تبلیغات
سفیر قانون - طرح شكایت در دیوان عدالت اداری(قسمت دوم)
دست نوشته های شخصی

طرح شكایت در دیوان عدالت اداری(قسمت دوم)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه پنجم بهمنماه سال 1389-01:12 بعد از ظهر

دوم – اختیارات وصلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :

  1. رسیدگی به شكایات وتظلمات واعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی ازآیین نامه ها وسایر نظامات ومقررات دولتی و شهرداریها ازحیث مخالفت مدلول آن مصوبات با قانون و احقاق حقوق اشخاص وقتی كه آن مصوبات موجب تضییع حقوق شده باشد .
  2. صدور رای وحدت رویه :

-      وقتی از شعبات دیوان درموضوع مشابه آراء متناقض صادر شود . هیات عمومی دیوان عدالت اقدام به اصدار رای وحدت رویه می كند تا این رای برای ادارت و شعب دیوان درموارد مشابه لازم الاتباع باشد . اثر این رای نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود . البته اگر درحق كسی حكمی صادر شده باشد و درهیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده باشد ، ذینفع براساس این رای وحدت رویه می تواند نسبت به آن حكم كه غیرصحیح تشخیص داده شده از شعب تشخیص تقاضای تجدید نظر نماید . شعب تشخیص مورد را بررسی و براساس رای وحدت رویه اخیراقدام به صدور رای خواهد كرد .

-      اگر درموضوع واحد حداقل پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد بانظررییس دیوان ، مورد در هیات عمومی دیوان مطرح و رای وحدت رویه صادر می شود . این رای وحدت رویه برای شعب دیوان ، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاتباع خواهد بود .

  1. اگر رییس قوه قضائیه به هرنحو از مغایرت یك مصوبه با شرع یا قانون و یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب كننده مطلع شود . مورد را بررسی و نظر كارشناسی را اخذ می نماید و پرونده را ازطریق حوزه نظارت قضایی ویژه به هیات عمومی دیوان عدالت جهت رسیدگی و ابطال مصوبه ارجاع می دهد  .

ضمانت اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

هرگاه پس از اصدار رای هیات عمومی دیوان و انتشار آن در روزنامه های رسمی كشور مسئولان ذیربط از اجرای رای استنكاف نمایند ، به تقاضای ذی نفع یا رییس دیوان و با حكم یكی از شعب ، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یكسال و یا پرداخت جزای نقدی از یك میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و جبران خسارت وارده محكوم می شود .

نحوه ی اجرای حكم دیوان در واحد اجراء :

-        احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم یا جلب رضایت محكوم له درزمان معین .

-      صدور دستور توقیف حساب بانكی محكوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محكوم به در صورتی كه حكم یك سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد .

-        صدور دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در امر اجراء .

-        صدور دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان عدالت

وكالت در دیوان عدالت :

طرفین شكایت می توانند برای اقامه شكوائیه و دفاع وكیلی را از طرف خود تعیین و معرفی نمایند . وكالت در دیوان عدالت همچون وكالت در مراجع قضایی حسب مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است .

شرایط وكالت در دیوان عدالت :

  1. وكیل منتخب بایستی از بین وكلای رسمی دادگستری و یا دارای وكالت نامه ی رسمی باشد . (در دیگر مراجع قضایی وكالت غیراز وكلای رسمی دادگستری پذیرفته نیست) .
  2. ذیل وكالت نامه ( وقتی وكیل رسمی دادگستری است ) ، موكل امضاء و این امضاء باید به تایید ؛ دفتر یكی از دادگاهها و یا دفتر شعب دیوان / یا دفتر اسناد رسمی / یا شورای محلی / یا یكی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی / و یا مامورین كنسولی (وقتی شاكی مقیم خارج از كشور باشد) . برسد .
  3. دروكالت نامه به وكالت در دیوان تصریح شده باشد .
  4. دروكالت نامه اختیارات وكیل به قرارذیل درج شده باشد ؛

-        وكالت در طرح شكایت در دیوان عدالت یا پیگیری شكایت .

-        وكالت در استرداد شكایت یا انصراف از طرح دعوی .

