تبلیغات
سفیر قانون - سفته و نحوه ی وصول وجه آن(بخش یكم )
دست نوشته های شخصی

سفته و نحوه ی وصول وجه آن(بخش یكم )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:پنجشنبه ششم مردادماه سال 1390-11:06 بعد از ظهر

 

 

                         سفته ،گواهی طلبكاری

گفتاری در معنی ،تعریف وتاریخچه سفته :

       معنی و تعریف سفته :

واژه ی سفته اكنون در عرف به سه صورت ؛ به فتح سین ،به كسر سین و كمتر

   به ضم سین رواج دارد.گر چه به لحاظ لغوی صحیح آن سفته به كسر سین است

   در جامعه به صورت سفته به فتح سین استعمال دارد.

 سفته به كسر سین به معنی ؛سخت ومحكم و استوار است.در لغت عرب آن

   را سفتجه خوانند.ودر معنای متداول در موارد ذیل بكار می رفته است :

   ـــ در دیرینه روزگاران ،گاهی شخصی مالی را در مبدا به دیگری می داده و او

      مثل آن مال را در شهر مقصد توسط شخص ثالثی به وی می داده است.در

     این حال ، مسافردستخطی را می گرفته وآن را در شهر مقصد به شخص ثالث

     می داده و مال شبیه را تحویل می گرفته . این دستخط یا حواله را سفته

     می نامیدند.

   ــــ به تحفه ای می گفتند كه شخصی از شهری برای دیگری در شهر دیگر

      می فرستاده است.

   ـــ چون نام دیگر سفته ،فتهِ طلب ( فته بر وزن و معنی پته به فتح «پ» و كسر

    « ت»)است و پته معنی جواز ،پروانه ،بلیط و سند را می دهد،چنانكه گفته اند:

      پته گمركی (سند گمركی)،پته عبور (جواز عبور) ،پته مسافر(بلیط مسافر) .

      می توان سفته را تصدیق كننده ی طلبكار دانست.

   ـــ در اصطلاح بازرگانی فرمی است كه بدهكار مبلغ بدهی خود و موعد پرداخت

       بدهی را در آن می نویسد و به طلبكار می دهد تا در سر رسید،طلب را ،

      خود یا دیگری و یا بانك در یافت نماید.

    ـــ بنا بر این و آنچه امروز در جامعه متداول است ،سفته،سند و گواهی و حواله

       پرداخت بدهكاری است .(= سند طلب )

    ـــ ماده 307 قانون تجارتواژه ی اصلی را فته طلب قرار داده و سفته را اینگونه

       معرفی كرده است ؛‍[فته طلب (سفته) سندی است كه به موجب آن امضاء

       كننده تعهد می كند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا

       شخص معینی ویا به حواله كرد آن شخص كار سازی نماید.].

توضیــــح :

1 ــ به موجب این تعریف ،سفته یك سند است و لازم است تمام شرایط

          شكلی و قانونی یك سند را داشته باشد.

2 ــ از این تعریف بر می آید كه از آن می توان ؛

       ـــ به عنوان سند بدهكاری و یا سند طلب استفاده شود.بدین نحو كه بدهكار

         سفته ای به مبلغ بدهی به طلبكار می دهد تا در سر رسید ،وصول نماید

ـــ به عنوان حواله پرداخت مورد استفاده قرار گیرد.

ـــ به عنوان وثیقه حسن انجام تعهد مورد استفاده قرار گیرد .بدین ترتیب كه

         متعهد بدون اینكه به گیرنده ی سفته بدهی داشته باشد ،به وی سفته ای

        می دهد تا در صورت عدم انجام تعهد ، گیرنده سفته را به ضرر متعهد وصول

        كند .مثــــلاً ؛دو نفر توافق می كنند كه یكی در آینده به میزان یك میلیون

       تومان به دیگری كالا دهد تا به نمایندگی از او بفروشد و برای حسن انجام

       تعهدی كه در آینده محقق خواهد شد ،نماینده ی فروش، قبلاً سفته ای با

       مبلغی معلوم به آن شخص می دهد تا اگر به علت انجام تعهد فروش ،زیانی

      متوجه ی صاحب كالا شود ،از محل آن سفته،زیان،جبران شود.مبلغ سفته به

      رضایت و اراده ی طرفین تعیین می شود.

