دست نوشته های شخصی

مواعد در آیین دادرسی کیفری

نویسنده :
تاریخ:شنبه بیستم مهرماه سال 1392-03:46 قبل از ظهر

مواعد در آیین دادرسی کیفری :

1 ــ مهلت ارایه دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم جهت پیوست به پرونده کیفری

تا قبل از اعلام ختم دادرسی است .     

2 ــ مهلت پیگیری موضوع توسط شاکی یا متهم در دادگاه صالح پس از صدور قرار اناطه ، ظرف

یک ماه از تاریخ ابلاغ اناطه است .

3 ــ مهلت انجام دستورات قضایی توسط ضابطین دادگستری ، ظرف مهلتی است که مقام

 قضایی تعیین کرده است .

4 ــ مهلت ارسال گزارش به مقام قضایی توسط ضابطین دادگستری نسبت به مواردی که اجرای

دستور یا تکمیل آن میسر نشده است در پایان هرماه می باشد .

5 ــ مهلتی که طی آن ضابطین دادگستری می توانند در جرایم مشهود متهم را برای تکمیل

 تحقیقات تحت نظر قرار دهند . حداکثر تا 24 ساعت می باشد .

6 ــ مهلتی که طی آن ضابطین دادگستری متعاقب اجرای دستور جلب متهم ، می توانند با

 اجازه ی مقام قضایی متهم را تحت نظر داشته باشند تا 24 ساعت است .

7 ــ مهلتی که طی آن بازپرس به محض حضور متهم جلب شده باید تحقیقات را انجام دهد .

 حداکثر تا 24 ساعت است .

8 ــ مدت بازداشت در قتل عمدی جهت اقامه بنیه توسط اولیاء دم ، حداکثر به مدت 6 روز می

 باشد .

9 ــ مهلت ایراد رد دادرس قبل از صدور رأی یا قبل از انجام تحقیقات است مگر جهت رد بعد از

صدور رأی کشف شود که از موارد تجدیدنظر خواهد بود .

10 ــ مهلت دادرس جهت صدور قرار رد درخواست رد دادرس ظرف 3 روز می باشد .

11 ــ مهلت تجدید نظرخواهی از قرار رد درخواست رد دادرس ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار می

 باشد .

 

 

12 ــ مهلت اعلام نظر کارشناس پزشک به قاضی در پرونده ی کیفری حداکثر ظرف سه روز از

تاریخ ارجاع است . مگر مستلزم مدت بیشتری باشد .

13 ــ احضار متهم از طریق آگهی یک نوبت بوده که توسط روزنامه کثیرالانتشار یا محلی که تاریخ

نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد .

14 ــ زمان صدور قرار تأمین کیفری پس از تفهیم اتهام به متهم است .

15 ــ مدت اعتبار قرار عدم خروج از کشور 6 ماه است که می تواند هر 6 ماه یکبار تمدید گردد .

16 ــ مدت تجدیدنظرخواهی از قرار عدم خروج از کشور ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قرار است.

17 ــ مهلت تسلیم متهم به مرجع قضایی توسط کفیل یا وثیقه گذار پس از احضار مرجع قضایی

ظرف 20 روز پس از اخطار است .

18 ــ مهلت اعتراض به دستور پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله یا دستور ضبط وثیقه ظرف 10

 روز از تاریخ ابلاغ دستور مقام قضایی می باشد . 

19 ــ اگر شاهد یکی از نیروهای مسلح باشد مهلت دعوت از او برای شهادت باید حداقل 24

 ساعت قبل از تحقیق یا جلسه محاکمه ، از طریق فرمانده یا رئیس شاهد یا مطلع .

20 ــ زمان جرح شاهد ، قبل از ادای شهادت است . مگر موجبات جرح پس از شهادت باشد .

21 ــ مدت توقف رسیدگی جهت بررسی عدالت شاهد ، نباید بیش از ده روز به طول انجامد .

22 ــ فاصله ی بین ابلاغ احضاریه متهم و موعد احضار حداقل سه روز است . مگر فوریت ایجاب

 کند که در این صورت احضار زودتر از سه روز هم ممکن است .

23 ــ مهلت رسیدگی مرجع تجدیدنظر به پرونده های موضوع ماده 188 اصلاحی قانون آیین

 دادرسی کیفری حداکثر ظرف مدت 6 ماه می باشد .

