تبلیغات
سفیر قانون - آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 8 )
دست نوشته های شخصی

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 8 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه یازدهم مردادماه سال 1394-11:34 قبل از ظهر

نكاتـــــــی چند در شــــــیوه صحیح نگـــــارش

 

1 . كلمه فوق الذكر كه این روزها ، به ویژه در نامه های اداری ، فراوان بكار می رود نادرست

است . به جای آن می توان از كلمات « نام برده » ، « مذكور » ، « یادشده " و « سابق

الذكر » استفاده كرد .

2 . حشو یعنی آوردن كلمات و عباراتی كه چیزی بر معنای كلام یا جمله نمی افزاید و فقط

آن را طولانی می كند . حشوی را كه بسیار زننده باشد حشو قبیح می گویند .

عبارتهای « حسن خوبی » ، « سنگ سیاه حجرالاسود » ، « سن ده سالگی » و

«تهویه هوا » همه از مصادیق حشو قبیح است .

     3ــ كلمه انجام به معنی « پایان » است و نباید آن را در معنی « اجرا » بكار بریم . اگر

       چنین منظوری داشته باشیم ، می توانیم از تركیب « انجام دادن » استفاده كنیم . به

        این مثال توجه كنید : « او در انجام وظیفه خود كوتاهی كرد » . در این جمله ، به جای

كلمه « انجام » می توانیم كلمات « اجرا » ، « اعمال » و « انجام دادن » را بكار بریم

 

و مثلاً بگوییم : « او در اجرای وظیفه خود كوتاهی كرد »

 

4ــ كلمه « پست » ( post  ) در زبانهای فرنگی معانی گوناگونی دارد ، از جمله بر

 

سازمانی (نامه بر )اطلاق می شود كه در زبان فارسی رواج یافته و كاربرد آن هم

 

اشكالی ندارد . اما در سالهای اخیر « پست » در معنای جایگاه یا محل اجرای

 

وظیفه و نیز به معنی شغل و مقام دولتی در زبان فارسی تداول عام یافته كه بهتر

 

است از كاربرد آن در این موارد خودداری كنیم . نگوییم : « او در پست نگهبانی

 

است . » یا « پست جدیدی به او واگذار شد » . بگوییم : « او در جایگاه نگهبانی

 

است » و « شغل ( یا مقام ) جدیدی به او واگذار شد . »

  5ـــ« نمودن » اصلاً یعنی « نشان دادن ».بنابراین بهتر است آن را در معنای « كردن » بكار

       نبریم مثلاً به جای آن كه بگوییم : « كتاب را به وی اهدا نمود » ، مناسب تر است كه

        بگوییم : « كتاب را به وی اهدا كرد » .

6ــكاربرد « می باشد » به جای « است » ضرورتی ندارد و باعث زیبایی كلام

    نمی شود .

7 ــ تسویه یعنی مساوی كردن و تصفیه یعنی پاك كردن و پالودن . بنابراین بجای «

تسویه حساب » بهتر است بنویسیم « تصفیه حساب » ، زیرا مقصود از آن پاك كردن

حساب است نه مساوی كردن آن .

برای روشن شدن معنا و كاربرد « تسویه » و « تصفیه » به مثال زیر توجه فرمایید :

شخصی به دیگری مبلغی را می دهد تا برایش خرید كند ، او خریدهای لازم را انجام می

دهد و با سفارش دهنده به حساب می نشیند و مبلغ خرج شده را با مبلغ دریافتی مقابله

می كنند و اگر مبلغی اضافه آورده باشد به سفارش دهنده بر می گرداند و اگر میزان خرید

بیش از مبلغ دریافتی باشد از سفارش دهنده مطالبه می كند . در این حالت مبلغ صرف

شده بابت خرید با مبلغ دریافتی مساوی می شوند این عمل را « تسویه حساب »

گویند . ولی گاهی تاجری در حالی که به چندین نفر بدهکار ،و از چند نفر طلبکار است ،

اعلام ورشکستگی می کند .مدیر تصفیه که از طرف دادگاه انتخاب شده ،دارایی تاجر

را جمع آوری وطلبکاران رااحضار و با پرداخت بدهی ها ،حسابشان(طلبشان )را صاف

می کند .در این جا ،بایستی از واژه ی «تصفیه » استفاده کرد .

8 . كلماتی مانند « معلمین » ، « مجتهدین » ، « مدرسین » ، « منافقین » و . . .که در

عربی اصطلاحاً جمع مذكر سالم نامیده می شود ، كاربرد آنها به همین شكل در زبان

فارسی درست نیست . در این گونه كلمات « ین » باید به « ان » كه علامت جمع فارسی

است تبدیل شود : معلمان ، مجتهدان ، مدرسان ، منافقان و . . .

9 . عبارت  باسمه تعالی به همین شكل ، با « الف » صحیح است و نباید آن را به صورت

بسمه تعالی نوشت . در قرآن فقط « بسم الله » را با حذف « الف » نوشته اند و در بقیه

موارد « الف » را از ابتدای « اسم » حذف نكرده اند : « اقرأ باسم ربك الذی خلق » ، «

فسبح باسم ربك العظیم » و . . .

10 . بها دادن به چیزی یعنی قیمت آن را پرداختن . كابرد این تركیب به معنی « اهمیت

دادن » نادرست است . به جای این جمله : « برخی از پدر و مادرها به نیازهای عاطفی

فرزندان خود بها نمی دهند » ، باید بنویسیم : « برخی از پدر و مادرها به نیازهای عاطفی

فرزندان خود اهمیت نمی دهند » .

11 . كلمه سری و تركیب یك سری كه این روزها فراوان در گفته ها و نوشته ها بكار می

رود ، از كلمه فرنگی series  گرفته شده است . به جای آن در فارسی می توان از كلمات

سلسله و یك سلسله استفاده كرد . پس به جای اینكه بگوییم : « برای این كار یك

سری برنامه ریزی ها صورت گرفته است . » باید گفت : « برای این كار یك سلسله برنامه

ریزیها صورت گرفته است » . ضمناً در اغلب موارد كاربرد این كلمه هیچ ضرورتی ندارد : «

برای این كار برنامه ریزی هایی صورت گرفته است . » .

12 . به جای تركیبات عربی « لذا » ، « فلذا » ، « لهذا » و « علی هذا » كه این روزها

بیشتر در نوشته ها و نامه های اداری و حقوقی به كار می رود ، می توان از عبارات ساده

فارسی ، مانند « از این رو » ، « پس » ، « به این سبب » ، « بنابراین » و . . . استفاده

كرد .

13 . در جمله های اسنادی ، نباید « هست » را به جای « است » بكار برد و مثلاً گفت :

« هوا گرم هست » . « هست » یعنی « وجود دارد » ، وقتی می گوییم : « در این ظرف

آب هست » ، یعنی در آن آب وجود دارد . فعل « است » را می توان در جمله های

اسنادی و غیر اسنادی بكار برد . اما « هست » را فقط باید در جمله های غیر اسنادی

بكار بریم . به این بیت حافظ دقت كنید :

بنده پیر خراباتم كه لطفش دایم است

                                            ورنه لطف شیخ و زاهدگاه هست و گاه نیست

14 . كلمه « همیاری » كه اخیراً جعل شده و ظاهراً به جای « مساعدت » عربی بكار

می رود كلمه ای غلط و بی معناست و معنای مورد نظر ، یعنی « یاری كردن یكدیگر » از

آن بر نمی آید به جای « همیاری » می توان از خود كلمه « یاری » یا كلمات درست و

رسای « همكاری » و « مساعدت » بهره گرفت .

15 . به این جمله توجه كنید : « جمعی از پرسنل نیروی انتظامی از سوی اشرار

مسلح مورد حمله قرار گرفتند . »

در جمله مذكور سه اشكال نگارشی وجود دارد :

1 15-ـ به جای « پرسنل » كه كلمه ای فرنگی است بهتر است بنویسیم « افراد » .

 215-ـ تركیب « از سوی » كه كاربرد آن در جمله های مجهول اخیراً رواج یافته ، نارسا و مبهم

است . بهتر است به جای آن از تركیبات « به دست » ، « به وسیله » و یا از كلمه ؛

«توسط » استفاده كنیم .

15-3 ـ اصولاً كاربرد جمله ها و فعل های مجهول در زبان فارسی كمتر ضرورت دارد و باید

گفت تأثیر ترجمه های نادرست از زبان های فرنگی بوده كه فارسی زبانان را به استعمال این

گونه جملات واداشته است . با توجه به این نكات ، جمله بالا را می توان به این شكل

تصحیح كرد : « اشرار مسلح به جمعی از افراد نیروی انتظامی حمله كردند . »

16 . « روی كسی یا چیزی حساب كردن » به معنی « اعتماد داشتن » و « اهمیت دادن

» به كسی یا چیزی ، كنایه ای است كه بر اثر ترجمه های نادرست از زبان های فرنگی

وارد زبان فارسی شده و شیوع یافته است . بهتر است در نوشتار و گفتار از كاربرد آن

خودداری كنیم و به جای آن تعبیرات فارسی را به كار بریم .

17. به جای عبارتهای عربی « مع ذلك » و « علی ای حال » می توان تعبیرات فارسی

« بنابراین » و « به هر حال » را بكار برد .

18 . كلمه « درب » عربی است و معنی آن « راه » و « در بزرگ » یا « دروازه » است .

امروزه در نوشته های رسمی و اداری آن را به جای « در » بكار می برند و گمان می كنند

ادبی تر است ! شاید این كلمه را بتوان بر دروازه قلعه یا درهای بزرگ ورزشگاه ها و تالارها

و پارگینگها و . . . اطلاق كرد ، اما اطلاق آن بر « در » اتومبیل و اتاق و جعبه و . . . درست

نیست و بهتر است در همه موارد از كلمه فارسی « در » یا ، اگر مقصودمان درهای بزرگ

است ، از كلمه « دروازه » استفاده كنیم .

19ــ كلمه « فراز » در فارسی به معنای « بالا » و « بلندی » است و البته وقتی با

      افعال خاصی تركیب شود ، معانی دیگری هم از آن بر می آید ، مانند « فراز كردن » به

      معنای « بستن » یا « باز كردن » . همین كلمه در فرانسه به معنای « جمله » و «

      عبارت » است كه در سالهای اخیر به فارسی هم راه یافته و نابجا بكار می رود . برخی

    آن را به معنای « سخن بلندو پر مغز » بكار می برند و مثلاً می گویند« فرازهایی از قرآن »

         ، « فرازهایی از نهج البلاغه » ، « فرازهایی از سخنان امام » و . . . درست این است

       كه در هر یك از این موارد تعبیر دقیق فارسی زبانان را بكار بریم و بگوییم : « آیاتی از

       قرآن » ، « سخنانی از نهج البلاغه » ، « گزیده ای از سخنان امام » و . . .

20ــ عبارت « تلاوتی چند از كلام الله مجید » ، كه گاه از زبان برخی گویندگان كم سواد

      شنیده می شود ، نادرست است . « تلاوت » یعنی خواندن و قرائت كردن و خواندن قابل

      شمارش نیست كه بتوان صفت « چند » را درباره اش بكار برد . پس درست این است كه

     بگوییم ( مثلاً ) : « با تلاوت آیاتی چند ( یا چند آیه ) از كلام الله مجید به استقبال اذان

    مغرب می رویم .

 

21 . به این جمله توجه كنید : « تقریباً سه ماه روی این پروژه كار كردیم » .

