تبلیغات
سفیر قانون - طرح شكایت در دیوان عدالت اداری(قسمت دوم)
دست نوشته های شخصی

طرح شكایت در دیوان عدالت اداری(قسمت دوم)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه پنجم بهمنماه سال 1389-01:12 بعد از ظهر

دوم – اختیارات وصلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :

  1. رسیدگی به شكایات وتظلمات واعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی ازآیین نامه ها وسایر نظامات ومقررات دولتی و شهرداریها ازحیث مخالفت مدلول آن مصوبات با قانون و احقاق حقوق اشخاص وقتی كه آن مصوبات موجب تضییع حقوق شده باشد .
  2. صدور رای وحدت رویه :

-      وقتی از شعبات دیوان درموضوع مشابه آراء متناقض صادر شود . هیات عمومی دیوان عدالت اقدام به اصدار رای وحدت رویه می كند تا این رای برای ادارت و شعب دیوان درموارد مشابه لازم الاتباع باشد . اثر این رای نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود . البته اگر درحق كسی حكمی صادر شده باشد و درهیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده باشد ، ذینفع براساس این رای وحدت رویه می تواند نسبت به آن حكم كه غیرصحیح تشخیص داده شده از شعب تشخیص تقاضای تجدید نظر نماید . شعب تشخیص مورد را بررسی و براساس رای وحدت رویه اخیراقدام به صدور رای خواهد كرد .

-      اگر درموضوع واحد حداقل پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد بانظررییس دیوان ، مورد در هیات عمومی دیوان مطرح و رای وحدت رویه صادر می شود . این رای وحدت رویه برای شعب دیوان ، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاتباع خواهد بود .

  1. اگر رییس قوه قضائیه به هرنحو از مغایرت یك مصوبه با شرع یا قانون و یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب كننده مطلع شود . مورد را بررسی و نظر كارشناسی را اخذ می نماید و پرونده را ازطریق حوزه نظارت قضایی ویژه به هیات عمومی دیوان عدالت جهت رسیدگی و ابطال مصوبه ارجاع می دهد  .

ضمانت اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

هرگاه پس از اصدار رای هیات عمومی دیوان و انتشار آن در روزنامه های رسمی كشور مسئولان ذیربط از اجرای رای استنكاف نمایند ، به تقاضای ذی نفع یا رییس دیوان و با حكم یكی از شعب ، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یكسال و یا پرداخت جزای نقدی از یك میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و جبران خسارت وارده محكوم می شود .

نحوه ی اجرای حكم دیوان در واحد اجراء :

-        احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم یا جلب رضایت محكوم له درزمان معین .

-      صدور دستور توقیف حساب بانكی محكوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محكوم به در صورتی كه حكم یك سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد .

-        صدور دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در امر اجراء .

-        صدور دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان عدالت

وكالت در دیوان عدالت :

طرفین شكایت می توانند برای اقامه شكوائیه و دفاع وكیلی را از طرف خود تعیین و معرفی نمایند . وكالت در دیوان عدالت همچون وكالت در مراجع قضایی حسب مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است .

شرایط وكالت در دیوان عدالت :

  1. وكیل منتخب بایستی از بین وكلای رسمی دادگستری و یا دارای وكالت نامه ی رسمی باشد . (در دیگر مراجع قضایی وكالت غیراز وكلای رسمی دادگستری پذیرفته نیست) .
  2. ذیل وكالت نامه ( وقتی وكیل رسمی دادگستری است ) ، موكل امضاء و این امضاء باید به تایید ؛ دفتر یكی از دادگاهها و یا دفتر شعب دیوان / یا دفتر اسناد رسمی / یا شورای محلی / یا یكی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی / و یا مامورین كنسولی (وقتی شاكی مقیم خارج از كشور باشد) . برسد .
  3. دروكالت نامه به وكالت در دیوان تصریح شده باشد .
  4. دروكالت نامه اختیارات وكیل به قرارذیل درج شده باشد ؛

-        وكالت در طرح شكایت در دیوان عدالت یا پیگیری شكایت .

-        وكالت در استرداد شكایت یا انصراف از طرح دعوی .

-        وكالت درتجدیدنظر ازآراء شعب دیوان

موارد رد شكایت در دیوان عدالت اداری :

درموارد ذیل شكایت دردیوان عدالت رد می گردد ؛

-        شاكی برای طرح شكایت اهلیت نداشته باشد .

-        سمت شاكی در طرح شكایت محرز نباشد .

-        وقتی شكایت متوجه مشتی عنه نباشد .

-        سمت وكیل ، ولی ، قیم محرز نباشد .

-        شكایت قبلاً با همان اشخاص در دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و حكم قطعی صادر شده باشد .

 

گفتار دوم : نحوه طرح شكایت در دیوان عدالت اداری :

رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیازمند تقدیم دادخواست است . فرم مخصوص دادخواست اقامه دعوی در دیوان را از شعبات پست در سراسر كشور خریداری كرد . لازم به توضیح است كه رسیدگی به شكایات در دیوان عدالت اداری مجانی است ولی هزینه دادخواست را حسب تعرفه بایستی پرداخت .

 

یكم – مراحل طرح دعوی بدوی در دیوان عدالت اداری :

  1. خرید برگ دادخواست از یكی از شعبات پست به تعداد طرف شكایت باضافه یك برگ اضافی .
  2. تنظیم دادخواست به ترتیب ذیل :

-      نوشتن مشخصات شاكی شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل و آدرس محل اقامت در ردیف « شاكی » .

-      اگر شاكی وكیل یا قائم مقام‌یا نماینده قانونی داردمشخصات وی در ردیف « وكیل شاكی » نوشته می شود .

-      موضوع شكایت و خواسته را باید بطور منجر و بدون ابهام در ردیف « موضوع شكایت و خواسته » نوشته شود .

-      نوشتن مشخصات وزارتخانه یا واحد اداری و یا مأمور مشتكی عنه .

توجه :

-    شكایت متعدد كه منشاء و مبنای آنها متخلف است را نمی توان در یك برگ دادخواست اقامه كرد . مگر آنكه دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یك دادرسی رسیدگی نماید .

-    اشخاص متعدد نمی توانند شكایت خود كه موضوع و منشاء و مبنای مختلف دارد را در یك برگ دادخواست اقامه نمایند . ( ظاهر این متن قانونی نشان می دهد كه اگر چند تن كه موضوع شكایت آنها مبنای واحدی داشته باشد می توانند شكایت خود را در یك دادخواست طرح نمایند . )

-    در بخش « شكایت و دلائل و مستندات » شاكی باید به شرح شكواییه بپردازد و كلیه مدارك و دلائل خود را نام برده وتوضیح دهد وآنگاه ذیل آنرا امضاء نماید .

-    برگ دادخواست به تعداد طرف شكایت باضافه یك برگ به شرح فوق الذكر تنظیم گردد مثلا؛ اگر شخصی شكایت یك مأمور دولتی را بخواهد در دیوان مطرح نماید بایستی دو برگ دادخواست تهیه و تنظیم و ارسال دارد .

-      بهتر است شاكی تصویر دادخواست را برای خود نگه دارد .

-      امضاء شاكی تصویر دادخواست را برای خود نگه دارد .

-    امضاء شاكی ذیل برگ دادخواست بایستی توسط دادگاه یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یكی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی ( افراد مقیم خارج از كشور توسط مأمورین كنسولی جمهوری اسلامی ایران ) و یا به وسیله دفتر شعب دیوان گواهی شود .

 

دوم – ارسال دادخواست و منضمات و دلائل :

-      رجوع به دادگاه به منظور :

1.       گواهی امضاء شاكی .

2.       مطابق با اصل كردن مستندات و دلائل ( به تعداد طرف شكایت باضافه یك ) .

3.       الصاق و ابطال تمبر بر روی برگ دادخواست .

4.       پرداخت هزینه دادخواست حسب تعرفه .

-    دادخواست و تصویر مصدق اسناد و دلایل ( و در صورت داشتن وكیل یا نماینده قانونی یا ولی یا وصی یا قیم یا مدیرعامل شركت ، رونوشت سند ثابت كننده سمت وی ) به وسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان در تهران ( آدرس دیوان عدالت اداری در پشت صفحه برگ دادخواست نوشته شده است ) ارسال و یا توسط شاكی در تهران تسلیم دبیرخانه دیوان شده و رسید دریافت گردد .

-      رسید پستی را برای مراجعات و پیگری احتمالی در دیوان نزد خود نگه دارید .

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
textileaudio
دوشنبه چهاردهم مردادماه سال 1398 01:38 قبل از ظهر
<a href="http://www.michalowsky.net/lebron-14-blanco-oblong-obuvc">lebron 14 blanco oblong</a> <a href="http://www.michellany.net/nike-internationalist-mid-negro-blanco-chaussuresg">nike internationalist mid negro blanco</a> <a href="http://www.midwestbiblechurch.net/nike-air-huarache-premium-nero-chaussuresa">nike air huarache premium nero</a> <a href="http://www.minevival.net/lunarglide-6-blau-and-orange-butya">lunarglide 6 blau and orange</a> <a href="http://www.miotesoro.net/adidas-springblade-ignite-blanco-gris-butyd">adidas springblade ignite blanco gris</a> <a href="http://www.mjdna.net/femmes-nike-flyknit-lunar-1-noir-jaune-scarpeg">femmes nike flyknit lunar 1 noir jaune</a>
textileaudio http://www.textileaudio.net/
lucky brand vintage floral dress
پنجشنبه سوم مردادماه سال 1398 03:37 قبل از ظهر
<a href="http://www.lavoilebleue.net/yellow-and-white-floral-dress-dressh">yellow and white floral dress</a> <a href="http://www.llensa.net/what-shoes-do-you-wear-with-a-floral-dress-dressh">what shoes do you wear with a floral dress</a> <a href="http://www.officelucust.com/black-floral-print-prom-dress-dressh">black floral print prom dress</a> <a href="http://www.rpnailsalon.com/floral-dresses-summer-2015-dressh">floral dresses summer 2015</a> <a href="http://www.hrubinlaser.com/floral-dresses-hollister-dressh">floral dresses hollister</a> <a href="http://www.ibigwig.com/boho-floral-dress-forever-21-dressh">boho floral dress forever 21</a>
[url=http://www.tidewaterusadance.net/lucky-brand-vintage-floral-dress-dressh]lucky brand vintage floral dress[/url]
floral dresses for toddlers
پنجشنبه سوم مردادماه سال 1398 03:37 قبل از ظهر
<a href="http://www.eldiadeitalia.com/floral-dresses-online-shopping-philippines-dressh">floral dresses online shopping philippines</a> <a href="http://www.helpforaspen.com/floral-dresses-voonik-dressh">floral dresses voonik</a> <a href="http://www.mallgame.net/long-sleeve-floral-dress-at-macy-s-dressh">long sleeve floral dress at macy s</a> <a href="http://www.metalinquisition.net/floral-prom-dresses-short-dressh">floral prom dresses short</a> <a href="http://www.lapakhoki.com/michelle-keegan-floral-cami-dress-dressh">michelle keegan floral cami dress</a> <a href="http://www.matthewstone.net/floral-dress-3-4-sleeves-dressh">floral dress 3 4 sleeves</a>
[url=http://www.planetenpluto.net/floral-dresses-for-toddlers-dressh]floral dresses for toddlers[/url]
floral two piece dress
پنجشنبه سوم مردادماه سال 1398 03:36 قبل از ظهر
<a href="http://www.anjouevents.com/red-floral-prom-dress-next-dressh">red floral prom dress next</a> <a href="http://www.onewebsql.net/duck-egg-blue-floral-dress-dressh">duck egg blue floral dress</a> <a href="http://www.tahoebathworks.net/floral-maxi-dress-outfit-dressh">floral maxi dress outfit</a> <a href="http://www.mtmcareers.com/uttam-boutique-ditsy-floral-tea-dress-dressh">uttam boutique ditsy floral tea dress</a> <a href="http://www.onlinne.net/short-floral-print-casual-dress-dressh">short floral print casual dress</a> <a href="http://www.teknicinfo.net/dorothy-perkins-billie-and-blossom-vintage-floral-dress-dressh">dorothy perkins billie and blossom vintage floral dress</a>
[url=http://www.cyberlec.net/floral-two-piece-dress-dressh]floral two piece dress[/url]
flower girl dresses for babies uk
جمعه سی و یکم خردادماه سال 1398 07:45 بعد از ظهر
<a href="http://www.kembaradunia.com/floral-print-dress-with-collar-dressh">floral print dress with collar</a> <a href="http://www.novoestupino.com/long-floral-vintage-dress-dressh">long floral vintage dress</a> <a href="http://www.odubmusic.com/floral-dress-black-white-dressh">floral dress black white</a> <a href="http://www.picotaslot.com/floral-dress-from-zara-dressh">floral dress from zara</a> <a href="http://www.sozoteki.com/juniors-floral-dresses-spring-2016-dressh">juniors floral dresses spring 2016</a> <a href="http://www.squidsforkids.com/ball-gown-flower-girl-dresses-uk-dressh">ball gown flower girl dresses uk</a>
flower girl dresses for babies uk http://www.fabrykabarwy.com/flower-girl-dresses-for-babies-uk-dressh
asos graphic floral maxi dress
جمعه سی و یکم خردادماه سال 1398 07:45 بعد از ظهر
<a href="http://www.allenchute.com/floral-cut-out-dress-love-culture-dressh">floral cut out dress love culture</a> <a href="http://www.belronctx.com/80s-floral-dress-dressh">80s floral dress</a> <a href="http://www.cnovas.com/petite-blurred-floral-dress-dressh">petite blurred floral dress</a> <a href="http://www.divasdelface.com/floral-dress-vintage-style-dressh">floral dress vintage style</a> <a href="http://www.dolcemialuxe.com/karen-millen-white-floral-shift-dress-dressh">karen millen white floral shift dress</a> <a href="http://www.feyzplastik.com/guess-floral-print-dress-dressh">guess floral print dress</a>
asos graphic floral maxi dress http://www.agentshooter.com/asos-graphic-floral-maxi-dress-dressh
ladies floral dress shoes
جمعه سی و یکم خردادماه سال 1398 07:44 بعد از ظهر
<a href="http://www.donchebike.com/lipsy-floral-lace-long-sleeve-dress-dressh">lipsy floral lace long sleeve dress</a> <a href="http://www.ftpronto.com/retro-floral-dress-forever-21-dressh">retro floral dress forever 21</a> <a href="http://www.grandslamu.com/closet-yellow-floral-tie-back-skater-dress-dressh">closet yellow floral tie back skater dress</a> <a href="http://www.monsterplate.com/strapless-floral-maxi-dress-uk-dressh">strapless floral maxi dress uk</a> <a href="http://www.sanvalmotor.com/outfits-with-floral-dresses-dressh">outfits with floral dresses</a> <a href="http://www.seifenstein.com/floral-maxi-dress-usa-dressh">floral maxi dress usa</a>
ladies floral dress shoes http://www.healtobfree.com/ladies-floral-dress-shoes-dressh
vintage girl flower dresses
جمعه سی و یکم خردادماه سال 1398 07:44 بعد از ظهر
<a href="http://www.alliesindex.com/red-floral-hollister-dress-dressh">red floral hollister dress</a> <a href="http://www.cletalover.com/flower-girl-dresses-pink-and-black-dressh">flower girl dresses pink and black</a> <a href="http://www.genovevagroup.com/pink-floral-dresses-dressh">pink floral dresses</a> <a href="http://www.minruteguide.com/kimchi-blue-floral-fit-n-flare-dress-dressh">kimchi blue floral fit n flare dress</a> <a href="http://www.mollenteam.com/oasis-navy-floral-maxi-dress-dressh">oasis navy floral maxi dress</a> <a href="http://www.msupers.com/floral-dresses-for-summer-2014-dressh">floral dresses for summer 2014</a>
vintage girl flower dresses http://www.meetingxs.com/vintage-girl-flower-dresses-dressh
khoshop
چهارشنبه هشتم خردادماه سال 1398 03:00 قبل از ظهر
<a href="http://www.agriind.com/reebok-gl-6000-white-shoesv">reebok gl 6000 white</a> <a href="http://www.rapheroes.com/nike-air-max-uptempo-skow">nike air max uptempo</a> <a href="http://www.odubmusic.com/mackage-bag-aritzia-mackager">mackage bag aritzia</a> <a href="http://www.kidbleach.com/orange-white-womens-air-jordan-9-shoes-skod">orange white womens air jordan 9 shoes</a> <a href="http://www.shoppula.com/elite-terrell-suggs-youth-jersey-baltimore-ravens-55-road-white-nfla">elite terrell suggs youth jersey baltimore ravens 55 road white</a> <a href="http://www.kanpourakuen.com/gold-versace-belt-beltr">gold versace belt</a>
khoshop http://www.khoshop.com/
mynewsoutlet
چهارشنبه هشتم خردادماه سال 1398 03:00 قبل از ظهر
<a href="http://www.cbchispana.com/nike-air-max-classic-bw-beslist-skox">nike air max classic bw beslist</a> <a href="http://www.croquenreve.com/nike-flyknit-lunar-trainer-multicolor-skoc">nike flyknit lunar trainer multicolor</a> <a href="http://www.agnnetworks.com/kd-8-all-red-gold-skob">kd 8 all red gold</a> <a href="http://www.dxmvrc.com/adidas-superstar-2-light-blau-shoesv">adidas superstar 2 light blau</a> <a href="http://www.dailysewansew.com/black-orange-mens-nike-free-4.0-v2-shoes-runninga">black orange mens nike free 4.0 v2 shoes</a> <a href="http://www.prorilasia.com/ray-ban-aviator-silver-frame-green-lens-sunglassesr">ray ban aviator silver frame green lens</a>
mynewsoutlet http://www.mynewsoutlet.com/
plugginto
چهارشنبه هشتم خردادماه سال 1398 02:59 قبل از ظهر
<a href="http://www.noteablepost.com/ray-ban-aviator-youth-day-sunglassesa">ray ban aviator youth day</a> <a href="http://www.drivedetail.com/texas-rangers-adjustable-hat-use-hate">texas rangers adjustable hat use</a> <a href="http://www.jneecedesigns.com/ray-ban-clubmaster-groupon-ireland-sunglassesg">ray ban clubmaster groupon ireland</a> <a href="http://www.ametinakar.com/nike-lunarglide-7-brave-blue-skox">nike lunarglide 7 brave blue</a> <a href="http://www.planetmolly.com/nike-free-running-orange-blue-skoc">nike free running orange blue</a> <a href="http://www.torsenli.com/air-jordan-true-flight-silver-grey-skob">air jordan true flight silver grey</a>
plugginto http://www.plugginto.com/
nike air max 1 qs rosso engine
دوشنبه ششم خردادماه سال 1398 11:10 قبل از ظهر
<a href="http://www.derboehme.com/femminile-nike-free-5.0-tr-fit-4-vendita-kurpesa">femminile nike free 5.0 tr fit 4 vendita</a> <a href="http://www.dkfreerunsko.com/air-max-90-vt-patent-leather-sneakers-sportsd">air max 90 vt patent leather sneakers</a> <a href="http://www.taikyouhaku.com/nike-kobe-11-blue-ten-shoesc">nike kobe 11 blue ten</a> <a href="http://www.comunidadjax.com/flyknit-trainer-electric-gul-tank-schuhef">flyknit trainer electric gul tank</a> <a href="http://www.upbigfoot.com/roshe-run-metalleic-s%C3%B8lv-kurpesd">roshe run metalleic s酶lv</a> <a href="http://www.uniquisimo.com/uk-trainers-adidas-ace-174-futsal-blackout-zapatosu">uk trainers adidas ace 174 futsal blackout</a>
nike air max 1 qs rosso engine http://www.goedbewaard.com/nike-air-max-1-qs-rosso-engine-obuvb
otuzbircek
دوشنبه سی ام اردیبهشتماه سال 1398 11:17 بعد از ظهر
<a href="http://www.tmzred.com/bridget-coach-sunglasses-coachh">bridget coach sunglasses</a> <a href="http://www.alcovozov.com/mens-nike-zoom-structure-18-pink-grey-shoesj">mens nike zoom structure 18 pink grey</a> <a href="http://www.ahmztradefx.com/nike-air-force-1-mid-university-bl%C3%A5-skol">nike air force 1 mid university bl氓</a> <a href="http://www.isampled.com/nike-kobe-9-mid-blanc-noir-chaussuresq">nike kobe 9 mid blanc noir</a> <a href="http://www.aldervets.com/nike-air-max-tailwind-8-femmes-or-noir-chaussuresl">nike air max tailwind 8 femmes or noir</a> <a href="http://www.vanltl.com/herren-nike-flyknit-lunar-3-lila-rot-schuhei">herren nike flyknit lunar 3 lila rot</a>
otuzbircek http://www.otuzbircek.com/
lavaforchange
دوشنبه سی ام اردیبهشتماه سال 1398 11:17 بعد از ظهر
<a href="http://www.cardiachits.com/prada-1810-bags-in-black-11-pradah">prada 1810 bags in black 11</a> <a href="http://www.zestchannel.com/demar-derozan-swingman-black-jersey-nfli">demar derozan swingman black jersey</a> <a href="http://www.eczacinim.com/air-jordan-retro-29-mintgr%C3%B8n-guld-skol">air jordan retro 29 mintgr酶n guld</a> <a href="http://www.chilangorails.com/ralph-lauren-hoodie-no-zip-poloh">ralph lauren hoodie no zip</a> <a href="http://www.mariusen.com/womens-asics-gel-kinsei-4-gold-purple-shoesi">womens asics gel kinsei 4 gold purple</a> <a href="http://www.brittonoilco.com/air-jordan-retro-5-womens-orange-red-shoesp">air jordan retro 5 womens orange red</a>
lavaforchange http://www.lavaforchange.com/
sunbeltsaves
دوشنبه سی ام اردیبهشتماه سال 1398 11:16 بعد از ظهر
<a href="http://www.colintilley.com/nike-kd-trey-5-bianca-verde-scarpel">nike kd trey 5 bianca verde</a> <a href="http://www.xthbgc.com/air-jordan-retro-11-gold-green-shoesj">air jordan retro 11 gold green</a> <a href="http://www.iberishop.com/nike-air-max-95-gr%C3%B8n-hvid-skok">nike air max 95 gr酶n hvid</a> <a href="http://www.karmacanix.com/kvinners-nike-flyknit-lunar-1-gull-gr%C3%B8nn-obuvp">kvinners nike flyknit lunar 1 gull gr酶nn</a> <a href="http://www.tobepartridge.com/mens-nike-zoom-pegasus-31-pink-gold-shoesi">mens nike zoom pegasus 31 pink gold</a> <a href="http://www.shopdunks.com/nike-kobe-9-kvinders-lilla-himmelbl%C3%A5-skoj">nike kobe 9 kvinders lilla himmelbl氓</a>
sunbeltsaves http://www.sunbeltsaves.com/
shopdunks
دوشنبه سی ام اردیبهشتماه سال 1398 11:16 بعد از ظهر
<a href="http://www.unefinemouche.com/nike-flyknit-lunar-3-kvinders-s%C3%B8lv-gr%C3%B8n-skok">nike flyknit lunar 3 kvinders s酶lv gr酶n</a> <a href="http://www.ayuinc.com/adidas-neo-high-hvit-rosa-obuvp">adidas neo high hvit rosa</a> <a href="http://www.unirlisboa.com/womens-nike-free-run-2-purple-red-shoesi">womens nike free run 2 purple red</a> <a href="http://www.escortfeeds.com/herre-nike-zoom-pegasus-32-gr%C3%A5-guld-skoj">herre nike zoom pegasus 32 gr氓 guld</a> <a href="http://www.rdjanitorial.com/nike-kobe-9-kvinners-bl%C3%A5-himmelen-bl%C3%A5-obuvi">nike kobe 9 kvinners bl氓 himmelen bl氓</a> <a href="http://www.bookoobeats.com/nike-air-max-zero-kvinners-hvit-lilla-obuvp">nike air max zero kvinners hvit lilla</a>
shopdunks http://www.shopdunks.com/
marinersdiary
دوشنبه سی ام اردیبهشتماه سال 1398 11:16 بعد از ظهر
<a href="http://www.shiftcampus.com/nike-kd-8-high-or-noir-chaussuresl">nike kd 8 high or noir</a> <a href="http://www.fiestanetwork.com/adidas-neo-suede-gold-himmelblau-schuhei">adidas neo suede gold himmelblau</a> <a href="http://www.sunbeltsaves.com/herren-asics-gel-noosa-tri-7-orangen-gr%C3%BCn-schuheh">herren asics gel noosa tri 7 orangen gr眉n</a> <a href="http://www.drmastella.com/nike-kyrie-1-himmelen-bl%C3%A5-lilla-obuvj">nike kyrie 1 himmelen bl氓 lilla</a> <a href="http://www.khzrubber.com/nike-lebron-12-femminile-blu-verde-scarpek">nike lebron 12 femminile blu verde</a> <a href="http://www.jkdeskisehir.com/femmes-air-jordan-retro-12-tout-oranger-chaussuresh">femmes air jordan retro 12 tout oranger</a>
marinersdiary http://www.marinersdiary.com/
findnewcoupon
دوشنبه سی ام اردیبهشتماه سال 1398 11:16 بعد از ظهر
<a href="http://www.truthtapes.com/nike-zoom-pegasus-33-womens-blue-green-shoesi">nike zoom pegasus 33 womens blue green</a> <a href="http://www.veskopetrov.com/kvinders-nike-free-run-3-guld-gul-skoj">kvinders nike free run 3 guld gul</a> <a href="http://www.kaosmotogp.com/nike-kobe-icon-gul-rosa-obuvi">nike kobe icon gul rosa</a> <a href="http://www.doularhythms.com/nike-hyperrev-svart-gul-obuvp">nike hyperrev svart gul</a> <a href="http://www.animalpainvet.com/nike-air-max-tailwind-7-mint-gr%C3%B8nn-obuvi">nike air max tailwind 7 mint gr酶nn</a> <a href="http://www.texarillo.com/air-jordan-retro-6-amarillo-rosado-zapatosp">air jordan retro 6 amarillo rosado</a>
findnewcoupon http://www.findnewcoupon.com/
zululeads
دوشنبه سی ام اردیبهشتماه سال 1398 10:19 بعد از ظهر
<a href="http://www.adanastarpen.com/femminile-nike-lebron-12-verde-rosa-scarpel">femminile nike lebron 12 verde rosa</a> <a href="http://www.actconfident.com/womens-air-jordan-retro-12-white-gold-shoesj">womens air jordan retro 12 white gold</a> <a href="http://www.erzurumihl.com/nike-air-max-modern-essential-trainers-in-sort-skoi">nike air max modern essential trainers in sort</a> <a href="http://www.candctowingil.com/nike-air-max-1-grigio-rosa-scarpeq">nike air max 1 grigio rosa</a> <a href="http://www.onlysidekick.com/mens-nike-flyknit-racer-grey-black-shoesj">mens nike flyknit racer grey black</a> <a href="http://www.rmmassage.com/mk-navy-bag-mkh">mk navy bag</a>
zululeads http://www.zululeads.com/
malatyapi
شنبه بیست و هشتم اردیبهشتماه سال 1398 02:06 قبل از ظهر
<a href="http://www.ciaodearborn.com/nike-foamposite-one-schwarz-royal-sneakerd">nike foamposite one schwarz royal</a> <a href="http://www.ilrione.com/ua-clutchfit-prodigy-lyser%C3%B8d-s%C3%B8lv-schuhee">ua clutchfit prodigy lyser酶d s酶lv</a> <a href="http://www.bmthtaxis.com/nike-kyrie-3-gituttio-river-footf">nike kyrie 3 gituttio river</a> <a href="http://www.delmotkrt.com/nike-roshe-run-zapatilla-de-deporte-mint-caqui-skoe">nike roshe run zapatilla de deporte mint caqui</a> <a href="http://www.emutemusic.com/nfl-miami-dolphins-jersey-nflh">nfl miami dolphins jersey</a> <a href="http://www.kinofrost.com/kevin-durant-jersey-women-nfli">kevin durant jersey women</a>
malatyapi http://www.malatyapi.com/
bluesophy
شنبه بیست و هشتم اردیبهشتماه سال 1398 02:05 قبل از ظهر
<a href="http://www.sofakolle.com/nike-air-force-1-zapatillas.nl-footf">nike air force 1 zapatillas.nl</a> <a href="http://www.tomsavagetrio.com/adidas-nitrocharge-1.0-noir-enlighten-reflective-sneakerd">adidas nitrocharge 1.0 noir enlighten reflective</a> <a href="http://www.hopeforcinema.com/jordan-retro-13-noir-cat-champs-schuhef">jordan retro 13 noir cat champs</a> <a href="http://www.pusulagelisim.com/kvinners-nike-air-max-tn-r%C3%B8d-gr%C3%B8nn-foote">kvinners nike air max tn r酶d gr酶nn</a> <a href="http://www.ndtkalashop.com/nike-air-max-tn-rosa-lila-skoe">nike air max tn rosa lila</a> <a href="http://www.isgmembers.com/xander-bogaerts-away-jersey-nflh">xander bogaerts away jersey</a>
bluesophy http://www.bluesophy.com/
millertiregi
چهارشنبه هجدهم اردیبهشتماه سال 1398 04:51 بعد از ظهر
<a href="http://www.agriind.com/ray-ban-aviator-48mm-8gb-sunglassesa">ray ban aviator 48mm 8gb</a> <a href="http://www.rapheroes.com/new-era-39thirty-hats-hate">new era 39thirty hats</a> <a href="http://www.odubmusic.com/ray-ban-iconic-cats-5000-aviator-year-sunglassesg">ray ban iconic cats 5000 aviator year</a> <a href="http://www.kidbleach.com/nike-flyknit-racer-running-review-skox">nike flyknit racer running review</a> <a href="http://www.shoppula.com/nike-kd-9-pink-dust-amman-skoc">nike kd 9 pink dust amman</a> <a href="http://www.kanpourakuen.com/lebron-12-low-usa-finish-line-skob">lebron 12 low usa finish line</a>
millertiregi http://www.millertiregi.com/
jimmysjulyjam
چهارشنبه هجدهم اردیبهشتماه سال 1398 04:51 بعد از ظهر
<a href="http://www.issnederland.com/oakland-raiders-15-michael-crabtree-olive-2017-salute-to-service-limited-jersey-nflv">oakland raiders 15 michael crabtree olive 2017 salute to service limited jersey</a> <a href="http://www.opelbeyinleri.com/ralph-lauren-fur-bag-polor">ralph lauren fur bag</a> <a href="http://www.zemservise.com/nike-hyperrev-2015-wolf-grey-jack-trainersce">nike hyperrev 2015 wolf grey jack</a> <a href="http://www.theuntoldlost.com/ray-ban-cats-1000-black-sunglassesr">ray ban cats 1000 black</a> <a href="http://www.bonairecliffs.com/mackage-kay-coat-mackager">mackage kay coat</a> <a href="http://www.cmetechnology.com/air-jordan-1-black-and-white-2015-sneakerf">air jordan 1 black and white 2015</a>
jimmysjulyjam http://www.jimmysjulyjam.com/
jneecedesigns
چهارشنبه هجدهم اردیبهشتماه سال 1398 04:51 بعد از ظهر
<a href="http://www.prorilpumpna.com/nike-lebron-soldier-9-gold-green-sportse">nike lebron soldier 9 gold green</a> <a href="http://www.grafiscar.com/nike-air-max-2018-mens-grey-blue-runningd">nike air max 2018 mens grey blue</a> <a href="http://www.virtualxbox.com/elite-green-12th-fan-super-bowl-xlix-alternate-jersey-seattle-seahawks-nk282780-nflc">elite green 12th fan super bowl xlix alternate jersey seattle seahawks nk282780</a> <a href="http://www.cumbrepyme.com/purple-orange-womens-adidas-pure-boost-all-terrain-shoes-skoa">purple orange womens adidas pure boost all terrain shoes</a> <a href="http://www.tiresbg.com/nike-kobe-10-elite-mens-gold-yellow-runningd">nike kobe 10 elite mens gold yellow</a> <a href="http://www.moviezluv.com/air-jordan-11-retro-black-and-red-highlights-runningf">air jordan 11 retro black and red highlights</a>
jneecedesigns http://www.jneecedesigns.com/
hookupwithher
چهارشنبه هجدهم اردیبهشتماه سال 1398 04:50 بعد از ظهر
<a href="http://www.ncctifton.com/steph-curry-2-iron-footc">steph curry 2 iron</a> <a href="http://www.wtcrosario.com/air-jordan-4-price-skox">air jordan 4 price</a> <a href="http://www.markedtreear.com/blue-white-mens-nike-mercurialx-finale-shoes-sportsd">blue white mens nike mercurialx finale shoes</a> <a href="http://www.artoccsr.com/coach-leather-campus-backpack-coachr">coach leather campus backpack</a> <a href="http://www.trulsbakken.com/nike-atlanta-falcons-20-brent-grimes-game-black-alternate-jersey-nflb">nike atlanta falcons 20 brent grimes game black alternate jersey</a> <a href="http://www.hartsigsupply.com/asics-gel-lyte-v-outdoor-dark-grey-grey-sportsb">asics gel lyte v outdoor dark grey grey</a>
hookupwithher http://www.hookupwithher.com/
air max 90 yeezy 2 custom
یکشنبه پانزدهم اردیبهشتماه سال 1398 10:57 قبل از ظهر
<a href="http://www.nhadatmoivn.com/air-jordan-13-john-wall-sportsb">air jordan 13 john wall</a> <a href="http://www.cakirgozoto.com/adidas-ultra-boost-nmd-xr1-footc">adidas ultra boost nmd xr1</a> <a href="http://www.mozhizhou.com/grenson-x-new-balance-576-sneakerc">grenson x new balance 576</a> <a href="http://www.perialetheia.com/mackage-sweater-jacket-mackager">mackage sweater jacket</a> <a href="http://www.honestmentor.com/adidas-zx-flux-adv-all-black-skor">adidas zx flux adv all black</a> <a href="http://www.edgethrive.com/adrian-peterson-signed-jersey-nflr">adrian peterson signed jersey</a>
air max 90 yeezy 2 custom http://www.klarinetto.com/air-max-90-yeezy-2-custom-runningb
lebron 13 low date de sortie
یکشنبه پانزدهم اردیبهشتماه سال 1398 10:56 قبل از ظهر
<a href="http://www.sitopromo.com/replica-burberry-silk-scarf-scarfr">replica burberry silk scarf</a> <a href="http://www.alexiancancer.com/47-brand-red-sox-fitted-hat-jobs-hatc">47 brand red sox fitted hat jobs</a> <a href="http://www.monolitcenter.com/mens-adidas-energy-boost-2.0-skox">mens adidas energy boost 2.0</a> <a href="http://www.apexmartin.com/kobe-8-red-and-black-yeezy-shoesb">kobe 8 red and black yeezy</a> <a href="http://www.beatsbybros.com/air-jordan-13-recent-reflective-runningb">air jordan 13 recent reflective</a> <a href="http://www.lepenequet.com/where-can-i-buy-womens-ugg-boots-uggsr">where can i buy womens ugg boots</a>
lebron 13 low date de sortie http://www.segwaycr.com/lebron-13-low-date-de-sortie-runningc
prada loafers black
دوشنبه نهم اردیبهشتماه سال 1398 10:25 قبل از ظهر
<a href="http://www.factorxf.com/hermes-birkin-official-price-hermesr">hermes birkin official price</a> <a href="http://www.fikretkuskan.com/nike-air-force-1-puerto-rico-sko-shoesv">nike air force 1 puerto rico sko</a> <a href="http://www.loisiroptique.com/coach-borough-bag-in-oxblood-vodka-coacha">coach borough bag in oxblood vodka</a> <a href="http://www.daonmobile.com/adidas-zx-flux-44-5-shoesf">adidas zx flux 44 5</a> <a href="http://www.robineliza.com/nike-roshe-one-maroon-skos">nike roshe one maroon</a> <a href="http://www.cinselpaketin.com/salvatore-ferragamo-belt-amazon-beltr">salvatore ferragamo belt amazon</a>
prada loafers black http://www.sellingmason.com/prada-loafers-black-pradae
mackage xia coat
دوشنبه نهم اردیبهشتماه سال 1398 10:25 قبل از ظهر
<a href="http://www.allyoucanlike.com/hermes-enamel-bracelet-replica-hermesr">hermes enamel bracelet replica</a> <a href="http://www.fotoversorger.com/nike-air-force-1-puerto-rico-sko-shoesv">nike air force 1 puerto rico sko</a> <a href="http://www.emenucards.com/coach-waverly-handbags-zone-telechargement-coacha">coach waverly handbags zone telechargement</a> <a href="http://www.viviancontigo.com/nike-roshe-flyknit-black-anthracite-shoesa">nike roshe flyknit black anthracite</a> <a href="http://www.eulatestnews.com/nike-free-3.0-flyknit-green-skos">nike free 3.0 flyknit green</a> <a href="http://www.vbchopshop.com/hermes-belt-men-new-beltr">hermes belt men new</a>
mackage xia coat http://www.financeextent.com/mackage-xia-coat-mackager
prada vitello phenix long flap wallet code
دوشنبه نهم اردیبهشتماه سال 1398 10:25 قبل از ظهر
<a href="http://www.introtecint.com/coach-satchel-oxblood-drive-coacha">coach satchel oxblood drive</a> <a href="http://www.alistauction.com/nike-huarache-yellow-discharge-shoesa">nike huarache yellow discharge</a> <a href="http://www.cinderstorm.com/new-balance-996-grey-green-skos">new balance 996 grey green</a> <a href="http://www.tioneo.com/armani-leather-belt-beltr">armani leather belt</a> <a href="http://www.rlhomestaging.com/mackage-asymmetrical-coat-up-mackagec">mackage asymmetrical coat up</a> <a href="http://www.cooealpin.com/nike-air-max-triax-skow">nike air max triax</a>
prada vitello phenix long flap wallet code http://www.yvutube.com/prada-vitello-phenix-long-flap-wallet-code-pradac
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30