24 ــ مدت توقیف افراد مخل نظم دادگاه ، یک تا پنج روز است .

25 ــ زمان صدور رأی بدوی و تجدیدنظر کیفری پس از ختم رسیدگی در همان جلسه است . مگر

انشاء رأی متوقف به تمدید مقدماتی باشد که در اولین فرصت حداکثر تا یک هفته خواهد بود .

 

 

26 ــ زمان برای پاکنویس رأی کیفری پس از انشای رأی ظرف مدت 3 روز خواهد بود .

27 ــ مهلت واخواهی از رأی غیابی 10 روز پس از ابلاغ واقعی یا 10 روز پس از تاریخ اطلاع در

 صورت ابلاغ رأی می باشد .

28 ــ مهلت واخواهی از رأی غیابی صادره در مرجع تجدیدنظر کیفری ، ظرف 20 روز پس از ابلاغ

واقعی به متهم یا وکیل او خواهد بود .

29 ــ مهلت تجدیدنظرخواهی کیفری ، 20 روز برای اشخاص مقیم کشور و 2 ماه برای اشخاص

 خارج از کشور ، از تاریخ ابلاغ حکم یا انقضای مدت واخواهی می باشد .

30 ــ مهلت تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری در موارد اثبات ادعای عذر موجه محکوم علیه مبنی

 بر عدم اطلاع از مفاد رأی ، ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع است .

31 ــ زمان اخطار رفع نقص ظرف 20 روز پس از تسبیم درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی

است که متقاضی بایستی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه باید جهت رفع نقص اقدام کند .

32 ــ مهلت به تأخیر افتادن اجرای شلاق تعزیری در مورد زن شیرده حداکثر به مدت 2 سال می

 باشد .

33 ــ مهلت ارسال قرار بازداشتی که رأساً بازپرس صادر شده نزد دادستان جهت اظهارنظر ظرف

24 ساعت پس از صدور قرار خواهد بود .

34 ــ مهلت ارسال نظر بازپرس در مورد درخواست رفع بازداشت توسط متهم نزد دادستان جهت

 اتخاذ تصمیم ، ظرف 10 روز از تاریخ تسلیم درخواست می باشد .

35 ــ مدت قرار بازداشت در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان حداکثر تا 4 ماه می باشد .

36 ــ مدت بازداشت موقت از سایر جرایم حداکثر تا 2 ماه خواهد بود .

37 ــ مهلت اعتراض به ابقاء قرار تأمینی که منجر به بازداشت متهم شده است ظرف 10 روز از

تاریخ ابلاغ ابقاء قرار می باشد .

38 ــ مهلت اعلام نظر دادستان در مورد پرونده ای که حاوی اظهار عقیده بازپرس پس از اخذ

 آخرین دفاع و اعلام ختم تحقیقات است ،ظرف 5 روز از تاریخ وصول پرونده خواهد بود .

 

39 ــ مهلت اعتراض به قرارهای صادره توسط بازپرس که به تأیید دادستان نیز رسیده باشد ،

 ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار توسط شاکی یا متهم می باشد .

40 ــ مهلت اعمال ماده 18 اصلاحی در مورد آرای قطعیت یافته ی خلاف بین شرع حداکثر ظرف

یک ماه از تاریخ قطعیت رأی خواهد بود .  

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
genopresse
سه شنبه پانزدهم مردادماه سال 1398 04:14 قبل از ظهر
<a href="http://www.beitgroup.net/adidas-originals-supercolor-superstar-turnschuhe-chaussuresc">adidas originals supercolor superstar turnschuhe</a> <a href="http://www.belshop.net/asics-gel-sendai-2-lila-orange-kurpesg">asics gel sendai 2 lila orange</a> <a href="http://www.berkshirerides.net/nike-zoom-cabos-azul-verde-schuhea">nike zoom cabos azul verde</a> <a href="http://www.bgcsc.net/nike-free-hyperfeel-trail-l%C3%B8b-sko-kvinders-butyf">nike free hyperfeel trail l酶b sko kvinders</a> <a href="http://www.bigwhiterentals.net/nike-kobe-icon-sort-gul-kurpesd">nike kobe icon sort gul</a> <a href="http://www.bikersradio.net/air-jordan-retro-31-rose-argent-butya">air jordan retro 31 rose argent</a>
genopresse http://www.genopresse.net/
dreamybelize
سه شنبه پانزدهم مردادماه سال 1398 04:14 قبل از ظهر
<a href="http://www.emtecsolutions.net/air-jordan-8-retro-ice-blau-qx-schuhef">air jordan 8 retro ice blau qx</a> <a href="http://www.erikspeyer.net/asics-asics-gel-kayano-17-rojo-oro-scarpee">asics asics gel kayano 17 rojo oro</a> <a href="http://www.etuckerart.net/kyrie-3-r%C3%B8d-and-lyser%C3%B8d-kurpesa">kyrie 3 r酶d and lyser酶d</a> <a href="http://www.etxahec.net/nike-lunarepic-low-flyknit-gr%C3%B8n-himmelbl%C3%A5-kurpesc">nike lunarepic low flyknit gr酶n himmelbl氓</a> <a href="http://www.eurekapps.net/nike-free-og-14-woven-off-blanco-obuva">nike free og 14 woven off blanco</a> <a href="http://www.evccharlotte.net/nike-zoom-hyperrev-bhm-for-salg-schuhef">nike zoom hyperrev bhm for salg</a>
dreamybelize http://www.dreamybelize.net/
eurekapps
سه شنبه پانزدهم مردادماه سال 1398 04:13 قبل از ظهر
<a href="http://www.bradleykountryacres.net/air-jordan-13-retro-low-blanco-kit-butya">air jordan 13 retro low blanco kit</a> <a href="http://www.buyggmotors.net/nike-huarache-ultra-maschio-bianca-moccasins-butya">nike huarache ultra maschio bianca moccasins</a> <a href="http://www.calvaryneworleans.net/air-jordan-5-blanc-cehommest-2017-kit-obuvd">air jordan 5 blanc cehommest 2017 kit</a> <a href="http://www.calvarynola.net/nike-kobe-9-low-gr%C3%B8nn-nation-scarpec">nike kobe 9 low gr酶nn nation</a> <a href="http://www.campaignribbons.net/air-jordan-retro-3-noir-cat-schuhef">air jordan retro 3 noir cat</a> <a href="http://www.camxl.net/nike-air-yeezy-2-grigio-argento-scarpef">nike air yeezy 2 grigio argento</a>
eurekapps http://www.eurekapps.net/
zunie lace floral dress
یکشنبه سیزدهم مردادماه سال 1398 02:01 بعد از ظهر
<a href="http://www.magnindesign.com/floral-shift-dress-target-dressh">floral shift dress target</a> <a href="http://www.mkdeltalandsgroup.net/blue-floral-dress-for-baby-dressh">blue floral dress for baby</a> <a href="http://www.phantomlites.net/jacques-vert-petite-blurred-floral-dress-multi-dressh">jacques vert petite blurred floral dress multi</a> <a href="http://www.mlarchitects.net/sportsgirl-floral-dress-dressh">sportsgirl floral dress</a> <a href="http://www.pioneerspirit.net/river-island-red-floral-maxi-dress-dressh">river island red floral maxi dress</a> <a href="http://www.spinecareuk.com/talbots-floral-lace-dress-dressh">talbots floral lace dress</a>
[url=http://www.boatdiving.net/zunie-lace-floral-dress-dressh]zunie lace floral dress[/url]
kim sears zara floral dress
شنبه دوازدهم مردادماه سال 1398 02:12 بعد از ظهر
<a href="http://www.eyesocal.net/floral-dress-making-material-dressh">floral dress making material</a> <a href="http://www.imovieye.net/laura-ashley-green-floral-dress-dressh">laura ashley green floral dress</a> <a href="http://www.injost.com/very-very-reef-floral-dress-dressh">very very reef floral dress</a> <a href="http://www.swingergroup.com/floral-dress-size-12-dressh">floral dress size 12</a> <a href="http://www.wonjuvally.com/asos-lilac-floral-pencil-dress-dressh">asos lilac floral pencil dress</a> <a href="http://www.bluelakebooks.com/marchesa-notte-short-floral-dress-dressh">marchesa notte short floral dress</a>
kim sears zara floral dress http://www.colonyhomesusa.net/kim-sears-zara-floral-dress-dressh
green floral dress forever 21
شنبه دوازدهم مردادماه سال 1398 02:12 بعد از ظهر
<a href="http://www.hairsalonlush.com/floral-dress-for-women-sexy-dressh">floral dress for women sexy</a> <a href="http://www.mysaltwatersandal.net/floral-dresses-women-casual-dressh">floral dresses women casual</a> <a href="http://www.risaralda.net/lauren-ralph-lauren-petite-long-sleeve-floral-print-dress-dressh">lauren ralph lauren petite long sleeve floral print dress</a> <a href="http://www.nadinesproperties.net/bebe-floral-dress-xs-dressh">bebe floral dress xs</a> <a href="http://www.robverheulen.com/biba-floral-dress-house-of-fraser-dressh">biba floral dress house of fraser</a> <a href="http://www.santfeliucentre.net/womens-vintage-floral-dress-dressh">womens vintage floral dress</a>
green floral dress forever 21 http://www.mtmcareers.com/green-floral-dress-forever-21-dressh
dotti tulip overlay floral dress
شنبه دوازدهم مردادماه سال 1398 02:12 بعد از ظهر
<a href="http://www.adultlivesexx.net/beautiful-floral-bodycon-dresses-dressh">beautiful floral bodycon dresses</a> <a href="http://www.kikoyboy.com/love-floral-dress-with-cut-out-waist-dressh">love floral dress with cut out waist</a> <a href="http://www.pmddynamic.net/flower-print-dresses-for-weddings-dressh">flower print dresses for weddings</a> <a href="http://www.affluentadvisors.net/zara-floral-skater-dress-dressh">zara floral skater dress</a> <a href="http://www.giraprendi.com/floral-dress-strapless-dressh">floral dress strapless</a> <a href="http://www.pmmaintenance.net/floral-dress-juniors-dressh">floral dress juniors</a>
dotti tulip overlay floral dress http://www.causses.net/dotti-tulip-overlay-floral-dress-dressh
grunge floral dress yumi
شنبه دوازدهم مردادماه سال 1398 02:11 بعد از ظهر
<a href="http://www.ictbel.com/flower-dresses-for-babies-dressh">flower dresses for babies</a> <a href="http://www.ioioland.com/jcpenney-blue-floral-dress-dressh">jcpenney blue floral dress</a> <a href="http://www.boomcogames.com/london-times-floral-dresses-dressh">london times floral dresses</a> <a href="http://www.desmotivaciones.net/floral-maxi-dresses-nz-dressh">floral maxi dresses nz</a> <a href="http://www.gpscaddy.net/flower-girl-dresses-springfield-mo-dressh">flower girl dresses springfield mo</a> <a href="http://www.sesliesenyurt.com/black-floral-dress-size-20-dressh">black floral dress size 20</a>
grunge floral dress yumi http://www.babyblend.net/grunge-floral-dress-yumi-dressh
red valentino floral dress
پنجشنبه دهم مردادماه سال 1398 10:25 قبل از ظهر
<a href="http://www.glplawyers.com/navy-floral-dress-boutique-dressh">navy floral dress boutique</a> <a href="http://www.innordicau.com/long-lace-floral-dress-dressh">long lace floral dress</a> <a href="http://www.lovegreatdeals.net/1940s-pink-floral-dress-dressh">1940s pink floral dress</a> <a href="http://www.medmanage.net/floral-two-piece-prom-dress-jovani-dressh">floral two piece prom dress jovani</a> <a href="http://www.canditatenext.com/berkertex-floral-print-dress-and-jacket-dressh">berkertex floral print dress and jacket</a> <a href="http://www.lyricensemble.net/shoes-for-blue-floral-dress-dressh">shoes for blue floral dress</a>
red valentino floral dress http://www.sattonet.net/red-valentino-floral-dress-dressh
floral dress 2012
پنجشنبه دهم مردادماه سال 1398 10:24 قبل از ظهر
<a href="http://www.causses.net/dotti-tulip-overlay-floral-dress-dressh">dotti tulip overlay floral dress</a> <a href="http://www.jmbuildsnyc.com/floral-dress-and-tights-dressh">floral dress and tights</a> <a href="http://www.textileaudio.net/floral-dresses-winter-2015-dressh">floral dresses winter 2015</a> <a href="http://www.brevardradio.com/floral-dress-for-girls-size-14-dressh">floral dress for girls size 14</a> <a href="http://www.cconmausa.net/nine-west-glacier-floral-dress-dressh">nine west glacier floral dress</a> <a href="http://www.thaigerweb.net/ted-baker-mint-green-floral-dress-dressh">ted baker mint green floral dress</a>
floral dress 2012 http://www.aroundbalkans.com/floral-dress-2012-dressh
floral dresses lulus
پنجشنبه دهم مردادماه سال 1398 10:24 قبل از ظهر
<a href="http://www.gpsgolfcaddy.net/yellow-floral-dress-ebay-dressh">yellow floral dress ebay</a> <a href="http://www.isabellenhuette.net/jacques-vert-petite-floral-print-dress-multi-green-dressh">jacques vert petite floral print dress multi green</a> <a href="http://www.perheopas.com/yumi-blue-green-floral-print-belted-dress-dressh">yumi blue green floral print belted dress</a> <a href="http://www.georgesherry.com/floral-long-dresses-pinterest-dressh">floral long dresses pinterest</a> <a href="http://www.gregoryjewellers.net/knee-length-floral-dresses-australia-dressh">knee length floral dresses australia</a> <a href="http://www.jeffersonshine.net/blue-and-pink-floral-dresses-for-women-dressh">blue and pink floral dresses for women</a>
floral dresses lulus http://www.mcmartial.com/floral-dresses-lulus-dressh
http://napluni.strikingly.com/
دوشنبه سوم تیرماه سال 1398 03:51 قبل از ظهر

This is nicely expressed. !
cialis 5 mg para diabeticos cialis 20mg prix en pharmacie cialis 20 mg cut in half buying cialis on internet cialis 5mg billiger generico cialis mexico prezzo di cialis in bulgaria comprar cialis 10 espa241a buying cialis in colombia cialis rckenschmerzen
http://zootapal.strikingly.com/
یکشنبه دوم تیرماه سال 1398 11:56 قبل از ظهر

Regards! Quite a lot of information!

if a woman takes a mans cialis tadalafilo cialis wir preise cialis 05 cialis soft tabs for sale cialis generico en mexico canadian drugs generic cialis cialis generico order generic cialis online cialis tadalafil online
http://ytinfran.strikingly.com/
شنبه یکم تیرماه سال 1398 09:14 بعد از ظهر

Many thanks, Lots of facts.

american pharmacy cialis canadian drugs generic cialis cialis 5 mg funziona generic cialis at walmart non 5 mg cialis generici buy cheap cialis in uk cialis prezzo in linea basso cialis dosage cialis super kamagra cialis pills price each
http://stigecga.strikingly.com/
شنبه یکم تیرماه سال 1398 04:22 قبل از ظهر

Cheers! I appreciate it!
look here cialis order on line prices on cialis 10 mg are there generic cialis cialis lowest price cialis mit grapefruitsaft generic cialis in vietnam only here cialis pills cialis para que sirve price cialis best precios cialis peru
http://abezid.strikingly.com/
جمعه سی و یکم خردادماه سال 1398 12:32 بعد از ظهر

Truly a good deal of good advice!
cialis name brand cheap prescription doctor cialis brand cialis nl ou trouver cialis sur le net cialis cuantos mg hay generic cialis review uk cialis et insomni cialis y deporte interactions for cialis generic cialis soft gels
Cialis online
پنجشنبه سی ام خردادماه سال 1398 07:47 بعد از ظهر

Information well taken!.
prezzo di cialis in bulgaria cialis with 2 days delivery buy cialis cialis para que sirve callus cialis 5 mg buy order a sample of cialis if a woman takes a mans cialis cialis 5 mg para diabeticos achat cialis en europe
http://fulsanen.strikingly.com/
پنجشنبه سی ام خردادماه سال 1398 01:21 قبل از ظهر

Awesome facts. Kudos!
cialis kaufen wo cialis super kamagra cialis in sconto cialis en 24 hora price cialis per pill we like it cialis soft gel cialis savings card buy cialis cheap 10 mg legalidad de comprar cialis viagra or cialis
Buy generic cialis
چهارشنبه بیست و نهم خردادماه سال 1398 08:39 قبل از ظهر

Amazing plenty of superb facts!
viagra vs cialis cialis price in bangalore how to purchase cialis on line buy brand cialis cheap where do you buy cialis cialis venta a domicilio cialis online holland the best site cialis tablets female cialis no prescription buy name brand cialis on line
cialis professional yohimbe
سه شنبه بیست و هشتم خردادماه سال 1398 10:24 قبل از ظهر

Many thanks, Loads of posts.

enter site very cheap cialis viagra vs cialis vs levitra chinese cialis 50 mg cialis qualitat cialis 5 effetti collaterali are there generic cialis cialis without a doctor's prescription cialis en mexico precio prix de cialis tadalafilo
http://pursnole.strikingly.com/
دوشنبه بیست و هفتم خردادماه سال 1398 07:05 بعد از ظهر

Awesome tips. Appreciate it!
cialis for sale how do cialis pills work cialis 100 mg 30 tablet cialis generico en mexico cialis great britain dosagem ideal cialis cialis generico milano cialis rezeptfrei viagra cialis levitra generic cialis
cialis stopped working
دوشنبه بیست و هفتم خردادماه سال 1398 04:06 قبل از ظهر

Superb information, Many thanks.
cialis kaufen are there generic cialis generic cialis at walmart cialis kaufen cialis pills price each cialis taglich the best choice cialis woman online prescriptions cialis click here to buy cialis cialis prices in england
http://grocfungu.strikingly.com/
یکشنبه بیست و ششم خردادماه سال 1398 02:41 بعد از ظهر

You said it very well.!
walgreens price for cialis cheap cialis buy online cialis 5mg only best offers 100mg cialis buy name brand cialis on line cialis generico in farmacia if a woman takes a mans cialis usa cialis online cialis 200 dollar savings card cialis with 2 days delivery
cialis online
شنبه بیست و پنجم خردادماه سال 1398 10:16 قبل از ظهر

Really a lot of wonderful information.
interactions for cialis how to purchase cialis on line safe site to buy cialis online cialis for daily use only now cialis for sale in us tadalafil generic buy cialis sample pack rezeptfrei cialis apotheke cialis tablets australia viagra vs cialis
Online cialis
جمعه بیست و چهارم خردادماه سال 1398 05:51 قبل از ظهر

Nicely put, Appreciate it.
dosagem ideal cialis cialis for sale in europa chinese cialis 50 mg get cheap cialis cialis rezeptfrei generic cialis at the pharmacy does cialis cause gout enter site 20 mg cialis cost low dose cialis blood pressure side effects of cialis
where can i buy cialis over the counter
پنجشنبه بیست و سوم خردادماه سال 1398 03:46 بعد از ظهر

You stated this superbly.
cialis generika in deutschland kaufen cialis side effects cialis generic click now cialis from canada import cialis purchasing cialis on the internet buy cialis online nz viagra or cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne low dose cialis blood pressure
buy cialis on line
پنجشنبه بیست و سوم خردادماه سال 1398 02:06 قبل از ظهر

Whoa a good deal of great tips!
the best site cialis tablets cialis uk next day canadian drugs generic cialis cialis 200 dollar savings card look here cialis order on line acheter cialis meilleur pri achat cialis en suisse cialis kaufen bankberweisung free cialis cialis professional yohimbe
http://cialisvie.com/
دوشنبه بیستم خردادماه سال 1398 01:47 قبل از ظهر

Thank you. Terrific information.
cialis online holland cialis coupons cialis 20 mg cost cialis 5 mg para diabeticos sublingual cialis online cialis free trial best generic drugs cialis cialis therapie when can i take another cialis how much does a cialis cost
http://cialisvie.com/
شنبه هجدهم خردادماه سال 1398 07:46 بعد از ظهر

Fine content. Appreciate it!
cialis savings card generic cialis with dapoxetine american pharmacy cialis dose size of cialis how does cialis work cialis canada cialis reviews generic cialis in vietnam cuanto cuesta cialis yaho cialis per paypa
blue pill viagra for sale
جمعه هفدهم خردادماه سال 1398 03:29 بعد از ظهر

Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو