تبلیغات
سفیر قانون - سفته و نحوه ی وصول وجه آن(بخش یكم )
دست نوشته های شخصی

سفته و نحوه ی وصول وجه آن(بخش یكم )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:پنجشنبه ششم مردادماه سال 1390-11:06 بعد از ظهر

 

 

                         سفته ،گواهی طلبكاری

گفتاری در معنی ،تعریف وتاریخچه سفته :

       معنی و تعریف سفته :

واژه ی سفته اكنون در عرف به سه صورت ؛ به فتح سین ،به كسر سین و كمتر

   به ضم سین رواج دارد.گر چه به لحاظ لغوی صحیح آن سفته به كسر سین است

   در جامعه به صورت سفته به فتح سین استعمال دارد.

 سفته به كسر سین به معنی ؛سخت ومحكم و استوار است.در لغت عرب آن

   را سفتجه خوانند.ودر معنای متداول در موارد ذیل بكار می رفته است :

   ـــ در دیرینه روزگاران ،گاهی شخصی مالی را در مبدا به دیگری می داده و او

      مثل آن مال را در شهر مقصد توسط شخص ثالثی به وی می داده است.در

     این حال ، مسافردستخطی را می گرفته وآن را در شهر مقصد به شخص ثالث

     می داده و مال شبیه را تحویل می گرفته . این دستخط یا حواله را سفته

     می نامیدند.

   ــــ به تحفه ای می گفتند كه شخصی از شهری برای دیگری در شهر دیگر

      می فرستاده است.

   ـــ چون نام دیگر سفته ،فتهِ طلب ( فته بر وزن و معنی پته به فتح «پ» و كسر

    « ت»)است و پته معنی جواز ،پروانه ،بلیط و سند را می دهد،چنانكه گفته اند:

      پته گمركی (سند گمركی)،پته عبور (جواز عبور) ،پته مسافر(بلیط مسافر) .

      می توان سفته را تصدیق كننده ی طلبكار دانست.

   ـــ در اصطلاح بازرگانی فرمی است كه بدهكار مبلغ بدهی خود و موعد پرداخت

       بدهی را در آن می نویسد و به طلبكار می دهد تا در سر رسید،طلب را ،

      خود یا دیگری و یا بانك در یافت نماید.

    ـــ بنا بر این و آنچه امروز در جامعه متداول است ،سفته،سند و گواهی و حواله

       پرداخت بدهكاری است .(= سند طلب )

    ـــ ماده 307 قانون تجارتواژه ی اصلی را فته طلب قرار داده و سفته را اینگونه

       معرفی كرده است ؛‍[فته طلب (سفته) سندی است كه به موجب آن امضاء

       كننده تعهد می كند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا

       شخص معینی ویا به حواله كرد آن شخص كار سازی نماید.].

توضیــــح :

1 ــ به موجب این تعریف ،سفته یك سند است و لازم است تمام شرایط

          شكلی و قانونی یك سند را داشته باشد.

2 ــ از این تعریف بر می آید كه از آن می توان ؛

       ـــ به عنوان سند بدهكاری و یا سند طلب استفاده شود.بدین نحو كه بدهكار

         سفته ای به مبلغ بدهی به طلبكار می دهد تا در سر رسید ،وصول نماید

ـــ به عنوان حواله پرداخت مورد استفاده قرار گیرد.

ـــ به عنوان وثیقه حسن انجام تعهد مورد استفاده قرار گیرد .بدین ترتیب كه

         متعهد بدون اینكه به گیرنده ی سفته بدهی داشته باشد ،به وی سفته ای

        می دهد تا در صورت عدم انجام تعهد ، گیرنده سفته را به ضرر متعهد وصول

        كند .مثــــلاً ؛دو نفر توافق می كنند كه یكی در آینده به میزان یك میلیون

       تومان به دیگری كالا دهد تا به نمایندگی از او بفروشد و برای حسن انجام

       تعهدی كه در آینده محقق خواهد شد ،نماینده ی فروش، قبلاً سفته ای با

       مبلغی معلوم به آن شخص می دهد تا اگر به علت انجام تعهد فروش ،زیانی

      متوجه ی صاحب كالا شود ،از محل آن سفته،زیان،جبران شود.مبلغ سفته به

      رضایت و اراده ی طرفین تعیین می شود.

ـــ به عنوان سند پرداختی مدت دار و یا بدون مدت (عند المطالبه )بكار رود.

      بدیهی است در صورت مدت دار بودن ،مبلغ سند در سر رسید قابل وصول

      است.ولی وقتی در سفته«عندالمطالبه »درج شود،متعهد له (دارنده سفته)

      هر گاه كه بخواهد می تواند در جهت وصول مبلغ سفته اقدام كند.

نكتــــــــــه :

به نظر می رسد اگر علت دادن سفته ،باز پرداخت قرض باشد،نمی توان آن

    سفته را «عندالمطالبه» و بدون تاریخ دریافت كرد.به كار گیری عبارت ـــ

    «عندالمطالبه »وقتی است كه از سفته به عنوان یك حواله (چیزی شبیه چك)

    استفاده شود.و شبیه استفاده از برات در معاملات تجاری.

تاریخچه پیدایی سفته و كار برد آن :

    همانگونه كه در معنای لغوی سفته بیان شد،از سفته به عنوان حواله ی دادن

    وجه یا مالی استفاده می شده است.و همچون برات به علت خطر نقل و انتقال

    پول بین تجار رواج داشته است.امروزه سفته به عنوان یك وسیله ی اعتباری در

    سرمایه گذاریهای كوتاه مدت در واحد های تولیدی ،صنعتی ،تجاری و خدماتی

    استفاده می شود.بانك هــــا اعتبار سفته را تضمین می كنند.

   استفاده از سفته به شكل كنونی در ایران از زمان تصویب قانون تجارت در سال

   1311 رواج یافته است .در ایران استفاده از سفته بیش از برات بوده است.

كار بـــرد سفته در موارد ذیل است :

ـــ وسیله پرداخت قیمت كالا در معاملات غیر نقدی.

ـــ سند پرداخت وجه دین در سر رسید پرداخت دین.(در قرض های بین افراد )

ـــ بانك ها دراعطاء وام به مشتریان خود ،از آنان در قبال پرداخت وام سفته

       مطالبه می كنند .

ـــ در قرار دادهایی كه بین شركت ها و موٴ سسات اداری با پیمانكاران منعقد

       می شود ،از سفته می توان به عنوان تضمیین انجام تعهد پیمانكار استفاده

       كــــــــــرد.

وصف شكلی سفته و مندرجات آن :

سفته در صورتی از اعتبار قانونی برخورداراست و می توان برای وصول آن از

     طریق مراجع قانونی و قضایی اقدام كرد كه واجد وصف شكلی قانونی باشد .

     به همین منظور فرم سفته توسط مرجع ذیربط چاپ ودر بانك ها به افراد فروخته

     می شود.این سفته ها دارای نقش تمبر و شماره ی خزانه داری كل است.در

    این فرمها،سقف مبلغ اعتبار سفته قید شده است.مثلا ؛اگر در حاشیه ی سفته

    نوشته شده باشد؛«سفته تا مبلغ یك میلیون ریال»،بدین معناست كه متعهد در

    این سفته فقط تا یك میلیون ریال تعهد پرداخت دارد.بنابراین عددی كه در ردیف

    مبلغ سفته نوشته می شود نمی تواند بیش از یك میلیون ریال باشد .

    بر روی سفته،بهای سفته درج شده كه هم نمایانگر قیمت برگ سفته است

    وهم نشانگر سقف مبلغ اعتبار سفته.مثلا ؛اگر بر روی سفته درج شده باشد،

     « پنجهزار ریال »برای خرید آن بایستی پانصد تومان به بانك بپردازد. ودر آن

    سفته تا سقف یك میلیون ریال می توانید مبلغ بنویسید.

    ماده 308 قانون تجارت اشعار می دارد؛[ فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید

    دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد :

1 ــ مبلغی كه باید تاٴدیه شود با تمام حروف

            2 ــ گیرنده وجه

           3 ــ تاریخ پرداخت

    قید كلمه «سفته »برروی ورقه سفید به منظور آگاه ساختن اشخاص ذی نفع

    از نوع سند تجارتی ضروری می باشد.].

                ( در صفحات پایانی تصویر یك سفته نشان داده می شود.)

                                      *****************

چند نكتـــــــــــــة :

    سر رسید پرداخت سفته :

    بر روی سفته اینگونه درج شده ؛[ اینجانب متعهد می شوم كه در تاریخ .......

       در مقابل این سفته به حواله كرد .........................].آنچه در مقابل تاریخ 

      نوشته می شود ،سر رسید و وعده پرداخت وجه سفته است.كه می تواند

      به صورتهای زیر باشد :

1ــ اگر در مقابل تاریخ در سفته نوشته شود ؛«عندالمطالبه»یا «به رٶیت » بدین

       معنی است كه متعهد سفته مكلف است به محض اراﺋه سفته از طرف دارنده

       سفته (متعهد له/ ظهر نویس )مبلغ مندرج در سفته را به دارنده ی سفتــــــه

       بپردازد.

2 ـــ می تواند در مقابل تاریخ اینگونه نوشته شود ؛( 10روز پس از رٶیت ).در این

         صورت متعهد بایستی 10 روز پس از رٶیت سفته ،وجه آن را بپردازد.

3 ـــ ممكن است وعده پرداخت ،به نسبت تاریخ صدور سفته باشد.مثلاً،

         بنویسیم ؛(6ماه پس از تاریخ صدور سفته ).بدین ترتیب الزام متعهد به

        پرداخت وجه سفته 6ماه پس از تاریخ صدور سفته خواهد بود.

4 ــ وآخر اینكه،در مقابل تاریخ در سفته ،تاریخ معینی درج شود. مثلا،بنویسیم؛

         (بیستم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود).

نكتــــــــــه ها :

      ـــ آخرین روز پرداخت وجه سفته ،یك روز تمام است.یعنی مهلت پرداخت ،

          تا آخرین ساعت آن روز است.

ـــ اگر روز پرداخت وجه ،با روز تعطیل مصادف شود ،سر رسید،اولین روز غیر

         تعطیل خواهد بود.

ـــ روز صدور سفته ،جزء مدت شروع وعده پرداخت محسوب نمی شود.

صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به دعوی مطالبه وجه سفته :

در سه محل می توان وجه سفته را از طریق مراجع قضایی مطالبه كرد :

ـــ دادگاه محل اقامت خوانده (متعهد پرداخت وجه سفته).

ـــ دادگاه محل وقوع عقدی كه به موجب آن سفته صادر شده.

ـــ دادگاه محل انجام تعهدی كه به موجب قرارداد،متعهد پرداخت سفته باید

       آن تعهد را در آن محل انجام دهد.

مثلاً :شخصی در اهواز با دیگری قرارداد منعقد می كند كه آن شخص كالایی

          را درشیراز به وی تحویل دهد.در قبال این خرید سفته ای به فروشنده داده

          شده .خریدار ساكن اصفهان است.اگر متعهد سفته (خریدار) وجه را در سر

         رسید نپردازد.فروشنده می تواند در دادگاه كدامیك از این سه شهر طرح

         دعــــــوی نماید ؟.(پاسخ)

ـــ در شهر اهواز ،چون محل انعقاد قرارداد است.

ـــ در شهر شیراز ،چون محل انجام موضوع قرارداد یا تعهد است.

ـــ در شهر اصفهان ، چون محل سكونت خوانده (متعهد وجه سفته) است.

 

                                    ***************
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
علی
جمعه سی ام مهرماه سال 1395 12:43 بعد از ظهر
سلام من به شخصی کالای فروختم به مبلغ دوازده میلیون تومان وازایشان سفته دو فقر شش میلیون گرفته ام ولی بعدا متوجه شدم سی هزار ریال است که ارزش ان یک میلیون است ولی هیچ مبلغی نوشته نشده فقط امضا واثر انگشتی که من گرفته ام ایا میتوانم مبلغ فوق را بنویسم
حسن
یکشنبه سوم مردادماه سال 1395 11:49 بعد از ظهر
سلام من به شخصی پول دستی دادم مبلغ 12میلیون تومان ،طرف به من سفته به همان مبلغ داد بعد از رفتن شخص من سفته را رویت کردم متوجه شدم مبلغ سفته 2میلیون تومان است اما خود شخص روی سفته مهر 12میلیون تومانی زده .اما روی سفته با دست خط خود مبلغ 12میلیون تومان را نوشته خواهش می کنم جواب من رو بدهید ابرویم در خطر است چکار باید بکنم،آیا سفته را میتوانم جز رسید دستی ازش شکایت کنم و مبلغ را کامل بگیرم
محمد
یکشنبه سوم مردادماه سال 1395 11:23 قبل از ظهر
ایا بخاطر سفته زندان میبرند
غزل
چهارشنبه دوم تیرماه سال 1395 12:58 بعد از ظهر
با سلام
سفته 7میلیون سال 78 ایا الان اگه اقدام کنیم به روز رسانی میشه مبلغ یا همون مقدار و بهمون میدن
عزیز
دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشتماه سال 1395 10:32 قبل از ظهر
با سلام وخسته نباشید.درصورتی که در زمان پرداخت وجه سفته به وسیله متعهد یا بدهکار،محل سکونت وی نا مشخص باشد چگونه میتوان واخواست نمود؟
زهرا قلی زاده
سه شنبه هفدهم فروردینماه سال 1395 02:00 بعد از ظهر
سلام خسته نباشید دو فقره سفته یکی به اعتبار ده میلیون و دیگری دو میلیون تومانی از شخصی بابت پولی که به وی قرض داده ام دارم روی سفته ده میلیون تومانی مبلغ نه میلیون تومان قید شده میخواستم بدونم آیا میتوانم مبلغ ده میلیون تومن را طلب کنم؟
رضا یوسفی
شنبه چهاردهم فروردینماه سال 1395 02:41 قبل از ظهر
سلام خسته نباشید .بنده سال93یه واحد آپارتمان پیش خرید کردم طرف که سازنده بود ورشکست شده بجاش سفته بهم داده که15/1/95 موقعه سفته است که نوشته به نام خودم هفتاد میلیون تا الان خبری نیست ازش بهم پیامک زده برو هر کاری دوست داری بکن لطفا راهنمایی کنید ممنونم
رضا یوسفی
شنبه چهاردهم فروردینماه سال 1395 02:36 قبل از ظهر
سلام خسته نباشید .بنده سال93یه واحد آپارتمان پیش خرید کردم طرف که سازنده بود ورشکست شده بجاش سفته بهم داده که15/1/95 موقعه سفته است که نوشته به نام خودم هفتاد میلیون تا الان خبری نیست ازش بهم پیامک زده برو هر کاری دوست داری بکن لطفا راهنمایی کنید ممنونم
آذر
سه شنبه بیست و یکم مهرماه سال 1394 04:20 بعد از ظهر
اگر شخصی سفته ای بدون تاریخ بابت ضمانت و بدون ذکر مطلب صادر کند و شخص دیگری آن را بابت ضمانت بدون قید ضمانت ظهر نویسی کند و هر دو از پرداخت وجه عاجز باشند دارنده سفته می تواند ضامن رازندانی کند؟
حسین ک
پنجشنبه شانزدهم مهرماه سال 1394 12:04 بعد از ظهر
با سلام.

