http://www.mylinkstv.com/nike-free-flyknit-5.0-v2-verde-negro-chaussuresa">nike free flyknit 5.0 v2 verde negro</a> <a href="http://www.phxfam.com/elite-legarrette-blount-youth-throwback-jersey-pittsburgh-steelers-27-80th-anniversary-alternate-gold-black-nfle">elite legarrette blount youth throwback jersey pittsburgh steelers 27 80th anniversary alternate gold black</a> <a href="http://www.shanibazaar.com/grey-black-womens-nike-zoom-winflo-3-shoes-runningg">grey black womens nike zoom winflo 3 shoes</a> <a href="http://www.imannequins.com/minnesota-timberwolves-21-kevin-garnett-black-jerseys-shorts-nba-suits-nflv">minnesota timberwolves 21 kevin garnett black jerseys shorts nba suits</a> <a href="http://www.irentevent.com/kd-7-2014-trainersa">kd 7 2014</a>
orderollie http://www.orderollie.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30