تبلیغات
سفیر قانون - قواعد دوازده گانه ی مبنای مسئولیت مدنی /قاعده ی تسبیب /(1)
دست نوشته های شخصی

قواعد دوازده گانه ی مبنای مسئولیت مدنی /قاعده ی تسبیب /(1)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:دوشنبه بیست و یکم اسفندماه سال 1391-10:41 بعد از ظهر

سوم ـ قاعده ی تسبیب :

آقای دكتر مدنی در كتاب خود ، قاعده ی تسبیب را به عنوان سومین قاعده ی مبنای

مسئولیت مدنی جبران خسارت ذكر نموده است .

سخن ایشان :

هرگاه شخص مالی را بطور مستقیم تلف نكند ، اما برای تلف كردن آن سبب سازی كند ،

عمل او را اتلاف به تسبیب گویند . مسبب مسئول خسارتی است كه از این راه باعث شده

است . مسبب به كاری دست می زند كه زمینه ی اتلاف را فراهم می نماید .

خلاصه اینكه :

ـــ بین كاری كه مسبب كرده و تلف رابطه علیت وجود ندارد .

ـــ تسبیب در صورتی ضمان آور است كه در نظر عرف تجاوز وعدوان باشد .

ـــ در تسبیب بر خلاف اتلاف وجود تقصیر شرط ایجاد مسئولیت است .

                                              ************

تعریف تسبیب : آنست كه شخصی در تلف كردن مال و جانی خود دخالت نداشته بلكه

     سبب آن اتلاف بوده است مثل اینكه : شخصی در مسیر عام چاهی حفر كند و دام   

     دیگری ، در آن چاه بیفتد و بمیرد . تسبیب را اتلاف غیر مستقیم گفته اند .

سبب و علت :

سبب :آنست كه ؛ از وجودش ، وجود دیگری لازم نیاید ولی از عدمش ، عدم دیگری لازم

            بیاید .

علت : آنست كه ؛ از وجودش ، وجود دیگری لازم آید و از عدمش ، عدم دیگری .

توجه :

علت و سبب با وجود مشابهت ، دو چیز متفاوت هستند . بدین ترتیب ؛ در تسبیب

عمل مسبب مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را تلف نمی كند ، بلكه اگر مسبب آن عمل را

انجام نمی داد ، تلف مال دیگری رخ نمی داد .

فعل مسبب :

1 ـ فعل مثبت : فعلی است كه انجام آن سبب تلف مال دیگری گردد . مثل ؛ اینكه ، كسی

پوست موزی در خیابان اندازد و دیگری بر روی آن بلغزد و پایش بشكند .

2 ـ فعل منفی : ترك فعلی است كه سبب خسارت به دیگری شود . مثل اینكه ؛ مأمور راه

آهن به علت عدم تعویض به موقع خط راه آهن موجب تصادف دو ترن شود .چه ورود خسارت

به علت فعل مثبت باشد و چه منفی ، تسبیب محقق شده است . تسبیب قاعده ی مجزایی

ندارد و به دنبال شرح قاعده ی اتلاف می آید ولی در بررسی فقهاء از آن به قاعده ی تسبیب

نام برده اند .

مستندات قاعده ی تسبیب :

1 -  اتفاق و اجماء فقها مبنی بر ضمان ناشی از تسبیب .

2 – روایت / خبر

بررسی اخبار مستند قاعده ی تسبیب :

یكم – صحیحه ی حلبی : كل شیئ یضرُ بطریق المسلمین ، فصاحبه ضامن لما

یصیبه . (وسایل الشیعه ) .

حلبی می گوید ؛ از امام صادق حكم قضیه ی شخصی كه چیزی در راه دیگری قرار دهد ،

بطوریكه مركب آن شخص در برخورد با آن رم كند و صاحبش را به زمین زد چیست ؟ ایشان

پاسخ دادند ؛ هر چیزی كه درراه مسلمین به آنان ضرر بزند ، صاحب آن چیز ، ضامن پی

آمدهای آن خواهد بود .

توضیح :

حدیث گویا ست و تنها نقطه ی ابهامش در این است كه ضمانت را در قبال مسلمین ذكر

نموده است .

ـــ آیا ، چون محل طرح سئوال جامعه ی مسلمین بوده این حصر صورت گرفته ؟

ـــ و یا نه ، مسئولیت جبران فقط منجر به تسبیب در اتلاف مال مسلمان است . و لذا اگر

مركب غیر مسلمانی در این قضیه رم كند و زیانی به شخص برسد ، مسبب مسلمان ضامن

نیست ؟ در این صورت از این مستند نمی توان قاعده ای ساخت ، كه شامل بخشی از افراد

نمی شود .

