دست نوشته های شخصی

مواعد در آیین دادرسی کیفری

نویسنده :
تاریخ:شنبه بیستم مهرماه سال 1392-03:46 قبل از ظهر

مواعد در آیین دادرسی کیفری :

1 ــ مهلت ارایه دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم جهت پیوست به پرونده کیفری

تا قبل از اعلام ختم دادرسی است .     

2 ــ مهلت پیگیری موضوع توسط شاکی یا متهم در دادگاه صالح پس از صدور قرار اناطه ، ظرف

یک ماه از تاریخ ابلاغ اناطه است .

3 ــ مهلت انجام دستورات قضایی توسط ضابطین دادگستری ، ظرف مهلتی است که مقام

 قضایی تعیین کرده است .

4 ــ مهلت ارسال گزارش به مقام قضایی توسط ضابطین دادگستری نسبت به مواردی که اجرای

دستور یا تکمیل آن میسر نشده است در پایان هرماه می باشد .

5 ــ مهلتی که طی آن ضابطین دادگستری می توانند در جرایم مشهود متهم را برای تکمیل

 تحقیقات تحت نظر قرار دهند . حداکثر تا 24 ساعت می باشد .

6 ــ مهلتی که طی آن ضابطین دادگستری متعاقب اجرای دستور جلب متهم ، می توانند با

 اجازه ی مقام قضایی متهم را تحت نظر داشته باشند تا 24 ساعت است .

7 ــ مهلتی که طی آن بازپرس به محض حضور متهم جلب شده باید تحقیقات را انجام دهد .

 حداکثر تا 24 ساعت است .

8 ــ مدت بازداشت در قتل عمدی جهت اقامه بنیه توسط اولیاء دم ، حداکثر به مدت 6 روز می

 باشد .

9 ــ مهلت ایراد رد دادرس قبل از صدور رأی یا قبل از انجام تحقیقات است مگر جهت رد بعد از

صدور رأی کشف شود که از موارد تجدیدنظر خواهد بود .

10 ــ مهلت دادرس جهت صدور قرار رد درخواست رد دادرس ظرف 3 روز می باشد .

11 ــ مهلت تجدید نظرخواهی از قرار رد درخواست رد دادرس ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار می

 باشد .

 

 

12 ــ مهلت اعلام نظر کارشناس پزشک به قاضی در پرونده ی کیفری حداکثر ظرف سه روز از

تاریخ ارجاع است . مگر مستلزم مدت بیشتری باشد .

13 ــ احضار متهم از طریق آگهی یک نوبت بوده که توسط روزنامه کثیرالانتشار یا محلی که تاریخ

نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد .

14 ــ زمان صدور قرار تأمین کیفری پس از تفهیم اتهام به متهم است .

15 ــ مدت اعتبار قرار عدم خروج از کشور 6 ماه است که می تواند هر 6 ماه یکبار تمدید گردد .

16 ــ مدت تجدیدنظرخواهی از قرار عدم خروج از کشور ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قرار است.

17 ــ مهلت تسلیم متهم به مرجع قضایی توسط کفیل یا وثیقه گذار پس از احضار مرجع قضایی

ظرف 20 روز پس از اخطار است .

18 ــ مهلت اعتراض به دستور پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله یا دستور ضبط وثیقه ظرف 10

 روز از تاریخ ابلاغ دستور مقام قضایی می باشد . 

19 ــ اگر شاهد یکی از نیروهای مسلح باشد مهلت دعوت از او برای شهادت باید حداقل 24

 ساعت قبل از تحقیق یا جلسه محاکمه ، از طریق فرمانده یا رئیس شاهد یا مطلع .

20 ــ زمان جرح شاهد ، قبل از ادای شهادت است . مگر موجبات جرح پس از شهادت باشد .

21 ــ مدت توقف رسیدگی جهت بررسی عدالت شاهد ، نباید بیش از ده روز به طول انجامد .

22 ــ فاصله ی بین ابلاغ احضاریه متهم و موعد احضار حداقل سه روز است . مگر فوریت ایجاب

 کند که در این صورت احضار زودتر از سه روز هم ممکن است .

23 ــ مهلت رسیدگی مرجع تجدیدنظر به پرونده های موضوع ماده 188 اصلاحی قانون آیین

 دادرسی کیفری حداکثر ظرف مدت 6 ماه می باشد .

24 ــ مدت توقیف افراد مخل نظم دادگاه ، یک تا پنج روز است .

25 ــ زمان صدور رأی بدوی و تجدیدنظر کیفری پس از ختم رسیدگی در همان جلسه است . مگر

انشاء رأی متوقف به تمدید مقدماتی باشد که در اولین فرصت حداکثر تا یک هفته خواهد بود .

 

 

26 ــ زمان برای پاکنویس رأی کیفری پس از انشای رأی ظرف مدت 3 روز خواهد بود .

27 ــ مهلت واخواهی از رأی غیابی 10 روز پس از ابلاغ واقعی یا 10 روز پس از تاریخ اطلاع در

 صورت ابلاغ رأی می باشد .

28 ــ مهلت واخواهی از رأی غیابی صادره در مرجع تجدیدنظر کیفری ، ظرف 20 روز پس از ابلاغ

واقعی به متهم یا وکیل او خواهد بود .

29 ــ مهلت تجدیدنظرخواهی کیفری ، 20 روز برای اشخاص مقیم کشور و 2 ماه برای اشخاص

 خارج از کشور ، از تاریخ ابلاغ حکم یا انقضای مدت واخواهی می باشد .

30 ــ مهلت تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری در موارد اثبات ادعای عذر موجه محکوم علیه مبنی

 بر عدم اطلاع از مفاد رأی ، ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع است .

31 ــ زمان اخطار رفع نقص ظرف 20 روز پس از تسبیم درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی

است که متقاضی بایستی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه باید جهت رفع نقص اقدام کند .

32 ــ مهلت به تأخیر افتادن اجرای شلاق تعزیری در مورد زن شیرده حداکثر به مدت 2 سال می

 باشد .

33 ــ مهلت ارسال قرار بازداشتی که رأساً بازپرس صادر شده نزد دادستان جهت اظهارنظر ظرف

24 ساعت پس از صدور قرار خواهد بود .

34 ــ مهلت ارسال نظر بازپرس در مورد درخواست رفع بازداشت توسط متهم نزد دادستان جهت

 اتخاذ تصمیم ، ظرف 10 روز از تاریخ تسلیم درخواست می باشد .

35 ــ مدت قرار بازداشت در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان حداکثر تا 4 ماه می باشد .

36 ــ مدت بازداشت موقت از سایر جرایم حداکثر تا 2 ماه خواهد بود .

37 ــ مهلت اعتراض به ابقاء قرار تأمینی که منجر به بازداشت متهم شده است ظرف 10 روز از

تاریخ ابلاغ ابقاء قرار می باشد .

38 ــ مهلت اعلام نظر دادستان در مورد پرونده ای که حاوی اظهار عقیده بازپرس پس از اخذ

 آخرین دفاع و اعلام ختم تحقیقات است ،ظرف 5 روز از تاریخ وصول پرونده خواهد بود .

 

39 ــ مهلت اعتراض به قرارهای صادره توسط بازپرس که به تأیید دادستان نیز رسیده باشد ،

 ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار توسط شاکی یا متهم می باشد .

40 ــ مهلت اعمال ماده 18 اصلاحی در مورد آرای قطعیت یافته ی خلاف بین شرع حداکثر ظرف

یک ماه از تاریخ قطعیت رأی خواهد بود .  

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
https://www.sheetplantassociation.com/content/first-pak
دوشنبه دوم اردیبهشتماه سال 1398 05:39 قبل از ظهر
最高級スーパーコピーブランド激安通販!偽物ブランドコピー
https://midirectorioempresarial.es/noticias/page/20/
دوشنبه دوم اردیبهشتماه سال 1398 05:38 قبل از ظهر
ルイ?ヴィトン フェニックスMM モノグラム マカサー 2way バッグ レディース M41542 ブラウン ブラック ルイ
http://old-2014.rsu.edu.ru/staff
دوشنبه دوم اردیبهشتماه سال 1398 05:37 قبل از ظهر
iPhoneケースブランドスーパーコピー
bgattis
شنبه سی و یکم فروردینماه سال 1398 02:39 بعد از ظهر
<a href="http://www.foolheartedly.com/nike-darwin-gr%C3%B8nn-bl%C3%A5-schuheb">nike darwin gr酶nn bl氓</a> <a href="http://www.extonobgyn.com/adidas-ultra-boost-dark-gr%C3%A5-sort-chaussurese">adidas ultra boost dark gr氓 sort</a> <a href="http://www.magicstockdz.com/jual-sepatu-nike-flyknit-air-max-kw-for-vendita-butyf">jual sepatu nike flyknit air max kw for vendita</a> <a href="http://www.cheljm.com/adidas-crazylight-boost-wei%C3%9F-house-scarpea">adidas crazylight boost wei脽 house</a> <a href="http://www.soldthekayway.com/air-jordan-retro-18-gituttio-verde-schuheb">air jordan retro 18 gituttio verde</a> <a href="http://www.medsydobrasil.com/nike-free-3.0-v4-marina-militare-butyf">nike free 3.0 v4 marina militare</a>
bgattis http://www.bgattis.com/
notbore
شنبه سی و یکم فروردینماه سال 1398 02:38 بعد از ظهر
<a href="http://www.deaffireside.com/nike-air-max-tailwind-6-vivid-bl%C3%A5-man-group-schuheb">nike air max tailwind 6 vivid bl氓 man group</a> <a href="http://www.fixcustard.com/nike-air-force-1-mid-rot-october-butyf">nike air force 1 mid rot october</a> <a href="http://www.habeshalife.com/unisexe-nike-roshe-run-orange-jaune-butyf">unisexe nike roshe run orange jaune</a> <a href="http://www.healtobfree.com/jordan-6-french-blu-obuvf">jordan 6 french blu</a> <a href="http://www.ilikeruffles.com/nike-air-max-95-stussy-p%C3%BArpura-amarillo-obuve">nike air max 95 stussy p煤rpura amarillo</a> <a href="http://www.lasercatop.com/air-jordan-retro-14-rosa-and-grigio-years-kurpesg">air jordan retro 14 rosa and grigio years</a>
notbore http://www.notbore.com/
clearancedept
سه شنبه بیستم فروردینماه سال 1398 01:39 بعد از ظهر
<a href="http://www.jaramiel.com/asics-gel-lyte-v-valentines-day-for-salg-butya">asics gel lyte v valentines day for salg</a> <a href="http://www.connectbsl.com/nike-air-max-tailwind-8-for-salg-kentucky-obuvd">nike air max tailwind 8 for salg kentucky</a> <a href="http://www.aradefemalhas.com/new-balance-890-gr%C3%A5-sort-scarpec">new balance 890 gr氓 sort</a> <a href="http://www.funyari.com/zx-flux-negro-woven-schuhef">zx flux negro woven</a> <a href="http://www.cubanosocial.com/mujeres-nike-air-max-lunar-1-amarillo-p%C3%BArpura-scarpef">mujeres nike air max lunar 1 amarillo p煤rpura</a> <a href="http://www.mrtuckshop.com/herre-nike-free-5.0-v2-r%C3%B8d-gr%C3%A5-scarpeg">herre nike free 5.0 v2 r酶d gr氓</a>
clearancedept http://www.clearancedept.com/
bcrailroad
سه شنبه بیستم فروردینماه سال 1398 01:39 بعد از ظهر
<a href="http://www.autopilotart.com/nike-air-pegasus-92-gold-himmelblau-schuhed">nike air pegasus 92 gold himmelblau</a> <a href="http://www.iflextoday.com/zx-flux-rose-or-key-kurpese">zx flux rose or key</a> <a href="http://www.iamsamart.com/nike-air-max-dual-d-golf-scarpe-obuva">nike air max dual d golf scarpe</a> <a href="http://www.groupontatil.com/adidas-porsche-design-arancia-gituttio-obuvf">adidas porsche design arancia gituttio</a> <a href="http://www.dblynx.com/nike-darwin-wei%C3%9F-herren-obuvf">nike darwin wei脽 herren</a> <a href="http://www.alpertsonline.com/nike-kaishi-rojo-corriendo-zapatos-schuhef">nike kaishi rojo corriendo zapatos</a>
bcrailroad http://www.bcrailroad.com/
fariselmasu
سه شنبه بیستم فروردینماه سال 1398 01:38 بعد از ظهر
<a href="http://www.gardensbyruth.com/nike-air-max-97-hyperfuse-premium-plata-bullet-obuvb">nike air max 97 hyperfuse premium plata bullet</a> <a href="http://www.batemanafrica.com/adidas-nmd-runner-svartout-quiz-scarpec">adidas nmd runner svartout quiz</a> <a href="http://www.tritechems.com/nike-sb-what-the-dunk-for-vendita-schuhef">nike sb what the dunk for vendita</a> <a href="http://www.malocalguide.com/asics-gel-kinsei-5-oransje-hvit-kitten-scarpeb">asics gel kinsei 5 oransje hvit kitten</a> <a href="http://www.indeeprecords.com/nike-air-max-90-premium-gr%C3%A5-kvinders-schuhee">nike air max 90 premium gr氓 kvinders</a> <a href="http://www.clearancedept.com/vibram-fivefingers-classic-gr%C3%B8nn-s%C3%B8lv-butyf">vibram fivefingers classic gr酶nn s酶lv</a>
fariselmasu http://www.fariselmasu.com/
divorcecpas
دوشنبه نوزدهم فروردینماه سال 1398 01:05 قبل از ظهر
<a href="http://www.consultdoing.com/silver-orange-womens-nike-air-max-thea-shoes-runningb">silver orange womens nike air max thea shoes</a> <a href="http://www.scalfarogroup.com/michael-kors-jet-set-bag-white-mkr">michael kors jet set bag white</a> <a href="http://www.maletaboricua.com/nike-foamposite-one-pro-asteroid-camo-sneakerf">nike foamposite one pro asteroid camo</a> <a href="http://www.khoshop.com/monk-malik-jersey-xl-nfld">monk malik jersey xl</a> <a href="http://www.jewelsavers.com/nike-free-nr-hombres-verde-shoesc">nike free nr hombres verde</a> <a href="http://www.cocoadancer.com/air-jordan-retro-5-femmes-skog">air jordan retro 5 femmes</a>
divorcecpas http://www.divorcecpas.com/
zlotyul
دوشنبه نوزدهم فروردینماه سال 1398 01:04 قبل از ظهر
<a href="http://www.exomotors.com/nike-air-max-90-essential-mens-orange-white-sportsd">nike air max 90 essential mens orange white</a> <a href="http://www.perlai.com/coach-black-leather-handbag-coachr">coach black leather handbag</a> <a href="http://www.vloansltd.com/nike-baltimore-ravens-9-justin-tucker-black-game-jersey-nflb">nike baltimore ravens 9 justin tucker black game jersey</a> <a href="http://www.alloweducates.com/jordan-11-all-gold-jogger-sportsb">jordan 11 all gold jogger</a> <a href="http://www.ozkaratasorg.com/nike-air-max-tailwind-8-womens-day-trainerse">nike air max tailwind 8 womens day</a> <a href="http://www.myshinnies.com/nike-sb-stefan-janoski-max-all-black-skor">nike sb stefan janoski max all black</a>
zlotyul http://www.zlotyul.com/
cammaara
پنجشنبه پانزدهم فروردینماه سال 1398 06:19 قبل از ظهر
<a href="http://www.alterwina.com/nike-foamposite-carolina-blue-shoesk">nike foamposite carolina blue</a> <a href="http://www.fajarmuda.com/ray-ban-new-wayfarer-non-polarized-sunglassesh">ray ban new wayfarer non polarized</a> <a href="http://www.nohvfx.com/rouge-converse-prix-chaussuresl">rouge converse prix</a> <a href="http://www.prepperdays.com/nike-high-tops-hypervenomx-proximo-indoor-violet-noir-vert-chaussuresl">nike high tops hypervenomx proximo indoor violet noir vert</a> <a href="http://www.xlectures.com/nike-air-max-thea-schwarz-and-wei%C3%9F-billig-schuhej">nike air max thea schwarz and wei脽 billig</a> <a href="http://www.masvidalyoga.com/nike-air-max-2013-lime-gr%C3%BCn-schuhei">nike air max 2013 lime gr眉n</a>
cammaara http://www.cammaara.com/
iotlsebring
پنجشنبه پانزدهم فروردینماه سال 1398 06:19 قبل از ظهر
<a href="http://www.gaiaescort.com/adidas-superstar-khaki-gr%C3%B8nn-obuvi">adidas superstar khaki gr酶nn</a> <a href="http://www.hatbest.com/nike-zoom-kd-vii-7-ocean-blue-orange-shoesj">nike zoom kd vii 7 ocean blue orange</a> <a href="http://www.playcheater.com/nike-air-max-bw-black-and-white-shoesl">nike air max bw black and white</a> <a href="http://www.alanyalinks.com/polo-ralph-lauren-womens-multi-colour-harper-fun-long-sleeved-shirt-poloh">polo ralph lauren womens multi colour harper fun long sleeved shirt</a> <a href="http://www.mxclimited.com/nike-lunarglide-8-kvinders-sort-and-guld-skok">nike lunarglide 8 kvinders sort and guld</a> <a href="http://www.ueaydin.com/le-coq-sportif-m%C3%A4nner-schwarz-gelb-colour-bar-schuheh">le coq sportif m盲nner schwarz gelb colour bar</a>
iotlsebring http://www.iotlsebring.com/
alanlgrimmdds
پنجشنبه پانزدهم فروردینماه سال 1398 06:18 قبل از ظهر
<a href="http://www.maytorrent.com/femminile-air-jordan-retro-13-nero-bianca-rosa-scarpej">femminile air jordan retro 13 nero bianca rosa</a> <a href="http://www.gplandiet.com/adidas-gazelle-verde-bianca-scarpei">adidas gazelle verde bianca</a> <a href="http://www.mizenbouche.com/anaheim-ducks-adidas-nhl-core-snapback-cap-hath">anaheim ducks adidas nhl core snapback cap</a> <a href="http://www.owenandfarney.com/hommes-nike-air-max-98-noir-chaussuresh">hommes nike air max 98 noir</a> <a href="http://www.escortsinoz.com/nikeid-air-max-90-2014-world-cup-national-team-femmes-america-blanc-rouge-chaussuresj">nikeid air max 90 2014 world cup national team femmes america blanc rouge</a> <a href="http://www.itsallfetish.com/nike-roshe-blau-and-wei%C3%9F-schuhek">nike roshe blau and wei脽</a>
alanlgrimmdds http://www.alanlgrimmdds.com/
adidas neo leisure sky blue yellow
چهارشنبه هفتم فروردینماه سال 1398 12:28 بعد از ظهر
<a href="http://www.everysundae.com/nfl-ndamukong-suh-mens-game-white-jersey-93-los-angeles-rams-nike-road-nflt">nfl ndamukong suh mens game white jersey 93 los angeles rams nike road</a> <a href="http://www.jamespgills.com/hombres-ralph-lauren-pony-shorts-marr%C3%B3n-p%C3%BArpura-polor">hombres ralph lauren pony shorts marr贸n p煤rpura</a> <a href="http://www.juliediana.com/black-white-mens-nike-air-berwuda-shoes-runningf">black white mens nike air berwuda shoes</a> <a href="http://www.stephensnexus.com/prada-bn1713-handbags-in-coffee-pradar">prada bn1713 handbags in coffee</a> <a href="http://www.nurularisandi.com/air-jordan-retro-11-womens-white-pink-shoesa">air jordan retro 11 womens white pink</a> <a href="http://www.biencat.com/herren-nike-roshe-run-high-schwarz-gr%C3%BCn-kurpesa">herren nike roshe run high schwarz gr眉n</a>
[url=http://www.norigomme.com/adidas-neo-leisure-sky-blue-yellow-sportsa]adidas neo leisure sky blue yellow[/url]
adidas bruins 9 johnny bucyk black home authentic usa flag stitched nhl jersey
چهارشنبه هفتم فروردینماه سال 1398 12:28 بعد از ظهر
<a href="http://www.everysundae.com/nfl-ndamukong-suh-mens-game-white-jersey-93-los-angeles-rams-nike-road-nflt">nfl ndamukong suh mens game white jersey 93 los angeles rams nike road</a> <a href="http://www.jamespgills.com/hombres-ralph-lauren-pony-shorts-marr%C3%B3n-p%C3%BArpura-polor">hombres ralph lauren pony shorts marr贸n p煤rpura</a> <a href="http://www.juliediana.com/black-white-mens-nike-air-berwuda-shoes-runningf">black white mens nike air berwuda shoes</a> <a href="http://www.stephensnexus.com/prada-bn1713-handbags-in-coffee-pradar">prada bn1713 handbags in coffee</a> <a href="http://www.nurularisandi.com/air-jordan-retro-11-womens-white-pink-shoesa">air jordan retro 11 womens white pink</a> <a href="http://www.biencat.com/herren-nike-roshe-run-high-schwarz-gr%C3%BCn-kurpesa">herren nike roshe run high schwarz gr眉n</a>
[url=http://www.labelworking.com/adidas-bruins-9-johnny-bucyk-black-home-authentic-usa-flag-stitched-nhl-jersey-nflt]adidas bruins 9 johnny bucyk black home authentic usa flag stitched nhl jersey[/url]
femmes nike air max 2017 vert rose
یکشنبه بیست و یکم بهمنماه سال 1397 08:07 بعد از ظهر
<a href="http://www.mwartsdrama.com/air-jordan-eclipse-gul-gull-obuvi">air jordan eclipse gul gull</a> <a href="http://www.meshmotors.com/air-jordan-retro-6-gris-amarillo-zapatosp">air jordan retro 6 gris amarillo</a> <a href="http://www.aspenmedisys.com/coach-nylon-travel-bag-coachh">coach nylon travel bag</a> <a href="http://www.smartiesland.com/adidas-tubular-runner-blue-gold-shoesj">adidas tubular runner blue gold</a> <a href="http://www.emcetolerie.com/herre-nike-air-max-95-lyser%C3%B8d-gr%C3%B8n-skol">herre nike air max 95 lyser酶d gr酶n</a> <a href="http://www.lapaktoko.com/nike-lebron-11-lifestyle-rouge-chaussuresq">nike lebron 11 lifestyle rouge</a>
femmes nike air max 2017 vert rose http://www.swiftgrocer.com/femmes-nike-air-max-2017-vert-rose-chaussuresj
femminile nike shox current blu grigio
یکشنبه بیست و یکم بهمنماه سال 1397 08:06 بعد از ظهر
<a href="http://www.wuxiangtaichi.com/mens-coach-shoes-for-sale-coachh">mens coach shoes for sale</a> <a href="http://www.culdesacmag.com/nike-free-run-2-womens-red-pink-shoesj">nike free run 2 womens red pink</a> <a href="http://www.livinggreedy.com/nike-air-max-tailwind-8-kvinders-gul-gr%C3%B8n-skol">nike air max tailwind 8 kvinders gul gr酶n</a> <a href="http://www.clickstroy.com/nike-cortez-blanc-with-rouge-chaussuresq">nike cortez blanc with rouge</a> <a href="http://www.zotorrent.com/hommes-asics-gel-sendai-2-oranger-jaune-chaussuresl">hommes asics gel sendai 2 oranger jaune</a> <a href="http://www.viptarimas.com/dam%C3%A4nner-nike-lunarglide-7-lila-rot-schuhei">dam盲nner nike lunarglide 7 lila rot</a>
femminile nike shox current blu grigio http://www.shiftcampus.com/femminile-nike-shox-current-blu-grigio-scarpeh
air jordan 1 elephant print red pro
چهارشنبه هفدهم بهمنماه سال 1397 02:56 قبل از ظهر
<a href="http://www.dalemarcell.com/oakley-polarized-sunglasses-for-driving-experience-sunglassesc">oakley polarized sunglasses for driving experience</a> <a href="http://www.chitrapuri.com/villanova-cap-hats">villanova cap</a> <a href="http://www.thetabletmac.com/air-max-essential-green-sportsa">air max essential green</a> <a href="http://www.lukulosdekalb.com/nike-air-max-90-2015-mujeres-outfit-schuhee">nike air max 90 2015 mujeres outfit</a> <a href="http://www.eklipsepro.com/san-francisco-49ers-vintage-snapback-hatr">san francisco 49ers vintage snapback</a> <a href="http://www.essebicinema.com/nike-lebron-4-skot">nike lebron 4</a>
air jordan 1 elephant print red pro http://www.landbankcorp.com/air-jordan-1-elephant-print-red-pro-trainerse
air max 2014 volt green
چهارشنبه هفدهم بهمنماه سال 1397 02:55 قبل از ظهر
<a href="http://www.snjguestranch.com/arkansas-state-flag-hat-hats">arkansas state flag hat</a> <a href="http://www.kathyboucher.com/air-jordan-11-low-2013-sportsa">air jordan 11 low 2013</a> <a href="http://www.utahwerks.com/adidas-superstar-schwarz-metalleic-schuhed">adidas superstar schwarz metalleic</a> <a href="http://www.viasuara.com/philadelphia-eagles-2015-draft-hat-hatr">philadelphia eagles 2015 draft hat</a> <a href="http://www.designkvartir.com/new-balance-580-og-skot">new balance 580 og</a> <a href="http://www.miyazakisan.com/dodgers-74-kenley-jansen-green-salute-to-service-stitched-mlb-jersey-nflt">dodgers 74 kenley jansen green salute to service stitched mlb jersey</a>
air max 2014 volt green http://www.talktomobiles.com/air-max-2014-volt-green-trainerse
air jordan 18 brown
چهارشنبه هفدهم بهمنماه سال 1397 02:54 قبل از ظهر
<a href="http://www.mamasweetside.com/ray-ban-aviator-3025-aurinkolasit-sunglassesc">ray ban aviator 3025 aurinkolasit</a> <a href="http://www.coderedphotos.com/nike-hat-tumblr-hats">nike hat tumblr</a> <a href="http://www.treeshaka.com/nike-flyknit-trainer-unisex-running-water-sportsa">nike flyknit trainer unisex running water</a> <a href="http://www.zipaddict.com/nike-internationalist-rosado-office-schuhee">nike internationalist rosado office</a> <a href="http://www.haaksiluoto.com/oakland-raiders-hat-nwa-hatr">oakland raiders hat nwa</a> <a href="http://www.meranotherme.com/nike-hypervenom-phantom-junior-boots-skot">nike hypervenom phantom junior boots</a>
air jordan 18 brown http://www.dkcrossfit.com/air-jordan-18-brown-trainersd
reporterviaggi
چهارشنبه دهم بهمنماه سال 1397 03:16 قبل از ظهر
<a href="http://www.spiritriver.net/maschio-nike-internationalist-tutti-rosa-chaussuresb">maschio nike internationalist tutti rosa</a> <a href="http://www.ssrichardmontgomery.net/nike-lunar-tr1-oregon-rosa-obuvd">nike lunar tr1 oregon rosa</a> <a href="http://www.starninedata.net/nike-kd-7-rose-guld-yugioh-chaussuresa">nike kd 7 rose guld yugioh</a> <a href="http://www.stephandjeff.net/nike-air-max-thea-gris-mist-butya">nike air max thea gris mist</a> <a href="http://www.stmnetworks.net/nike-air-max-90-ultra-2.0-cachi-scarpef">nike air max 90 ultra 2.0 cachi</a> <a href="http://www.stulynn.net/adidas-ultra-boost-olympic-oro-name-butyf">adidas ultra boost olympic oro name</a>
reporterviaggi http://www.reporterviaggi.net/
innerhumanism
چهارشنبه دهم بهمنماه سال 1397 03:16 قبل از ظهر
<a href="http://www.lifetimekiawarranty.net/nike-free-run-4.0-gris-and-vert-decor-chaussuresb">nike free run 4.0 gris and vert decor</a> <a href="http://www.llensa.net/kobe-9-mettuttiic-verde-obuvd">kobe 9 mettuttiic verde</a> <a href="http://www.lockip.net/nike-hypervenom-argent-indoor-chaussuresa">nike hypervenom argent indoor</a> <a href="http://www.lockseventeen.net/kyrie-2-hommes-tennis-chaussures-butya">kyrie 2 hommes tennis chaussures</a> <a href="http://www.logicaldrift.net/lunarglide-6-mennns-bl%C3%A5-scarpef">lunarglide 6 mennns bl氓</a> <a href="http://www.longevitysa.net/nike-air-max-90-sneakerboot-for-verkauf-butyf">nike air max 90 sneakerboot for verkauf</a>
innerhumanism http://www.innerhumanism.net/
patinaloft
چهارشنبه دهم بهمنماه سال 1397 03:15 قبل از ظهر
<a href="http://www.poeticfaith.net/nike-zoom-structure-19-azul-negro-kurpese">nike zoom structure 19 azul negro</a> <a href="http://www.poundstone.net/nike-air-force-1-flyknit-low-hvit-guys-obuva">nike air force 1 flyknit low hvit guys</a> <a href="http://www.powersoak.net/flyknit-lunar-1-multicolor-herren-underwear-obuvf">flyknit lunar 1 multicolor herren underwear</a> <a href="http://www.prepechal.net/vibram-fivefingers-speed-royal-blu-obuvf">vibram fivefingers speed royal blu</a> <a href="http://www.prettypleaseonline.net/hombres-nike-roshe-run-hyp-verde-amarillo-schuhef">hombres nike roshe run hyp verde amarillo</a> <a href="http://www.productsforhealth.net/jordan-retro-13-blau-and-grau-kurpesd">jordan retro 13 blau and grau</a>
patinaloft http://www.patinaloft.net/
rpnailsalon
دوشنبه هشتم بهمنماه سال 1397 03:54 قبل از ظهر
<a href="http://www.helpforaspen.com/green-bay-packers-eddie-lacy-official-nike-lights-out-grey-game-adult-nfl-jersey-nflu">green bay packers eddie lacy official nike lights out grey game adult nfl jersey</a> <a href="http://www.mcmartial.com/nike-mercurial-vapor-x-2015-skou">nike mercurial vapor x 2015</a> <a href="http://www.puurderleven.com/kobe-6-white-and-blue-runninge">kobe 6 white and blue</a> <a href="http://www.ipartybooths.com/puma-shoes-for-men-latest-zapatosu">puma shoes for men latest</a> <a href="http://www.senegalreview.com/nike-air-max-tailwind-5-rojo-tv-chaussuresa">nike air max tailwind 5 rojo tv</a> <a href="http://www.poshandpearls.com/limited-mychal-rivera-jersey-oakland-raiders-81-road-white-nflf">limited mychal rivera jersey oakland raiders 81 road white</a>
rpnailsalon http://www.rpnailsalon.com/
weimpactmds
پنجشنبه بیست و هفتم دیماه سال 1397 10:17 بعد از ظهر
<a href="http://www.albainmaz.com/nike-josh-shaw-womens-white-limited-jersey-26-nfl-road-cincinnati-bengals-nflr">nike josh shaw womens white limited jersey 26 nfl road cincinnati bengals</a> <a href="http://www.seemyvcard.com/nike-free-flyknit-3.0-dark-obsidian-only-skoa">nike free flyknit 3.0 dark obsidian only</a> <a href="http://www.joegauntlett.com/jordan-true-flight-carmine-nike-sneakere">jordan true flight carmine nike</a> <a href="http://www.rpnailsalon.com/air-jordan-4-og-noir-cehommest-kurpesa">air jordan 4 og noir cehommest</a> <a href="http://www.hrubinlaser.com/womens-nike-free-tr-flyknit-5.0-black-orange-sneakerb">womens nike free tr flyknit 5.0 black orange</a> <a href="http://www.pruvitallday.com/nike-roshe-one-hi-flash-sneakerboot-shoesf">nike roshe one hi flash sneakerboot</a>
weimpactmds http://www.weimpactmds.com/
hrubinlaser
پنجشنبه بیست و هفتم دیماه سال 1397 10:17 بعد از ظهر
<a href="http://www.heslaatours.com/blue-black-mens-nike-air-max-90-hyperfuse-shoes-runningf">blue black mens nike air max 90 hyperfuse shoes</a> <a href="http://www.prostekrasna.com/nfl-pittsburgh-steelers-color-rush-limited-antonio-brown-mens-football-jersey-nflv">nfl pittsburgh steelers color rush limited antonio brown mens football jersey</a> <a href="http://www.altharmony.com/yellow-jordan-5-for-sale-trainersa">yellow jordan 5 for sale</a> <a href="http://www.cosmicupcake.com/air-jordan-12-retro-vivid-rosa-scarpa-scarpec">air jordan 12 retro vivid rosa scarpa</a> <a href="http://www.btmtecled.com/air-jordan-retro-9-gr%C3%A5-bl%C3%A5-kurpesc">air jordan retro 9 gr氓 bl氓</a> <a href="http://www.torcgunstore.com/oakley-sunglasses-jupiter-carbon-fiber-quadcopter-sunglassesg">oakley sunglasses jupiter carbon fiber quadcopter</a>
hrubinlaser http://www.hrubinlaser.com/
namboathood
پنجشنبه بیست و هفتم دیماه سال 1397 09:48 بعد از ظهر
<a href="http://www.bugridder.com/ray-ban-jackie-ohh-price-sunglassesr">ray ban jackie ohh price</a> <a href="http://www.darngoodpizza.com/ralph-lauren-rugby-mens-queensland-polog">ralph lauren rugby mens queensland</a> <a href="http://www.goodbuysindia.com/ray-ban-wayfarer-aviator-sunglasses-sunglassesr">ray ban wayfarer aviator sunglasses</a> <a href="http://www.jmvilalta.com/hermes-enamel-clic-h-ring-in-18kt-white-gold-with-red-jewelryr">hermes enamel clic h ring in 18kt white gold with red</a> <a href="http://www.kasabyd.com/nike-lebron-14-gold-pink-shoesv">nike lebron 14 gold pink</a> <a href="http://www.reinigungbern.com/mackage-juniper-coat-2016-mackagee">mackage juniper coat 2016</a>
namboathood http://www.namboathood.com/
zketchy
پنجشنبه بیست و هفتم دیماه سال 1397 09:48 بعد از ظهر
<a href="http://www.gleisquadrat.com/ray-ban-cats-5000-white-sunglassesr">ray ban cats 5000 white</a> <a href="http://www.piezoinjector.com/hermes-bracelet-online-shop-jewelryr">hermes bracelet online shop</a> <a href="http://www.biagricola.com/nike-lebron-14-gold-pink-shoesv">nike lebron 14 gold pink</a> <a href="http://www.hoodiepage.com/mackage-hooded-wool-blend-duffle-coat-pant-mackagea">mackage hooded wool blend duffle coat pant</a> <a href="http://www.freakvr.com/the-north-face-apex-bionic-jacket-ladies-northfaceb">the north face apex bionic jacket ladies</a> <a href="http://www.pampressions.com/prada-sport-bag-pradar">prada sport bag</a>
zketchy http://www.zketchy.com/
gypsandco
پنجشنبه بیست و هفتم دیماه سال 1397 09:48 بعد از ظهر
<a href="http://www.stevenrobins.com/nike-lunarglide-5-armory-navy-sneakerd">nike lunarglide 5 armory navy</a> <a href="http://www.transgloball.com/hermes-cashmere-scarf-sale-hermesr">hermes cashmere scarf sale</a> <a href="http://www.wsphotel.com/nike-air-force-1-puerto-rico-sko-shoesv">nike air force 1 puerto rico sko</a> <a href="http://www.hispanolab.com/coach-white-hobo-bag-instructions-coache">coach white hobo bag instructions</a> <a href="http://www.peoplesbit.com/air-max-95-rasta-for-sale-shoesd">air max 95 rasta for sale</a> <a href="http://www.redrockrose.com/adidas-zx-flux-black-with-gold-sole-skos">adidas zx flux black with gold sole</a>
gypsandco http://www.gypsandco.com/
dazzlle
پنجشنبه بیست و هفتم دیماه سال 1397 09:48 بعد از ظهر
<a href="http://www.hepalmak.com/adidas-zx-750-42-5-skos">adidas zx 750 42 5</a> <a href="http://www.savearlord.com/limited-darrius-heywardbey-throwback-jersey-pittsburgh-steelers-85-80th-anniversary-alternate-gold-black-nflb">limited darrius heywardbey throwback jersey pittsburgh steelers 85 80th anniversary alternate gold black</a> <a href="http://www.pdxwoof.com/nike-hyperdunk-2015-flyknit-low-womens-orange-blue-skoc">nike hyperdunk 2015 flyknit low womens orange blue</a> <a href="http://www.rcnbundles.com/polo-ralph-lauren-double-face-scarf-scarfr">polo ralph lauren double face scarf</a> <a href="http://www.parsoniidrs.com/nike-air-max-90-hyperfuse-womens-pink-white-sneakerc">nike air max 90 hyperfuse womens pink white</a> <a href="http://www.karenannelevo.com/white-yellow-mens-paul-george-2016-shoes-shoese">white yellow mens paul george 2016 shoes</a>
dazzlle http://www.dazzlle.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 61 تا 90
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو