دست نوشته های شخصی

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 8 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه یازدهم مردادماه سال 1394-12:34 بعد از ظهر

نكاتـــــــی چند در شــــــیوه صحیح نگـــــارش

 

1 . كلمه فوق الذكر كه این روزها ، به ویژه در نامه های اداری ، فراوان بكار می رود نادرست

است . به جای آن می توان از كلمات « نام برده » ، « مذكور » ، « یادشده " و « سابق

الذكر » استفاده كرد .

2 . حشو یعنی آوردن كلمات و عباراتی كه چیزی بر معنای كلام یا جمله نمی افزاید و فقط

آن را طولانی می كند . حشوی را كه بسیار زننده باشد حشو قبیح می گویند .

عبارتهای « حسن خوبی » ، « سنگ سیاه حجرالاسود » ، « سن ده سالگی » و

«تهویه هوا » همه از مصادیق حشو قبیح است .

     3ــ كلمه انجام به معنی « پایان » است و نباید آن را در معنی « اجرا » بكار بریم . اگر

       چنین منظوری داشته باشیم ، می توانیم از تركیب « انجام دادن » استفاده كنیم . به

        این مثال توجه كنید : « او در انجام وظیفه خود كوتاهی كرد » . در این جمله ، به جای

كلمه « انجام » می توانیم كلمات « اجرا » ، « اعمال » و « انجام دادن » را بكار بریم

 

و مثلاً بگوییم : « او در اجرای وظیفه خود كوتاهی كرد »

 

4ــ كلمه « پست » ( post  ) در زبانهای فرنگی معانی گوناگونی دارد ، از جمله بر

 

سازمانی (نامه بر )اطلاق می شود كه در زبان فارسی رواج یافته و كاربرد آن هم

 

اشكالی ندارد . اما در سالهای اخیر « پست » در معنای جایگاه یا محل اجرای

 

وظیفه و نیز به معنی شغل و مقام دولتی در زبان فارسی تداول عام یافته كه بهتر

 

است از كاربرد آن در این موارد خودداری كنیم . نگوییم : « او در پست نگهبانی

 

است . » یا « پست جدیدی به او واگذار شد » . بگوییم : « او در جایگاه نگهبانی

 

است » و « شغل ( یا مقام ) جدیدی به او واگذار شد . »

  5ـــ« نمودن » اصلاً یعنی « نشان دادن ».بنابراین بهتر است آن را در معنای « كردن » بكار

       نبریم مثلاً به جای آن كه بگوییم : « كتاب را به وی اهدا نمود » ، مناسب تر است كه

        بگوییم : « كتاب را به وی اهدا كرد » .

6ــكاربرد « می باشد » به جای « است » ضرورتی ندارد و باعث زیبایی كلام

    نمی شود .

7 ــ تسویه یعنی مساوی كردن و تصفیه یعنی پاك كردن و پالودن . بنابراین بجای «

تسویه حساب » بهتر است بنویسیم « تصفیه حساب » ، زیرا مقصود از آن پاك كردن

حساب است نه مساوی كردن آن .

برای روشن شدن معنا و كاربرد « تسویه » و « تصفیه » به مثال زیر توجه فرمایید :

شخصی به دیگری مبلغی را می دهد تا برایش خرید كند ، او خریدهای لازم را انجام می

دهد و با سفارش دهنده به حساب می نشیند و مبلغ خرج شده را با مبلغ دریافتی مقابله

می كنند و اگر مبلغی اضافه آورده باشد به سفارش دهنده بر می گرداند و اگر میزان خرید

بیش از مبلغ دریافتی باشد از سفارش دهنده مطالبه می كند . در این حالت مبلغ صرف

شده بابت خرید با مبلغ دریافتی مساوی می شوند این عمل را « تسویه حساب »

گویند . ولی گاهی تاجری در حالی که به چندین نفر بدهکار ،و از چند نفر طلبکار است ،

اعلام ورشکستگی می کند .مدیر تصفیه که از طرف دادگاه انتخاب شده ،دارایی تاجر

را جمع آوری وطلبکاران رااحضار و با پرداخت بدهی ها ،حسابشان(طلبشان )را صاف

می کند .در این جا ،بایستی از واژه ی «تصفیه » استفاده کرد .

8 . كلماتی مانند « معلمین » ، « مجتهدین » ، « مدرسین » ، « منافقین » و . . .که در

عربی اصطلاحاً جمع مذكر سالم نامیده می شود ، كاربرد آنها به همین شكل در زبان

فارسی درست نیست . در این گونه كلمات « ین » باید به « ان » كه علامت جمع فارسی

است تبدیل شود : معلمان ، مجتهدان ، مدرسان ، منافقان و . . .

9 . عبارت  باسمه تعالی به همین شكل ، با « الف » صحیح است و نباید آن را به صورت

بسمه تعالی نوشت . در قرآن فقط « بسم الله » را با حذف « الف » نوشته اند و در بقیه

موارد « الف » را از ابتدای « اسم » حذف نكرده اند : « اقرأ باسم ربك الذی خلق » ، «

فسبح باسم ربك العظیم » و . . .