دوم ـ صحیحه زراره : علیه ضمان لانّ كل ّ من حفر بئراً فی غیر ملكه كان علیه

ضمان ( وسایل الشیعه )

زراره می گوید : از امام صادق پرسیدم ؛ حكم قضیه ی شخصی كه در ملك دیگری ( غیر ملك

خودش ) چاهی كنده و عابری در حین عبور در آن بیفتد چیست ؟ ایشان پاسخ دادند ؛ حفر

كننده ضامن است . زیرا هر كس در ملك غیر خود چاهی حفر كند ، ضامن است .

توضیح :

حصری كه در مستند قبلی بود در این روایت نیست . مفهوم مخالف این بیان آنست

كه ؛ اگر كسی در ملك خود چاهی حفر كند و دیگری در آن سقوط كند ، ضامن نیست !! . به

نظر می رسد ، این پرسش در خصوص موردی خاص بوده ( منظور چاه كنی و آنهم در ملك

دیگری . ) و لذا بعید است به تنهایی بتوان آن را مستند قاعده تسبیب قرار داد . و نیز این

 روایت برای آنست كه ، مسبب را ضامن قلمداد كند ، نه مالك را . در حقیقت این حكم برای

بری الذمه نمودن مالك غیر مقصر است . زیرا وقتی كسی در چاهی كه در ملكی حفر شده

می افتد ، ابتدا ضمانت دامن مالك را می گیرد كه چرا چاه را بدون حفاظ و در پوش رها كرده

كه چونین اتفاقی افتاده . بعد معلوم می شود كه مالك حفر كننده چاه نیست . و حفر كننده

شخص دیگری است . در اینجاست كه ضمانت از مالك برداشته می شود و متوجه حافر می

گردد . پس از این حدیث نباید چونین استنباط گردد كه مالكیت رافع مسئولیت مدنی است هر

آنكه در ملك خود كه بدون حصار است چاهی بدون حفاظ حفر كند ، البته كه در صورت سقوط

كسی در آن ضامن است . ( خواننده محترم در تصور ملك ، ملك زراعی بدون حصار را در نظر

داشته باشد . )

نتیجه اینكه :

ـ اگر كسی در ملك خود چاهی بدون حفاظ و سرپوش حفر كند . ضامن سقوط

دیگری در آن چاه است .

ـ اگر كسی در ملك دیگری چاهی حفر كند ، مالك ضامن سقوط دیگری در چاه

نیست بلكه ضامن حافر است .

سوم ـــ موثق سماعه :

    سماعه می گوید از امام صادق در خصوص حكم كسی كه چاهی در خانه ی خودش

          حفر می كند و دیگری در آن می افتد پرسیدم . ایشان بیان داشته اند ؛ اگر چاه در

          ملك خودش باشد ، باعث ضمان نیست . اما اگر در ملك غیر یا معبر عام حفر شده

      باشد و دیگری در آن بیفتد ، موجب ضمان است . ( وسایل الشیعه )

توضیح :

در این روایت به پرسش سماعه توجه نمایید ؛ اگر كسی در خانه ی خود . . . . . پس مطلق

ملك رافع مسئولیت نیست ، بلكه اگر كسی در ملك محصور خود ( خانه ی خود و یا باغ خود و

 . . . . . ) چاهی كند و دیگری در آن بیفتد ضامن نیست . در پاسخ امام ، به نظر می رسد

منظور از ملك ، مطلق زمین در مالكیت نیست . بلكه چون در پاسخ « خانه » آمده منظور

اینست كه حافر بر آن خانه مالكیت دارد . بدین ترتیب این مستند نظریه ی نگارنده در حدیث

قبلی را نفی نمی كند .

چهارم ـ خبر سكونی : قال رسول الله ( ص ) ؛ من اخرج میزاباً أو كنیفاً أو اوتدواو

تداً أو أثق دابهً أو حفر شیئاً فی طریق المسلمین فأصاب فعطب فهوله ضامن (

وسایل الشیعه )

سكونی خبری را از امام صادق نقل می كند كه ایشان روایت بالا را از حضرت نبوی نقل كرده

 است . معنای حدیث اینست كه ؛ هر كس ناودانی یا گودالی در راه مسلمین ایجاد كند یا

میخ یا افسار مركبش را بكوبد ، یا چاهی در راه مسلمین حفر نماید و كسی به آنها اصابت

كند و به زمین بیفتد ، مرتكب این اعمال ضامن است . در این خبر ، موارد چندی كه ممكن

است سبب ورود خسارت به دیگری شود بر شمرده شده و بدین لحاظ جامعیت بیشتری به

قاعده ی تسبیب داده است . نكته ی قابل توجه معبر بودن محل سبب های منجر به زیان

است .

                                       *****************
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
denkzauber
شنبه هفدهم آذرماه سال 1397 02:23 قبل از ظهر
<a href="http://www.lokmantec.tw/prada-saffiano-medium-tote-pradar">prada saffiano medium tote</a> <a href="http://www.firstpager.tw/puma-trinomic-camouflage-skor">puma trinomic camouflage</a> <a href="http://www.nuevoroces.tw/prada-sunglasses-blue-lens-pradar">prada sunglasses blue lens</a> <a href="http://www.baronnese.tw/moncler-winter-coat-sale-monclerr">moncler winter coat sale</a> <a href="http://www.lyzhongjie.tw/north-face-nuptse-vest-black-northfacer">north face nuptse vest black</a> <a href="http://www.rappaappar.tw/nike-lebron-15-purple-germany-shoeso">nike lebron 15 purple germany</a>
denkzauber http://www.denkzauber.tw/
aesdeadic
شنبه هفدهم آذرماه سال 1397 02:23 قبل از ظهر
<a href="http://www.keenersite.tw/ucf-fitted-hat-hatr">ucf fitted hat</a> <a href="http://www.blainegunn.tw/hermes-cashmere-scarf-sale-scarfr">hermes cashmere scarf sale</a> <a href="http://www.clinemanor.tw/the-north-face-softshell-jacket-womens-northfacer">the north face softshell jacket womens</a> <a href="http://www.denkzauber.tw/black-and-white-burberry-tie-tier">black and white burberry tie</a> <a href="http://www.easyflybr.tw/burberry-scarf-replica-men-scarfr">burberry scarf replica men</a> <a href="http://www.cathywills.tw/fendi-3jours-bag-price-fendir">fendi 3jours bag price</a>
aesdeadic http://www.aesdeadic.tw/
lapcomit
سه شنبه ششم آذرماه سال 1397 03:28 بعد از ظهر
<a href="http://www.guntruther.com/nike-dunk-halloween-nike-shoe-trainersb">nike dunk halloween nike shoe</a> <a href="http://www.governisation.com/nike-shox-tl-mens-skob">nike shox tl mens</a> <a href="http://www.raiedumacon.com/nike-lunar-htm-multicolour-sneakerb">nike lunar htm multicolour</a> <a href="http://www.glasshalfgeek.com/mackage-bag-review-mackager">mackage bag review</a> <a href="http://www.ceethebarber.com/mennns-nike-air-max-90-hvit-shoesn">mennns nike air max 90 hvit</a> <a href="http://www.clandessdiner.com/alm-boss-bow-tie-tier">alm boss bow tie</a>
lapcomit http://www.lapcomit.com/
pcwolftech
سه شنبه ششم آذرماه سال 1397 03:28 بعد از ظهر
<a href="http://www.btntextil.com/nike-flyknit-lunar-2-jd-sports-grill-trainersa">nike flyknit lunar 2 jd sports grill</a> <a href="http://www.ratedpractice.com/hermes-double-wrap-bracelet-jewelryr">hermes double wrap bracelet</a> <a href="http://www.joemaniophoto.com/nike-lunarglide-8-le-black-and-gold-womens-gg-sneakerf">nike lunarglide 8 le black and gold womens gg</a> <a href="http://www.rakebackhero.com/the-north-face-mens-atlas-triclimate-3-in-1-jacket-northfacer">the north face mens atlas triclimate 3 in 1 jacket</a> <a href="http://www.exetervanhire.com/pandora-triple-leather-bracelet-brown-pandorar">pandora triple leather bracelet brown</a> <a href="http://www.webdevbook.com/how-to-tie-a-pandora-leather-bracelet-pandorar">how to tie a pandora leather bracelet</a>
pcwolftech http://www.pcwolftech.com/
shamankin
سه شنبه ششم آذرماه سال 1397 03:28 بعد از ظهر
<a href="http://www.skynetankara.com/nfl-knit-hats-china-walls-hatg">nfl knit hats china walls</a> <a href="http://www.joubertets.com/adidas-typ-64-porsche-skox">adidas typ 64 porsche</a> <a href="http://www.mobilsevgili.com/nike-air-force-1-yeezy-kevin-hart-shoesb">nike air force 1 yeezy kevin hart</a> <a href="http://www.demointegrate.com/nike-free-3.0-v4-womens-mint-green-reflect-silver-dime-runningb">nike free 3.0 v4 womens mint green reflect silver dime</a> <a href="http://www.sekaiblog.com/ugg-chestnut-classic-mini-uggsr">ugg chestnut classic mini</a> <a href="http://www.witeducates.com/ray-ban-aviator-brown-sunglassesr">ray ban aviator brown</a>
shamankin http://www.shamankin.com/
chachiscoffee
جمعه دوم آذرماه سال 1397 01:48 قبل از ظهر
<a href="http://www.paintnpassion.com/limited-julius-thomas-jersey-denver-broncos-80-road-white-nfla">limited julius thomas jersey denver broncos 80 road white</a> <a href="http://www.labizcoach.com/nike-free-chaussures-femmes-noir-skoc">nike free chaussures femmes noir</a> <a href="http://www.beylikduzufm.com/burberry-scarf-for-men-sale-scarfr">burberry scarf for men sale</a> <a href="http://www.buscochef.com/nike-fs-lite-run-womens-red-silver-sneakera">nike fs lite run womens red silver</a> <a href="http://www.legalguards.com/air-jordan-phase-23-classic-mens-gold-black-shoesb">air jordan phase 23 classic mens gold black</a> <a href="http://www.joehalvorson.com/oakley-dart-sunglasses-polarized-sunglassesr">oakley dart sunglasses polarized</a>
chachiscoffee http://www.chachiscoffee.com/
hagertools
جمعه دوم آذرماه سال 1397 01:48 قبل از ظهر
<a href="http://www.allyoucanlike.com/tory-burch-red-reva-flats-toryburchr">tory burch red reva flats</a> <a href="http://www.fotoversorger.com/jordan-13-shorts-pullover-runningd">jordan 13 shorts pullover</a> <a href="http://www.emenucards.com/mackage-hania-leather-jacket-mackager">mackage hania leather jacket</a> <a href="http://www.viviancontigo.com/michael-kors-skorpios-large-shoulder-bag-khaki-leather-mkf">michael kors skorpios large shoulder bag khaki leather</a> <a href="http://www.eulatestnews.com/moncler-jacket-green-tea-monclerd">moncler jacket green tea</a> <a href="http://www.vbchopshop.com/ray-ban-wayfarer-polarized-lenses-sunglassesr">ray ban wayfarer polarized lenses</a>
hagertools http://www.hagertools.com/
maxcologne
جمعه دوم آذرماه سال 1397 01:48 قبل از ظهر
<a href="http://www.stevenrobins.com/burberry-ladies-belt-beltr">burberry ladies belt</a> <a href="http://www.transgloball.com/mackage-childrens-coats-january-2017-mackagee">mackage childrens coats january 2017</a> <a href="http://www.wsphotel.com/adidas-tubular-defiant-sneaker-skow">adidas tubular defiant sneaker</a> <a href="http://www.hispanolab.com/nike-detroit-lions-94-ziggy-ansah-stitched-black-salute-to-service-limited-jerseys-nflc">nike detroit lions 94 ziggy ansah stitched black salute to service limited jerseys</a> <a href="http://www.peoplesbit.com/clyde-drexler-houston-rockets-jersey-nflr">clyde drexler houston rockets jersey</a> <a href="http://www.redrockrose.com/vibram-fivefingers-komodo-purple-grey-footf">vibram fivefingers komodo purple grey</a>
maxcologne http://www.maxcologne.com/
pdxwoof
جمعه دوم آذرماه سال 1397 01:48 قبل از ظهر
<a href="http://www.allenchute.com/prada-totes-leopard-orange-pradad">prada totes leopard orange</a> <a href="http://www.sellingmason.com/old-mulberry-bag-names-mulberryb">old mulberry bag names</a> <a href="http://www.taxhelpcentre.com/nike-air-max-1-essential-smoke-gold-sneakerb">nike air max 1 essential smoke gold</a> <a href="http://www.pugdogdev.com/belt-strap-for-hermes-buckle-hermesr">belt strap for hermes buckle</a> <a href="http://www.hilverdatokyo.com/nike-air-force-1-puerto-rico-sko-shoesv">nike air force 1 puerto rico sko</a> <a href="http://www.lafuette.com/coach-tote-luggage-america-coache">coach tote luggage america</a>
pdxwoof http://www.pdxwoof.com/
nartaky
پنجشنبه یکم آذرماه سال 1397 08:02 بعد از ظهر
<a href="http://www.dcrcustoms.com/mackage-down-coats-xl-kit-mackagec">mackage down coats xl kit</a> <a href="http://www.bermudabrands.com/nike-air-max-thea-collection-skow">nike air max thea collection</a> <a href="http://www.alarmselpaso.com/limited-tedy-bruschi-jersey-new-england-patriots-54-road-white-nflc">limited tedy bruschi jersey new england patriots 54 road white</a> <a href="http://www.demngoibet.com/luke-kuechly-baby-jersey-nflr">luke kuechly baby jersey</a> <a href="http://www.wtaarchitects.com/air-jordan-imminent-gold-grey-footd">air jordan imminent gold grey</a> <a href="http://www.bibleofpeace.com/prada-city-stitch-tote-bag-online-pradab">prada city stitch tote bag online</a>
nartaky http://www.nartaky.com/
juraamei
پنجشنبه یکم آذرماه سال 1397 08:00 بعد از ظهر
<a href="http://www.lbclubmitu.com/nike-air-max-2014-red-running-shoes-shoesc">nike air max 2014 red running shoes</a> <a href="http://www.adanazuzu.com/oakley-half-jacket-polarised-sunglasses-sunglassesr">oakley half jacket polarised sunglasses</a> <a href="http://www.karenconti.com/ralph-lauren-shirts-retro-upgrades-polob">ralph lauren shirts retro upgrades</a> <a href="http://www.cliffsears.com/ray-ban-rb4057-w3348-sunglassesr">ray ban rb4057 w3348</a> <a href="http://www.gfwholesalers.com/white-hermes-clic-clac-bracelet-jewelryr">white hermes clic clac bracelet</a> <a href="http://www.rcnspecials.com/nike-lebron-14-gold-pink-shoesv">nike lebron 14 gold pink</a>
juraamei http://www.juraamei.com/
kleenexformen
سه شنبه بیست و نهم آبانماه سال 1397 08:13 قبل از ظهر
<a href="http://www.totulesteaici.com/elite-peyton-manning-jersey-denver-broncos-18-super-bowl-xlviii-draft-him-shimmer-pink-nflg">elite peyton manning jersey denver broncos 18 super bowl xlviii draft him shimmer pink</a> <a href="http://www.stretart.com/air-jordan-10-gs-vivid-pink-outlet-skoa">air jordan 10 gs vivid pink outlet</a> <a href="http://www.promediagrup.com/burberry-scarf-with-pom-poms-scarfr">burberry scarf with pom poms</a> <a href="http://www.borumdeluxe.com/white-red-mens-nike-air-max-2011-shoes-sneakera">white red mens nike air max 2011 shoes</a> <a href="http://www.bandqlocal.com/blue-mens-nike-kd-10-shoesc">blue mens nike kd 10</a> <a href="http://www.tkreative.com/ray-ban-wayfarer-black-large-sunglassesr">ray ban wayfarer black large</a>
kleenexformen http://www.kleenexformen.com/
redchipit
سه شنبه بیست و نهم آبانماه سال 1397 08:13 قبل از ظهر
<a href="http://www.hepalmak.com/how-to-tie-hermes-scarf-scarfr">how to tie hermes scarf</a> <a href="http://www.savearlord.com/hermes-picotin-blue-hermesr">hermes picotin blue</a> <a href="http://www.pdxwoof.com/prada-loafer-definition-your-pradae">prada loafer definition your</a> <a href="http://www.rcnbundles.com/christian-louboutin-dalida-pumps-for-sale-louboutinb">christian louboutin dalida pumps for sale</a> <a href="http://www.parsoniidrs.com/mackage-crossbody-phone-xchange-mackaged">mackage crossbody phone xchange</a> <a href="http://www.karenannelevo.com/tory-burch-flats-9-toryburchr">tory burch flats 9</a>
redchipit http://www.redchipit.com/
frissedenkers
سه شنبه بیست و نهم آبانماه سال 1397 08:13 قبل از ظهر
<a href="http://www.radiomasweb.com/mackage-coat-sale-online-coupon-qatar-today-mackageb">mackage coat sale online coupon qatar today</a> <a href="http://www.katasuto.com/tory-burch-black-wallet-sale-toryburchr">tory burch black wallet sale</a> <a href="http://www.financeextent.com/nike-huarache-shorts-malaysia-runningd">nike huarache shorts malaysia</a> <a href="http://www.ucllnl.com/mackage-lightweight-down-jacket-review-mackager">mackage lightweight down jacket review</a> <a href="http://www.potluckposter.com/michael-kors-drawstring-handbags-quality-mka">michael kors drawstring handbags quality</a> <a href="http://www.drwestergaard.com/moncler-jacket-ladies-wallets-monclerg">moncler jacket ladies wallets</a>
frissedenkers http://www.frissedenkers.com/
zakenmoeders
سه شنبه بیست و نهم آبانماه سال 1397 08:12 قبل از ظهر
<a href="http://www.kleenexformen.com/nike-two-strap-sandals-skos">nike two strap sandals</a> <a href="http://www.asvencon.com/red-versace-belt-men-beltr">red versace belt men</a> <a href="http://www.moorefornc.com/mackage-kenya-jacket-kijiji-london-mackagef">mackage kenya jacket kijiji london</a> <a href="http://www.clcohelp.com/air-jordan-spizike-skow">air jordan spizike</a> <a href="http://www.kcsanpedro.com/detroit-red-wings-military-jersey-auction-nfld">detroit red wings military jersey auction</a> <a href="http://www.golfbreakuk.com/lebron-james-heat-jersey-nflr">lebron james heat jersey</a>
zakenmoeders http://www.zakenmoeders.com/
verylatebay
سه شنبه بیست و نهم آبانماه سال 1397 08:12 قبل از ظهر
<a href="http://www.allyoucanlike.com/mulberry-large-clipper-holdall-nsw-mulberrye">mulberry large clipper holdall nsw</a> <a href="http://www.fotoversorger.com/nike-tanjun-mens-red-zone-sneakere">nike tanjun mens red zone</a> <a href="http://www.emenucards.com/hermes-evelyne-shoulder-bag-hermesr">hermes evelyne shoulder bag</a> <a href="http://www.viviancontigo.com/nike-air-force-1-puerto-rico-sko-shoesv">nike air force 1 puerto rico sko</a> <a href="http://www.eulatestnews.com/coach-shoulder-bag-japan-review-coachc">coach shoulder bag japan review</a> <a href="http://www.vbchopshop.com/air-jordan-31-raptor-charging-shoesa">air jordan 31 raptor charging</a>
verylatebay http://www.verylatebay.com/
treehousecats
سه شنبه بیست و نهم آبانماه سال 1397 07:47 قبل از ظهر
<a href="http://www.juraamei.com/mackage-new-handbags-limited-mackagea">mackage new handbags limited</a> <a href="http://www.beoshoes.com/adidas-gazelle-original-grey-skow">adidas gazelle original grey</a> <a href="http://www.samuelzide.com/kids-nike-washington-redskins-customized-white-limited-jersey-nflb">kids nike washington redskins customized white limited jersey</a> <a href="http://www.zealouslyzika.com/authentic-chicago-cubs-world-series-jersey-nflr">authentic chicago cubs world series jersey</a> <a href="http://www.tjharkins.com/nike-free-trainer-5.0-11-foota">nike free trainer 5.0 11</a> <a href="http://www.bringussocial.com/prada-shoes-2015-spring-pradaf">prada shoes 2015 spring</a>
treehousecats http://www.treehousecats.com/
goeaglepointe
سه شنبه بیست و نهم آبانماه سال 1397 07:47 قبل از ظهر
<a href="http://www.tipicousa.com/cheap-tory-burch-red-cameron-thong-sandal-online-sale-toryburcha">cheap tory burch red cameron thong sandal online sale</a> <a href="http://www.reprebates.com/cheap-jordan-11-red-velvet-runningc">cheap jordan 11 red velvet</a> <a href="http://www.goeaglepointe.com/mackage-leather-coat-mackager">mackage leather coat</a> <a href="http://www.ykloans.com/michael-kors-wallets-tilda-quinn-rd-mka">michael kors wallets tilda quinn rd</a> <a href="http://www.servicioswom.com/cheap-mens-moncler-uk-hours-monclerb">cheap mens moncler uk hours</a> <a href="http://www.drlunaworld.com/oakley-mens-flak-jacket-xlj-rectangular-sunglasses-sunglassesr">oakley mens flak jacket xlj rectangular sunglasses</a>
goeaglepointe http://www.goeaglepointe.com/
zinmanlaw
سه شنبه بیست و نهم آبانماه سال 1397 07:47 قبل از ظهر
<a href="http://www.betascgx.com/hermes-togo-birkin-bag-hermesr">hermes togo birkin bag</a> <a href="http://www.hobbyfreaks.com/prada-backpack-consignment-1st-pradae">prada backpack consignment 1st</a> <a href="http://www.ruoiled.com/white-christian-louboutin-pumps-louboutinb">white christian louboutin pumps</a> <a href="http://www.zanascuisine.com/mackage-leather-jacket-kenya-websites-mackaged">mackage leather jacket kenya websites</a> <a href="http://www.puyichinese.com/tory-burch-animal-print-bag-toryburchr">tory burch animal print bag</a> <a href="http://www.philipelara.com/nike-mercurial-superfly-cr7-gold-light-runningf">nike mercurial superfly cr7 gold light</a>
zinmanlaw http://www.zinmanlaw.com/
ventnorlife
سه شنبه بیست و دوم آبانماه سال 1397 09:27 قبل از ظهر
<a href="http://www.juliemobley.com/mackage-leather-jacket-pina-jacob-mackagea">mackage leather jacket pina jacob</a> <a href="http://www.dgrlcd.com/new-balance-373-blue-and-red-skow">new balance 373 blue and red</a>
ventnorlife http://www.ventnorlife.com/
gladatassen
سه شنبه بیست و دوم آبانماه سال 1397 09:26 قبل از ظهر
<a href="http://www.haerinonghyup.com/game-d.j.-humphries-youth-jersey-arizona-cardinals-74-alternate-black-nfld">game d.j. humphries youth jersey arizona cardinals 74 alternate black</a> <a href="http://www.burkkinc.com/nike-roshe-run-speckle-mujeres-p%C3%BArpura-skoc">nike roshe run speckle mujeres p煤rpura</a> <a href="http://www.magicstockdz.com/burberry-scarf-europe-scarfr">burberry scarf europe</a> <a href="http://www.soldthekayway.com/cheap-nike-air-free-mens-grey-sneakerc">cheap nike air free mens grey</a> <a href="http://www.medsydobrasil.com/air-jordan-7-retro-numbered-shoese">air jordan 7 retro numbered</a> <a href="http://www.schokostueck.com/ray-ban-clubmaster-tortoise-51-sunglassesr">ray ban clubmaster tortoise 51</a>
gladatassen http://www.gladatassen.com/
djdiscgolf
دوشنبه بیست و یکم آبانماه سال 1397 03:42 قبل از ظهر
<a href="http://www.govolsrealtor.com/canada-goose-resolute-parka-review-canadagooser">canada goose resolute parka review</a> <a href="http://www.djdiscgolf.com/burberry-scarf-camel-food-scarfc">burberry scarf camel food</a> <a href="http://www.saraviquez.com/prada-key-holder-velcro-pradaf">prada key holder velcro</a> <a href="http://www.dfweliquid.com/adidas-zx-flux-all-black-skor">adidas zx flux all black</a> <a href="http://www.mrforgps.com/jimmy-choo-wedges-uk-louboutinr">jimmy choo wedges uk</a> <a href="http://www.nunbori.com/adidas-ultra-boost-uncaged-champs-skor">adidas ultra boost uncaged champs</a>
djdiscgolf http://www.djdiscgolf.com/
sleepysdirect
شنبه نوزدهم آبانماه سال 1397 07:44 قبل از ظهر
<a href="http://www.slimtobody.com/nike-air-max-2015-ultra-moire-unblocked-footc">nike air max 2015 ultra moire unblocked</a> <a href="http://www.lapcomit.com/nike-free-run-mens-gold-blue-sneakerc">nike free run mens gold blue</a> <a href="http://www.eaudurable.com/mackage-wool-coat-with-leather-sleeves-mackager">mackage wool coat with leather sleeves</a> <a href="http://www.bambubaits.com/adidas-gazelle-navy-gum-skor">adidas gazelle navy gum</a> <a href="http://www.destinyrail.com/george-springer-throwback-jersey-nflr">george springer throwback jersey</a> <a href="http://www.brendonrush.com/hermes-alligator-belt-beltr">hermes alligator belt</a>
[url=http://www.sleepysdirect.com/]sleepysdirect[/url]
supermarketes
شنبه نوزدهم آبانماه سال 1397 07:44 قبل از ظهر
<a href="http://www.biyotestatik.com/mackage-puffer-coat-mackager">mackage puffer coat</a> <a href="http://www.infotostudio.com/mennns-nike-air-max-90-hvit-shoesn">mennns nike air max 90 hvit</a> <a href="http://www.vendsweeps.com/burberry-clinton-check-silk-tie-tier">burberry clinton check silk tie</a> <a href="http://www.azhomereports.com/ways-to-wear-a-burberry-scarf-scarfr">ways to wear a burberry scarf</a> <a href="http://www.askforpauline.com/nobis-bmw-jacket-nobisr">nobis bmw jacket</a> <a href="http://www.onlymytouch.com/gold-black-womens-air-jordan-retro-1-shoes-trainersa">gold black womens air jordan retro 1 shoes</a>
[url=http://www.supermarketes.com/]supermarketes[/url]
belronctx
شنبه نوزدهم آبانماه سال 1397 07:44 قبل از ظهر
<a href="http://www.hobihobinomi.com/stephen-curry-jersey-real-nflr">stephen curry jersey real</a> <a href="http://www.sleepysdirect.com/hermes-belt-2016-beltr">hermes belt 2016</a> <a href="http://www.reganwhimpey.com/womens-nike-kobe-12-orange-germany-shoeso">womens nike kobe 12 orange germany</a> <a href="http://www.bcashed.com/cheap-ugg-boots-online-uggsr">cheap ugg boots online</a> <a href="http://www.thedarnedclub.com/adidas-neo-casual-shoes-india-skou">adidas neo casual shoes india</a> <a href="http://www.shamankin.com/nike-tiempo-legend-mens-silver-yellow-shoesa">nike tiempo legend mens silver yellow</a>
[url=http://www.belronctx.com/]belronctx[/url]
nhadatmoivn
شنبه نوزدهم آبانماه سال 1397 07:43 قبل از ظهر
<a href="http://www.sethba.com/north-face-womens-osito-fleece-jacket-northfacer">north face womens osito fleece jacket</a> <a href="http://www.webgiganten.com/dangle-charms-for-pandora-bracelets-pandorar">dangle charms for pandora bracelets</a> <a href="http://www.gldstore.com/pandora-mum-spacer-pandorar">pandora mum spacer</a> <a href="http://www.aesqmed.com/pink-blue-mens-nike-lunar-tempo-shoes-runningc">pink blue mens nike lunar tempo shoes</a> <a href="http://www.eryasaat.com/under-armour-curry-2-mens-black-green-runninge">under armour curry 2 mens black green</a> <a href="http://www.jindianhua.com/pink-mk-satchel-mkr">pink mk satchel</a>
[url=http://www.nhadatmoivn.com/]nhadatmoivn[/url]
chatiphone
چهارشنبه نهم آبانماه سال 1397 11:25 قبل از ظهر
<a href="http://www.charterfs.com/pandora-leather-string-necklace-pandorar">pandora leather string necklace</a> <a href="http://www.ampflightads.com/ray-ban-sunglasses-rb2140-original-classic-954-tortoise-50-download-sunglassesa">ray ban sunglasses rb2140 original classic 954 tortoise 50 download</a> <a href="http://www.maximephilips.com/prada-nylon-shoulder-bag-pradar">prada nylon shoulder bag</a> <a href="http://www.kennyrager.com/mackage-handbag-sale-40-mackageb">mackage handbag sale 40</a> <a href="http://www.rapamateur.com/ugg-boots-bailey-bow-black-uggsr">ugg boots bailey bow black</a> <a href="http://www.kosahudson.com/salvatore-ferragamo-belt-outlet-beltr">salvatore ferragamo belt outlet</a>
chatiphone http://www.chatiphone.com/
Viagra kopen Amersfoort
سه شنبه بیست و نهم خردادماه سال 1397 06:34 قبل از ظهر
I am sue thiѕ piece of writing һas touched all the internet viewers, іtѕ really гeally
nice piece ᧐f writing on building ᥙр new
web site.
Aisha
سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشتماه سال 1397 07:38 قبل از ظهر
When someone writes an piece of writjng he/she retains the thought of a user in his/her mind that how a
user can understand it. Therefore that's wwhy this piece of writing is amazing.
Thanks!
depforce ingredients
شنبه یکم اردیبهشتماه سال 1397 01:30 قبل از ظهر
Wonderful blog! I found itt whle searching oon Yahoo News.
Do you have anyy suggestions onn how to get listed inn Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to geet there!
Manny thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30