از لحاظ لغوی سفته با فتح سین درست است.
محسن موسوی
سه شنبه هفتم مهرماه سال 1394 02:07 قبل از ظهر
باسلام 50 میلیون سفته دست کسی دارم فقط قسمت متعهد رو پر کردم مابقی بالای آن خالیست وزمان مشخصی برای پرداخت تعیین نکرده ام آیا میتواند خودش تاریخ بزند و اقدام کند در صورت امکان شرایط محاکمه به چه شکل می باشد
شنبه دهم مردادماه سال 1394 04:32 بعد از ظهر
با سلام، من در شرکتی مشغول به کار هستم و سفته 20 میلیون تومان پس از 3 سال در خواست کردند که سفید باشد بدون نوشتن حتی اسم و فامیل فقط یک امضا پشت و روی سفته آیا امکان وصول این سفته را دارند؟؟؟
مسعود
دوشنبه پنجم مردادماه سال 1394 08:01 بعد از ظهر
سلام من مبلغ 14 میلیون سفته دست کسی دارم که تاریخش برای برج دو 94 بود اما خودش بعد از 6 ماه تاریخ رو زد سال 92 از اون موقع تو دادگاه داره پیگیری میکنم از تاریخش که گذشته تاییدیه تاخیریه هم بهش نخورده من درخواست اعسارم دادم اما حدود دوماه مونده تا رسیدگی بشه خودمم واقعا هیچی ندارم ایا برام قسط بندی میکنن و اینکه تو این دو ماه میتونه حکم جلب منو بگیره اگر میتونه بگیره من باید تو زندان بمونم تا موقع رسیدگی بشه یا نه وقتی منو گرفتن فرداش میبرن دادگاه؟لطفا بصورت شفاف و مفصل راهنماییم کنید ممنونم.
بیتا
دوشنبه هفدهم فروردینماه سال 1394 08:28 قبل از ظهر
سلام مدیرعامل شرکتی که در آن کارمیکنم از من بعداز چند ماه از من سفته ده میلونی میخواهد خانواده ام مخالف اند به نظر شما چطور سفته امضاکنم که برایم دردسرنشودممنون میشم از پاسخگویی شما
محمد
یکشنبه دوم فروردینماه سال 1394 12:07 بعد از ظهر
سلام من مبلغ 2 میلیون به شخصی دادم و الان خارج از ایران هستم و ان شخص سفته مرا خرج کرده و میگوید 1 ماه برای پرداختش فرصت دارم لطفا من را راهنمای بفرماید
کرمی
یکشنبه هفدهم اسفندماه سال 1393 03:28 بعد از ظهر
با سلام شخصی یه سفته از من دزدکی ورداشته که قبلا من ان سفته را به انتشارات کتاب دادم که بعد از تسویه سفته را پس گرفتم .حالا ان شخص سفته را تاریخ زده و حتی به شورا حل اختلاف برده و دو بار رفتیم که من دو نفر شهود هم بردم که این اقا سفته را از من بدون اجازه برده و در نهایت اگر بتوانید تلفنی راهنمایی ام کنید ممنون میشم
خدا خیرتون بده
sun_my
پنجشنبه هفتم اسفندماه سال 1393 02:22 قبل از ظهر
با سلام
مدتی قبل سفته ای بابت ضمانت داده ام مبلغ سفته 50 ملیون ریال بوده اما اشتباها 500 ملیون ریال نوشته ام
ایا سفته اعتبار دارد و میتوان روی ان اقدادم کرد یا خیر لطفا راهنمایی کنید
با تشکر
لاله سهرابی
دوشنبه چهارم اسفندماه سال 1393 10:33 بعد از ظهر
سلام
احتراما؛ سال پیش همسر من قراردادی سه ساله امضا کرد وبا کسی شریک شد و ۵۰میلیون سفته به شریکش داد تا درازای ان تولید از شوهرم باشد و سرمایه از شریکش اما در قرارداد قیدشه بودکه برند تولیدات وشرکت بنام هردوی انها ثبت بشه و طبق قرارداد یک منزل خارج از تهران برای مااجاره کنه امابه ان قرارداد عمل نکرده وبدون اینکه ما اطلاع داشته باشیم خانه رابا صاحبخانه تسویه کرده و حالا ادعا دارد سفته ها را اجرامیگذاردولی ما هنوز یکسال از قراردادمان گذشته حالا ما چه راهی داریم تامأیوس نشویم ایا میتواند با سفته جهزیه و وسایل ما را ببرد و اگر خانه ای به نام خودم اجاره کنم ایاباز سفته شوهرم در خانه من که همسرشم قابل اجراست
رامین
دوشنبه بیست و نهم دیماه سال 1393 09:22 بعد از ظهر
با سلام
بنده ضامن ، یکی از آشناهای همکارم شده ام، در قبال ضمانت مبلغ 7 میلیون سفته با امضا و اثر انگشت گرفته ام و سفته بدون تاریخ و خالی از هر گونه نوشته ای است ، الان به دلیل اینکه دارن از حقوق من کسر می کنند ، می خواهم سفته ها را به اجرا بگذارم آیا می توانم این کار را انجام دهم و چقدر زمان می بره؟ ممنون از پاسخ شما
ارش
سه شنبه بیست و سوم دیماه سال 1393 07:57 بعد از ظهر
با سلام و عرض احترام
من با ماشینم با ی ماشین دیگه تصادف کردم طرف دادخواست مطالبه خسارت ارایه داد به دادگستری گذاشتم طبق قانون پیش بره . کارشناس مبلغ 5600000 میلیون تومان خسارت تایید کرد رفتیم دادگاه با هم مبلغ 2 تومن نقد دادم موندش 3600000 میلیون تومان که تو رای نوشتیم ماهی 1 تومان بهش بدم قسطی و اگه هر کدوم از قسط هارو سر ماه ندم پرداخت اقساطی لغو میشه و نقدا باید همشو بدم .بابت 3600000 میلیون تومانی که مونده بود دو فقره سفته دادم هر یکی به ارزش 1 میلیون تومان که من نوشتم به نام دوستم و اون امضا و اثر انگشت زد بعد قسط اول رو که دادم موند 2600000 میلیون تومان دیگه ندادم چون سفته هارو نمیاره و در ضمن روی سفته نوشتم بابت تصادف و شمار پرونده فلان . میخ.ام بدونم این طرف میخواد سو استفاده کنه میتونه هم سفته رو بگیره هم رو دادخواست پول بگیره ؟ سوال دیگمم اینه الان اجراییه گرفته رو مبلغ 2600000 میلیون تومان بعدش چی میشه اگه مال معرفی نکنم برا توقیف میتونه جلبمو بگیره یا نه ؟ من پولشو میخوام بدم ولی میخواد سو استفاده کنه مثلا
ببخشید وقتتونو گرفتم ممنونم اگه به سوالام پاسخ بدین که بدونم باید چیکار کنم
مهدی
پنجشنبه یازدهم دیماه سال 1393 06:54 بعد از ظهر
لطفا جواب بدید خودم به کس دیگه بدهی دارم
مهدی
پنجشنبه یازدهم دیماه سال 1393 06:52 بعد از ظهر
از کسی 50 میلیون سفته دارم و طرف فقط 1 خانه داره.ایا میتونم بپولم برسم
reza
شنبه پانزدهم آذرماه سال 1393 06:53 بعد از ظهر
hamid
دوشنبه دهم آذرماه سال 1393 03:27 بعد از ظهر
من به کسی یه سفته دو ملیونی سفید دادم طرف من سفته رو ده میلیون نوشته ایا میتونه ادعای ده میلیون بکنه
حمید
دوشنبه دهم آذرماه سال 1393 01:51 بعد از ظهر
با سلام اگه تو سفته طو ملیونی بنویسم ده میلیون اعتبار داره
الهام
شنبه یکم آذرماه سال 1393 01:05 بعد از ظهر
سلام من دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد قبول شدم الان اواسط ترم اولم و از اینکه ثبت نام کردم پشیمونم و میخوام انصراف بدم ولی در هنگام ثبت نام 3 میلیون سفته دادم راهی هست این مبلغ رو پرداخت نکنم و انصراف بدم.زبق قانون باید یک و نیم برابر شهریه رو پرداخت کنم تا با انصرافم موافقت شود.
دماوندی
یکشنبه بیست و هفتم مهرماه سال 1393 10:37 قبل از ظهر
تشکر میکنم خیلی آلی بود
علی عبیدی
سه شنبه بیست و دوم مهرماه سال 1393 01:04 قبل از ظهر
سه سال پیش کسی از من سرقت کرد و در دادگاه به سرقتش اعتراف کرد.آنقدر التماس کرد در قبال سرقتی که کرده بود سفته گرفتم بهش رضایت دادم ولی پرداخت نکرد و سر رسید سفته هم گذشته آیا من میتوانم سفته را به اجرا بگذارم؟
هادی
سه شنبه هجدهم شهریورماه سال 1393 09:31 بعد از ظهر
سلام من پیمانکار ساختمانی هستم و بخشی از عملیات برقی ساختمانی را به عهده گرفتم اما بخاطر کمبود وقتم کار را به همکار دیگرم سپردم و در قبال حسن انجام کار از وی سفته گرفتم و بین خودمان قراردادی تنظیم و امضا کردیم حالا در مراحل پایانی کار به تعهد خودش عمل نمیکنه در ضمن سفته ها بدون تاریخ میباشد ودر قرار داد هم سفته ها با ذکر شماره و بابت اتمام کار در خواست شده حالا آیا من میتونم سفته هارا بابت ضرر و زیان و انجام ندادن تعهد به اجرا بگذارم؟
مهدی
یکشنبه شانزدهم شهریورماه سال 1393 08:02 بعد از ظهر

سلاماگه شخصی مالی نداشته باشه سفته اش روچگونه بایدوصول كرد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30