10 . بها دادن به چیزی یعنی قیمت آن را پرداختن . كابرد این تركیب به معنی « اهمیت

دادن » نادرست است . به جای این جمله : « برخی از پدر و مادرها به نیازهای عاطفی

فرزندان خود بها نمی دهند » ، باید بنویسیم : « برخی از پدر و مادرها به نیازهای عاطفی

فرزندان خود اهمیت نمی دهند » .

11 . كلمه سری و تركیب یك سری كه این روزها فراوان در گفته ها و نوشته ها بكار می

رود ، از كلمه فرنگی series  گرفته شده است . به جای آن در فارسی می توان از كلمات

سلسله و یك سلسله استفاده كرد . پس به جای اینكه بگوییم : « برای این كار یك

سری برنامه ریزی ها صورت گرفته است . » باید گفت : « برای این كار یك سلسله برنامه

ریزیها صورت گرفته است » . ضمناً در اغلب موارد كاربرد این كلمه هیچ ضرورتی ندارد : «

برای این كار برنامه ریزی هایی صورت گرفته است . » .

12 . به جای تركیبات عربی « لذا » ، « فلذا » ، « لهذا » و « علی هذا » كه این روزها

بیشتر در نوشته ها و نامه های اداری و حقوقی به كار می رود ، می توان از عبارات ساده

فارسی ، مانند « از این رو » ، « پس » ، « به این سبب » ، « بنابراین » و . . . استفاده

كرد .

13 . در جمله های اسنادی ، نباید « هست » را به جای « است » بكار برد و مثلاً گفت :

« هوا گرم هست » . « هست » یعنی « وجود دارد » ، وقتی می گوییم : « در این ظرف

آب هست » ، یعنی در آن آب وجود دارد . فعل « است » را می توان در جمله های

اسنادی و غیر اسنادی بكار برد . اما « هست » را فقط باید در جمله های غیر اسنادی

بكار بریم . به این بیت حافظ دقت كنید :

بنده پیر خراباتم كه لطفش دایم است

                                            ورنه لطف شیخ و زاهدگاه هست و گاه نیست

14 . كلمه « همیاری » كه اخیراً جعل شده و ظاهراً به جای « مساعدت » عربی بكار

می رود كلمه ای غلط و بی معناست و معنای مورد نظر ، یعنی « یاری كردن یكدیگر » از

آن بر نمی آید به جای « همیاری » می توان از خود كلمه « یاری » یا كلمات درست و

رسای « همكاری » و « مساعدت » بهره گرفت .

15 . به این جمله توجه كنید : « جمعی از پرسنل نیروی انتظامی از سوی اشرار

مسلح مورد حمله قرار گرفتند . »

در جمله مذكور سه اشكال نگارشی وجود دارد :

1 15-ـ به جای « پرسنل » كه كلمه ای فرنگی است بهتر است بنویسیم « افراد » .

 215-ـ تركیب « از سوی » كه كاربرد آن در جمله های مجهول اخیراً رواج یافته ، نارسا و مبهم

است . بهتر است به جای آن از تركیبات « به دست » ، « به وسیله » و یا از كلمه ؛

«توسط » استفاده كنیم .

15-3 ـ اصولاً كاربرد جمله ها و فعل های مجهول در زبان فارسی كمتر ضرورت دارد و باید

گفت تأثیر ترجمه های نادرست از زبان های فرنگی بوده كه فارسی زبانان را به استعمال این

گونه جملات واداشته است . با توجه به این نكات ، جمله بالا را می توان به این شكل

تصحیح كرد : « اشرار مسلح به جمعی از افراد نیروی انتظامی حمله كردند . »

16 . « روی كسی یا چیزی حساب كردن » به معنی « اعتماد داشتن » و « اهمیت دادن

» به كسی یا چیزی ، كنایه ای است كه بر اثر ترجمه های نادرست از زبان های فرنگی

وارد زبان فارسی شده و شیوع یافته است . بهتر است در نوشتار و گفتار از كاربرد آن

خودداری كنیم و به جای آن تعبیرات فارسی را به كار بریم .

17. به جای عبارتهای عربی « مع ذلك » و « علی ای حال » می توان تعبیرات فارسی

« بنابراین » و « به هر حال » را بكار برد .

18 . كلمه « درب » عربی است و معنی آن « راه » و « در بزرگ » یا « دروازه » است .

امروزه در نوشته های رسمی و اداری آن را به جای « در » بكار می برند و گمان می كنند

ادبی تر است ! شاید این كلمه را بتوان بر دروازه قلعه یا درهای بزرگ ورزشگاه ها و تالارها

و پارگینگها و . . . اطلاق كرد ، اما اطلاق آن بر « در » اتومبیل و اتاق و جعبه و . . . درست

نیست و بهتر است در همه موارد از كلمه فارسی « در » یا ، اگر مقصودمان درهای بزرگ

است ، از كلمه « دروازه » استفاده كنیم .

19ــ كلمه « فراز » در فارسی به معنای « بالا » و « بلندی » است و البته وقتی با

      افعال خاصی تركیب شود ، معانی دیگری هم از آن بر می آید ، مانند « فراز كردن » به

      معنای « بستن » یا « باز كردن » . همین كلمه در فرانسه به معنای « جمله » و «

      عبارت » است كه در سالهای اخیر به فارسی هم راه یافته و نابجا بكار می رود . برخی

    آن را به معنای « سخن بلندو پر مغز » بكار می برند و مثلاً می گویند« فرازهایی از قرآن »

         ، « فرازهایی از نهج البلاغه » ، « فرازهایی از سخنان امام » و . . . درست این است

       كه در هر یك از این موارد تعبیر دقیق فارسی زبانان را بكار بریم و بگوییم : « آیاتی از

       قرآن » ، « سخنانی از نهج البلاغه » ، « گزیده ای از سخنان امام » و . . .