-        وكالت درتجدیدنظر ازآراء شعب دیوان

موارد رد شكایت در دیوان عدالت اداری :

درموارد ذیل شكایت دردیوان عدالت رد می گردد ؛

-        شاكی برای طرح شكایت اهلیت نداشته باشد .

-        سمت شاكی در طرح شكایت محرز نباشد .

-        وقتی شكایت متوجه مشتی عنه نباشد .

-        سمت وكیل ، ولی ، قیم محرز نباشد .

-        شكایت قبلاً با همان اشخاص در دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و حكم قطعی صادر شده باشد .

 

گفتار دوم : نحوه طرح شكایت در دیوان عدالت اداری :

رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیازمند تقدیم دادخواست است . فرم مخصوص دادخواست اقامه دعوی در دیوان را از شعبات پست در سراسر كشور خریداری كرد . لازم به توضیح است كه رسیدگی به شكایات در دیوان عدالت اداری مجانی است ولی هزینه دادخواست را حسب تعرفه بایستی پرداخت .

 

یكم – مراحل طرح دعوی بدوی در دیوان عدالت اداری :

  1. خرید برگ دادخواست از یكی از شعبات پست به تعداد طرف شكایت باضافه یك برگ اضافی .
  2. تنظیم دادخواست به ترتیب ذیل :

-      نوشتن مشخصات شاكی شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل و آدرس محل اقامت در ردیف « شاكی » .

-      اگر شاكی وكیل یا قائم مقام‌یا نماینده قانونی داردمشخصات وی در ردیف « وكیل شاكی » نوشته می شود .

-      موضوع شكایت و خواسته را باید بطور منجر و بدون ابهام در ردیف « موضوع شكایت و خواسته » نوشته شود .

-      نوشتن مشخصات وزارتخانه یا واحد اداری و یا مأمور مشتكی عنه .

توجه :

-    شكایت متعدد كه منشاء و مبنای آنها متخلف است را نمی توان در یك برگ دادخواست اقامه كرد . مگر آنكه دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یك دادرسی رسیدگی نماید .

-    اشخاص متعدد نمی توانند شكایت خود كه موضوع و منشاء و مبنای مختلف دارد را در یك برگ دادخواست اقامه نمایند . ( ظاهر این متن قانونی نشان می دهد كه اگر چند تن كه موضوع شكایت آنها مبنای واحدی داشته باشد می توانند شكایت خود را در یك دادخواست طرح نمایند . )

-    در بخش « شكایت و دلائل و مستندات » شاكی باید به شرح شكواییه بپردازد و كلیه مدارك و دلائل خود را نام برده وتوضیح دهد وآنگاه ذیل آنرا امضاء نماید .

-    برگ دادخواست به تعداد طرف شكایت باضافه یك برگ به شرح فوق الذكر تنظیم گردد مثلا؛ اگر شخصی شكایت یك مأمور دولتی را بخواهد در دیوان مطرح نماید بایستی دو برگ دادخواست تهیه و تنظیم و ارسال دارد .

-      بهتر است شاكی تصویر دادخواست را برای خود نگه دارد .

-      امضاء شاكی تصویر دادخواست را برای خود نگه دارد .

-    امضاء شاكی ذیل برگ دادخواست بایستی توسط دادگاه یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یكی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی ( افراد مقیم خارج از كشور توسط مأمورین كنسولی جمهوری اسلامی ایران ) و یا به وسیله دفتر شعب دیوان گواهی شود .

 

دوم – ارسال دادخواست و منضمات و دلائل :

-      رجوع به دادگاه به منظور :

1.       گواهی امضاء شاكی .

2.       مطابق با اصل كردن مستندات و دلائل ( به تعداد طرف شكایت باضافه یك ) .

3.       الصاق و ابطال تمبر بر روی برگ دادخواست .

4.       پرداخت هزینه دادخواست حسب تعرفه .

-    دادخواست و تصویر مصدق اسناد و دلایل ( و در صورت داشتن وكیل یا نماینده قانونی یا ولی یا وصی یا قیم یا مدیرعامل شركت ، رونوشت سند ثابت كننده سمت وی ) به وسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان در تهران ( آدرس دیوان عدالت اداری در پشت صفحه برگ دادخواست نوشته شده است ) ارسال و یا توسط شاكی در تهران تسلیم دبیرخانه دیوان شده و رسید دریافت گردد .