تركیب « كار كردن روی . . . » ترجمه تحت اللفظی و نادرست « work on  » ( در زبان

انگلیسی ) است و بهتر است در فارسی به جای آن از تعبیرات دیگری استفاده كنیم . به

جای كلمه فرنگی « پروژه » ( project  ) نیز می توان در این جمله كلمه « طرح » را بكار برد .

مثلاً می توانیم بگوییم : « تقریباً سه ماه درباره این طرح كار كردیم » . یا « این طرح را تقریباً

در سه ماه به پایان رساندیم » .

22 . تركیب « در رابطه با » ترجمه اصطلاح انگلیسی « in relation  » است و بهتر است

در حد امكان آن را بكار نبریم و به جای آن از تركیبات درست تری نظیر « درباره » ، « در مورد »

و « راجع به » استفاده كنیم . همچنین است تركیب « در این رابطه » كه باز به جای آن می

توان گفت : « در این مورد » یا « در این باره » .

23 . به این جمله توجه كنید : « برای بهبود وضعیت آموزشی ، برنامه تازه ای را طراحی و

پیاده كردیم » . « پیاده كردن » به معنای « اجرا كردن » یا « انجام دادن » تعبیر غلطی است

كه تحت تأثیر ترجمه نادرست از زبانهای فرنگی رواج یافته است . جمله بالا را می توان به این

شكل تصحیح كرد :« برای بهبود وضعیت آموزشی ، برنامه تازه ای را طراحی و اجرا كردیم.»

24 . كاربرد و نگارش « اعلام » و « اعلان » :

اعلام : در لغت یعنی آگاهی دادن . اعلامیه یعنی نوشته ای كه مطلبی را به آگاهی عموم

می رساند . بنابراین وقتی منظور آگاهی دادن باشد بایستی از واژه « اعلام » استفاده كرد

. مثلاً وقتی بخواهیم از وضعیت مالی شركتی مطلع گردیم در نامه خود می نویسیم : «

خواهشمند است وضعیت مالی آن شركت را به این امور اعلام فرمایید » .

اعلان : در لغت یعنی آشكار كردن و علنی كردن مطلبی است. اعلانیه یعنی آشكار كردن

موضوعی برای عموم توسط نوشته ای . بنابراین اگر منظور علنی كردن موضوعی باشد كه

طرف مقابل بدان آگاه است بایستی از واژه « اعلان » استفاده نمود . مثل اینكه در گزارشی

بگوییم : « بدین وسیله اعلان می دارد كه علت توبیخ آقای . . . . . . . تخلف اداری ایشان

بوده است . »

 

                                        ************
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
filoxenos
یکشنبه سی ام دیماه سال 1397 12:29 قبل از ظهر
<a href="http://www.alverish.com/nfl-budda-baker-mens-game-red-jersey-36-arizona-cardinals-nike-home-nflr">nfl budda baker mens game red jersey 36 arizona cardinals nike home</a> <a href="http://www.divaadiamante.com/nike-limited-bradley-mcdougald-jersey-30-nfl-seattle-seahawks-rush-drift-fashion-mens-navy-blue-nflw">nike limited bradley mcdougald jersey 30 nfl seattle seahawks rush drift fashion mens navy blue</a> <a href="http://www.issnederland.com/maschio-nike-air-max-2016-rosa-oro-schuhef">maschio nike air max 2016 rosa oro</a> <a href="http://www.joannapage.com/new-blance-996-ni%C3%B1os-naranja-gris-scarpef">new blance 996 ni帽os naranja gris</a> <a href="http://www.lukasshort.com/nike-internationalist-venom-vert-kurpese">nike internationalist venom vert</a> <a href="http://www.pedtrauma.com/femmes-nike-zoom-pegasus-31-blanc-bleu-schuhef">femmes nike zoom pegasus 31 blanc bleu</a>
filoxenos http://www.filoxenos.com/
royalokavango
یکشنبه سی ام دیماه سال 1397 12:29 قبل از ظهر
<a href="http://www.mahalodoc.com/nike-kobe-9-high-gris-negro-butya">nike kobe 9 high gris negro</a> <a href="http://www.truenthusiast.com/air-jordan-29-svart-and-hvit-jeep-wrangler-butyd">air jordan 29 svart and hvit jeep wrangler</a> <a href="http://www.wikigow.com/nike-air-max-90-ni%C3%B1os-amarillo-marr%C3%B3n-obuvg">nike air max 90 ni帽os amarillo marr贸n</a> <a href="http://www.yogabexhill.com/nike-lunar-oro-gituttio-kurpesa">nike lunar oro gituttio</a> <a href="http://www.agedleadz.com/adidas-zx-flux-xeno-grigio-movie-kurpese">adidas zx flux xeno grigio movie</a> <a href="http://www.bordybarn.com/ralph-lauren-negro-pony-polo-ger-signature-big-sporty-polou">ralph lauren negro pony polo ger signature big sporty</a>
royalokavango http://www.royalokavango.com/
mrforgps
چهارشنبه بیست و ششم دیماه سال 1397 09:29 بعد از ظهر
<a href="http://www.leodinhdesign.com/game-weston-richburg-jersey-new-york-giants-70-home-royal-blue-nfla">game weston richburg jersey new york giants 70 home royal blue</a> <a href="http://www.preloxlady.com/nike-detroit-lions-20-barry-sanders-light-blue-white-fadeaway-elite-jersey-nflc">nike detroit lions 20 barry sanders light blue white fadeaway elite jersey</a> <a href="http://www.gilbertgafah.com/adidas-3.0-ultra-boost-white-skox">adidas 3.0 ultra boost white</a> <a href="http://www.visualjobads.com/oakley-mens-gascan-rectangular-wrap-sunglasses-cheap-sunglassesa">oakley mens gascan rectangular wrap sunglasses cheap</a> <a href="http://www.nhealthtips.com/mulberry-wallet-oak-island-mulberryb">mulberry wallet oak island</a> <a href="http://www.jishnuguha.com/adidas-forum-mid-tf-test-trainersb">adidas forum mid tf test</a>
mrforgps http://www.mrforgps.com/
malibuj
چهارشنبه بیست و ششم دیماه سال 1397 09:28 بعد از ظهر
<a href="http://www.latinphonics.com/nike-free-flyknit-3.0-quattro-cabriolet-trainersa">nike free flyknit 3.0 quattro cabriolet</a> <a href="http://www.stopdenguenow.com/canada-goose-chilliwack-bomber-white-mens-canadagooser">canada goose chilliwack bomber white mens</a> <a href="http://www.joshuaarens.com/faux-burberry-infinity-scarf-number-scarfe">faux burberry infinity scarf number</a> <a href="http://www.chtalaska.com/prada-tote-calf-sleeve-pradab">prada tote calf sleeve</a> <a href="http://www.kathyjaffe.com/nike-sb-stefan-janoski-max-mesh-shoes-white-skor">nike sb stefan janoski max mesh shoes white</a> <a href="http://www.deedeephelps.com/mackage-coat-toronto-usa-mackagee">mackage coat toronto usa</a>
malibuj http://www.malibuj.com/
rochecpa
چهارشنبه بیست و ششم دیماه سال 1397 09:28 بعد از ظهر
<a href="http://www.haubenblick.com/ray-ban-sunglasses-buy-one-get-one-free-trial-sunglassesc">ray ban sunglasses buy one get one free trial</a> <a href="http://www.drketogenic.com/adidas-gazelle-mens-trainers-blue-skox">adidas gazelle mens trainers blue</a> <a href="http://www.rvandco.com/adidas-mens-climacool-fresh-ride-neutral-running-units-skoc">adidas mens climacool fresh ride neutral running units</a> <a href="http://www.evenbayhout.com/blue-grey-mens-nike-roshe-flyknit-shoes-skob">blue grey mens nike roshe flyknit shoes</a> <a href="http://www.harryselite.com/adidas-superstar-2-light-blau-shoesv">adidas superstar 2 light blau</a> <a href="http://www.clgfamilies.com/lebron-12-upcoming-12-volt-runninga">lebron 12 upcoming 12 volt</a>
rochecpa http://www.rochecpa.com/
nemoutrading
چهارشنبه بیست و ششم دیماه سال 1397 09:27 بعد از ظهر
<a href="http://www.dinerwaresf.com/baltimore-ravens-throwback-jersey-nflb">baltimore ravens throwback jersey</a> <a href="http://www.bandaangatu.com/jordan-eclipse-jogger-woman-sportsb">jordan eclipse jogger woman</a> <a href="http://www.donnaemendoza.com/red-gold-womens-nike-zoom-winflo-3-shoes-trainersf">red gold womens nike zoom winflo 3 shoes</a> <a href="http://www.nemoutrading.com/yeezy-kanye-west-shoes-adidas-skor">yeezy kanye west shoes adidas</a> <a href="http://www.givenkface.com/kyrie-irving-jersey-youth-xl-nflr">kyrie irving jersey youth xl</a> <a href="http://www.katymissouri.com/oakland-raiders-15-michael-crabtree-olive-2017-salute-to-service-limited-jersey-nflv">oakland raiders 15 michael crabtree olive 2017 salute to service limited jersey</a>
nemoutrading http://www.nemoutrading.com/
onlyopenhomes
جمعه بیست و یکم دیماه سال 1397 05:59 قبل از ظهر
<a href="http://www.livyourdreamz.com/nike-air-max-2014-kvinners-bl%C3%A5-and-rosa-chaussuresd">nike air max 2014 kvinners bl氓 and rosa</a> <a href="http://www.mailstraight.com/nike-air-force-1-high-blanc-and-bleu-butyg">nike air force 1 high blanc and bleu</a> <a href="http://www.mozhizhou.com/nike-air-jordan-eclipse-wolf-gris-scarpea">nike air jordan eclipse wolf gris</a> <a href="http://www.nicholaslars.com/air-jordan-retro-13-bambini-grigio-gituttio-schuheb">air jordan retro 13 bambini grigio gituttio</a> <a href="http://www.phihochdrei.com/kobe-11-gul-gr%C3%B8nn-knight-butyf">kobe 11 gul gr酶nn knight</a> <a href="http://www.saintcroyheet.com/nike-air-jordan-retro-6-svart-and-hvit-butyf">nike air jordan retro 6 svart and hvit</a>
onlyopenhomes http://www.onlyopenhomes.com/
myvetsbest
جمعه بیست و یکم دیماه سال 1397 05:59 قبل از ظهر
<a href="http://www.cengorde.com/flyknit-lunar-3-negro-jokes-schuhef">flyknit lunar 3 negro jokes</a> <a href="http://www.danielledraws.com/air-yeezy-ii-2-sp-max-90-guld-gul-schuheb">air yeezy ii 2 sp max 90 guld gul</a> <a href="http://www.gkpassword.com/nike-foamposite-university-blu-for-vendita-online-chaussuresd">nike foamposite university blu for vendita online</a> <a href="http://www.mackzy.com/nike-free-flyknit-4.0-herren-schwarz-and-wei%C3%9F-butyf">nike free flyknit 4.0 herren schwarz and wei脽</a> <a href="http://www.metinmilli.com/nike-air-max-hyperposite-lyser%C3%B8d-bl%C3%A5-scarpea">nike air max hyperposite lyser酶d bl氓</a> <a href="http://www.momandpopop.com/nike-air-max-95-sneakerboot-gr%C3%B8n-zone-schuheb">nike air max 95 sneakerboot gr酶n zone</a>
myvetsbest http://www.myvetsbest.com/
perokokbijak
جمعه بیست و یکم دیماه سال 1397 05:59 قبل از ظهر
<a href="http://www.ucllnl.com/hommes-nike-air-huarache-nm-bleu-rose-obuvc">hommes nike air huarache nm bleu rose</a> <a href="http://www.ugurcafe.com/air-max-90-verde-and-arancia-scarpea">air max 90 verde and arancia</a> <a href="http://www.destinyrail.com/air-jordan-10-retro-steel-gr%C3%A5-for-salg-chaussuresg">air jordan 10 retro steel gr氓 for salg</a> <a href="http://www.dinerwarela.com/air-jordan-5-retro-q54-negro-keys-kurpesf">air jordan 5 retro q54 negro keys</a> <a href="http://www.kalaycioto.com/nike-cortez-ultra-rosso-obuva">nike cortez ultra rosso</a> <a href="http://www.krystaltls.com/mens-ralph-lauren-shirt-green-blue-polot">mens ralph lauren shirt green blue</a>
perokokbijak http://www.perokokbijak.com/
olneyagroup
جمعه بیست و یکم دیماه سال 1397 05:58 قبل از ظهر
<a href="http://www.cohenhypnosis.com/nike-magista-cleats-braun-rosa-obuvf">nike magista cleats braun rosa</a> <a href="http://www.paulabandura.com/nike-air-max-90-premium-schwarz-tiger-camo-pack-obuve">nike air max 90 premium schwarz tiger camo pack</a> <a href="http://www.cartsdk.com/nike-kd-trey-5-brun-gull-kurpesg">nike kd trey 5 brun gull</a> <a href="http://www.breachurch.com/air-jordan-1-retro-og-negro-oro-obuvb">air jordan 1 retro og negro oro</a> <a href="http://www.facommobiles.com/hombres-salomon-gcs-athletic-trail-gris-azul-butya">hombres salomon gcs athletic trail gris azul</a> <a href="http://www.sarkariresurt.com/nike-dre-kirkpatrick-mens-white-elite-jersey-27-nfl-road-cincinnati-bengals-nflu">nike dre kirkpatrick mens white elite jersey 27 nfl road cincinnati bengals</a>
olneyagroup http://www.olneyagroup.com/
oakley holbrook prizm sunglasses
یکشنبه شانزدهم دیماه سال 1397 07:20 قبل از ظهر
<a href="http://www.goadolls.com/nike-mens-david-andrews-elite-white-road-jersey-new-england-patriots-nfl-60-vapor-untouchable-nflt">nike mens david andrews elite white road jersey new england patriots nfl 60 vapor untouchable</a> <a href="http://www.freshbabetgp.com/nike-lee-smith-olive-name-number-logo-oakland-raiders-nfl-86-long-sleeve-t-shirt-nflu">nike lee smith olive name number logo oakland raiders nfl 86 long sleeve t shirt</a> <a href="http://www.policebelge.com/under-armour-clutchfit-drive-amarillo-and-azul-make-kurpesc">under armour clutchfit drive amarillo and azul make</a> <a href="http://www.theriverslcs.com/womens-adidas-nmd-runner-orange-spain-shoeso">womens adidas nmd runner orange spain</a> <a href="http://www.labelworking.com/air-jordan-4-amarillo-netting-light-obuvb">air jordan 4 amarillo netting light</a> <a href="http://www.yaadmentia.com/oakley-jupiter-sunglasses-1920s-mens-fashion-sunglassesd">oakley jupiter sunglasses 1920s mens fashion</a>
oakley holbrook prizm sunglasses http://www.kelebekotel.com/oakley-holbrook-prizm-sunglasses-sunglassesr
evolutionecig
یکشنبه شانزدهم دیماه سال 1397 03:21 قبل از ظهر
<a href="http://www.georgesherry.com/white-gold-mens-nike-zoom-pegasus-32-shoes-skob">white gold mens nike zoom pegasus 32 shoes</a> <a href="http://www.jenalgroup.com/atlanta-braves-grey-hat-50-hata">atlanta braves grey hat 50</a> <a href="http://www.badacamshotel.com/nike-free-5.0-flyknit-hybrid-cars-runninge">nike free 5.0 flyknit hybrid cars</a> <a href="http://www.compressmyjs.com/herren-air-jordan-3-wei%C3%9F-schuhea">herren air jordan 3 wei脽</a> <a href="http://www.fetison.com/adidas-prossoator-lz-nero-rosa-scarpec">adidas prossoator lz nero rosa</a> <a href="http://www.neffloot.com/nike-air-max-2019-green-uk-shoeso">nike air max 2019 green uk</a>