20ــ عبارت « تلاوتی چند از كلام الله مجید » ، كه گاه از زبان برخی گویندگان كم سواد

      شنیده می شود ، نادرست است . « تلاوت » یعنی خواندن و قرائت كردن و خواندن قابل

      شمارش نیست كه بتوان صفت « چند » را درباره اش بكار برد . پس درست این است كه

     بگوییم ( مثلاً ) : « با تلاوت آیاتی چند ( یا چند آیه ) از كلام الله مجید به استقبال اذان

    مغرب می رویم .

 

21 . به این جمله توجه كنید : « تقریباً سه ماه روی این پروژه كار كردیم » .

تركیب « كار كردن روی . . . » ترجمه تحت اللفظی و نادرست « work on  » ( در زبان

انگلیسی ) است و بهتر است در فارسی به جای آن از تعبیرات دیگری استفاده كنیم . به

جای كلمه فرنگی « پروژه » ( project  ) نیز می توان در این جمله كلمه « طرح » را بكار برد .

مثلاً می توانیم بگوییم : « تقریباً سه ماه درباره این طرح كار كردیم » . یا « این طرح را تقریباً

در سه ماه به پایان رساندیم » .

22 . تركیب « در رابطه با » ترجمه اصطلاح انگلیسی « in relation  » است و بهتر است

در حد امكان آن را بكار نبریم و به جای آن از تركیبات درست تری نظیر « درباره » ، « در مورد »

و « راجع به » استفاده كنیم . همچنین است تركیب « در این رابطه » كه باز به جای آن می

توان گفت : « در این مورد » یا « در این باره » .

23 . به این جمله توجه كنید : « برای بهبود وضعیت آموزشی ، برنامه تازه ای را طراحی و

پیاده كردیم » . « پیاده كردن » به معنای « اجرا كردن » یا « انجام دادن » تعبیر غلطی است

كه تحت تأثیر ترجمه نادرست از زبانهای فرنگی رواج یافته است . جمله بالا را می توان به این

شكل تصحیح كرد :« برای بهبود وضعیت آموزشی ، برنامه تازه ای را طراحی و اجرا كردیم.»

24 . كاربرد و نگارش « اعلام » و « اعلان » :

اعلام : در لغت یعنی آگاهی دادن . اعلامیه یعنی نوشته ای كه مطلبی را به آگاهی عموم

می رساند . بنابراین وقتی منظور آگاهی دادن باشد بایستی از واژه « اعلام » استفاده كرد

. مثلاً وقتی بخواهیم از وضعیت مالی شركتی مطلع گردیم در نامه خود می نویسیم : «

خواهشمند است وضعیت مالی آن شركت را به این امور اعلام فرمایید » .

اعلان : در لغت یعنی آشكار كردن و علنی كردن مطلبی است. اعلانیه یعنی آشكار كردن

موضوعی برای عموم توسط نوشته ای . بنابراین اگر منظور علنی كردن موضوعی باشد كه

طرف مقابل بدان آگاه است بایستی از واژه « اعلان » استفاده نمود . مثل اینكه در گزارشی

بگوییم : « بدین وسیله اعلان می دارد كه علت توبیخ آقای . . . . . . . تخلف اداری ایشان

بوده است . »

 