ـــ به عنوان سند پرداختی مدت دار و یا بدون مدت (عند المطالبه )بكار رود.

      بدیهی است در صورت مدت دار بودن ،مبلغ سند در سر رسید قابل وصول

      است.ولی وقتی در سفته«عندالمطالبه »درج شود،متعهد له (دارنده سفته)

      هر گاه كه بخواهد می تواند در جهت وصول مبلغ سفته اقدام كند.

نكتــــــــــه :

به نظر می رسد اگر علت دادن سفته ،باز پرداخت قرض باشد،نمی توان آن

    سفته را «عندالمطالبه» و بدون تاریخ دریافت كرد.به كار گیری عبارت ـــ

    «عندالمطالبه »وقتی است كه از سفته به عنوان یك حواله (چیزی شبیه چك)

    استفاده شود.و شبیه استفاده از برات در معاملات تجاری.

تاریخچه پیدایی سفته و كار برد آن :

    همانگونه كه در معنای لغوی سفته بیان شد،از سفته به عنوان حواله ی دادن

    وجه یا مالی استفاده می شده است.و همچون برات به علت خطر نقل و انتقال

    پول بین تجار رواج داشته است.امروزه سفته به عنوان یك وسیله ی اعتباری در

    سرمایه گذاریهای كوتاه مدت در واحد های تولیدی ،صنعتی ،تجاری و خدماتی

    استفاده می شود.بانك هــــا اعتبار سفته را تضمین می كنند.

   استفاده از سفته به شكل كنونی در ایران از زمان تصویب قانون تجارت در سال

   1311 رواج یافته است .در ایران استفاده از سفته بیش از برات بوده است.

كار بـــرد سفته در موارد ذیل است :

ـــ وسیله پرداخت قیمت كالا در معاملات غیر نقدی.

ـــ سند پرداخت وجه دین در سر رسید پرداخت دین.(در قرض های بین افراد )

ـــ بانك ها دراعطاء وام به مشتریان خود ،از آنان در قبال پرداخت وام سفته

       مطالبه می كنند .

ـــ در قرار دادهایی كه بین شركت ها و موٴ سسات اداری با پیمانكاران منعقد

       می شود ،از سفته می توان به عنوان تضمیین انجام تعهد پیمانكار استفاده

       كــــــــــرد.

وصف شكلی سفته و مندرجات آن :

سفته در صورتی از اعتبار قانونی برخورداراست و می توان برای وصول آن از

     طریق مراجع قانونی و قضایی اقدام كرد كه واجد وصف شكلی قانونی باشد .

     به همین منظور فرم سفته توسط مرجع ذیربط چاپ ودر بانك ها به افراد فروخته

     می شود.این سفته ها دارای نقش تمبر و شماره ی خزانه داری كل است.در

    این فرمها،سقف مبلغ اعتبار سفته قید شده است.مثلا ؛اگر در حاشیه ی سفته

    نوشته شده باشد؛«سفته تا مبلغ یك میلیون ریال»،بدین معناست كه متعهد در

    این سفته فقط تا یك میلیون ریال تعهد پرداخت دارد.بنابراین عددی كه در ردیف

    مبلغ سفته نوشته می شود نمی تواند بیش از یك میلیون ریال باشد .

    بر روی سفته،بهای سفته درج شده كه هم نمایانگر قیمت برگ سفته است

    وهم نشانگر سقف مبلغ اعتبار سفته.مثلا ؛اگر بر روی سفته درج شده باشد،

     « پنجهزار ریال »برای خرید آن بایستی پانصد تومان به بانك بپردازد. ودر آن

    سفته تا سقف یك میلیون ریال می توانید مبلغ بنویسید.

    ماده 308 قانون تجارت اشعار می دارد؛[ فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید

    دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد :

1 ــ مبلغی كه باید تاٴدیه شود با تمام حروف

            2 ــ گیرنده وجه

           3 ــ تاریخ پرداخت

    قید كلمه «سفته »برروی ورقه سفید به منظور آگاه ساختن اشخاص ذی نفع

    از نوع سند تجارتی ضروری می باشد.].

                ( در صفحات پایانی تصویر یك سفته نشان داده می شود.)

                                      *****************

چند نكتـــــــــــــة :

    سر رسید پرداخت سفته :

    بر روی سفته اینگونه درج شده ؛[ اینجانب متعهد می شوم كه در تاریخ .......

       در مقابل این سفته به حواله كرد .........................].آنچه در مقابل تاریخ 

      نوشته می شود ،سر رسید و وعده پرداخت وجه سفته است.كه می تواند

      به صورتهای زیر باشد :

1ــ اگر در مقابل تاریخ در سفته نوشته شود ؛«عندالمطالبه»یا «به رٶیت » بدین

       معنی است كه متعهد سفته مكلف است به محض اراﺋه سفته از طرف دارنده

       سفته (متعهد له/ ظهر نویس )مبلغ مندرج در سفته را به دارنده ی سفتــــــه

       بپردازد.

2 ـــ می تواند در مقابل تاریخ اینگونه نوشته شود ؛( 10روز پس از رٶیت ).در این

         صورت متعهد بایستی 10 روز پس از رٶیت سفته ،وجه آن را بپردازد.

3 ـــ ممكن است وعده پرداخت ،به نسبت تاریخ صدور سفته باشد.مثلاً،

         بنویسیم ؛(6ماه پس از تاریخ صدور سفته ).بدین ترتیب الزام متعهد به

        پرداخت وجه سفته 6ماه پس از تاریخ صدور سفته خواهد بود.

4 ــ وآخر اینكه،در مقابل تاریخ در سفته ،تاریخ معینی درج شود. مثلا،بنویسیم؛

         (بیستم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود).

نكتــــــــــه ها :

      ـــ آخرین روز پرداخت وجه سفته ،یك روز تمام است.یعنی مهلت پرداخت ،

          تا آخرین ساعت آن روز است.

ـــ اگر روز پرداخت وجه ،با روز تعطیل مصادف شود ،سر رسید،اولین روز غیر

         تعطیل خواهد بود.

ـــ روز صدور سفته ،جزء مدت شروع وعده پرداخت محسوب نمی شود.

صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به دعوی مطالبه وجه سفته :

در سه محل می توان وجه سفته را از طریق مراجع قضایی مطالبه كرد :

ـــ دادگاه محل اقامت خوانده (متعهد پرداخت وجه سفته).

ـــ دادگاه محل وقوع عقدی كه به موجب آن سفته صادر شده.

ـــ دادگاه محل انجام تعهدی كه به موجب قرارداد،متعهد پرداخت سفته باید

       آن تعهد را در آن محل انجام دهد.

مثلاً :شخصی در اهواز با دیگری قرارداد منعقد می كند كه آن شخص كالایی

          را درشیراز به وی تحویل دهد.در قبال این خرید سفته ای به فروشنده داده

          شده .خریدار ساكن اصفهان است.اگر متعهد سفته (خریدار) وجه را در سر

         رسید نپردازد.فروشنده می تواند در دادگاه كدامیك از این سه شهر طرح

         دعــــــوی نماید ؟.(پاسخ)

ـــ در شهر اهواز ،چون محل انعقاد قرارداد است.

ـــ در شهر شیراز ،چون محل انجام موضوع قرارداد یا تعهد است.

ـــ در شهر اصفهان ، چون محل سكونت خوانده (متعهد وجه سفته) است.

 