evolutionecig http://www.evolutionecig.com/
netlandcafe
جمعه چهاردهم دیماه سال 1397 01:34 قبل از ظهر
<a href="http://www.ambitionagent.com/womens-steve-young-limited-jersey-black-nike-2016-salute-to-service-nfl-san-francisco-49ers-8-nfls">womens steve young limited jersey black nike 2016 salute to service nfl san francisco 49ers 8</a> <a href="http://www.brensonford.com/ralph-lauren-stripe-polo-amarillo-negro-polox">ralph lauren stripe polo amarillo negro</a> <a href="http://www.dutting.com/mitchell-and-ness-cavaliers-23-lebron-james-blue-throwback-stitched-nba-jersey-nflx">mitchell and ness cavaliers 23 lebron james blue throwback stitched nba jersey</a> <a href="http://www.erickasouza.com/nike-cortez-bl%C3%A5-thunder-kurpesd">nike cortez bl氓 thunder</a> <a href="http://www.flyboardbc.com/nike-warriors-2-jordan-bell-green-salute-to-service-nba-swingman-jersey-nflx">nike warriors 2 jordan bell green salute to service nba swingman jersey</a> <a href="http://www.mommypads.com/hombres-nike-air-huarache-nm-todas-gris-obuve">hombres nike air huarache nm todas gris</a>
netlandcafe http://www.netlandcafe.com/
edotokyolabo
چهارشنبه دوازدهم دیماه سال 1397 11:59 بعد از ظهر
<a href="http://www.thecarolinatc.com/moncler-coat-champagne-eye-mask-monclerf">moncler coat champagne eye mask</a> <a href="http://www.ventnorlife.com/ray-ban-classic-aviator-large-sunglassesr">ray ban classic aviator large</a> <a href="http://www.edenwins.com/mulberry-effie-tote-sale-korea-mulberryd">mulberry effie tote sale korea</a> <a href="http://www.viagradc.com/a-buon-mercato-adidas-tubular-runner-femminile-rosso-sneakerb">a buon mercato adidas tubular runner femminile rosso</a> <a href="http://www.duranerdogan.com/parajumpers-jacket-pins-kids-parajumpersf">parajumpers jacket pins kids</a> <a href="http://www.newmadagasca.com/burberry-black-check-scarf-scarfr">burberry black check scarf</a>
[url=http://www.edotokyolabo.com/]edotokyolabo[/url]
lebosmartlipo
چهارشنبه دوازدهم دیماه سال 1397 11:58 بعد از ظهر
<a href="http://www.gladatassen.com/top-5-kobe-bryant-shoes-shoesf">top 5 kobe bryant shoes</a> <a href="http://www.strongtowercf.com/ray-ban-round-metal-price-sunglassesr">ray ban round metal price</a> <a href="http://www.hamiltonhunt.com/ralph-lauren-hoodie-lxvii-online-polob">ralph lauren hoodie lxvii online</a> <a href="http://www.mailstraight.com/ray-ban-justin-shiny-havana-sunglassesr">ray ban justin shiny havana</a> <a href="http://www.kmkonka.com/links-of-london-sweetie-bracelet-charms-jewelryr">links of london sweetie bracelet charms</a> <a href="http://www.todayjosh.com/nike-lebron-14-gold-pink-shoesv">nike lebron 14 gold pink</a>
[url=http://www.lebosmartlipo.com/]lebosmartlipo[/url]
reprebates
چهارشنبه دوازدهم دیماه سال 1397 11:58 بعد از ظهر
<a href="http://www.juraamei.com/parajumpers-coat-sale-cyber-parajumpersb">parajumpers coat sale cyber</a> <a href="http://www.beoshoes.com/burberry-animal-print-giant-check-cashmere-scarf-scarfr">burberry animal print giant check cashmere scarf</a> <a href="http://www.samuelzide.com/hermes-evelyne-mini-price-hermesr">hermes evelyne mini price</a> <a href="http://www.zealouslyzika.com/prada-belt-bag-diy-pradaa">prada belt bag diy</a> <a href="http://www.tjharkins.com/christian-louboutin-sandal-boots-nz-louboutind">christian louboutin sandal boots nz</a> <a href="http://www.bringussocial.com/mackage-avra-trench-coat-prices-mackagef">mackage avra trench coat prices</a>
[url=http://www.reprebates.com/]reprebates[/url]
orderollie
سه شنبه یازدهم دیماه سال 1397 03:35 قبل از ظهر
<a href="http://www.georgesherry.com/mujeres-nike-air-max-90-vt-naranja-negro-schuheb">mujeres nike air max 90 vt naranja negro</a> <a href="http://www.jenalgroup.com/limited-nike-brown-mens-jc-tretter-jersey-nfl-64-cleveland-browns-therma-long-sleeve-nflu">limited nike brown mens jc tretter jersey nfl 64 cleveland browns therma long sleeve</a> <a href="http://www.badacamshotel.com/cheap-adidas-soccer-uniforms-skou">cheap adidas soccer uniforms</a> <a href="http://www.compressmyjs.com/gold-white-mens-nike-kd-7-shoes-runninge">gold white mens nike kd 7 shoes</a> <a href="http://www.fetison.com/nike-sb-dunk-green-bay-packers-zapatosu">nike sb dunk green bay packers</a> <a href="http://www.neffloot.com/nike-air-huarache-sort-herre-chaussuresa">nike air huarache sort herre</a>
orderollie http://www.orderollie.com/
injost
سه شنبه یازدهم دیماه سال 1397 03:35 قبل از ظهر
<a href="http://www.georgesherry.com/mujeres-nike-air-max-90-vt-naranja-negro-schuheb">mujeres nike air max 90 vt naranja negro</a> <a href="http://www.jenalgroup.com/limited-nike-brown-mens-jc-tretter-jersey-nfl-64-cleveland-browns-therma-long-sleeve-nflu">limited nike brown mens jc tretter jersey nfl 64 cleveland browns therma long sleeve</a> <a href="http://www.badacamshotel.com/cheap-adidas-soccer-uniforms-skou">cheap adidas soccer uniforms</a> <a href="http://www.compressmyjs.com/gold-white-mens-nike-kd-7-shoes-runninge">gold white mens nike kd 7 shoes</a> <a href="http://www.fetison.com/nike-sb-dunk-green-bay-packers-zapatosu">nike sb dunk green bay packers</a> <a href="http://www.neffloot.com/nike-air-huarache-sort-herre-chaussuresa">nike air huarache sort herre</a>
injost http://www.injost.com/
cathmanuel
سه شنبه یازدهم دیماه سال 1397 01:52 قبل از ظهر
<a href="http://www.mackzy.com/nike-internationalist-premium-blue-skor">nike internationalist premium blue</a> <a href="http://www.littlehaleh.com/mackage-crossbody-mini-travel-mackagec">mackage crossbody mini travel</a> <a href="http://www.kfmimarlik.com/nike-free-run-3.0-mens-cheap-skor">nike free run 3.0 mens cheap</a> <a href="http://www.bealfrance.com/nike-carolina-panthers-84-ed-dickson-green-stitched-limited-salute-to-service-jersey-nfla">nike carolina panthers 84 ed dickson green stitched limited salute to service jersey</a> <a href="http://www.getbizbuilder.com/nike-chicago-bears-15-brandon-marshall-gray-shadow-kids-jersey-nfld">nike chicago bears 15 brandon marshall gray shadow kids jersey</a> <a href="http://www.dawndesantis.com/elite-emmitt-smith-throwback-jersey-dallas-cowboys-22-alternate-navy-blue-nfle">elite emmitt smith throwback jersey dallas cowboys 22 alternate navy blue</a>
cathmanuel http://www.cathmanuel.com/
bitcashgrams
سه شنبه یازدهم دیماه سال 1397 01:52 قبل از ظهر
<a href="http://www.meetingxs.com/ray-ban-rb3025-aviator-large-metal-w3234-test-sunglassesb">ray ban rb3025 aviator large metal w3234 test</a> <a href="http://www.fabrikatrav.com/women-mulberry-bayswater-crossbody-mulberrya">women mulberry bayswater crossbody</a> <a href="http://www.steamfestnz.com/air-max-nike-x-liberty-trainersa">air max nike x liberty</a> <a href="http://www.claimwith.com/ovo-canada-goose-foxe-bomber-canadagooser">ovo canada goose foxe bomber</a> <a href="http://www.cathmanuel.com/ralph-lauren-equestrian-scarves-knitting-patterns-scarfc">ralph lauren equestrian scarves knitting patterns</a> <a href="http://www.georgerudder.com/prada-jelly-bag-australia-pradaf">prada jelly bag australia</a>
bitcashgrams http://www.bitcashgrams.com/
georgerudder
سه شنبه یازدهم دیماه سال 1397 01:52 قبل از ظهر
<a href="http://www.deputadowasny.com/mulberry-tree-french-purse-black-mulberrya">mulberry tree french purse black</a> <a href="http://www.bobblection.com/bon-march%C3%A9-air-jordan-2-hommes-jaune-trainersd">bon march茅 air jordan 2 hommes jaune</a> <a href="http://www.tlgwebsterny.com/pbi-chilliwack-bomber-canada-goose-canadagooser">pbi chilliwack bomber canada goose</a> <a href="http://www.assistobot.com/hermes-scarf-horses-tail-scarfa">hermes scarf horses tail</a> <a href="http://www.tentalltales.com/prada-tessuto-gaufre-bn1792-review-pradad">prada tessuto gaufre bn1792 review</a> <a href="http://www.crystalgarza.com/nike-air-huarache-ultra-boys-skor">nike air huarache ultra boys</a>
georgerudder http://www.georgerudder.com/
dijitalbarter
دوشنبه دهم دیماه سال 1397 04:28 بعد از ظهر
<a href="http://www.buscochef.com/curry-1-low-wei%C3%9F-ice-obuvb">curry 1 low wei脽 ice</a> <a href="http://www.cydendressage.com/air-jordan-17-low-schwarz-chrome-xii-butya">air jordan 17 low schwarz chrome xii</a> <a href="http://www.idlvisual.com/florida-panthers-3rd-jersey-nflu">florida panthers 3rd jersey</a> <a href="http://www.infoility.com/nike-kd-7-action-rojo-mettodasic-plata-kurpesb">nike kd 7 action rojo mettodasic plata</a> <a href="http://www.khoshop.com/air-jordan-5-retro-blanco-grape-amarillo-schuhec">air jordan 5 retro blanco grape amarillo</a> <a href="http://www.poteputi.com/nike-air-jordan-12-retro-university-bleu-kobe-schuheg">nike air jordan 12 retro university bleu kobe</a>
dijitalbarter http://www.dijitalbarter.com/
storagelayout
دوشنبه دهم دیماه سال 1397 04:27 بعد از ظهر
<a href="http://www.onlyopenhomes.com/air-jordan-retro-28-rosado-naranja-obuvg">air jordan retro 28 rosado naranja</a> <a href="http://www.ovnivape.com/nike-air-presto-army-verde-kurpesa">nike air presto army verde</a> <a href="http://www.philipelara.com/nike-roshe-two-flyknit-verde-nero-kurpesf">nike roshe two flyknit verde nero</a> <a href="http://www.ehisem.com/gul-ralph-lauren-swim-shorts-poloz">gul ralph lauren swim shorts</a> <a href="http://www.mcharpi.com/curry-2-scarpe-maschio-gloves-scarpec">curry 2 scarpe maschio gloves</a> <a href="http://www.naijafitgirl.com/marquise-goodwin-san-francisco-49ers-nfl-jersey-red-pullover-hoodie-11-nike-name-number-logo-nfls">marquise goodwin san francisco 49ers nfl jersey red pullover hoodie 11 nike name number logo</a>
storagelayout http://www.storagelayout.com/
ventaasesoria
دوشنبه دهم دیماه سال 1397 04:26 بعد از ظهر
<a href="http://www.glasshalfgeek.com/nike-air-max-2015-gr%C3%B8n-quartz-butye">nike air max 2015 gr酶n quartz</a> <a href="http://www.kennyrager.com/mujeres-air-jordan-11-amarillo-kurpesc">mujeres air jordan 11 amarillo</a> <a href="http://www.kevise.com/mens-ralph-lauren-stripe-polo-khaki-yellow-polow">mens ralph lauren stripe polo khaki yellow</a> <a href="http://www.manskapsboden.com/nike-wmns-nike-air-max-thea-qs-svart-butyf">nike wmns nike air max thea qs svart</a> <a href="http://www.ogstuff.com/polo-shirt-noir-plain-poloz">polo shirt noir plain</a> <a href="http://www.pistaclic.com/nike-kobe-10-elite-schwarz-rot-chaussuresf">nike kobe 10 elite schwarz rot</a>
ventaasesoria http://www.ventaasesoria.com/
pxl3x0b5
دوشنبه دهم دیماه سال 1397 03:25 بعد از ظهر
<a href="http://www.h8yuex60.com/hermes-scarf-near-me-map-scarfb">hermes scarf near me map</a> <a href="http://www.bedkl965.com/ferragamo-belt-blue-uggs-beltb">ferragamo belt blue uggs</a> <a href="http://www.0fn25hbu.com/women-mackage-jacket-vents-mackagee">women mackage jacket vents</a> <a href="http://www.ag367vcp.com/canada-goose-expedition-parka-kopen-quilt-canadagooseg">canada goose expedition parka kopen quilt</a> <a href="http://www.286zdvwi.com/cheap-oakley-oil-rig-discount-sunglassesb">cheap oakley oil rig discount</a> <a href="http://www.cnvgx2q2.com/wholesale-ray-ban-aviator-blue-gradient-polarized-sunglassesg">wholesale ray ban aviator blue gradient polarized</a>
pxl3x0b5 http://www.pxl3x0b5.com/
ahx2859h
دوشنبه دهم دیماه سال 1397 03:23 بعد از ظهر
<a href="http://www.19mhn34f.com/christian-louboutin-black-spiked-high-top-sneaker-nike-louboutine">christian louboutin black spiked high top sneaker nike</a> <a href="http://www.4hwik75b.com/coach-borough-handbag-zone-coachb">coach borough handbag zone</a> <a href="http://www.p64crdmr.com/mens-business-bag-michael-kors-mkg">mens business bag michael kors</a> <a href="http://www.g8291ttv.com/air-max-95-sneakerboot-olive-oil-shoesf">air max 95 sneakerboot olive oil</a> <a href="http://www.xq2wj553.com/versace-belt-crystal-gardens-belta">versace belt crystal gardens</a> <a href="http://www.hwgcf43f.com/louboutin-crocodile-pumps-online-louboutinc">louboutin crocodile pumps online</a>
ahx2859h http://www.ahx2859h.com/
bordybarn
یکشنبه نهم دیماه سال 1397 08:12 قبل از ظهر
<a href="http://www.wantaoren.com/nike-kaishi-rosa-oransje-scarpee">nike kaishi rosa oransje</a> <a href="http://www.winstfabriek.com/adidas-john-wtodas-basketbtodas-zapatos-butya">adidas john wtodas basketbtodas zapatos</a> <a href="http://www.baktindo.com/nike-roshe-floral-print-for-salg-chaussuresf">nike roshe floral print for salg</a> <a href="http://www.bettansdesign.com/air-max-bw-alle-sort-keys-butya">air max bw alle sort keys</a> <a href="http://www.blackkinesis.com/nike-blazer-low-leder-vintage-sneaker-dam%C3%A4nner-schuheg">nike blazer low leder vintage sneaker dam盲nner</a> <a href="http://www.debbiebissett.com/ralph-lauren-rosado-sweater-mujeres-polou">ralph lauren rosado sweater mujeres</a>
bordybarn http://www.bordybarn.com/
resqglobal
یکشنبه نهم دیماه سال 1397 08:11 قبل از ظهر
<a href="http://www.polurnetsucks.com/nike-air-flight-89-python-rouge-key-kurpesf">nike air flight 89 python rouge key</a> <a href="http://www.taskanizerapp.com/ralph-lauren-pullover-track-suit-men-grey-poloz">ralph lauren pullover track suit men grey</a> <a href="http://www.balloonpunkt.com/salomon-xt-hornet-trail-sort-orange-s%C3%B8lv-scarpeb">salomon xt hornet trail sort orange s酶lv</a> <a href="http://www.biereaveyron.com/womens-nike-new-orleans-saints-7-morten-andersen-limited-black-2016-salute-to-service-nfl-jersey-nfls">womens nike new orleans saints 7 morten andersen limited black 2016 salute to service nfl jersey</a> <a href="http://www.churchatsea.com/flyknit-air-max-blau-lagoon-iceland-scarpeg">flyknit air max blau lagoon iceland</a> <a href="http://www.esmokecanada.com/yeezy-boost-950-dam%C3%A4nner-schwarz-obuvd">yeezy boost 950 dam盲nner schwarz</a>
resqglobal http://www.resqglobal.com/
mezgitofis
شنبه هشتم دیماه سال 1397 12:14 قبل از ظهر
<a href="http://www.seportlandsx.com/tiffany-blue-free-run-3-5.0-womens-aqua-shoes-sportsb">tiffany blue free run 3 5.0 womens aqua shoes</a> <a href="http://www.brandsdh.com/coach-tote-closure-braid-coachc">coach tote closure braid</a> <a href="http://www.angguvenlik.com/nobis-vest-buttons-jackets-nobisa">nobis vest buttons jackets</a> <a href="http://www.tomapottery.com/ralph-lauren-womens-half-zip-sweater-polor">ralph lauren womens half zip sweater</a> <a href="http://www.corewmi.com/arizona-cardinals-jersey-larry-fitzgerald-nfle">arizona cardinals jersey larry fitzgerald</a> <a href="http://www.entrustengage.com/north-face-fleece-zip-hoodie-northfacer">north face fleece zip hoodie</a>
mezgitofis http://www.mezgitofis.com/
trickyourride
چهارشنبه پنجم دیماه سال 1397 11:29 بعد از ظهر
<a href="http://www.vaccinebuynet.com/ferragamo-belt-buckle-only-beltr">ferragamo belt buckle only</a> <a href="http://www.sabiscareer.com/mackage-womens-kerry-jacket-nj-mackagec">mackage womens kerry jacket nj</a> <a href="http://www.chipcolley.com/nike-hyperrev-2016-pe-skow">nike hyperrev 2016 pe</a> <a href="http://www.kellyalberto.com/dahlbeck-klas-6-jersey-devil-nflf">dahlbeck klas 6 jersey devil</a> <a href="http://www.lubimochka.com/bryce-harper-mvp-jersey-nflr">bryce harper mvp jersey</a> <a href="http://www.foradocasulo.com/nike-free-4.0-flyknit-white-black-volt-mens-footc">nike free 4.0 flyknit white black volt mens</a>
trickyourride http://www.trickyourride.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30