-      رسید پستی را برای مراجعات و پیگری احتمالی در دیوان نزد خود نگه دارید .

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
nike lunardome 1 sneakerboot prm
دوشنبه یکم مردادماه سال 1397 01:41 بعد از ظهر
<a href="http://www.calaforracs.com/cheap-adidas-pure-boost-all-terrain-womens-grey-shoesv">cheap adidas pure boost all terrain womens grey</a> <a href="http://www.dronelabeler.com/nike-air-max-95-london-shoesv">nike air max 95 london</a> <a href="http://www.awolfdesigns.com/nike-air-huarache-custom-all-white-shoesv">nike air huarache custom all white</a> <a href="http://www.apkatsikas.com/nike-air-max-prime-red-shoesv">nike air max prime red</a> <a href="http://www.glaceking.com/zapatilla-nike-lunar-gato-ii-premium-shoesv">zapatilla nike lunar gato ii premium</a> <a href="http://www.byedrinkusa.com/nike-air-max-bw-black-leather-shoesv">nike air max bw black leather</a> <a href="http://www.coreep.com/nike-air-force-1-white-shoesv">nike air force 1 white</a> <a href="http://www.bobaprentiss.com/nike-flex-womens-pink-silver-shoesv">nike flex womens pink silver</a>
nike lunardome 1 sneakerboot prm http://www.energiidesign.com/nike-lunardome-1-sneakerboot-prm-shoesv
How do you get taller?
یکشنبه بیست و ششم شهریورماه سال 1396 10:09 بعد از ظهر
I needed to thank you for this great read!!
I absolutely loved every little bit of it. I have you
saved as a favorite to look at new things you post…
حمید
چهارشنبه سیزدهم بهمنماه سال 1395 05:15 بعد از ظهر
سلام
میخواستم بدانم کە هزینە دادخواست باید روی یک برگ دادخواست باشد یا روی تمام برگەی طرف شکارت و برگ اضافه هم لازم است
ممنون
عبدالحسین تیریان
پنجشنبه بیست و یکم دیماه سال 1391 11:07 قبل از ظهر

صنعت نفت و بویژه صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین صنایع پیشتاز کشور بوده که این پیشرفت به موازات خود مسائلى بدیع را نیز در پیش روی کارکنان این صنعت قرار داده است که از جمله آنها می توان به افزایش مخاطرات شغلی اشاره کرد. بیشترین چیزی که کارکنان این صنعت را تهدید می گند حادثه است حوادثی چون انفجار ، سقوط از ارتفاع ،حوادث چشمی ،سوختگی شدید ، آسیب های حاصل از تماس با مواد شیمیایی که کم و بیش در رسانه ها مطرح میشود اما فرسودگی و مرگ تدریجی افراد در معرض مواد شیمیایی نیز مرگ خاموشی هستند که روی کارکنان این صنعت سایه افکنده و هیچگاه آمار آن ثبت نمی شود.اما متاسفانه مشاغل عملیاتی در صنعت نفت جزو مشاغل سخت محسوب نمی شود چرا که در صنعت نفت قانون مشاغل سخت و زیان آورکه در سایر مشاغل مشابه اجرا می شود خبری نیست حال آن که در شرکت های واگذار شده وزارت نفت به بخش خصوصی که کارکنان آنها تابع قوانین وزارت نفت نمی باشند قانون مشاغل سخت اجرا می شود لذا امید است مقامات مسئول در راستای تحقق سیاست عدالت محوری مشکل کارکنان وزارت نفت را به نحو مطلوبی برطرف نمایند.
سیدنبی حسینی
سه شنبه بیست و یکم شهریورماه سال 1391 06:22 بعد از ظهر
بنده ازجانبازان 60درصد بسیجی شاغل دراداره درخواست شکایت از بنیادشهید وامور ایثارگران مبنی بر نپرداختن حقوق معوقه خود ازطرف بنیاد دارم لذا از دیوان درخواست رسیدگی دارم کد جانبازی1604006106 ادرس استان ایلام شهرستان ابدانان میدان امام حسین
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر