دست نوشته های شخصی

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 11 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه شانزدهم مردادماه سال 1394-03:33 بعد از ظهر

 شیوه ی نگارش و تنظیم اوراق قضایی

الف ـ اظهارنامه :

اظهار نامه از اوراق قضایی است كه وقتی بخواهیم حق خود را از دیگری قبل از اقامه دعوی و

برای تأمین دلیلی برای دعاوی آتی مطالبه نماییم از برگه اظهارنامه استفاده می شود .

تفاوت تنظیم و ارسال اظهارنامه برای طرف مقابل با بیان شفاهی مطلب مورد دعوی و اقامه

دعوی در مراجع قضایی در اینست كه ؛ بیان شفاهی به علت غیر مضبوط بودن نمی توان از

آن در اقامه دعوی در مراجع قضایی استفاده كرد . و اقامه دعوی قضایی مستلزم تنظیم

دادخواست یا شكوائیه و صرف وقت به منظور برگزاری جلسات رسیدگی در محاكم می باشد

. مضافاً بر اینكه در حقیقت اظهارنامه به نوعی رفع دعوی به طریقه مصالحه و كدخدامنشی

است ضمن آنكه از پاسخ اظهارنامه می توان در دعاوی احتمالی آتی در مراجعه قضایی به

عنوان دلیل استفاده نمود . بدین ترتیب تنظیم و ارسال اظهارنامه برای مخاطب ( طرف مقابل

) بطور رسمی اقدام به مطالبه حق می باشد . البته این نكته را نبایستی از نظر دور داشت

كه مدعی حق زمانی می تواند حق خود را از طریق اظهارنامه مطالبه نماید كه حسب قانون

یا عرف و یا بر اساس توافق طرفین موعد مطالبه حق رسیده باشد گاهی و در برخی موارد

ارسال اظهارنامه قبل از اقامه دعوا لازم است . مثلاً ؛ وقتی محلی را بطور امانی به شخص

واگذار نموده باشیم و شخص از استرداد مال امانی استنكاف نماید ، با ارسال اظهارنامه برای

وی ، اخطار می نماییم كه ید امانی مخاطب با این ابلاغ مرتفع شده . در این صورت اگر

متصرف باز هم محل واگذاری را تخلیه و تحویل ندهد ، ید امانی او تبدیل به ید عدوانی شده و

شخص متصرف عدوانی محسوب می گردد كه می توان بر علیه او دعوی رفع تصرف عدوانی

در مراجع قضایی اقامه نمود . نكته لازم به تذكر آنست كه اظهارنامه فقط برای مطالبه حق

نیست بلكه هر كس می تواند هر نوع اظهاری راجع به معاملات و تعهدات خود با طرف مقابل

را از طریق ابلاغ اظهارنامه كه طریقه رسمی ابلاغ اظهارات است ، بیان نماید .

ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تنظیم و ارسال اظهارنامه چنین اشعار می

دارد كه؛[ هر كس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهارنامه از

دیگری مطالبه نماید مشروط بر این كه موعد مطالبه رسیده باشد . بطور كلی هر كس حق

دارد اظهاراتی را كه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به

وی برساند ، ضمن ارسال اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. ]

 

موارد استفاده از اظهارنامه :

با توجه به مفاد مواد 157 ـ 156 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص كاربرد اظهارنامه می

توان گفت ؛ وقتی بخواهیم چیزی را بطور رسمی به كسی بگوییم ، به نحوی كه بعداً بتوانیم

ثابت كنیم كه  مورد را به او گفته ایم از اظهارنامه استفاده می كنیم ، و یا زمانی كه

بخواهیم چیزی را به كسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد ، آن را از طریق ارسال

اظهارنامه به وی تسلیم می نماییم

چند مثال :

1 ـ اگر ما یكی از ظهرنویسان سفته ، برات و یا چك باشیم و این سند وصول نشده (

واخواست شده و یا برگشت خورده است ) و كسی كه ما سند را با ظهرنویسی به او داده

ایم وجه آن را از ما مطالبه می كند ، در این حالت ما هم باید مراتب را با اظهارنامه به نفر قبل

از خودمان كه سند را به ما داده است اطلاع دهیم .

2 ـ وقتی محل كسب را با سند عادی اجاره داده ایم و مستأجر اجاره نمی پردازد ، باید اجاره

بها را با ارسال اظهارنامه مطالبه كنیم و اگر پرداخت نكرد برای تخلیه محل اقامه دعوی نماییم .

دوم ـ تهیه و تنظیم اظهارنامه :

1 ـ همانگونه كه بیان شد اظهارنامه از اوراق قضایی است . پس این اوراق را بایستی از محل

فروش تمبر و اوراق قضایی دادگستری ها تهیه نمود .

2 ـ اگر بخواهیم برای یك نفر اظهارنامه بنویسیم ، می بایست سه نسخه اظهارنامه تهیه و

مطالب خود را در سه نسخه بنویسیم . ( برای هر نفر اضافی هم باید یك نسخه اضافی

تنظیم كرد . )

3 ـ اگر به فرم اظهارنامه كه تصویر آن در صفحه های بعدی نشان داده شده است توجه شود

، این برگ به 5 بخش تقسیم شده است .

ــ در كادر بالا سمت راست مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده نوشته می شود .

ــ در كادر كوچك بالا و وسط ، موضوع اظهار نامه نوشته می شود .

ــ در كادر بالا سمت چپ مشخصات و اقامتگاه مخاطب ( گیرنده اظهارات ) نوشته می شود .

ــ در ستون سمت راست با عنوان خلاصه اظهارات ، اظهارات بطور خلاصه نوشته می شود .

ــ پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع قضایی ( دفاتر دادگاه ها ) و یا اداره ثبت اسناد و ابلاغ آن

به مخاطب ، وی جوابیه خود را در ستون سمت چپ اظهارنامه با عنوان خلاصه جواب می

نویسد . و مسترد می دارد .

ــ اگر لازم باشد كه به همراه اظهارنامه سند یا مال یا وجهی را به طرف مقابل تسلیم كنیم ،

آن سند یا مال یا وجه را به مرجعی كه اظهارنامه را برای ابلاغ به آن تسلیم كرده ایم تحویل

می دهیم تا به ضمیمه اظهارنامه تحویل مخاطب گردد .

سوم ـ توصیه هایی كه در تنظیم اظهارنامه باید مورد توجه قرار گیرد :

1ــ اجتناب از بكار بردن كلمات و الفاظ ركیك و زشت .

2 ــاجتناب از نوشتن مطالبی كه می تواند افترا یا اشاعه اكاذیب تلقی شود .

3ــ اجتناب از نسبت دادن جرم به طرف مقابل .

4ــ مطالب بطور خلاصه و بدون حواشی بیان گردد .

5ـ دقت در بكار بردن الفاظ و عبارات . و توجه داشته باشیم كه گاهی عدم دقت در بیا

اظهارات زیانی به بار می آورد و ممكن است بر علیه خودمان در محاكم بكار رود .

6ــ در پایان اظهار نامه بطور خلاصه تصریح كنیم كه در صورت عدم همكاری مخاطب "

     اقدامات قانونی مقتضی " را در پی خواهد داشت و كلیه خسارارات هم از طرف

     وصول خواهد شد .

7 ـ اگر می خواهیم به همراه اظهارنامه چیزی را به مخاطب تحویل دهیم در اظهارنامه به آن

   چیز تصریح می نماییم .

8 ـ اگر چیزی را كه می خواهیم به مخاطب دهیم قابل ارسال به همراه اظهارنامه نباشد ، آنرا

    تحویل دفتر ابلاغ اظهارنامه می دهیم و در اظهارنامه قید می كنیم كه آن چیز تحت نظر

   دفتر اظهارنامه ناحیه قضایی مربوطه گذاشته شده است .

بیان چند نكته :

بایستی توجه داشت كه با ارسال اظهارنامه طرف مقابل را آماده دفاع می نماییم لذا در موارد

ذیل لازم است از ارسال اظهارنامه خودداری كنیم .

الف ـ با ارسال اظهارنامه طرف مقابل هوشیار شده و آماده دفاع گردد .

ب ـ با ارسال اظهارنامه امتیاز استفاده از عامل غافلگیری در دعوی را از دست بدهیم .

ج ـ ممكن است وقتی شخصاً اظهارنامه را تهیه كنیم ، به علت عدم تسلط به مسائل

حقوقی ، ضمن بیان مطلب خود ، مواردی را هم اعلام و اظهار كنید كه جنبه اقرار داشته

باشد و طرف از آنها استفاده كند .

د ـ امید بستن به جواب اظهارنامه باعث از دست رفتن زمان شده و نتیجه ای هم حاصل نمی

شود .

چهارم ـ مراحل ارسال اظهارنامه :

1 ـ پس از تنظیم اظهارنامه در نسخه های لازم ، آنرا به دفتر فروش تمبر دادگستری برده و

   مبلغ حق تمبررا طبق تعرفه پرداخت وتمبر را بر روی آن الصاق و ابطال می نماییم .

2 ـ اظهارنامه تمبر زده شده را به دفتر دادگاه یا اداره ثبت محل تسلیم می نماییم .

3 ـ بیست روز بعد از تسلیم اظهارنامه برای اخذ نتیجه به همین مرجع مراجعه می نماییم (

ممكن است در یك مرجع قضایی دایره اظهار نامه وجود داشته باشد كه در این صورت محل

تسلیم اظهارنامه و اخذ جوابیه آنجا خواهد بود . )

4 ـ از سه نسخه ای كه تسلیم واحد ابلاغ شده ، یك نسخه به مخاطب ، یك نسخه به

اظهارنامه و نسخه سوم در دفتر اظهارنامه بایگانی می شود .

پنجم ، پاسخ اظهارنامه :

به دو طریق ذیل می توان پاسخ اظهارنامه را داد .

1 ـ در حضور مأمور ابلاغ در ستون جواب ،مطالب خود را نوشته و اظهارنامه را مسترد می --

داریم . این شیوه به دلایل ذیل توصیه نمی شود :

ــ معمولا مأمور ابلاغ نمی تواند مدت زیادی معطل شود تا شما پاسخ خود را با دقت بنویسید.

ــ طبعاً پاسخی كه با عجله و به این ترتیب نوشته شود دقیق و حساب شده نیست و این

خطر وجود دارد كه مطالبی به زیان خودمان بنویسیم .

2 ـ پاسخ را طی اظهارنامه دیگری بدهیم . در این حالت در قسمت موضوع اظهارنامه خواهیم

نوشت : " پاسخ اظهارنامه شماره . . . . . . . . . . تاریخ . . . . . . . . . . . " . این پاسخ به

ترتیب ارسال اظهارنامه اولیه یعنی الصاق تمبر و رجوع به دفتر دادگاه یا اداره ثبت ، ارسال

می گردد .

به هر حال چون سرعت در پاسخ دهی موجب می شود كه ناشیانه مطالبی را ذكر كنیم كه

در اقامه دعوا از سوی طرف مقابل بر علیه خودمان مورد استفاده قرار گیرد ، بنابراین شایسته

است مامور ابلاغ را معطل نكرده و به طریق دوم پاسخ اظهارنامه را بدهیم . گاهی به منظور

احتراز از برخی عواقب احتمالی ناخوشایند لازم است پس از مطالعه اظهارنامه در ستون

جوابیه فقط بنویسیم (( تكذیب می شود )) .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
sleepysboston
چهارشنبه هفتم اسفندماه سال 1398 05:15 قبل از ظهر
<a href="http://www.cooksdiodes.com/bohemian-high-low-dress-dresso">bohemian high low dress</a> <a href="http://www.pituvik.com/nike-sb-hoog-schoenenp">nike sb hoog</a> <a href="http://www.bfddental.com/robe-leopard-rouge-zara-robep">robe leopard rouge zara</a> <a href="http://www.mstravelchic.com/toddler-nba-jersey-nflo">toddler nba jersey</a> <a href="http://www.dspdurango.com/adidas-neo-jacket-womens-shirtw">adidas neo jacket womens</a> <a href="http://www.bobbilevenson.com/white-chiffon-maxi-dress-with-sleeves-dresst">white chiffon maxi dress with sleeves</a>
sleepysboston http://www.sleepysboston.com/
bestcondosny
چهارشنبه هفتم اسفندماه سال 1398 05:14 قبل از ظهر
<a href="http://www.savelegends.com/nike-pg-2.5-tb-basketball-shoes-sneakeru">nike pg 2.5 tb basketball shoes</a> <a href="http://www.greggraziani.com/lentes-ray-ban-folding-wayfarer-sunglassess">lentes ray ban folding wayfarer</a>
bestcondosny http://www.bestcondosny.com/
esherfitness
یکشنبه ششم بهمنماه سال 1398 09:55 بعد از ظهر
<a href="http://www.espacevoeux.com/geox-sandalen-damen-reduziert-stiefelr">geox sandalen damen reduziert</a> <a href="http://www.hifiprestige.com/buty-do-wody-eobuwie-tenisy">buty do wody eobuwie</a> <a href="http://www.ibrahimaga.com/botki-wojas-szare-tenisx">botki wojas szare</a> <a href="http://www.usaholeinone.com/cuissardes-tige-75-cm-botter">cuissardes tige 75 cm</a> <a href="http://www.stefanieb.com/chaussures-confortables-et-jolies-bottev">chaussures confortables et jolies</a> <a href="http://www.bigapplecamp.com/chaussure-route-bontrager-bottev">chaussure route bontrager</a>
esherfitness http://www.esherfitness.com/
chienadmis
یکشنبه ششم بهمنماه سال 1398 09:55 بعد از ظهر
<a href="http://www.ohdcmilwaukee.com/mens-black-suede-chukka-boots-bootsu">mens black suede chukka boots</a> <a href="http://www.norfolkgh.com/schwarze-r%C3%B6mersandalen-stiefelr">schwarze r枚mersandalen</a> <a href="http://www.esherfitness.com/tanie-buty-markowe-tenisu">tanie buty markowe</a> <a href="http://www.brayoandp.com/zapatos-tommy-hilfiger-mujer-el-corte-ingles-botaz">zapatos tommy hilfiger mujer el corte ingles</a> <a href="http://www.dscsafety.com/graue-sandaletten-stiefelu">graue sandaletten</a> <a href="http://www.bearbullnyc.com/gummistiefel-totenkopf-stiefelu">gummistiefel totenkopf</a>
chienadmis http://www.chienadmis.com/
brayoandp
یکشنبه ششم بهمنماه سال 1398 09:55 بعد از ظهر
<a href="http://www.gsbaccess.com/clarks-ashton-damen-stiefelu">clarks ashton damen</a> <a href="http://www.morgesrugby.com/strappy-wrap-heels-bootsw">strappy wrap heels</a> <a href="http://www.soundkapital.com/inblu-scarpe-estive-stivaliq">inblu scarpe estive</a> <a href="http://www.createdbydrew.com/botas-y-botines-2018-2019-botar">botas y botines 2018 2019</a> <a href="http://www.kfmnewyork.com/pittarosso-scarpe-uomo-stivalis">pittarosso scarpe uomo</a> <a href="http://www.sportourteam.com/steve-madden-bandi-white-bootsz">steve madden bandi white</a>
brayoandp http://www.brayoandp.com/
letripode
یکشنبه ششم بهمنماه سال 1398 09:54 بعد از ظهر
<a href="http://www.hurstalumni.com/halbschuhe-f%C3%BCr-einlagen-stiefelp">halbschuhe f眉r einlagen</a> <a href="http://www.cewtwo.com/la-sportiva-finale-rock-shoes-bootsu">la sportiva finale rock shoes</a> <a href="http://www.smlbuilders.com/lowa-renegade-leder-stiefelr">lowa renegade leder</a> <a href="http://www.scotkleeb.com/adidasy-ch%C5%82opi%C4%99ce-tenisu">adidasy ch艂opi臋ce</a> <a href="http://www.ghennipher.com/aliexpress-sandalias-plataforma-botax">aliexpress sandalias plataforma</a> <a href="http://www.allmegan.com/winterlaufschuh-damen-stiefelu">winterlaufschuh damen</a>
letripode http://www.letripode.com/
studiovivalex
جمعه چهارم بهمنماه سال 1398 01:37 بعد از ظهر
<a href="http://www.konajerrysbbq.com/parajumpers-winter-lederjacke-denali-jacket-parajumpersa">parajumpers winter lederjacke denali jacket</a> <a href="http://www.luminorama.com/moncler-coat-discount-fabric-monclera">moncler coat discount fabric</a> <a href="http://www.greatratesrus.com/jordan-future-svart-and-gr%C3%B8nn-chaussuresb">jordan future svart and gr酶nn</a> <a href="http://www.alldergi.com/air-jordan-future-bleu-bleu-ciel-zapatosj">air jordan future bleu bleu ciel</a> <a href="http://www.youcampnh.com/nike-air-max-87-gr%C3%A5-gr%C3%B8nn-obuvf">nike air max 87 gr氓 gr酶nn</a> <a href="http://www.wmuhishouse.com/pandora-rings-flower-factory-pandoraj">pandora rings flower factory</a>
studiovivalex http://www.studiovivalex.com/
myvictus
جمعه چهارم بهمنماه سال 1398 01:36 بعد از ظهر
<a href="http://www.ampmduischool.com/canada-goose-coat-tessuti-online-shopping-canadagooseb">canada goose coat tessuti online shopping</a> <a href="http://www.chonmon.com/herre-air-max-90-hyperfuse-guld-lilla-kurpesk">herre air max 90 hyperfuse guld lilla</a> <a href="http://www.rostovobuv.com/pandora-family-tree-charm-dangle-net-worth-pandoraf">pandora family tree charm dangle net worth</a> <a href="http://www.bouldersteps.com/christian-louboutin-sneakers-low-top-uptowns-louboutine">christian louboutin sneakers low top uptowns</a> <a href="http://www.peloepeso.com/hermes-bag-2017-price-500-hermesc">hermes bag 2017 price 500</a> <a href="http://www.cambriapets.com/nike-flyknit-trainer-orange-guld-footm">nike flyknit trainer orange guld</a>
myvictus http://www.myvictus.com/
boardbehavior
جمعه چهارم بهمنماه سال 1398 01:36 بعد از ظهر
<a href="http://www.whatiownapp.com/pandora-ring-conversion-uk-france-pandorad">pandora ring conversion uk france</a> <a href="http://www.veronafabric.com/air-jordan-14-nero-arancia-trainersi">air jordan 14 nero arancia</a> <a href="http://www.votejohndavis.com/nike-cortez-lyser%C3%B8d-gr%C3%B8n-chaussuresg">nike cortez lyser酶d gr酶n</a> <a href="http://www.stillbaymotel.com/ralph-lauren-city-polo-khaki-blue-poloa">ralph lauren city polo khaki blue</a> <a href="http://www.ecosphereasi.com/nike-roshe-run-breeze-nm-hvid-scarpee">nike roshe run breeze nm hvid</a> <a href="http://www.dacsud.com/florales-midi-kleid-f%C3%BCr-immer-21-dresse">florales midi kleid f眉r immer 21</a>
boardbehavior http://www.boardbehavior.com/
sinfoniamktg
پنجشنبه سوم بهمنماه سال 1398 06:33 قبل از ظهر
<a href="http://www.taxinowapp.com/converse-off-white-kurpese">converse off white</a> <a href="http://www.billingaco.com/pandora-earrings-kids-north-pandoral">pandora earrings kids north</a> <a href="http://www.ovioscope.com/louboutin-bridal-zoom-auto-louboutine">louboutin bridal zoom auto</a> <a href="http://www.judygeitzen.com/hermes-bag-35-cm-to-feet-hermesc">hermes bag 35 cm to feet</a> <a href="http://www.bentwoodridge.com/kyrie-3-gituttio-nero-footg">kyrie 3 gituttio nero</a> <a href="http://www.dallasjudaica.com/parajumpers-vest-bra-store-parajumpersa">parajumpers vest bra store</a>
sinfoniamktg http://www.sinfoniamktg.com/
bentwoodridge
پنجشنبه سوم بهمنماه سال 1398 06:33 قبل از ظهر
<a href="http://www.getfape.com/pandora-earrings-kids-opening-surprise-pandorad">pandora earrings kids opening surprise</a> <a href="http://www.aimauctions.com/authentic-air-jordan-3-wei%C3%9F-cem%C3%A4nnert-trainersi">authentic air jordan 3 wei脽 cem盲nnert</a> <a href="http://www.wishsupporter.com/nike-shox-2016-sky-blue-gold-nike-shox-2016-sky-blue-yellow-chaussuresg">nike shox 2016 sky blue gold nike shox 2016 sky blue yellow</a> <a href="http://www.revisionsbacs.com/ralph-lauren-jean-shorts-mennns-poloa">ralph lauren jean shorts mennns</a> <a href="http://www.duvetboutique.com/kobe-6-del-sol-negro-scarpee">kobe 6 del sol negro</a> <a href="http://www.bestmotosport.com/blumen-kleid-mit-%C3%A4rmeln-dresse">blumen kleid mit 盲rmeln</a>
bentwoodridge http://www.bentwoodridge.com/
baronvelocity
پنجشنبه سوم بهمنماه سال 1398 06:32 قبل از ظهر
<a href="http://www.firestonelive.com/nike-air-max-bw-mujeres-gris-oro-scarpee">nike air max bw mujeres gris oro</a> <a href="http://www.joyhaughton.com/blomstret-kjole-12-dresse">blomstret kjole 12</a> <a href="http://www.witorodriguez.com/jordan-retro-5-fire-rojo-low-footc">jordan retro 5 fire rojo low</a> <a href="http://www.nantotel.com/nike-lunarglide-6-orange-and-blau-october-butym">nike lunarglide 6 orange and blau october</a> <a href="http://www.insideoutelle.com/heren-parajumpers-harraseeket-parajumpersb">heren parajumpers harraseeket</a> <a href="http://www.montyclarkpi.com/canada-goose-coat-nyc-prices-canadagooseb">canada goose coat nyc prices</a>
baronvelocity http://www.baronvelocity.com/
teamambers
یکشنبه بیست و نهم دیماه سال 1398 04:00 بعد از ظهر
<a href="http://www.slashyourrisk.com/atlanta-falcons-grey-jersey-nflp">atlanta falcons grey jersey</a> <a href="http://www.wigderphoto.com/midi-sweater-dress-outfit-dressy">midi sweater dress outfit</a> <a href="http://www.brianbeirl.com/98-igloo-chaussuresu">98 igloo</a> <a href="http://www.tommikinnunen.com/adidas-climalite-boxer-briefs-costco-shirtr">adidas climalite boxer briefs costco</a> <a href="http://www.vidabmi.com/polo-bear-sweater-polop">polo bear sweater</a> <a href="http://www.ajnatones.com/mejores-zapatillas-mixtas-2018-botas">mejores zapatillas mixtas 2018</a>
teamambers http://www.teamambers.com/
simonbelling
یکشنبه بیست و نهم دیماه سال 1398 03:59 بعد از ظهر
<a href="http://www.dwilfitness.com/sudadera-puma-blanca-y-negra-chandalo">sudadera puma blanca y negra</a> <a href="http://www.bhaktapurhome.com/on-cloud-cloudventure-bootsw">on cloud cloudventure</a> <a href="http://www.jayscogs.com/adidas-spezial-sweatshirt-purple-shirtu">adidas spezial sweatshirt purple</a> <a href="http://www.efaabq.com/borsa-tracolla-con-frange-borset">borsa tracolla con frange</a> <a href="http://www.hotelopticon.com/adidas-hardshelljacke-damen-hoseq">adidas hardshelljacke damen</a> <a href="http://www.prohospedaje.com/nike-pants-with-white-stripes-shirtq">nike pants with white stripes</a>
simonbelling http://www.simonbelling.com/
bookingstays
یکشنبه بیست و نهم دیماه سال 1398 10:04 قبل از ظهر
<a href="http://www.clicetpack.com/zapatillas-adidas-balonmano-hombre-zapatosr">zapatillas adidas balonmano hombre</a> <a href="http://www.secretsofdems.com/callaghan-ni%C3%B1os-botaz">callaghan ni帽os</a> <a href="http://www.zierstil.com/new-westbrook-shoes-2018-shoesu">new westbrook shoes 2018</a> <a href="http://www.felixhuber.com/sandali-donna-fly-flot-stivalip">sandali donna fly flot</a> <a href="http://www.sitetoca.com/gator-skin-cowboy-hat-capp">gator skin cowboy hat</a> <a href="http://www.capilanomusic.com/chandal-adidas-decimas-chandalo">chandal adidas decimas</a>
bookingstays http://www.bookingstays.com/
formelation
شنبه بیست و هشتم دیماه سال 1398 07:51 بعد از ظهر
<a href="http://www.sourcenyne.com/mocassin-asos-botteq">mocassin asos</a> <a href="http://www.cornwallmafia.com/high-cut-dress-shoes-bootso">high cut dress shoes</a> <a href="http://www.pilgerdruck.com/chaussure-sabot-a-talon-bottes">chaussure sabot a talon</a> <a href="http://www.homeinspeng.com/stivali-gomma-decathlon-stivaliu">stivali gomma decathlon</a> <a href="http://www.suttonteeth.com/scarpe-gioselin-rosse-stivalir">scarpe gioselin rosse</a> <a href="http://www.buytwigz.com/messi-fu%C3%9Fballschuhe-kinder-stiefelr">messi fu脽ballschuhe kinder</a>
formelation http://www.formelation.com/
hawkesjustice
شنبه بیست و هشتم دیماه سال 1398 03:12 بعد از ظهر
<a href="http://www.babyprezens.com/pink-stetson-hat-capq">pink stetson hat</a> <a href="http://www.cumbrialep.com/scarpe-da-calcetto-decathlon-scarpeo">scarpe da calcetto decathlon</a> <a href="http://www.ankaraney.com/oakley-holbrook-deals-sunglassess">oakley holbrook deals</a> <a href="http://www.clydepaton.com/cheap-nmd-sneakerv">cheap nmd</a> <a href="http://www.sleepysboston.com/wei%C3%9Fes-kleid-sommer-kleiderp">wei脽es kleid sommer</a> <a href="http://www.degreeshq.com/buty-adidas-damskie-bia%C5%82o-r%C3%B3%C5%BCowe-butys">buty adidas damskie bia艂o r贸偶owe</a>
hawkesjustice http://www.hawkesjustice.com/
nicobeenker
شنبه بیست و یکم دیماه سال 1398 05:26 قبل از ظهر
<a href="http://www.thepondineer.com/canada-goose-jacket-emblem-uk-canadagooseb">canada goose jacket emblem uk</a> <a href="http://www.dancebaytown.com/nike-roshe-run-flyknit-nm-schwarz-sequoia-kurpesk">nike roshe run flyknit nm schwarz sequoia</a> <a href="http://www.newsbloggy.com/pandora-charms-australia-interest-pandoraf">pandora charms australia interest</a> <a href="http://www.magianuar.com/louboutin-flat-ankle-boots-online-louboutine">louboutin flat ankle boots online</a> <a href="http://www.carystyle.com/hermes-jersey-scarf-hermesc">hermes jersey scarf</a> <a href="http://www.ehrcontrols.com/adidas-originals-stan-smith-hvit-marinen-footm">adidas originals stan smith hvit marinen</a>
nicobeenker http://www.nicobeenker.com/
chardix
شنبه بیست و یکم دیماه سال 1398 12:59 قبل از ظهر
<a href="http://www.juliegranahan.com/parajumpers-vest-embroidery-graphics-parajumpersb">parajumpers vest embroidery graphics</a> <a href="http://www.kailuahotel.com/canada-goose-hybridge-lite-jacket-spirit-manual-canadagooseb">canada goose hybridge lite jacket spirit manual</a> <a href="http://www.boardbehavior.com/aidas-boost-clima-chill-lila-blau-kurpese">aidas boost clima chill lila blau</a> <a href="http://www.rentalsmm.com/pandora-necklace-promotion-plus-pandoral">pandora necklace promotion plus</a> <a href="http://www.litugomez.com/christian-louboutin-pigaresille-flats-hours-louboutine">christian louboutin pigaresille flats hours</a> <a href="http://www.lesperruques.com/hermes-bracelet-ideas-on-how-to-make-money-hermesc">hermes bracelet ideas on how to make money</a>
[url=http://www.chardix.com/]chardix[/url]
daphaltd
شنبه بیست و یکم دیماه سال 1398 12:59 قبل از ظهر
<a href="http://www.anilmm.com/femmes-nike-kobe-9-or-bleu-chaussuresb">femmes nike kobe 9 or bleu</a> <a href="http://www.fmfsigorta.com/air-jordan-son-of-mars-low-r%C3%B8d-zapatosj">air jordan son of mars low r酶d</a> <a href="http://www.roywilhite.com/zx-flux-bianca-lightning-obuvf">zx flux bianca lightning</a> <a href="http://www.acductwork.com/pandora-charms-outlet-canada-coupon-pandoraj">pandora charms outlet canada coupon</a> <a href="http://www.corsportinc.com/zx750-bleubird-dark-slate-trainersd">zx750 bleubird dark slate</a> <a href="http://www.phramaha.com/american-flag-converse-chaussuresm">american flag converse</a>
[url=http://www.daphaltd.com/]daphaltd[/url]
myhalogroup
شنبه بیست و یکم دیماه سال 1398 12:59 قبل از ظهر
<a href="http://www.studiovivalex.com/ralph-lauren-white-shirt-grey-sweat-sleeves-key-poloa">ralph lauren white shirt grey sweat sleeves key</a> <a href="http://www.italikacink.com/adidas-superstars-night-armada-scarpek">adidas superstars night armada</a> <a href="http://www.atomaugers.com/abito-da-damigella-donore-floreale-per-matrimonio-country-dresse">abito da damigella donore floreale per matrimonio country</a> <a href="http://www.nerecords.com/flyknit-lunar-2-wolf-gr%C3%A5-online-footi">flyknit lunar 2 wolf gr氓 online</a> <a href="http://www.amuntech.com/kobe-5-gituttio-gem-butyg">kobe 5 gituttio gem</a> <a href="http://www.miraklegal.com/parajumpers-coat-sale-event-parajumpersb">parajumpers coat sale event</a>
[url=http://www.myhalogroup.com/]myhalogroup[/url]
brianpeiris
شنبه بیست و یکم دیماه سال 1398 12:59 قبل از ظهر
<a href="http://www.sinfoniamktg.com/air-jordan-3-retro-gs-p%C3%BArpura-volt-rosado-key-butyg">air jordan 3 retro gs p煤rpura volt rosado key</a> <a href="http://www.mrshoover.com/parajumpers-desert-jacket-price-parajumpersb">parajumpers desert jacket price</a> <a href="http://www.valomak.com/canada-goose-borden-bomber-parka-with-fur-hood-anorak-canadagooseb">canada goose borden bomber parka with fur hood anorak</a> <a href="http://www.inklinktatoo.com/adidas-zx-750-r%C3%B8d-hvit-bl%C3%A5-hvit-kurpesk">adidas zx 750 r酶d hvit bl氓 hvit</a> <a href="http://www.adracingworld.com/pandora-green-leather-necklace-pandoraf">pandora green leather necklace</a> <a href="http://www.tentoledo.com/christian-louboutin-illusion-pump-xi-louboutine">christian louboutin illusion pump xi</a>
[url=http://www.brianpeiris.com/]brianpeiris[/url]
munchpartners
شنبه بیست و یکم دیماه سال 1398 12:59 قبل از ظهر
<a href="http://www.domegutter.com/parajumpers-angie-nails-parajumpersb">parajumpers angie nails</a> <a href="http://www.motykare.com/canada-goose-kensington-parka-italia-online-canadagooseb">canada goose kensington parka italia online</a> <a href="http://www.curlywoodwind.com/nike-air-force-1-high-puerto-rico-bobbito-blau-kurpese">nike air force 1 high puerto rico bobbito blau</a> <a href="http://www.narrateblog.com/pandora-charms-london-shows-pandoral">pandora charms london shows</a> <a href="http://www.ronjaespejord.com/louboutin-leopard-ankle-boots-sale-louboutine">louboutin leopard ankle boots sale</a> <a href="http://www.cjcoffrin.com/hermes-bolide-27-i5-hermesc">hermes bolide 27 i5</a>
[url=http://www.munchpartners.com/]munchpartners[/url]
lovelacey
شنبه بیست و یکم دیماه سال 1398 12:58 قبل از ظهر
<a href="http://www.fooddorks.com/louboutin-crystal-daffodil-pumps-sale-louboutine">louboutin crystal daffodil pumps sale</a> <a href="http://www.nicobeenker.com/hermes-bag-used-range-hermesc">hermes bag used range</a> <a href="http://www.metanorn.com/nike-lebron-soldier-10-violet-marron-footg">nike lebron soldier 10 violet marron</a> <a href="http://www.thepdregistry.com/parajumpers-denali-brown-hair-parajumpersa">parajumpers denali brown hair</a> <a href="http://www.immocentrevar.com/moncler-jacket-peplum-even-gown-monclera">moncler jacket peplum even gown</a> <a href="http://www.anvemedia.com/adidas-nmd-runner-core-schwarz-background-chaussuresb">adidas nmd runner core schwarz background</a>
[url=http://www.lovelacey.com/]lovelacey[/url]
dasadaflower
جمعه بیستم دیماه سال 1398 03:44 قبل از ظهر
<a href="http://www.netbizkidz.com/asics-gel-kinsei-damen-39-5-schuhep">asics gel kinsei damen 39 5</a> <a href="http://www.tribalrush.com/schwarzes-kleid-mit-wei%C3%9Fem-kragen-und-manschetten-kleiderq">schwarzes kleid mit wei脽em kragen und manschetten</a> <a href="http://www.dasadaflowers.com/plastic-bucket-hat-capq">plastic bucket hat</a> <a href="http://www.hvacunitskc.com/yeezy-boost-350-bianche-e-nere-scarpeo">yeezy boost 350 bianche e nere</a> <a href="http://www.biezwodki.com/oakley-radar-ev-polished-black-sunglassess">oakley radar ev polished black</a> <a href="http://www.wasillacabins.com/yeezy-boost-black-and-red-sneakerz">yeezy boost black and red</a>
dasadaflower http://www.dasadaflower.com/
scotkleeb
جمعه بیستم دیماه سال 1398 03:44 قبل از ظهر
<a href="http://www.abrahamnissan.com/robe-longue-volant-epaule-robep">robe longue volant epaule</a> <a href="http://www.jbmessenger.com/james-develin-shirt-nflo">james develin shirt</a> <a href="http://www.gtcinvest.com/adidas-originals-orange-jacket-shirtt">adidas originals orange jacket</a> <a href="http://www.theyhatezits.com/kim-kardashian-tight-dress-dressp">kim kardashian tight dress</a> <a href="http://www.robustanyc.com/nike-blazer-selvedge-denim-trainersr">nike blazer selvedge denim</a> <a href="http://www.drishtiyogamn.com/schulrucksack-manor-taschet">schulrucksack manor</a>
scotkleeb http://www.scotkleeb.com/
kentstump
جمعه بیستم دیماه سال 1398 03:44 قبل از ظهر
<a href="http://www.brazinsurance.com/burgundy-sweater-dress-outfit-dressp">burgundy sweater dress outfit</a> <a href="http://www.ftrvsales.com/nike-football-boots-at-low-price-trainersr">nike football boots at low price</a> <a href="http://www.kilianpottery.com/taschen-in-silber-tascheo">taschen in silber</a> <a href="http://www.divavonstayn.com/vestidos-lindos-2019-vestidosv">vestidos lindos 2019</a> <a href="http://www.kabalakosher.com/nike-off-white-blazer-ssense-sneakery">nike off white blazer ssense</a> <a href="http://www.unipuu.com/lunette-ronde-de-vue-ray-ban-sunglassess">lunette ronde de vue ray ban</a>
kentstump http://www.kentstump.com/
biezwodki
جمعه بیستم دیماه سال 1398 03:43 قبل از ظهر
<a href="http://www.guamemployers.com/puma-suede-schoenen-schoenenp">puma suede schoenen</a> <a href="http://www.dasadaflower.com/robe-femme-flamant-rose-robep">robe femme flamant rose</a> <a href="http://www.elavista.com/kawhi-leonard-swingman-jersey-nflo">kawhi leonard swingman jersey</a> <a href="http://www.drpaulfinger.com/red-yellow-and-blue-nike-jacket-shirtr">red yellow and blue nike jacket</a> <a href="http://www.theresabowl.com/paillette-sequin-dress-dressp">paillette sequin dress</a> <a href="http://www.sdrarchitects.com/womens-pink-air-max-trainersv">womens pink air max</a>
biezwodki http://www.biezwodki.com/
bacprints
پنجشنبه نوزدهم دیماه سال 1398 01:24 قبل از ظهر
<a href="http://www.lmpseguridad.com/lime-green-nike-air-forces-sneakeru">lime green nike air forces</a> <a href="http://www.annieicecream.com/ray-ban-light-ray-sonnenbrille-sunglassess">ray ban light ray sonnenbrille</a> <a href="http://www.flowerdasada.com/acheter-yeezy-boost-350-v2-black-schuhet">acheter yeezy boost 350 v2 black</a> <a href="http://www.limapetspa.com/wildleder-kleid-esprit-kleiderq">wildleder kleid esprit</a> <a href="http://www.askrosemarie.com/bucket-hat-kangaroo-capq">bucket hat kangaroo</a> <a href="http://www.doctorleedy.com/mizuno-volley-donna-scarpeo">mizuno volley donna</a>
bacprints http://www.bacprints.com/
getfape
دوشنبه نهم دیماه سال 1398 03:56 بعد از ظهر
<a href="http://www.mauradutra.com/ralph-lauren-big-pony-polo-shirts-quality-menu-poloa">ralph lauren big pony polo shirts quality menu</a> <a href="http://www.lucagerini.com/nike-air-max-lunar1-sko-hvid-chilling-r%C3%B8d-scarpek">nike air max lunar1 sko hvid chilling r酶d</a> <a href="http://www.daphaltd.com/vestido-de-flores-las-compras-en-l%C3%ADnea-malasia-dresse">vestido de flores las compras en l铆nea malasia</a> <a href="http://www.cagdasair.com/nike-lunarlaunch-midnight-armada-footi">nike lunarlaunch midnight armada</a> <a href="http://www.gaellebodyart.com/jordan-1-flight-grau-and-lila-butyg">jordan 1 flight grau and lila</a> <a href="http://www.revisionbacs.com/parajumpers-long-bear-jacket-grey-parajumpersb">parajumpers long bear jacket grey</a>
getfape http://www.getfape.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic