تبلیغات
سفیر قانون - آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 24 )
دست نوشته های شخصی

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 24 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:دوشنبه بیست و سوم فروردینماه سال 1395-03:51 قبل از ظهر

اركان یك لایحه دفاعیه :

 

یك لایحه دفاعیه شامل چهار ركن مشخص و متمایز از یكدیگر است . این اركان عبارتند از :

 

یكم ـ مقدمه

 

دوم ـ خلاصه جریان پرونده و سوابق امر

 

سوم ـ بحث در ماهیت موضوع

 

چهارم ـ نتیجه

 

گرچه علی الاصول ركن دوم و سوم از دو دیگر ركن لایحه طولانی تر خواهد بود . ولی در

 

نگارش ، دست نگارنده در بسط و توسعه بخشهای یك لایحه بر اساس شیوه و لزومات دفاع

 

باز است .

 

یكم ـ مقدمه :

 

اهمیت شروع دفاع و بیان مقدمه ی لایحه همان قدر پر اهمیت است كه اولین حضور و عبارت

بازیگر تئاتر بر روی صحنه . مقدمه در موفقیت نهایی وكیل بسیار مؤثر است و لذا لازم است

درتدوین آن كمال دقت و مطالعه را بكار برد . منظور از مقدمه ، شروع كوتاه و مختصر لایحه

است قبل از ورود به بحث اصلی . بنابراین بایستی این مقدمه ، كوتاه و مختصر و شامل

مسایل كلی و عمومی ناشی از طرح دعوی باشد . بایستی توجه داشت اثری كه مقدمه بر

روی قاضی می گذارد به آسانی قابل تغییر نیست .

 

ـ اگر وكیل خواهان هستید ؛ در مقدمه بطور خلاصه و كلی موضوع دعوی را شرح كنید و

نقشه و راهی را كه برای دفاع انتخاب كرده اید در این مقدمه بیان دارید . اظهارات در این

بخش بایستی حس كنجكاوی قاضی را بر انگیزد .

ـ اگر وكیل خوانده هستید ؛ پس از بیان مختصر دعوی خواهان ، نقطه ضعف های استدلال

او را بر شمارید و بی حقی خواهان را بر اساس آن استدلالات بلاوجه بدانید .

 

 

دوم ـ بیان سوابق امر و جریان موضوع ( شرح ماوقع ) :

 

در این بخش از لایحه نگارنده باید ؛ اوضاع و احوال و عواملی را كه موجب بروز اختلاف و دعوی

شده برای قاضی توضیح دهد . و نیز نتایج كه از این اختلاف ناشی شده بیان دارد . و بدین

ترتیب مقدمات را برای ورود به ماهیت دعوی فراهم سازد . این بخش از لایحه نیز نقش

مهمی در موفقیت وكیل در دفاع از موكل خود دارد . در حقیقت در این بخش به نوعی قصه

پردازی و واقعه نگاری است . و لذا نگارنده می تواند به سبك قصه پردازان ابتدا حادثه ی

اصلی را بیان نماید و آنگاه به شرح بپردازد . مثلاً ؛ [ در تاریخ 17 / 5 / 80 كشتزار موكل من به

علت نشست نفت دچار آلودگی و خسارات فراوانی شد . . . . ] .

 

ترتیب نقل حادثه :

سهل ترین و طبیعی ترین ترتیب نقل حادثه ، تبعیت از تاریخ وقوع حوادث است . یعنی وقایع را

 به همان ترتیب زمانی كه وقوع یافته نقل و مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم . به همین

ترتیب اسناد و مدارك مرتبط با حادثه را با ذكر شماره جهت سهولت مراجعه ی قاضی ذكر

كنید .

شیوه ی بیان سوابق :

ــ اظهارات باید ؛ واضح ، صریح ، دقیق ، منظم و متنوع باشد .

ــ با رعایت اختصار اگر در بیان مطلبی ناچار از اظهارات طولانی هستیم ( مثل ؛ نظریه

  كارشناسی و یا گواهی شهود ) تلاش شود آن گزارش یا نظریه را تقطیع و به اقتضای مطلب       در مكان مرتبط بیان داریم .

ـــ نقل و وقایع و حوادث بایستی كاملاً ؛ صادقانه ، طبیعی ، مطابق با واقع و منعكس كننده ی

كامل و دقیق واقعیت و حادثه باشد .

ـــ از ذكر مطلبی كه به صحت آن اطمینان ندارید اجتناب كنید .

ــ در بیان آن قسمت از وقایع كه به نفع موكل شما نیست سكوت نكنید و آن را صادقانه بازگو

    نمایید زیرا در صورت توجه قاضی به این كتمان ، نسبت به صحت نقل حادثه مظنون می        شود .

 

توجه :

نقل سوابق و وقایع توسط وكیل قصه پردازی نیست ، بلكه نقل حكایتی است برای

اینكه دعوی را اثبات كند .

در این قسمت از لایحه باید رئوس مطالب و هسته استدلالی كه باید در بخش بعدی

یعنی ؛ ماهیت دعوی بدان بپردازد و پیرامون آن به تفصیل بحث كند بنا نهاده شود .

 

سوم ـ بحث در ماهیت دعوی :

 

مراحل بحث در ماهیت دعوی :

 

الف ـ طرح مسئله : همین كه مسئله و موضوع دعوی به لحاظ ماهیتی با دقت و مهارت

طرح شود ، قاضی با مطالعه لایحه حسن تشخیص و هوش و تجربه ی وكیل را درك می كند

و در حقیقت با طرح دقیق مسئله چراغی فروزان می شود كه قاضی در پرتو آن می تواند

حقیقت را كشف و درك نماید . بنابراین مرحله اول بحث ماهوی دعوی ، طرح واضح و روشن

مسئله اصلی و اساسی است .

 

ب ـ نقل اصول و قواعد حقوقی و رویه های قضایی :

 

در این مرحله ، اصول و قواعد حقوقی و رویه های قضایی كه بر موضوع دعوی حكومت می

كند و با موضوع مرتبط است نقل می گردد .

ذكر چند نكته :

 

ـ وكیل باید به دادگاه بفهماند كه منظور از این توسل به قواعد و رویه ها جهت تقویت و تأیید

استدلال است نه فخر فروشی .

ـ در استناد به آراء وحدت رویه ، به آرای جدید و مرتبط استناد كند .

ـ لزومی ندارد در بیان قواعد فقهی ( مثل قاعده لاضرر . . . ) كل قاعده را به عربی ذكر كنیم .

بلكه به خلاصه آن قاعده را عنوان می كنیم . و اگر احساس كردید كه نیاز به توضیح است به

فارسی و در حد كفایت و اختصارباشد .

 

ج ـ انطباق اصول و رویه های اسنادی با مورد دعوی :

 

اكنون مرحله اسناد قوانین و اصول است به سود خود و در جهت اثبات دعوی . این مرحله

مهمترین و مشكل ترین مرحله تنظیم لایحه است . در این مرحله است كه بایستی قاضی را

در ذی حق بودن و مطابق قانون بودن خواسته متقاعد كنیم . در حقیقت انتخاب و بیان این

قواعد بایستی به گونه ای باشد كه اولاً ؛ دعوی را اثبات كند . ثانیاً ؛ استدلال طرف دعوی را

تضعیف و رد كند و سوم قاضی را در ذی حق بودن قانع كند .

ـ در اینجا لازم است به قواعد و مستندات طرف مقابل هم پاسخ داده شود . لازمه این كار

مطالعه دقیق پرونده و قوانین اسنادی طرف مقابل و بحث های حقوقی ذیربط است .

اینجاست كه لازم است به شیوه ی تفسیر قوانین آشنا باشیم تا بتوانیم با تفسیر صحیح

قوانین استنادهای قانونی طرف مقابل را رد نمائیم . نكته سنجی و روحیه ی نقادی ابزار یك

وكیل است در رد استدلال و مستندات طرف مقابل .

 

بكارگیری مدارك و دلایل : این مرحله در سه گام صورت می گیرد ؛

 

1ـ جمع آوری و انتخاب دلایل . ارزش گذاری و تفكیك آنها (مرتبط و غیر مرتبط )

 

2ـ طبقه بندی دلایل و مدارك به منظور حفظ تسلسل فكری و عدم از هم گسیختگی رشته ی

سخن . گاهی لازم است ابتدا از دلایل ضعیف شروع كرد و دلایل قاطع را در نتیجه ی نهایی

ارائه نمود . شیوه معكوس نیز وقتی كاربرد دارد كه وكیل مطمئن باشد همان یك دلیل محكم

قاضی را قانع می كند

 

3ـ طرز بیان دلایل . بایستی به نحوی باشد كه با هر دلیل قاضی را بیشتر با خود هم سو و

هم عقیده كند . و از كلماتی همچون ؛ مسلم است ، محقق است ، واضح و آشكار است كه . . . . . استفاده نمود تا بگونه ایی دلیل خود را بدیهی و حتمی جلوه دهد .

 

توجه :

اگر لایحه دفاعیه در مرحله تجدید نظر خواهی است . بخش دیگری باز كنید با عنوان

« رد مستندات قاضی صادر كننده رأی بدوی » . در این قسمت با كمال احترام ، یك بیك

مستندات قانونی صادر كننده رأی را بیان و آن رامورد نقد قرار دهید با این هدف كه اثبات كنید

رای اصدادی بر اساس قوانین مرتبط نبوده است . نكته حائز اهمیت رعایت احترام ، دقت ،

قوت در استدلال و نقد نظر قاضی محترم است .

 

چهارم ـ نتیجه یا آخرین قسمت لایحه ی دفاعیه :

 

در اینجا بحث و استدلال به پایان رسیده و باز كردن بحث جدید در این بخش مناسب نبوده

ملال آور و نوعی تكرار است . فراموش نكنیم كه نگارنده لایحه در مقدمه لایحه وعده داده بود

 كه دعوی را اثیات نماید . در این مرحله بایستی یادآوری كند كه به وظیفه ی خود عمل كرده

و لذا خیلی خلاصه و صریح خواسته را با توجه به استدلالات و مستندات ابرازی از محضر

دادگاه تقاضا نماید . در خاتمه ی این بخش از نوشتار ، بار دیگر متذكر می شوم كه به هنگام

دفاع و تنظیم لایحه دفاعیه این جمله را كه ؛ [ كافی نیست كه حق به جانب كسی

باشد ، بلكه باید بتواند ثابت كند كه حق به جانب او است . ] نصب العین قرار دهید و

همه ی تلاش خود را برای اثبات دعوی موكل خود و رد دعوی طرف مقابل بكار گیرید .

 

طرح ایرادات شكلی در لایحه دفاعیه :

 

گاهی لازم است كه اگر ایرادی به طرح دعوی وجود دارد و یا مانع قانونی بر سر راه روال

رسیدگی است . این ایرادات به موجب ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در لایحه ی

تقدیمی مطرح گردد . محل نگارش این ایرادات در ابتدای لایحه و قبل از مقدمه است . بدیهی

است با مطالعه ی برگ دادخواست و محتویات پرونده و با عنایت به بندهای 11 گانه ی ماده

84 قانون اخیر الذكر می توان ایراد مرتبط را در این بخش از لایحه مطرح نمود .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
hindikebol
سه شنبه دوم مهرماه سال 1398 11:48 قبل از ظهر
<a href="http://www.femmedeguinee.com/mackage-rubie-mini-crossbody-mackager">mackage rubie mini crossbody</a> <a href="http://www.autosasart.com/kd-7-first-seven-sportsb">kd 7 first seven</a> <a href="http://www.pcwolftech.com/nike-air-max-90-logo-footc">nike air max 90 logo</a> <a href="http://www.poteputi.com/new-balance-1300-ggo-sneakerc">new balance 1300 ggo</a> <a href="http://www.minsonphoto.com/mackage-puffer-coat-mackager">mackage puffer coat</a> <a href="http://www.sandeneuhofer.com/pink-and-green-adidas-soccer-cleats-skor">pink and green adidas soccer cleats</a>
hindikebol http://www.hindikebol.com/
exetervanhire
سه شنبه دوم مهرماه سال 1398 11:47 قبل از ظهر
<a href="http://www.hobihobinomi.com/kobe-9-beethoven-sale-shoesb">kobe 9 beethoven sale</a> <a href="http://www.sleepysdirect.com/parajumpers-parka-sale-parajumpersr">parajumpers parka sale</a> <a href="http://www.reganwhimpey.com/light-brown-coach-bag-coachr">light brown coach bag</a> <a href="http://www.bcashed.com/2014-15-real-madrid-2-varane-away-pink-soccer-long-sleeve-shirt-kit-nflv">2014 15 real madrid 2 varane away pink soccer long sleeve shirt kit</a> <a href="http://www.thedarnedclub.com/nobis-rosco-review-nobisr">nobis rosco review</a> <a href="http://www.shamankin.com/nike-free-air-4-skod">nike free air 4</a>
exetervanhire http://www.exetervanhire.com/
nhhairdesign
دوشنبه یکم مهرماه سال 1398 12:09 قبل از ظهر
<a href="http://www.flockandvine.com/nike-roshe-run-floral-gr%C3%A5-s%C3%B8lv-obuve">nike roshe run floral gr氓 s酶lv</a> <a href="http://www.formasindo.com/nike-free-run-3-dam%C3%A4nner-gold-rosa-butya">nike free run 3 dam盲nner gold rosa</a> <a href="http://www.covergirlmag.com/kobe-8-blau-hero-butya">kobe 8 blau hero</a> <a href="http://www.fuckitmusic.com/air-max-90-blomsts-hvit-rosa-obuve">air max 90 blomsts hvit rosa</a> <a href="http://www.mpdcir.com/air-jordan-1-low-cool-blanc-scarped">air jordan 1 low cool blanc</a> <a href="http://www.faketheenvy.com/air-jordan-superfly-r%C3%B8d-tv-schuhef">air jordan superfly r酶d tv</a>
nhhairdesign http://www.nhhairdesign.com/
cenadeeventos
پنجشنبه هفتم شهریورماه سال 1398 02:38 بعد از ظهر
<a href="http://www.kokogroep.com/adidas-yeezy-boost-violet-gris-scarpec">adidas yeezy boost violet gris</a> <a href="http://www.duboismantels.com/curry-2-gul-and-sort-schuhee">curry 2 gul and sort</a> <a href="http://www.ncwhomesearch.com/nike-air-max-90-r%C3%B8d-orange-scarpef">nike air max 90 r酶d orange</a> <a href="http://www.westmiedtech.com/nike-lunar-hyperquickness-mennns-basketball-sko-scarpeg">nike lunar hyperquickness mennns basketball sko</a> <a href="http://www.vistagoldcorp.com/air-jordan-melo-oro-blu-kurpesa">air jordan melo oro blu</a> <a href="http://www.maviracharter.com/air-max-thea-negro-friday-schuhee">air max thea negro friday</a>
cenadeeventos http://www.cenadeeventos.com/
martinsedacca
پنجشنبه هفتم شهریورماه سال 1398 02:37 بعد از ظهر
<a href="http://www.fleetboilers.com/air-jordan-13-retro-university-bl%C3%A5-hvid-kurpesc">air jordan 13 retro university bl氓 hvid</a> <a href="http://www.jettstreaminc.com/nike-lebron-13-gs-wolf-grigio-blu-schuhea">nike lebron 13 gs wolf grigio blu</a> <a href="http://www.maverickviral.com/nike-zoom-pegasus-32-femmes-rose-gris-kurpesf">nike zoom pegasus 32 femmes rose gris</a> <a href="http://www.iubhlis.com/adidas-projoator-q21665-kit-chaussuresa">adidas projoator q21665 kit</a> <a href="http://www.djterryhunter.com/mennns-air-jordan-retro-12-basketball-sko-mennns-kurpesg">mennns air jordan retro 12 basketball sko mennns</a> <a href="http://www.msdarby.com/air-jordan-xi-11-maschio-scarpe-nero-blu-schuhee">air jordan xi 11 maschio scarpe nero blu</a>
martinsedacca http://www.martinsedacca.com/
plangivethank
دوشنبه چهاردهم مردادماه سال 1398 10:39 بعد از ظهر
<a href="http://www.gibbsorganic.com/nike-kobe-11-noirout-trainersb">nike kobe 11 noirout</a> <a href="http://www.malatyapi.com/adidas-zx-900-himmelbl%C3%A5-guld-kurpesd">adidas zx 900 himmelbl氓 guld</a> <a href="http://www.calwhitson.com/nike-air-max-90-hyperfuse-independence-day-rot-schuhel">nike air max 90 hyperfuse independence day rot</a> <a href="http://www.glamourspausa.com/nike-air-max-zero-rose-quartz-skoe">nike air max zero rose quartz</a> <a href="http://www.thebeadpro.com/size-us7.5-9-10.5-air-max-90-negro-amarillo-naranja-footg">size us7.5 9 10.5 air max 90 negro amarillo naranja</a> <a href="http://www.mollynurse.com/dam%C3%A4nner-nike-air-huarache-premium-metalleic-silber-sneakerd">dam盲nner nike air huarache premium metalleic silber</a>
plangivethank http://www.plangivethank.com/
pocketrats
دوشنبه چهاردهم مردادماه سال 1398 10:38 بعد از ظهر
<a href="http://www.vfwcompanies.com/air-max-1-premium-team-r%C3%B8d-runningd">air max 1 premium team r酶d</a> <a href="http://www.albertlysenko.com/anaheim-ducks-jersey-letters-nflh">anaheim ducks jersey letters</a> <a href="http://www.cliquism.com/toddler-girl-p%C3%BArpura-converse-zapatosh">toddler girl p煤rpura converse</a> <a href="http://www.gemzona.com/nike-air-max-zero-argento-bullet-hole-scarpea">nike air max zero argento bullet hole</a> <a href="http://www.ncshoch.com/atlanta-braves-47-mlb-black-on-black-clean-up-cap-hati">atlanta braves 47 mlb black on black clean up cap</a> <a href="http://www.stepmompics.com/herre-nike-free-5.0-v2-lyser%C3%B8d-guld-trainersb">herre nike free 5.0 v2 lyser酶d guld</a>
pocketrats http://www.pocketrats.com/
vintage floral dresses uk
جمعه سی و یکم خردادماه سال 1398 07:47 قبل از ظهر
<a href="http://www.calvaryneworleans.net/flower-prom-dress-tumblr-dressh">flower prom dress tumblr</a> <a href="http://www.firmenkurier.net/floral-dress-shirts-dressh">floral dress shirts</a> <a href="http://www.torcgunstore.com/dark-floral-dress-with-sleeves-dressh">dark floral dress with sleeves</a> <a href="http://www.calvarynola.net/long-floral-dress-vintage-dressh">long floral dress vintage</a> <a href="http://www.delmotkrt.com/floral-a-line-dress-miss-selfridge-dressh">floral a line dress miss selfridge</a> <a href="http://www.firstcaldealworks.net/oasis-white-and-blue-floral-dress-dressh">oasis white and blue floral dress</a>
vintage floral dresses uk http://www.malatyaalsat.com/vintage-floral-dresses-uk-dressh
floral jacquard dress warehouse
جمعه سی و یکم خردادماه سال 1398 07:46 قبل از ظهر
<a href="http://www.gamesiamfree.com/cute-floral-dresses-uk-dressh">cute floral dresses uk</a> <a href="http://www.millsbulb.com/ted-baker-torchlit-floral-dress-baby-pink-dressh">ted baker torchlit floral dress baby pink</a> <a href="http://www.biobill.net/floral-pencil-dress-plus-size-dressh">floral pencil dress plus size</a> <a href="http://www.cavechezludo.com/zando-floral-dresses-dressh">zando floral dresses</a> <a href="http://www.fauconneriemarche.net/topshop-one-shoulder-floral-chiffon-dress-dressh">topshop one shoulder floral chiffon dress</a> <a href="http://www.hamshrd.com/short-floral-dress-tumblr-dressh">short floral dress tumblr</a>
floral jacquard dress warehouse http://www.rpnailsalon.com/floral-jacquard-dress-warehouse-dressh
thebeadpro
شنبه بیست و پنجم خردادماه سال 1398 04:38 قبل از ظهر
<a href="http://www.sofakolle.com/nike-lebron-soldier-10-schwarz-space-schuhel">nike lebron soldier 10 schwarz space</a> <a href="http://www.tomsavagetrio.com/adidas-springblade-pro-sko-herre-sort-skoe">adidas springblade pro sko herre sort</a> <a href="http://www.hopeforcinema.com/nike-hyperdunk-vert-glow-awd-footg">nike hyperdunk vert glow awd</a> <a href="http://www.pusulagelisim.com/nike-air-max-2017-dam%C3%A4nner-rot-gold-sneakerd">nike air max 2017 dam盲nner rot gold</a> <a href="http://www.ndtkalashop.com/asics-gel-kayano-20-hvid-guld-schuhee">asics gel kayano 20 hvid guld</a> <a href="http://www.isgmembers.com/kvinders-asics-gel-hyper-33-s%C3%B8lv-orange-footf">kvinders asics gel hyper 33 s酶lv orange</a>
thebeadpro http://www.thebeadpro.com/
theriverumc
شنبه بیست و پنجم خردادماه سال 1398 04:38 قبل از ظهر
<a href="http://www.hkyahao.com/asics-dam%C3%A4nner-gel-kayano-21-wei%C3%9F-hot-rosa-emerald-rom-foota">asics dam盲nner gel kayano 21 wei脽 hot rosa emerald rom</a> <a href="http://www.innordicau.com/air-jordan-jumpman-h-plata-oro-runningd">air jordan jumpman h plata oro</a> <a href="http://www.rahdanesh.com/limited-customized-mens-jersey-tampa-bay-buccaneers-team-road-two-tone-nfl-nflh">limited customized mens jersey tampa bay buccaneers team road two tone nfl</a> <a href="http://www.myprontocard.com/nike-blazer-hi-suede-rojo-zapatosh">nike blazer hi suede rojo</a> <a href="http://www.eldiadeitalia.com/nike-roshe-run-barn-kaffe-scarpea">nike roshe run barn kaffe</a> <a href="http://www.lapakhoki.com/orlando-magic-new-era-nba-on-court-collection-9twenty-cap-hati">orlando magic new era nba on court collection 9twenty cap</a>
theriverumc http://www.theriverumc.com/
taxrightllc
شنبه بیست و پنجم خردادماه سال 1398 04:38 قبل از ظهر
<a href="http://www.newinfit.com/houston-texans-straw-cowboy-hat-hati">houston texans straw cowboy hat</a> <a href="http://www.thebedguide.com/asics-gel-kayano-21-sort-lightning-raspberry-frosting-trainersb">asics gel kayano 21 sort lightning raspberry frosting</a> <a href="http://www.lisastrnad.com/nike-air-max-tn-hombres-zapatos-negro-amarillo-oro-kurpesd">nike air max tn hombres zapatos negro amarillo oro</a> <a href="http://www.plangivethank.com/nike-air-max-2015-schwarz-and-wei%C3%9F-schuhel">nike air max 2015 schwarz and wei脽</a> <a href="http://www.sikisfilim.com/nike-lunarglide-8-wolf-gris-negro-skoe">nike lunarglide 8 wolf gris negro</a> <a href="http://www.boajewlery.com/nike-air-max-tailwind-7-kvinners-rosa-lilla-footg">nike air max tailwind 7 kvinners rosa lilla</a>
taxrightllc http://www.taxrightllc.com/
feltonandlutz
شنبه بیست و پنجم خردادماه سال 1398 04:37 قبل از ظهر
<a href="http://www.leatheroneph.com/air-jordan-11-retro-p%C3%BArpura-kush-chaussuresa">air jordan 11 retro p煤rpura kush</a> <a href="http://www.massageturkey.com/nike-dunk-lib-nrg-sky-high-wedge-zapatos-todas-blanco-foota">nike dunk lib nrg sky high wedge zapatos todas blanco</a> <a href="http://www.codeconuts.com/nike-free-5.0-kvinners-rosa-gr%C3%A5-runningd">nike free 5.0 kvinners rosa gr氓</a> <a href="http://www.radiationism.com/nike-nfl-philadelphia-eagles-87-brent-celek-elite-midnight-green-team-color-jersey-sale-nflh">nike nfl philadelphia eagles 87 brent celek elite midnight green team color jersey sale</a> <a href="http://www.chessarbiters.com/todas-star-amarillo-converse-zapatosh">todas star amarillo converse</a> <a href="http://www.varisofttech.com/nike-lunar-btoutistec-crimson-scarpea">nike lunar btoutistec crimson</a>
feltonandlutz http://www.feltonandlutz.com/
best floral dresses 2015
یکشنبه نوزدهم خردادماه سال 1398 06:27 بعد از ظهر
<a href="http://www.mxclimited.com/floral-dress-neiman-marcus-dressh">floral dress neiman marcus</a> <a href="http://www.parasolphoto.com/flower-dress-outfits-dressh">flower dress outfits</a> <a href="http://www.ridderdrive.com/true-decadence-petite-bandeau-midi-dress-in-floral-organza-dressh">true decadence petite bandeau midi dress in floral organza</a> <a href="http://www.smiliegrogers.com/floral-dress-u-dressh">floral dress u</a> <a href="http://www.voorheessold.com/lipsy-kardashian-floral-dress-dressh">lipsy kardashian floral dress</a> <a href="http://www.bodingbaoyule.com/floral-lace-dress-ebay-dressh">floral lace dress ebay</a>
best floral dresses 2015 http://www.frejahedvall.com/best-floral-dresses-2015-dressh
floral tea dress uk
یکشنبه نوزدهم خردادماه سال 1398 06:26 بعد از ظهر
<a href="http://www.dmvantalya.com/floral-dress-dark-blue-dressh">floral dress dark blue</a> <a href="http://www.falsterboyoga.com/orange-pink-floral-dress-dressh">orange pink floral dress</a> <a href="http://www.forexfxgweb.com/isabel-marant-wanda-floral-dress-dressh">isabel marant wanda floral dress</a> <a href="http://www.gagnetoo.com/flower-dresses-bodycon-dressh">flower dresses bodycon</a> <a href="http://www.gccalifornia.com/90s-grunge-floral-dress-dressh">90s grunge floral dress</a> <a href="http://www.hilverdatokyo.com/floral-dress-target-dressh">floral dress target</a>
floral tea dress uk http://www.nemoutrading.com/floral-tea-dress-uk-dressh
floral dresses limeroad
یکشنبه نوزدهم خردادماه سال 1398 04:21 بعد از ظهر
<a href="http://www.mntartanday.com/floral-dress-for-girls-size-11-12-dressh">floral dress for girls size 11-12</a> <a href="http://www.adanazuzu.com/vintage-floral-dress-asos-dressh">vintage floral dress asos</a> <a href="http://www.hitsturbines.com/eliza-j-floral-pleated-maxi-dress-dressh">eliza j floral pleated maxi dress</a> <a href="http://www.whrecording.com/h-and-m-floral-dress-dressh">h and m floral dress</a> <a href="http://www.jadamsrealtor.com/sherri-hill-long-lace-dresses-dressh">sherri hill long lace dresses</a> <a href="http://www.karenconti.com/black-floral-dress-fabric-dressh">black floral dress fabric</a>
floral dresses limeroad http://www.exomotors.com/floral-dresses-limeroad-dressh
lipsy floral dress long sleeve
یکشنبه نوزدهم خردادماه سال 1398 12:28 قبل از ظهر
<a href="http://www.eyesocal.net/floral-dresses-for-baby-girl-dressh">floral dresses for baby girl</a> <a href="http://www.imovieye.net/floral-dress-for-sale-manila-dressh">floral dress for sale manila</a> <a href="http://www.injost.com/white-floral-dresses-for-women-dressh">white floral dresses for women</a> <a href="http://www.swingergroup.com/floral-dress-size-2-dressh">floral dress size 2</a> <a href="http://www.wonjuvally.com/pink-dresses-dressh">pink dresses</a> <a href="http://www.bluelakebooks.com/floral-spring-dresses-2013-dressh">floral spring dresses 2013</a>
lipsy floral dress long sleeve http://www.dnacf.net/lipsy-floral-dress-long-sleeve-dressh
floral jacquard dress in glitter black
شنبه هجدهم خردادماه سال 1398 12:44 قبل از ظهر
<a href="http://www.lavoilebleue.net/asos-petite-dress-in-floral-burnout-dressh">asos petite dress in floral burnout</a> <a href="http://www.llensa.net/bebe-floral-strapless-dress-dressh">bebe floral strapless dress</a> <a href="http://www.officelucust.com/blue-floral-dress-for-baby-dressh">blue floral dress for baby</a> <a href="http://www.rpnailsalon.com/floral-dresses-for-women-cocktail-slimming-dressh">floral dresses for women cocktail slimming</a> <a href="http://www.hrubinlaser.com/floral-dresses-for-women-long-sleeve-with-roses-dressh">floral dresses for women long sleeve with roses</a> <a href="http://www.ibigwig.com/forever-21-floral-cutout-maxi-dress-dressh">forever 21 floral cutout maxi dress</a>
[url=http://www.sikisfilim.com/floral-jacquard-dress-in-glitter-black-dressh]floral jacquard dress in glitter black[/url]
flower dresses wedding
شنبه هجدهم خردادماه سال 1398 12:43 قبل از ظهر
<a href="http://www.votuongluan.com/buy-vintage-flower-girl-dresses-dressh">buy vintage flower girl dresses</a> <a href="http://www.evccharlotte.net/pink-floral-bodycon-dress-dressh">pink floral bodycon dress</a> <a href="http://www.hanayaflowers.com/floral-dress-brown-boots-dressh">floral dress brown boots</a> <a href="http://www.ilovemarseille.net/floral-print-formal-dresses-dressh">floral print formal dresses</a> <a href="http://www.jlchatlaw.com/floral-dress-river-island-dressh">floral dress river island</a> <a href="http://www.kleankampsite.com/maxi-flower-dresses-for-women-dressh">maxi flower dresses for women</a>
[url=http://www.paleoeggs.com/flower-dresses-wedding-dressh]flower dresses wedding[/url]
walgreens generic viagra price
جمعه هفدهم خردادماه سال 1398 03:29 بعد از ظهر

hello there and thank you for your info – I've certainly picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this site, since I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective exciting content. Make sure you update this again very soon.
youtubetune
سه شنبه چهاردهم خردادماه سال 1398 07:00 قبل از ظهر
<a href="http://www.sethba.com/lebron-soldier-10-all-star-uk-sneakerb">lebron soldier 10 all star uk</a> <a href="http://www.webgiganten.com/mackage-misha-leather-jacket-mackager">mackage misha leather jacket</a> <a href="http://www.gldstore.com/mennns-nike-air-max-90-hvit-shoesn">mennns nike air max 90 hvit</a> <a href="http://www.aesqmed.com/armani-silk-tie-tier">armani silk tie</a> <a href="http://www.eryasaat.com/uk-burberry-scarf-scarfr">uk burberry scarf</a> <a href="http://www.jindianhua.com/buy-nobis-jacket-nobisr">buy nobis jacket</a>
youtubetune http://www.youtubetune.com/
belronctx
سه شنبه چهاردهم خردادماه سال 1398 07:00 قبل از ظهر
<a href="http://www.inckua.com/nike-free-4.0-v2-womens-pink-black-runningc">nike free 4.0 v2 womens pink black</a> <a href="http://www.essodustade.com/air-jordan-12-retro-low-up-runninge">air jordan 12 retro low up</a> <a href="http://www.olgroupusainc.com/michael-kors-jet-set-east-west-top-zip-leather-tote-mkr">michael kors jet set east west top zip leather tote</a> <a href="http://www.caryongpum.com/nike-air-max-90-2007-black-youth-trainers-sportse">nike air max 90 2007 black youth trainers</a> <a href="http://www.postanje.com/2014-15-real-madrid-2-varane-away-pink-soccer-long-sleeve-shirt-kit-nflv">2014 15 real madrid 2 varane away pink soccer long sleeve shirt kit</a> <a href="http://www.synergysimple.com/air-max-90-360-blue-shoesg">air max 90 360 blue</a>
belronctx http://www.belronctx.com/
turkmendili
سه شنبه چهاردهم خردادماه سال 1398 06:59 قبل از ظهر
<a href="http://www.avonew.com/barato-nike-lunarglide-7-mujeres-plata-runninge">barato nike lunarglide 7 mujeres plata</a> <a href="http://www.deriebeeck.com/michael-kors-backpack-black-friday-mkr">michael kors backpack black friday</a> <a href="http://www.saatchixblog.com/purple-white-mens-nike-air-max-2013-shoes-sportsf">purple white mens nike air max 2013 shoes</a> <a href="http://www.occformacion.com/nike-limited-mens-pittsburgh-steelers-84-antonio-brown-80th-anniversary-throwback-nfl-jersey-89.99-nflv">nike limited mens pittsburgh steelers 84 antonio brown 80th anniversary throwback nfl jersey 89.99</a> <a href="http://www.sdsremote.com/womens-nike-free-run-3.0-v6-pink-blue-shoesg">womens nike free run 3.0 v6 pink blue</a> <a href="http://www.dbgbackoffice.com/nikelab-air-max-95-patch-mens-shoe-160-shoesb">nikelab air max 95 patch mens shoe 160</a>
turkmendili http://www.turkmendili.com/
xgaajgeg
سه شنبه هفتم خردادماه سال 1398 09:26 بعد از ظهر
<a href="http://www.amlakmehr.com/adidas-ace-16-grigio-scarpei">adidas ace 16 grigio</a> <a href="http://www.oneillbagwell.com/ole-miss-rebels-nike-ncaa-big-swoosh-adjustable-cap-hath">ole miss rebels nike ncaa big swoosh adjustable cap</a> <a href="http://www.ishidesign.com/adidas-femmes-tubular-viral-blanc-chaussuresh">adidas femmes tubular viral blanc</a> <a href="http://www.qdoritsharon.com/hommes-nike-air-rejuven8-mule-2-le-sableals-blanc-bleu-chaussuresj">hommes nike air rejuven8 mule 2 le sableals blanc bleu</a> <a href="http://www.conniesegal.com/converse-rot-turnschuhe-on-verkauf-schuhek">converse rot turnschuhe on verkauf</a> <a href="http://www.mickieknudsen.com/new-orleans-pelicans-jersey-nflh">new orleans pelicans jersey</a>
xgaajgeg http://www.xgaajgeg.com/
trusejenta
سه شنبه هفتم خردادماه سال 1398 09:25 بعد از ظهر
<a href="http://www.cmtalks.com/nike-sb-stefan-janoski-max-men-black-red-white-shoesk">nike sb stefan janoski max men black red white</a> <a href="http://www.ianbaaske.com/mk-logo-large-black-shoulder-bags-mkh">mk logo large black shoulder bags</a> <a href="http://www.escawinebar.com/mennns-nike-flyknit-racer-hvit-gul-obuvi">mennns nike flyknit racer hvit gul</a> <a href="http://www.nexcouriers.com/femminile-nike-roshe-yeezy-boost-350-rosso-nero-scarpek">femminile nike roshe yeezy boost 350 rosso nero</a> <a href="http://www.admitoneuk.com/womens-nike-epic-react-flyknit-purple-shoesi">womens nike epic react flyknit purple</a> <a href="http://www.rizeingilizce.com/nike-kd-10-blanco-zapatosi">nike kd 10 blanco</a>
trusejenta http://www.trusejenta.com/
floral maxi dress with white top
سه شنبه هفتم خردادماه سال 1398 05:07 بعد از ظهر
<a href="http://www.buyggauto.net/floral-dresses-jabong-dressh">floral dresses jabong</a> <a href="http://www.jorgevsells.com/floral-high-low-maxi-dress-dressh">floral high low maxi dress</a> <a href="http://www.szczybelski.net/white-long-sleeve-floral-print-dress-dressh">white long sleeve floral print dress</a> <a href="http://www.carlinandcompany.net/dorothy-perkins-red-floral-dress-dressh">dorothy perkins red floral dress</a> <a href="http://www.tammyjdalton.net/blue-floral-dress-polyvore-dressh">blue floral dress polyvore</a> <a href="http://www.transitionbh.com/guess-dress-floral-halter-maxi-dressh">guess dress floral halter maxi</a>
floral maxi dress with white top http://www.kamilotomotiv.com/floral-maxi-dress-with-white-top-dressh
floral dresses for women mini
سه شنبه هفتم خردادماه سال 1398 05:06 بعد از ظهر
<a href="http://www.racquetlady.com/karen-millen-black-and-white-floral-dress-dressh">karen millen black and white floral dress</a> <a href="http://www.ankaralokanta.com/floral-dress-buy-online-dressh">floral dress buy online</a> <a href="http://www.fracflow.net/long-white-floral-lace-dress-dressh">long white floral lace dress</a> <a href="http://www.integralcinema.net/quiz-white-and-blue-floral-dress-dressh">quiz white and blue floral dress</a> <a href="http://www.mengenmetal.com/floral-dress-job-interview-dressh">floral dress job interview</a> <a href="http://www.telecomcierge.com/floral-dress-short-sleeves-dressh">floral dress short sleeves</a>
floral dresses for women mini http://www.ndtkalashop.com/floral-dresses-for-women-mini-dressh
floral dresses zalora
سه شنبه هفتم خردادماه سال 1398 05:06 بعد از ظهر
<a href="http://www.allproinspections.net/karen-millen-navy-floral-dress-dressh">karen millen navy floral dress</a> <a href="http://www.cliquism.com/floral-dress-graduation-dressh">floral dress graduation</a> <a href="http://www.powersoak.net/yellow-floral-dress-dorothy-perkins-dressh">yellow floral dress dorothy perkins</a> <a href="http://www.americanparkinsonla.net/flower-girl-dresses-australia-etsy-dressh">flower girl dresses australia etsy</a> <a href="http://www.gemzona.com/topshop-yellow-floral-dress-dressh">topshop yellow floral dress</a> <a href="http://www.prepechal.net/floral-dress-charlotte-russe-dressh">floral dress charlotte russe</a>
floral dresses zalora http://www.schildgen.net/floral-dresses-zalora-dressh
vinagebarber
سه شنبه هفتم خردادماه سال 1398 02:58 قبل از ظهر
<a href="http://www.horecasummit.com/christian-louboutin-sneakers-wholesale-prices-louboutinb">christian louboutin sneakers wholesale prices</a> <a href="http://www.hntonghetang.com/mackage-coat-adali-united-kingdom-mackaged">mackage coat adali united kingdom</a> <a href="http://www.carlandcodys.com/tory-burch-black-patent-leather-flats-toryburchr">tory burch black patent leather flats</a> <a href="http://www.deploygis.com/air-max-1-safari-ebay-runninga">air max 1 safari ebay</a> <a href="http://www.amitsrl.com/mackage-coat-sale-montreal-mackager">mackage coat sale montreal</a> <a href="http://www.rahsaskatoon.com/michael-kors-dillon-satchel-grey-mkd">michael kors dillon satchel grey</a>
vinagebarber http://www.vinagebarber.com/
gfwholesalers
سه شنبه هفتم خردادماه سال 1398 02:57 قبل از ظهر
<a href="http://www.betascgx.com/nike-air-force-1-puerto-rico-sko-shoesv">nike air force 1 puerto rico sko</a> <a href="http://www.hobbyfreaks.com/coach-luggage-handbags-clearance-outlet-coacha">coach luggage handbags clearance outlet</a> <a href="http://www.ruoiled.com/nike-mens-air-pegasus-92-sail-crimson-queen-shoesa">nike mens air pegasus 92 sail crimson queen</a> <a href="http://www.zanascuisine.com/nike-air-max-classic-bw-holland-skos">nike air max classic bw holland</a> <a href="http://www.puyichinese.com/red-on-red-ferragamo-belt-beltr">red on red ferragamo belt</a> <a href="http://www.philipelara.com/mackage-dafney-bag-mackagea">mackage dafney bag</a>
gfwholesalers http://www.gfwholesalers.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30