                                    ***************
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Fallon
جمعه هفدهم آذرماه سال 1396 07:01 بعد از ظهر
A motivating discussion is definitely worth comment. I do think that you should publish more
on this issue, it may not be a taboo matter but typically people do not talk about these subjects.
To the next! All the best!!
Callum
جمعه هفدهم آذرماه سال 1396 07:00 بعد از ظهر
You made some good points there. I checked on the
internet for more info about the issue and found most people
will go along with your views on this site.
Mohammad
جمعه هفدهم آذرماه سال 1396 06:59 بعد از ظهر
Hello there, just became alert to your blog through Google,
and found that it is really informative. I am gonna
watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future.
Lots of people will be benefited from your writing.
Cheers!
Kirk
جمعه هفدهم آذرماه سال 1396 06:57 بعد از ظهر
Hi everybody, here every one is sharing such know-how, so it's pleasant to read this blog,
and I used to pay a visit this weblog everyday.
Stefanie
پنجشنبه شانزدهم آذرماه سال 1396 07:46 بعد از ظهر
Its such as you read my mind! You seem to grasp so much about
this, like you wrote the ebook in it or something. I believe that
you just could do with some p.c. to power the message home a little
bit, but instead of that, this is excellent blog.
An excellent read. I will certainly be back.
medicare supplemental insurance plans
جمعه سوم آذرماه سال 1396 04:45 بعد از ظهر
پست خوب من به طور مداوم این را چک کردم
وبلاگ من و من الهام گرفته است اطلاعات فوق العاده مفید به طور خاص
بخش باقی مانده :) من این اطلاعات را خیلی زیاد نگه می دارم من استفاده کردم
برای مدت طولانی این اطلاعات خاص را جستجو کنید. با تشکر
و بهترین شانس.
How can you heal an Achilles tendonitis fast?
سه شنبه بیست و هشتم شهریورماه سال 1396 03:13 قبل از ظهر
Pretty part of content. I simply stumbled upon your
weblog and in accession capital to claim that I acquire actually enjoyed account your
weblog posts. Any way I will be subscribing on your augment or
even I achievement you access persistently quickly.
روح الله
شنبه بیست و پنجم شهریورماه سال 1396 03:46 قبل از ظهر
با سلام من دحدود 2400000سفته بانکی از شخصی دارم که سفته ها رو واخواست داده وبه دادگاه بردم دادگاه سازش نامه ایی را تنظیم کرده ویک هفته مهلت داده که صادر کننده سفته ها مبلغ سفته ها رو پرداخت نماید ولی متاسفانه انجام این عمل از طرف این شخص انجام نشد مبلغ سفته ها درقبال سند ماشینی است که من باید بنام طرف مقابلم انتقال دهم واز لحاظ انتقال هیچ مشکلی ندارم لز تاریخ سفته ها مدت 2 ماه است که میگذرد نتیجه این دادگاه چه میشود آیا باید دراین خصوص وکیل بگیرم تا مشکلم حل بشود خواهشمندم دراین رابطه راهنمایی بفرمائید؟
شنبه بیست و پنجم شهریورماه سال 1396 03:41 قبل از ظهر
با سلام من دحدود 2400000سفته بانکی از شخصی دارم که سفته ها رو واخواست داده وبه دادگاه بردم دادگاه سازش نامه ایی را تنظیم کرده ویک هفته مهلت داده که صادر کننده سفته ها مبلغ سفته ها رو پرداخت نماید ولی متاسفانه انجام این عمل از طرف این شخص انجام نشد مبلغ سفته ها درقبال سند ماشینی است که من باید بنام طرف مقابلم انتقال دهم واز لحاظ انتقال هیچ مشکلی ندارم لز تاریخ سفته ها مدت 2 ماه است که میگذرد نتیجه این دادگاه چه میشود آیا باید دراین خصوص وکیل بگیرم تا مشکلم حل بشود خواهشمندم دراین رابطه راهنمایی بفرمائید؟
حسینی
پنجشنبه شانزدهم شهریورماه سال 1396 09:30 قبل از ظهر
سلام روز بخیر
میخوام با یک شرکت بازرگانی قرارداد ببندم در رابطه با خرید ارز.. ازم خواسته, که 20میلیارد سفته بانکی امضا کنم و در قبالش مبلغی پول به من پرداخت, کنه... در آینده چه مشکلی برای من پیش میاد.. پیگرد و بازداشت بوسیله پلیس اینترپل هست یا نه؟
Renaldo
چهارشنبه پانزدهم شهریورماه سال 1396 09:23 قبل از ظهر
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get got an nervousness
over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come
more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.
georginawaldon.weebly.com
چهارشنبه هجدهم مردادماه سال 1396 06:36 بعد از ظهر
After I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive 4 emails
with the exact same comment. Is there a way you can remove me from that
service? Appreciate it!
زینب
دوشنبه نوزدهم تیرماه سال 1396 03:08 قبل از ظهر
سلام من از همسرم مبلغ پنجاه ملیون سفده دارم العان ک فوت کرده چ مبتوانم بکنم عندالمطالبه بوده این سفته .ایا میتوانم از اموالش وصول کنم خواهشا راهنمایی کنید ممنون
std clinics near me
یکشنبه چهارم تیرماه سال 1396 08:47 بعد از ظهر
core از خود نوشتن در حالی که صدایی
مناسب در آغاز آیا نه نشستن کاملا
با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما موفق به من مؤمن اما فقط برای کوتاه در
حالی که. من هنوز مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما خواهد را خوب به پر کسانی که معافیت.
اگر شما که می توانید انجام من را مطمئنا بود
مجذوب.
میثم
دوشنبه هشتم خردادماه سال 1396 12:15 قبل از ظهر
سلام بنده مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰میلیون به یک خانوم قرض دادم که الان زیر حرفش میزنه ومنم سفته ای که از ایشون دارم رو حواله کرد اسم خودش رو نوشته میخواستم بدونم برای اجرا به مشکلی بر نمیخورم ممنون
adelaao
یکشنبه سی و یکم اردیبهشتماه سال 1396 11:10 قبل از ظهر
با سلام اگر شخص گیرنده سفته به اجبار و تهدید وشخص دهنده در حالت غیرعادی(مستی)این صفنه را بگیردایا قانونی وجود دارد؟
Uta
دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشتماه سال 1396 02:40 قبل از ظهر
Howdy would you mind letting me know which webhost you're using?

I've loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog
loads a lot quicker then most. Can you suggest a good
internet hosting provider at a reasonable price?
Thanks, I appreciate it!
علیرضا قربانی
شنبه دوم اردیبهشتماه سال 1396 09:59 بعد از ظهر
باسلام وخسته نباشید . بنده بابت اینکه وامی را از بانک گرفته وآنرا را به شخص دیگری داده ام ودر مقابل سفته ای به مبلغ 120.000.000ریال دریافت نموده ام که نامبرده فقط قسمت متعهد را تکمیل نموده اند وقسمتهای مبلغ وتاریخ وبه حواله کرد آن خالی میباشد . حال نامبرده ازپرداخت اقساط خودداری کرده است آیا من میتوانم خودم قسمتهای خالی را تکمیل نمایم ودرقسمت تاریخ چه متنی را باید بنویسم عندالمطالبه یا متن خاص دیگری . باتشکر
جمعه سیزدهم اسفندماه سال 1395 10:26 بعد از ظهر
با سلام، من30 میلیون سفته که در آن نوشته شده بابت ضمانت دست کارفرما دارم آیا میتواند درخواست مطالبه کند
جمعه سیزدهم اسفندماه سال 1395 10:26 بعد از ظهر
با سلام، من30 میلیون سفته که در آن نوشته شده بابت ضمانت دست کارفرما دارم آیا میتواند درخواست مطالبه کند
پنجشنبه دوازدهم اسفندماه سال 1395 09:23 بعد از ظهر
با سلام
اگر به کسی مبلغی سفته بدهیم و نتوانیم پرداخت نماییم چه اتفاق میافتد؟
اسلامی
چهارشنبه یازدهم اسفندماه سال 1395 10:45 قبل از ظهر
با عرض سلام وخسته نباشید اگر یکسال از سررسید سفته گذشته باشه میشه از طریق قانون طلب وصول کرد و چجوری.با تشکر فراوان
علی اصغر
جمعه پانزدهم بهمنماه سال 1395 09:59 قبل از ظهر
سلام من ی سفته ی بدون تاریخ فقط پشت نویس شده به شخصی دادم اسم شخص و ننوشتم بابت مبل که مبلارو به دست من نرسونده منم تصادف کردم تا فهمیدتصادف کردم گفت سفته تو میزارم اجرا منم از دیه ای که قرار بود بهم بدن علل حساب گرفتم مقداریش و دادماز ترس ابرو حالا که دیه ی من اومد ه اون سفته رو داده به کس دیگه ای شکایت کرده جلو حساب من بستن تا دادگاهی شیم الان من چیکار کنم .گفتم مبل ندادی گف شاهد میارم ..
رضا
سه شنبه بیست و یکم دیماه سال 1395 12:39 قبل از ظهر
با سلام.از شخصی 7ماه پیش 3 میلیون سفته گرفتم اسم و امضا و کد ملی خودشو نوشته الان 3ماه از پرداخت خودداری کرده من هم اقدامی نکردم به دلیل اشنا بودن.الان خیلی راحت میگه پولتو نمیدم.ایا باتوجه به قانون اقدام طلبکار بعد 10روز از وصول نشدن سفته من میتونم از نظر قانونی اقدام کنم؟؟
رضا
سه شنبه بیست و یکم دیماه سال 1395 12:38 قبل از ظهر
با سلام.از شخصی 7ماه پیش 3 میلیون سفته گرفتم اسم و امضا و کد ملی خودشو نوشته الان 3ماه از پرداخت خودداری کرده من هم اقدامی نکردم به دلیل اشنا بودن.الان خیلی راحت میگه پولتو نمیدم.ایا باتوجه به قانون اقدام طلبکار بعد 10روز از وصول نشدن سفته من میتونم از نظر قانونی اقدام کنم؟؟
مخمد ولیزاده
دوشنبه ششم دیماه سال 1395 12:53 قبل از ظهر
من ده ملیون از کسی سفته دارم طرف فراریه اموال داره قاضی میگه نمیشه برداشت کرد چون ممکنه طرف برگرده بگه اموالم بیشتر ارزش داشته چه کار باید بکنم
یکشنبه پنجم دیماه سال 1395 10:27 بعد از ظهر
سلام مبلغ ۲۴میلیون از شخصی سفته دارم راه قانونی وصول طلبم چیست
حسین
جمعه بیست و ششم آذرماه سال 1395 03:34 قبل از ظهر
سلام من ۷ سال پیش در شرکتی به عنوان ویزیتور استخدام شدم .برای استخدام ۱۰ میلیون سفته بدون نوشته و تاریخ امضا کردم و پدر همسرم پشت ان را امضا کرد و یک چک به همین مبلغ برای ضمانت داد . بعد از مدتی دوباره ۴۰ ملیون سفته سفید از ما امضا گرفتن و کنار گذاشتن..من از شرکت جنس به مغازه ها میدادم و برای شرکت چک مشتری ها را مییردم ..به مرور زمان ۳۰ میلیون از چک های مشتری ها پاس نشد و جز بدهی من قرار گرفت ..از من چک خودم را گرفتن و من حدود ۲۰ میلیون را پاس کردم ولی ۱۰ میلیون بعدی برگشت خورد د و الان توانایی پرداخت را ندارم .اگه چک من را برگشت بزنند و یا سفته ها را اجرا بگذازند . حکم من چیست . در ضمن هیچ چیز به نام من وجود ندارد .و منزل اجاره ای من به نام همسرم هست .. میتوانند وسایل خانه ام را توقیف کنند ؟
پوریا
چهارشنبه هفدهم آذرماه سال 1395 12:31 قبل از ظهر
سلام باتشکر از مطالب واقعا مفیدتون
بنده دراسفند 94ماشینی را به شخصی فروختم و در قبال بدهی او سفته دریافت کردم قرار شد مبلغ درپایان فروردین 95 پرداخت شود اما طرف از پرداخت سرباز زد و در سفته به غبر از امضا و اثر انگشت و محل پرداخت چیز دیگری نوشته نشده ضمنا وقتی قول نامه را از بنگاه گرفتم متوجه شدم اسمی از سفته آورده نشده خودم تاریخ وصول را مرداد ماه نوشتم واز طریق دادگاه واخواست دادم اما خانواده وی از امضا سرباز زدتد چون متعهد در شهر دیگری زندگی میکند چگونه ادامه دهم بهتر است ؟باتشکر منتظر راهتماییتان هستم
حسین
دوشنبه یکم آذرماه سال 1395 06:39 بعد از ظهر
سلام و عرض خسته نباشید.من سفته ای از یک شخص گرفتم و ایشان هم امضا نموده اند و هم اثر انگشت زده اند ولی گواهی امضا ازایشان نگرفته ام.آیا مشکلی دارد؟که مثلا ادعا کند این امضای او نیست البته لازم به ذکراست که ازایشان قرارداد دیگری دارم که شاهد هم وجود دارد و ایشان همان امضا را در قرارداد هم زده اند.آیا گواهی امضا ندارم مشکلی است؟؟؟ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30