                                        ************
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
nogenlunde
شنبه شانزدهم فروردینماه سال 1399 01:58 قبل از ظهر
<a href="http://www.byohsp.com/bon-march%C3%A9-jordan-13-chaussuresh">bon march茅 jordan 13</a> <a href="http://www.poppinstars.com/nike-air-force-cactus-shoesz">nike air force cactus</a> <a href="http://www.vdrfpo.com/nike-air-presto-braun-schwarz-chaussuresk">nike air presto braun schwarz</a> <a href="http://www.kordspirasi.com/dam%C3%A4nner-air-jordan-retro-5-alle-rosa-obuvc">dam盲nner air jordan retro 5 alle rosa</a> <a href="http://www.thecamcaps.com/air-max-thea-light-lilla-shoesi">air max thea light lilla</a> <a href="http://www.rickshawrudys.com/adidas-samba-primeknit-bleu-marron-runninga">adidas samba primeknit bleu marron</a>
nogenlunde http://www.nogenlunde.com/
poclcast
شنبه شانزدهم فروردینماه سال 1399 01:58 قبل از ظهر
<a href="http://www.dearwinesburg.com/comprar-nike-huarache-zapatoso">comprar nike huarache</a> <a href="http://www.pixiebowuk.com/yeezy-boost-950-braun-silber-foota">yeezy boost 950 braun silber</a> <a href="http://www.uznqaf.com/air-max-high-shoesr">air max high</a> <a href="http://www.otiyte.com/nike-sb-max-black-sneakery">nike sb max black</a> <a href="http://www.asabisnis.com/kobe-8-all-star-pack-kurpesi">kobe 8 all star pack</a> <a href="http://www.nogenlunde.com/tactical-ball-cap-hats">tactical ball cap</a>
poclcast http://www.poclcast.com/
chandranahu
چهارشنبه ششم فروردینماه سال 1399 03:39 بعد از ظهر
<a href="http://www.healthisgeek.com/tenis%C3%B3wki-palladium-tenisq">tenis贸wki palladium</a> <a href="http://www.ligerihotel.com/red-wing-moc-womens-bootsu">red wing moc womens</a> <a href="http://www.redtubextr.com/nike-air-jordan-concord-trainerst">nike air jordan concord</a> <a href="http://www.drcamunez.com/michael-johnson-90-jersey-knit-nflk">michael johnson 90 jersey knit</a> <a href="http://www.madebymelvin.com/zapatos-para-ni%C3%B1os-de-4-a%C3%B1os-botap">zapatos para ni帽os de 4 a帽os</a> <a href="http://www.admenzakki.com/yeezy-moon-black-shoess">yeezy moon black</a>
chandranahu http://www.chandranahu.com/
ameyastudio
چهارشنبه ششم فروردینماه سال 1399 03:39 بعد از ظهر
<a href="http://www.ourdreamteams.com/air-jordan-retro-5-kinder-braun-gold-zapatosg">air jordan retro 5 kinder braun gold</a> <a href="http://www.viviancontigo.com/alcatel-verso-case-caseo">alcatel verso case</a> <a href="http://www.ameyastudio.com/mokasyny-marynarskie-tenisq">mokasyny marynarskie</a> <a href="http://www.onnitaxit.com/fila-womens-shoes-disruptor-bootss">fila womens shoes disruptor</a> <a href="http://www.yveshome.com/converse-high-top-sizing-trainersp">converse high top sizing</a> <a href="http://www.thedelloy.com/game-jeff-heuerman-youth-jersey-denver-broncos-82-alternate-navy-blue-nflk">game jeff heuerman youth jersey denver broncos 82 alternate navy blue</a>
ameyastudio http://www.ameyastudio.com/
merochords
سه شنبه پنجم فروردینماه سال 1399 05:46 قبل از ظهر
<a href="http://www.atoutchape.com/skate-style-steel-toe-shoes-bootsw">skate style steel toe shoes</a> <a href="http://www.sihargabaru.com/mens-adidas-tapered-joggers-shirtx">mens adidas tapered joggers</a> <a href="http://www.parkviewdrug.com/angelica-bag-furla-borsep">angelica bag furla</a> <a href="http://www.doctorality.com/knopfhose-90er-hoseq">knopfhose 90er</a> <a href="http://www.swlahomezone.com/adidas-dust-pink-shorts-shirto">adidas dust pink shorts</a> <a href="http://www.afluens.com/toronto-maple-leafs-third-jersey-nflp">toronto maple leafs third jersey</a>
merochords http://www.merochords.com/
highvibesclub
سه شنبه پنجم فروردینماه سال 1399 05:46 قبل از ظهر
<a href="http://www.fmpinsurance.com/adidas-inertia-yeezy-shoesq">adidas inertia yeezy</a> <a href="http://www.arshopusa.com/wrangler-stivaletti-donna-stivalip">wrangler stivaletti donna</a> <a href="http://www.jurgendhaese.com/mexican-hat-costume-capp">mexican hat costume</a> <a href="http://www.ezartscreens.com/camiseta-tirantes-psg-jordan-chandalo">camiseta tirantes psg jordan</a> <a href="http://www.ultimatribo.com/stradivarius-lace-up-boots-bootsy">stradivarius lace up boots</a> <a href="http://www.simonbelling.com/nike-hypershield-pants-shirtu">nike hypershield pants</a>
highvibesclub http://www.highvibesclub.com/
canoebags
سه شنبه پنجم فروردینماه سال 1399 05:45 قبل از ظهر
<a href="http://www.aghsolicitors.com/zapatillas-nike-jordan-para-ni%C3%B1os-chandalo">zapatillas nike jordan para ni帽os</a> <a href="http://www.givefirstbook.com/shoes-nurses-wear-bootsw">shoes nurses wear</a> <a href="http://www.adjassociats.com/womens-nike-eclipse-shorts-shirtu">womens nike eclipse shorts</a> <a href="http://www.metrotecgroup.com/divisorio-borsa-borset">divisorio borsa</a> <a href="http://www.harleyparis.com/puma-trainer-jacke-hoseq">puma trainer jacke</a> <a href="http://www.busymommab.com/adidas-cozy-track-jacket-shirtq">adidas cozy track jacket</a>
canoebags http://www.canoebags.com/
freakvr
دوشنبه چهارم فروردینماه سال 1399 04:39 قبل از ظهر
<a href="http://www.tasdizayni.com/herre-jordan-10-powder-bl%C3%A5-butyb">herre jordan 10 powder bl氓</a> <a href="http://www.blogtourney.com/mackage-duffle-coat-mackager">mackage duffle coat</a> <a href="http://www.edgethrive.com/yeezy-750-boost-pirate-svart-keys-butyf">yeezy 750 boost pirate svart keys</a> <a href="http://www.kewauneecares.com/nike-kyrie-1-r%C3%B8d-and-svart-obuva">nike kyrie 1 r酶d and svart</a> <a href="http://www.resekipman.com/nike-air-max-bw-braun-deer-obuvc">nike air max bw braun deer</a> <a href="http://www.robineliza.com/ralph-lauren-pony-polo-violet-beige-polou">ralph lauren pony polo violet beige</a>
freakvr http://www.freakvr.com/
lyntonhomes
سه شنبه بیست و هفتم اسفندماه سال 1398 03:35 بعد از ظهر
<a href="http://www.clicetpack.com/red-white-blue-cortez-shoesq">red white blue cortez</a> <a href="http://www.secretsofdems.com/sneakers-il-laccio-stivalip">sneakers il laccio</a> <a href="http://www.zierstil.com/personalized-bucket-hat-capp">personalized bucket hat</a> <a href="http://www.felixhuber.com/zapatillas-nike-ni%C3%B1o-talla-22-chandalo">zapatillas nike ni帽o talla 22</a> <a href="http://www.sitetoca.com/crocs-but-thigh-high-bootsy">crocs but thigh high</a> <a href="http://www.capilanomusic.com/nike-dri-fit-baseball-pants-shirtu">nike dri fit baseball pants</a>
lyntonhomes http://www.lyntonhomes.com/
cryptohashery
سه شنبه بیست و هفتم اسفندماه سال 1398 03:33 بعد از ظهر
<a href="http://www.gyrlawyers.com/zapatillas-blancas-de-nike-zapatosr">zapatillas blancas de nike</a> <a href="http://www.calaace.com/botines-igico-mujer-botaz">botines igico mujer</a> <a href="http://www.hookupmyride.com/stan-smith-bold-black-and-white-shoesu">stan smith bold black and white</a> <a href="http://www.uhipsik.com/sneakers-geox-donna-stivalip">sneakers geox donna</a> <a href="http://www.mauinokaoimag.com/off-white-cowboy-hat-capp">off white cowboy hat</a> <a href="http://www.finobserver.com/tenis-nike-para-ni%C3%B1o-con-luces-chandalo">tenis nike para ni帽o con luces</a>
cryptohashery http://www.cryptohashery.com/
realseogrowth
شنبه بیست و چهارم اسفندماه سال 1398 04:40 بعد از ظهر
<a href="http://www.fucinalogica.com/colecci%C3%B3n-primavera-verano-marypaz-botap">colecci贸n primavera verano marypaz</a> <a href="http://www.mesientosano.com/adidas-stan-smith-sale-shoeso">adidas stan smith sale</a> <a href="http://www.teamcolosseum.com/nike-air-presto-nero-and-oro-guide-sportsc">nike air presto nero and oro guide</a> <a href="http://www.vapfluid.com/nike-air-force-1-blu-gituttio-butym">nike air force 1 blu gituttio</a> <a href="http://www.siongrup.com/ralph-lauren-sunglasses-2019-polop">ralph lauren sunglasses 2019</a> <a href="http://www.uscreditfix.com/nike-air-max-1-rosso-oro-zapatosn">nike air max 1 rosso oro</a>
realseogrowth http://www.realseogrowth.com/
protrainingfl
چهارشنبه بیست و یکم اسفندماه سال 1398 12:10 قبل از ظهر
<a href="http://www.pulselocums.com/jordan-4-gr%C3%B8nn-glow-gr%C3%A5-chaussuresf">jordan 4 gr酶nn glow gr氓</a> <a href="http://www.eniszczarki.com/nike-air-max-womens-dark-blue-footc">nike air max womens dark blue</a> <a href="http://www.gradualdesing.com/tory-burch-black-leather-wallet-toryburchr">tory burch black leather wallet</a> <a href="http://www.sigaldavid.com/hermes-birkin-30-gold-togo-hermesr">hermes birkin 30 gold togo</a> <a href="http://www.mindteez.com/adidas-john-wtutti-3-gituttio-viola-obuva">adidas john wtutti 3 gituttio viola</a> <a href="http://www.synthcourses.com/adidas-neo-scarpe-ladies-obuvc">adidas neo scarpe ladies</a>
protrainingfl http://www.protrainingfl.com/
thewebmaestra
چهارشنبه بیست و یکم اسفندماه سال 1398 12:09 قبل از ظهر
<a href="http://www.bidmani.com/parajumpers-vest-men-vitamins-parajumpersb">parajumpers vest men vitamins</a> <a href="http://www.seemeonweb.com/huarache-ultra-mens-king-sneakerc">huarache ultra mens king</a> <a href="http://www.nollerlincoln.com/the-north-face-jacket-usa-realty-northfacec">the north face jacket usa realty</a> <a href="http://www.threeoaksmi.com/north-face-gotham-down-jacket-mens-northfacer">north face gotham down jacket mens</a> <a href="http://www.agnnetworks.com/simple-pandora-bracelet-pandorar">simple pandora bracelet</a> <a href="http://www.sennaparisllc.com/jordan-5-lilla-grape-kurpesg">jordan 5 lilla grape</a>
thewebmaestra http://www.thewebmaestra.com/
anvemedia
چهارشنبه هفتم اسفندماه سال 1398 12:41 قبل از ظهر
<a href="http://www.expartyrental.com/pandora-earrings-disneyland-restaurant-pandoraf">pandora earrings disneyland restaurant</a> <a href="http://www.kbieurope.com/christian-louboutin-shoe-fit-perfectly-louboutine">christian louboutin shoe fit perfectly</a> <a href="http://www.kathybphd.com/hermes-wallet-cost-zip-code-hermesc">hermes wallet cost zip code</a> <a href="http://www.energyhotshot.com/nike-mercurial-superfly-fg-soccer-scarpe-footm">nike mercurial superfly fg soccer scarpe</a> <a href="http://www.sgwoods.com/parajumpers-right-hand-asphalt-prices-parajumpersa">parajumpers right hand asphalt prices</a> <a href="http://www.carraignuabnb.com/moncler-vallier-jacket-used-for-monclera">moncler vallier jacket used for</a>
anvemedia http://www.anvemedia.com/
newsbloggy
چهارشنبه هفتم اسفندماه سال 1398 12:41 قبل از ظهر
<a href="http://www.xzibitmalta.com/ralph-lauren-hommes-ralph-lauren-iv-polo-rouge-marine-poloa">ralph lauren hommes ralph lauren iv polo rouge marine</a> <a href="http://www.genericpreset.com/nike-free-5.0-light-bl%C3%A5-headlights-scarpek">nike free 5.0 light bl氓 headlights</a> <a href="http://www.bootberlin.com/blumen-kleid-aus-baumwolle-dresse">blumen kleid aus baumwolle</a> <a href="http://www.diettucson.com/nike-kyrie-2-hvit-gull-footi">nike kyrie 2 hvit gull</a> <a href="http://www.schockenkatz.com/nike-flyknit-lunar-1-rosado-and-amarillo-oro-butyg">nike flyknit lunar 1 rosado and amarillo oro</a> <a href="http://www.drrandtherapy.com/parajumpers-vest-groomsmen-socks-parajumpersb">parajumpers vest groomsmen socks</a>
newsbloggy http://www.newsbloggy.com/
trevienergy
شنبه سوم اسفندماه سال 1398 01:56 قبل از ظهر
<a href="http://www.cooksdiodes.com/camaieu-robe-courte-robeu">camaieu robe courte</a> <a href="http://www.pituvik.com/air-force-1-flyknit-2.0-herren-schuhey">air force 1 flyknit 2.0 herren</a> <a href="http://www.bfddental.com/converse-sequins-high-tops-chaussuresw">converse sequins high tops</a> <a href="http://www.mstravelchic.com/mint-green-fit-and-flare-dress-dresso">mint green fit and flare dress</a> <a href="http://www.dspdurango.com/converse-dames-wit-schoenenp">converse dames wit</a> <a href="http://www.bobbilevenson.com/robe-mi-longue-cocktail-robep">robe mi longue cocktail</a>
trevienergy http://www.trevienergy.com/
tikhari
شنبه سوم اسفندماه سال 1398 01:55 قبل از ظهر
<a href="http://www.jewishmidtown.com/vapormax-flyknit-2-noir-et-blanc-chaussuress">vapormax flyknit 2 noir et blanc</a> <a href="http://www.bikebrites.com/whistles-bella-linen-shirt-dress-dresso">whistles bella linen shirt dress</a> <a href="http://www.boomerangbin.com/nike-gymtas-roze-schoenenp">nike gymtas roze</a> <a href="http://www.communitydg.com/robe-de-mari%C3%A9e-de-petite-fille-robep">robe de mari茅e de petite fille</a> <a href="http://www.flyertracking.com/seattle-mariners-home-jersey-nflo">seattle mariners home jersey</a> <a href="http://www.miketonight.com/nike-superfly-academy-6-mg-shirtt">nike superfly academy 6 mg</a>
tikhari http://www.tikhari.com/
taxinowapp
شنبه نوزدهم بهمنماه سال 1398 08:46 قبل از ظهر
<a href="http://www.taxinowapp.com/lebron-12-lyser%C3%B8d-pow-bl%C3%A5-lagoon-chaussuresb">lebron 12 lyser酶d pow bl氓 lagoon</a> <a href="http://www.billingaco.com/nike-huarache-free-noir-history-month-zapatosj">nike huarache free noir history month</a> <a href="http://www.ovioscope.com/nike-lunar-force-one-l%C3%A6r-obuvf">nike lunar force one l忙r</a> <a href="http://www.judygeitzen.com/pandora-charms-disney-belle-queen-pandoraj">pandora charms disney belle queen</a> <a href="http://www.bentwoodridge.com/kvinders-nike-air-presto-r%C3%B8d-orange-trainersd">kvinders nike air presto r酶d orange</a> <a href="http://www.dallasjudaica.com/nike-air-max-90-sneakerboot-rot-blau-chaussuresm">nike air max 90 sneakerboot rot blau</a>
taxinowapp http://www.taxinowapp.com/
cjcoffrin
شنبه نوزدهم بهمنماه سال 1398 08:46 قبل از ظهر
<a href="http://www.studiovivalex.com/air-max-2016-svart-queen-obuvf">air max 2016 svart queen</a> <a href="http://www.italikacink.com/pandora-sterling-silver-beads-pandoraj">pandora sterling silver beads</a> <a href="http://www.atomaugers.com/laser-pink-nike-air-max-180-trainersd">laser pink nike air max 180</a> <a href="http://www.nerecords.com/new-blance-574-kinder-gold-orange-chaussuresm">new blance 574 kinder gold orange</a> <a href="http://www.amuntech.com/femmes-big-pony-polo-jaune-beige-poloa">femmes big pony polo jaune beige</a> <a href="http://www.miraklegal.com/air-max-90-em-rose-argent-scarpek">air max 90 em rose argent</a>
cjcoffrin http://www.cjcoffrin.com/
paoniabud
شنبه نوزدهم بهمنماه سال 1398 08:45 قبل از ظهر
<a href="http://www.turkunluvideo.com/air-jordan-29-lila-grau-scarpee">air jordan 29 lila grau</a> <a href="http://www.apcroadlink.com/vintage-floral-chiffon-kleid-dresse">vintage floral chiffon kleid</a> <a href="http://www.comapanetwork.com/nike-flyknit-air-max-hombres-venta-tulsa-footc">nike flyknit air max hombres venta tulsa</a> <a href="http://www.kellarit.com/air-jordan-retro-6-femminile-rosa-nero-butym">air jordan retro 6 femminile rosa nero</a> <a href="http://www.cgmprecast.com/parajumpers-coat-template-art-parajumpersb">parajumpers coat template art</a> <a href="http://www.eleonorahotel.com/canada-goose-expedition-norge-as-canadagooseb">canada goose expedition norge as</a>
paoniabud http://www.paoniabud.com/
copyinglondon
پنجشنبه هفدهم بهمنماه سال 1398 12:58 قبل از ظهر
<a href="http://www.sourcenyne.com/chiruca-galicia-02-botar">chiruca galicia 02</a> <a href="http://www.cornwallmafia.com/diadora-koala-uomo-stivalis">diadora koala uomo</a> <a href="http://www.pilgerdruck.com/primark-wide-fit-shoes-uk-bootsz">primark wide fit shoes uk</a> <a href="http://www.homeinspeng.com/chaussures-donna-piu-2018-botteq">chaussures donna piu 2018</a> <a href="http://www.suttonteeth.com/design-asylum-shoes-bootso">design asylum shoes</a> <a href="http://www.buytwigz.com/escarpin-a-talon-compens%C3%A9-bottes">escarpin a talon compens茅</a>
copyinglondon http://www.copyinglondon.com/
mindclickinfo
جمعه یازدهم بهمنماه سال 1398 12:26 قبل از ظهر
<a href="http://www.guamemployers.com/nike-air-presto-ultra-breeze-schuheu">nike air presto ultra breeze</a> <a href="http://www.dasadaflower.com/converse-blanche-37-5-chaussuresw">converse blanche 37 5</a> <a href="http://www.elavista.com/urban-outfitters-button-down-dress-dresss">urban outfitters button down dress</a> <a href="http://www.drpaulfinger.com/rode-adidas-superstar-schoenenp">rode adidas superstar</a> <a href="http://www.theresabowl.com/new-yorker-robe-pull-robep">new yorker robe pull</a> <a href="http://www.sdrarchitects.com/devils-third-jersey-nflo">devils third jersey</a>
mindclickinfo http://www.mindclickinfo.com/
sadewellness
پنجشنبه دهم بهمنماه سال 1398 11:58 بعد از ظهر
<a href="http://www.goswissdrive.com/pull-robe-gris-robep">pull robe gris</a> <a href="http://www.cruisecollin.com/nolan-arenado-shirt-nflo">nolan arenado shirt</a> <a href="http://www.bikebrights.com/adidas-bathing-suit-2-piece-shirtt">adidas bathing suit 2 piece</a> <a href="http://www.pilgerbuch.com/stretch-tank-dress-dressp">stretch tank dress</a> <a href="http://www.speculoosbook.com/nike-air-max-blue-gray-trainersr">nike air max blue gray</a> <a href="http://www.myprlink.com/tagesrucksack-f%C3%BCr-backpacker-taschet">tagesrucksack f眉r backpacker</a>
[url=http://www.sadewellness.com/]sadewellness[/url]
bigfacekabob
پنجشنبه دهم بهمنماه سال 1398 11:58 بعد از ظهر
<a href="http://www.kickasskombat.com/converse-bia%C5%82e-damskie-promocja-butys">converse bia艂e damskie promocja</a> <a href="http://www.voicegenix.com/comprar-nike-downshifter-8-zapatoso">comprar nike downshifter 8</a> <a href="http://www.cyclesafaris.com/guerlain-la-petite-robe-noire-black-perfecto-robeu">guerlain la petite robe noire black perfecto</a> <a href="http://www.yourownpub.com/adidas-originals-haven-sneakers-in-white-schuheu">adidas originals haven sneakers in white</a> <a href="http://www.imusicmash.com/casquette-psg-jordan-pro-chaussuresw">casquette psg jordan pro</a> <a href="http://www.thejarhagroup.com/red-knit-midi-dress-dresss">red knit midi dress</a>
[url=http://www.bigfacekabob.com/]bigfacekabob[/url]
kjhwajowon
پنجشنبه دهم بهمنماه سال 1398 11:58 بعد از ظهر
<a href="http://www.sourcenyne.com/grey-and-orange-dress-dresso">grey and orange dress</a> <a href="http://www.cornwallmafia.com/adidas-dierenprint-sneaker-schoenenp">adidas dierenprint sneaker</a> <a href="http://www.pilgerdruck.com/robe-soiree-sur-mesure-robep">robe soiree sur mesure</a> <a href="http://www.homeinspeng.com/golden-knights-jersey-kids-nflo">golden knights jersey kids</a> <a href="http://www.suttonteeth.com/tropical-adidas-shirt-shirtw">tropical adidas shirt</a> <a href="http://www.buytwigz.com/old-navy-button-dress-dresst">old navy button dress</a>
[url=http://www.kjhwajowon.com/]kjhwajowon[/url]
sbcontacts
پنجشنبه دهم بهمنماه سال 1398 11:58 بعد از ظهر
<a href="http://www.escortfrauen.com/herschel-rucksack-garantie-tascheo">herschel rucksack garantie</a> <a href="http://www.blindhand.com/vestidos-dolce-petit-baratos-vestidosv">vestidos dolce petit baratos</a> <a href="http://www.mindclickinfo.com/adidas-alphabounce-beyond-sale-sneakery">adidas alphabounce beyond sale</a> <a href="http://www.vahtangov.com/ray-ban-interchangeable-lens-sunglasses-sunglassess">ray ban interchangeable lens sunglasses</a> <a href="http://www.rockthefall.com/presto-ide-schuhep">presto ide</a> <a href="http://www.kmtravelmom.com/kinder-kleid-flieder-kleiderq">kinder kleid flieder</a>
[url=http://www.sbcontacts.com/]sbcontacts[/url]
thebicepchug
پنجشنبه دهم بهمنماه سال 1398 11:58 بعد از ظهر
<a href="http://www.goswissdrive.com/peek-und-cloppenburg-mariahilferstra%C3%9Fe-kleider-kleiderp">peek und cloppenburg mariahilferstra脽e kleider</a> <a href="http://www.cruisecollin.com/nike-jordan-damskie-bordowe-butys">nike jordan damskie bordowe</a> <a href="http://www.bikebrights.com/nike-swift-turbo-mujer-zapatoso">nike swift turbo mujer</a> <a href="http://www.pilgerbuch.com/robe-premi%C3%A8re-communion-robeu">robe premi猫re communion</a> <a href="http://www.speculoosbook.com/air-max-90-og-pink-schuhey">air max 90 og pink</a> <a href="http://www.myprlink.com/jordan-ultimate-flight-2.0-chaussuresw">jordan ultimate flight 2.0</a>
[url=http://www.thebicepchug.com/]thebicepchug[/url]
sleepysboston
پنجشنبه دهم بهمنماه سال 1398 11:58 بعد از ظهر
<a href="http://www.escortfrauen.com/ray-ban-8901-grey-sunglassess">ray ban 8901 grey</a> <a href="http://www.blindhand.com/puma-basket-classic-mid-sneakerz">puma basket classic mid</a> <a href="http://www.mindclickinfo.com/wei%C3%9Fes-basic-kleid-kleiderp">wei脽es basic kleid</a> <a href="http://www.vahtangov.com/adidas-superstar-czarno-bia%C5%82e-butys">adidas superstar czarno bia艂e</a> <a href="http://www.rockthefall.com/copa-botas-zapatoso">copa botas</a> <a href="http://www.kmtravelmom.com/lise-charmel-robe-robeu">lise charmel robe</a>
[url=http://www.sleepysboston.com/]sleepysboston[/url]
chacvui
سه شنبه هشتم بهمنماه سال 1398 08:28 قبل از ظهر
<a href="http://www.iykaynarca.com/adidas-superstar-mint-gr%C3%B8nn-stripes-sneakerc">adidas superstar mint gr酶nn stripes</a> <a href="http://www.vtsheepskins.com/ua-clutchfit-prodigy-orange-silber-butym">ua clutchfit prodigy orange silber</a> <a href="http://www.realtorid.com/adidas-projoator-tongue-boot-runningc">adidas projoator tongue boot</a> <a href="http://www.damanhurcrea.com/kvinners-asics-gel-lyte-5-s%C3%B8lv-r%C3%B8d-trainersl">kvinners asics gel lyte 5 s酶lv r酶d</a> <a href="http://www.paydido.com/kenzo-sandales-homme-bottew">kenzo sandales homme</a> <a href="http://www.kicotrucking.com/nike-air-force-1-ultra-force-femminile-scarpa-sneakerj">nike air force 1 ultra force femminile scarpa</a>
chacvui http://www.chacvui.com/
aircastankle
سه شنبه هشتم بهمنماه سال 1398 08:28 قبل از ظهر
<a href="http://www.nskrasota.com/plata-rojo-converse-all-star-wedge-kurpesb">plata rojo converse all star wedge</a> <a href="http://www.collarshealth.com/altra-provision-2.5-bootsu">altra provision 2.5</a> <a href="http://www.nebnotes.com/nike-t-shirt-coupe-du-monde-vestep">nike t shirt coupe du monde</a> <a href="http://www.paradisescort.com/pochette-originale-pour-mariage-sacu">pochette originale pour mariage</a> <a href="http://www.otcupography.com/bon-march%C3%A9-nike-roshe-aus-schuhec">bon march茅 nike roshe aus</a> <a href="http://www.signtoons.com/nike-tiempo-legend-v-arancia-kurpesi">nike tiempo legend v arancia</a>
aircastankle http://www.aircastankle.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو