تبلیغات
سفیر قانون - طرح شكایت در دیوان عدالت اداری(قسمت دوم)
دست نوشته های شخصی

طرح شكایت در دیوان عدالت اداری(قسمت دوم)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه پنجم بهمنماه سال 1389-12:12 بعد از ظهر

دوم – اختیارات وصلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :

  1. رسیدگی به شكایات وتظلمات واعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی ازآیین نامه ها وسایر نظامات ومقررات دولتی و شهرداریها ازحیث مخالفت مدلول آن مصوبات با قانون و احقاق حقوق اشخاص وقتی كه آن مصوبات موجب تضییع حقوق شده باشد .
  2. صدور رای وحدت رویه :

-      وقتی از شعبات دیوان درموضوع مشابه آراء متناقض صادر شود . هیات عمومی دیوان عدالت اقدام به اصدار رای وحدت رویه می كند تا این رای برای ادارت و شعب دیوان درموارد مشابه لازم الاتباع باشد . اثر این رای نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود . البته اگر درحق كسی حكمی صادر شده باشد و درهیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده باشد ، ذینفع براساس این رای وحدت رویه می تواند نسبت به آن حكم كه غیرصحیح تشخیص داده شده از شعب تشخیص تقاضای تجدید نظر نماید . شعب تشخیص مورد را بررسی و براساس رای وحدت رویه اخیراقدام به صدور رای خواهد كرد .

-      اگر درموضوع واحد حداقل پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد بانظررییس دیوان ، مورد در هیات عمومی دیوان مطرح و رای وحدت رویه صادر می شود . این رای وحدت رویه برای شعب دیوان ، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاتباع خواهد بود .

  1. اگر رییس قوه قضائیه به هرنحو از مغایرت یك مصوبه با شرع یا قانون و یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب كننده مطلع شود . مورد را بررسی و نظر كارشناسی را اخذ می نماید و پرونده را ازطریق حوزه نظارت قضایی ویژه به هیات عمومی دیوان عدالت جهت رسیدگی و ابطال مصوبه ارجاع می دهد  .

ضمانت اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

هرگاه پس از اصدار رای هیات عمومی دیوان و انتشار آن در روزنامه های رسمی كشور مسئولان ذیربط از اجرای رای استنكاف نمایند ، به تقاضای ذی نفع یا رییس دیوان و با حكم یكی از شعب ، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یكسال و یا پرداخت جزای نقدی از یك میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و جبران خسارت وارده محكوم می شود .

نحوه ی اجرای حكم دیوان در واحد اجراء :

-        احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم یا جلب رضایت محكوم له درزمان معین .

-      صدور دستور توقیف حساب بانكی محكوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محكوم به در صورتی كه حكم یك سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد .

-        صدور دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در امر اجراء .

-        صدور دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان عدالت

وكالت در دیوان عدالت :

طرفین شكایت می توانند برای اقامه شكوائیه و دفاع وكیلی را از طرف خود تعیین و معرفی نمایند . وكالت در دیوان عدالت همچون وكالت در مراجع قضایی حسب مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است .

شرایط وكالت در دیوان عدالت :

  1. وكیل منتخب بایستی از بین وكلای رسمی دادگستری و یا دارای وكالت نامه ی رسمی باشد . (در دیگر مراجع قضایی وكالت غیراز وكلای رسمی دادگستری پذیرفته نیست) .
  2. ذیل وكالت نامه ( وقتی وكیل رسمی دادگستری است ) ، موكل امضاء و این امضاء باید به تایید ؛ دفتر یكی از دادگاهها و یا دفتر شعب دیوان / یا دفتر اسناد رسمی / یا شورای محلی / یا یكی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی / و یا مامورین كنسولی (وقتی شاكی مقیم خارج از كشور باشد) . برسد .
  3. دروكالت نامه به وكالت در دیوان تصریح شده باشد .
  4. دروكالت نامه اختیارات وكیل به قرارذیل درج شده باشد ؛

-        وكالت در طرح شكایت در دیوان عدالت یا پیگیری شكایت .

-        وكالت در استرداد شكایت یا انصراف از طرح دعوی .

-        وكالت درتجدیدنظر ازآراء شعب دیوان

موارد رد شكایت در دیوان عدالت اداری :

درموارد ذیل شكایت دردیوان عدالت رد می گردد ؛

-        شاكی برای طرح شكایت اهلیت نداشته باشد .

-        سمت شاكی در طرح شكایت محرز نباشد .

-        وقتی شكایت متوجه مشتی عنه نباشد .

-        سمت وكیل ، ولی ، قیم محرز نباشد .

-        شكایت قبلاً با همان اشخاص در دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و حكم قطعی صادر شده باشد .

 

گفتار دوم : نحوه طرح شكایت در دیوان عدالت اداری :

رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیازمند تقدیم دادخواست است . فرم مخصوص دادخواست اقامه دعوی در دیوان را از شعبات پست در سراسر كشور خریداری كرد . لازم به توضیح است كه رسیدگی به شكایات در دیوان عدالت اداری مجانی است ولی هزینه دادخواست را حسب تعرفه بایستی پرداخت .

 

یكم – مراحل طرح دعوی بدوی در دیوان عدالت اداری :

  1. خرید برگ دادخواست از یكی از شعبات پست به تعداد طرف شكایت باضافه یك برگ اضافی .
  2. تنظیم دادخواست به ترتیب ذیل :

-      نوشتن مشخصات شاكی شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل و آدرس محل اقامت در ردیف « شاكی » .

-      اگر شاكی وكیل یا قائم مقام‌یا نماینده قانونی داردمشخصات وی در ردیف « وكیل شاكی » نوشته می شود .

-      موضوع شكایت و خواسته را باید بطور منجر و بدون ابهام در ردیف « موضوع شكایت و خواسته » نوشته شود .

-      نوشتن مشخصات وزارتخانه یا واحد اداری و یا مأمور مشتكی عنه .

توجه :

-    شكایت متعدد كه منشاء و مبنای آنها متخلف است را نمی توان در یك برگ دادخواست اقامه كرد . مگر آنكه دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یك دادرسی رسیدگی نماید .

-    اشخاص متعدد نمی توانند شكایت خود كه موضوع و منشاء و مبنای مختلف دارد را در یك برگ دادخواست اقامه نمایند . ( ظاهر این متن قانونی نشان می دهد كه اگر چند تن كه موضوع شكایت آنها مبنای واحدی داشته باشد می توانند شكایت خود را در یك دادخواست طرح نمایند . )

-    در بخش « شكایت و دلائل و مستندات » شاكی باید به شرح شكواییه بپردازد و كلیه مدارك و دلائل خود را نام برده وتوضیح دهد وآنگاه ذیل آنرا امضاء نماید .

-    برگ دادخواست به تعداد طرف شكایت باضافه یك برگ به شرح فوق الذكر تنظیم گردد مثلا؛ اگر شخصی شكایت یك مأمور دولتی را بخواهد در دیوان مطرح نماید بایستی دو برگ دادخواست تهیه و تنظیم و ارسال دارد .

-      بهتر است شاكی تصویر دادخواست را برای خود نگه دارد .

-      امضاء شاكی تصویر دادخواست را برای خود نگه دارد .

-    امضاء شاكی ذیل برگ دادخواست بایستی توسط دادگاه یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یكی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی ( افراد مقیم خارج از كشور توسط مأمورین كنسولی جمهوری اسلامی ایران ) و یا به وسیله دفتر شعب دیوان گواهی شود .

 

دوم – ارسال دادخواست و منضمات و دلائل :

-      رجوع به دادگاه به منظور :

1.       گواهی امضاء شاكی .

2.       مطابق با اصل كردن مستندات و دلائل ( به تعداد طرف شكایت باضافه یك ) .

3.       الصاق و ابطال تمبر بر روی برگ دادخواست .

4.       پرداخت هزینه دادخواست حسب تعرفه .

-    دادخواست و تصویر مصدق اسناد و دلایل ( و در صورت داشتن وكیل یا نماینده قانونی یا ولی یا وصی یا قیم یا مدیرعامل شركت ، رونوشت سند ثابت كننده سمت وی ) به وسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان در تهران ( آدرس دیوان عدالت اداری در پشت صفحه برگ دادخواست نوشته شده است ) ارسال و یا توسط شاكی در تهران تسلیم دبیرخانه دیوان شده و رسید دریافت گردد .

-      رسید پستی را برای مراجعات و پیگری احتمالی در دیوان نزد خود نگه دارید .

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
altharmony
جمعه بیست و هشتم دیماه سال 1397 05:26 بعد از ظهر
<a href="http://www.mikespothole.com/josh-bellamy-youth-limited-orange-jersey-nike-nfl-chicago-bears-vapor-untouchable-alternate-15-nflu">josh bellamy youth limited orange jersey nike nfl chicago bears vapor untouchable alternate 15</a> <a href="http://www.theclaydoctor.com/adidas-zx-750-39-skou">adidas zx 750 39</a> <a href="http://www.allthatspool.com/kobe-10-purple-green-runninge">kobe 10 purple green</a> <a href="http://www.ihavewed.com/adidas-football-shoes-2018-zapatosu">adidas football shoes 2018</a> <a href="http://www.cloudsmartin.com/air-jordan-retro-10-doernbecher-for-vendita-near-me-chaussuresa">air jordan retro 10 doernbecher for vendita near me</a> <a href="http://www.myachingoa.com/mychal-rivera-81-jersey-jersey-nflg">mychal rivera 81 jersey jersey</a>
altharmony http://www.altharmony.com/
shanamorgan
جمعه بیست و هشتم دیماه سال 1397 06:11 قبل از ظهر
<a href="http://www.khalataxi.com/nike-lebron-12-braun-rot-chaussuresa">nike lebron 12 braun rot</a> <a href="http://www.miaclearbras.com/customized-mlb-jerseys-pittsburgh-pirates-jersey-white-home-cool-base-baseball-jerseys-nflc">customized mlb jerseys pittsburgh pirates jersey white home cool base baseball jerseys</a> <a href="http://www.divyangbazar.com/adidas-stan-smith-midsummer-metallic-kaufen-runningg">adidas stan smith midsummer metallic kaufen</a> <a href="http://www.dixiepundit.com/women-2012-new-nfl-jerseys-san-francisco-49ers-53-navorro-bowman-red-jerseys-hall-of-fames-50th-patch-nflv">women 2012 new nfl jerseys san francisco 49ers 53 navorro bowman red jerseys hall of fames 50th patch</a> <a href="http://www.ifshaildamage.com/nike-free-7-womens-silver-red-trainersa">nike free 7 womens silver red</a> <a href="http://www.nanterrelec.com/vibram-fivefingers-flow-lilla-hvid-scarpec">vibram fivefingers flow lilla hvid</a>
shanamorgan http://www.shanamorgan.com/
jenalgroup
جمعه بیست و هشتم دیماه سال 1397 06:11 قبل از ظهر
<a href="http://www.eworklife.com/air-max-90-em-pink-black-runningf">air max 90 em pink black</a> <a href="http://www.fullcountkbo.com/women-2012-new-nfl-jerseys-san-francisco-49ers-53-navorro-bowman-red-jerseys-hall-of-fames-50th-patch-nflv">women 2012 new nfl jerseys san francisco 49ers 53 navorro bowman red jerseys hall of fames 50th patch</a> <a href="http://www.shackofstones.com/red-orange-mens-adidas-zx-850-shoes-trainersa">red orange mens adidas zx 850 shoes</a> <a href="http://www.tamworthbacon.com/air-jordan-4-gr%C3%A5-bl%C3%A5-r%C3%B8d-scarped">air jordan 4 gr氓 bl氓 r酶d</a> <a href="http://www.dvmengineers.com/nike-zoom-train-action-gull-svart-kurpesd">nike zoom train action gull svart</a> <a href="http://www.questoffine.com/ray-ban-sunglasses-black-polarized-sunglassesd">ray ban sunglasses black polarized</a>
jenalgroup http://www.jenalgroup.com/
hanayaflowers
پنجشنبه بیست و هفتم دیماه سال 1397 12:15 بعد از ظهر
<a href="http://www.dianaandwill.com/jordan-5-easter-captain-america-runninge">jordan 5 easter captain america</a> <a href="http://www.newagecharger.com/adidas-yeezy-boost-350-bambini-marrone-oro-schuhea">adidas yeezy boost 350 bambini marrone oro</a> <a href="http://www.foliekopen.com/nike-shox-r4-varsity-rosso-scarpeb">nike shox r4 varsity rosso</a> <a href="http://www.milapioffret.com/womens-nike-huarache-utility-black-denmark-shoeso">womens nike huarache utility black denmark</a> <a href="http://www.kalraslan.com/nike-air-max-95-amarillo-and-negro-kurpesb">nike air max 95 amarillo and negro</a> <a href="http://www.umuttekelbayi.com/nike-air-max-tailwind-96-whitevrsty-redblack-by-airkeung88-zapatost">nike air max tailwind 96 whitevrsty redblack by airkeung88</a>
hanayaflowers http://www.hanayaflowers.com/
sesliesenyurt
پنجشنبه بیست و هفتم دیماه سال 1397 12:14 بعد از ظهر
<a href="http://www.daddeaze.com/detroit-tigers-adjustable-hat-hats">detroit tigers adjustable hat</a> <a href="http://www.debracousins.com/adidas-zx-850-flux-sneakere">adidas zx 850 flux</a> <a href="http://www.yankaripark.com/rojo-nike-shox-deliver-for-venta-obuvc">rojo nike shox deliver for venta</a> <a href="http://www.yicailottery.com/dallas-cowboys-jersey-sale-nflw">dallas cowboys jersey sale</a> <a href="http://www.calebcraw.com/2014-15-chelsea-fc-26-terry-home-soccer-shirt-kit-nflv">2014 15 chelsea fc 26 terry home soccer shirt kit</a> <a href="http://www.liquidputter.com/nike-zoom-terra-kiger-womens-green-yellow-skog">nike zoom terra kiger womens green yellow</a>
sesliesenyurt http://www.sesliesenyurt.com/
scoptix
پنجشنبه بیست و هفتم دیماه سال 1397 12:14 بعد از ظهر
<a href="http://www.praiseti.com/nike-air-max-90-white-varsity-red-grey-sneakere">nike air max 90 white varsity red grey</a> <a href="http://www.cynshq.com/nike-air-max-90-carved-rosa-blu-kurpesa">nike air max 90 carved rosa blu</a> <a href="http://www.fnjcompressor.com/nike-tiempo-legend-iv-fg-black-white-orange-sneakerb">nike tiempo legend iv fg black white orange</a> <a href="http://www.kifftradingco.com/nike-kobe-6-mens-silver-grey-shoesg">nike kobe 6 mens silver grey</a> <a href="http://www.phaqtory.com/green-bay-packers-draft-day-hat-hats">green bay packers draft day hat</a> <a href="http://www.cialislaw.com/air-jordan-13-retro-gym-red-flight-sneakere">air jordan 13 retro gym red flight</a>
scoptix http://www.scoptix.com/
rcacroaction
پنجشنبه بیست و هفتم دیماه سال 1397 01:25 قبل از ظهر
<a href="http://www.maribrairie.com/adidas-superstar-2-light-blau-shoesv">adidas superstar 2 light blau</a> <a href="http://www.notilive.com/billig-nike-free-trainer-3.0-kvinners-runninga">billig nike free trainer 3.0 kvinners</a> <a href="http://www.dibaricapital.com/ray-ban-wayfarer-rb2132-901-sunglassesr">ray ban wayfarer rb2132 901</a> <a href="http://www.pandrosos.com/reebok-gl-6000-white-shoesv">reebok gl 6000 white</a> <a href="http://www.krystaltls.com/nike-classic-leather-cortez-trainers-in-white-and-red-skow">nike classic leather cortez trainers in white and red</a> <a href="http://www.sotainvalidi.com/mackage-lisa-leather-jacket-mackager">mackage lisa leather jacket</a>
rcacroaction http://www.rcacroaction.com/
jpstallard
پنجشنبه بیست و هفتم دیماه سال 1397 01:24 قبل از ظهر
<a href="http://www.inselwasser.com/air-jordan-retro-18-mint-green-pink-sportse">air jordan retro 18 mint green pink</a> <a href="http://www.zrxocphotos.com/black-yellow-womens-nike-shox-current-shoes-runningd">black yellow womens nike shox current shoes</a> <a href="http://www.faithboxteens.com/nike-baltimore-ravens-4-sam-koch-black-alternate-stitched-new-elite-jersey-nflc">nike baltimore ravens 4 sam koch black alternate stitched new elite jersey</a> <a href="http://www.pmtraincert.com/air-jordan-phase-23-classic-yellow-grey-skoa">air jordan phase 23 classic yellow grey</a> <a href="http://www.ovnivape.com/pink-green-womens-nike-air-huarache-nm-shoes-runningd">pink green womens nike air huarache nm shoes</a> <a href="http://www.setrails.com/adidas-harden-vol-1-yellow-orange-runningf">adidas harden vol 1 yellow orange</a>
jpstallard http://www.jpstallard.com/
marilynbos
پنجشنبه سیزدهم دیماه سال 1397 02:16 بعد از ظهر
<a href="http://www.dolcemialuxe.com/discount-ray-ban-wayfarer-polarized-sunglassesr">discount ray ban wayfarer polarized</a> <a href="http://www.mundidopets.com/north-face-denali-jacket-review-northfacer">north face denali jacket review</a> <a href="http://www.brentgattis.com/parajumpers-right-hand-review-parajumpersr">parajumpers right hand review</a> <a href="http://www.syunpatsu.com/leopard-burberry-scarf-scarfr">leopard burberry scarf</a> <a href="http://www.gccalifornia.com/jordan-super.-shoesm">jordan super.</a> <a href="http://www.sheffieldclc.com/ugg-boots-online-store-uggsr">ugg boots online store</a>
marilynbos http://www.marilynbos.com/
hawkmatix
پنجشنبه سیزدهم دیماه سال 1397 02:16 بعد از ظهر
<a href="http://www.woodlawnbandb.com/jordan-infrared-hat-hatr">jordan infrared hat</a> <a href="http://www.connorcabins.com/new-adidas-boost-2016-skor">new adidas boost 2016</a> <a href="http://www.powersurefuel.com/nike-kaishi-2.0-sneakers-skou">nike kaishi 2.0 sneakers</a> <a href="http://www.hairbygeline.com/lorenzo-alexander-jersey-nflr">lorenzo alexander jersey</a> <a href="http://www.salecarvao.com/armani-black-tie-tier">armani black tie</a> <a href="http://www.oregoncuisine.com/fendi-mini-baguette-bag-fendir">fendi mini baguette bag</a>
hawkmatix http://www.hawkmatix.com/
pubtabata
پنجشنبه سیزدهم دیماه سال 1397 02:15 بعد از ظهر
<a href="http://www.ciarahanna.com/prada-lux-tote-small-pradar">prada lux tote small</a> <a href="http://www.ascautoparts.com/north-face-osito-fleece-jacket-with-hood-northfacer">north face osito fleece jacket with hood</a> <a href="http://www.extrasklepik.com/mulberry-alexa-travel-bag-mulberryr">mulberry alexa travel bag</a> <a href="http://www.clarencelax.com/georgia-bulldog-boonie-hat-hats">georgia bulldog boonie hat</a> <a href="http://www.yanginmalzeme.com/burberry-scarf-deals-scarfr">burberry scarf deals</a> <a href="http://www.anitatribune.com/hermes-pink-ostrich-birkin-bag-hermesr">hermes pink ostrich birkin bag</a>
pubtabata http://www.pubtabata.com/
shackofstones
چهارشنبه دوازدهم دیماه سال 1397 07:07 بعد از ظهر
<a href="http://www.hotelfuat.com/jordan-12-cool-gris-sz-9-schuhea">jordan 12 cool gris sz 9</a> <a href="http://www.pmisaltriver.com/adidas-john-wtout-noir-gris-scarpeb">adidas john wtout noir gris</a> <a href="http://www.ductambag.com/nike-air-max-95-green-spain-shoeso">nike air max 95 green spain</a> <a href="http://www.priverussia.com/salomon-s-lab-sense-for-vendita-va-kurpesb">salomon s lab sense for vendita va</a> <a href="http://www.coatsfrance.com/nike-air-odyssey-green-zapatost">nike air odyssey green</a> <a href="http://www.intoloo.com/custom-painted-converse-uk-shoesz">custom painted converse uk</a>
shackofstones http://www.shackofstones.com/
tracithrasher
یکشنبه نهم دیماه سال 1397 01:18 بعد از ظهر
<a href="http://www.meetingxs.com/ferguson-terrance-jersey-xl-nfla">ferguson terrance jersey xl</a> <a href="http://www.fabrikatrav.com/the-north-face-down-jacket-womens-sale-northfacer">the north face down jacket womens sale</a> <a href="http://www.steamfestnz.com/burberry-scarves-on-sale-online-payments-scarfe">burberry scarves on sale online payments</a> <a href="http://www.claimwith.com/adidas-tubular-all-models-skot">adidas tubular all models</a> <a href="http://www.cathmanuel.com/burberry-scarf-nova-check-driver-scarfd">burberry scarf nova check driver</a> <a href="http://www.georgerudder.com/nobis-yatesy-sale-map-nobisa">nobis yatesy sale map</a>
[url=http://www.tracithrasher.com/]tracithrasher[/url]
druckberg
شنبه هشتم دیماه سال 1397 10:36 بعد از ظهر
<a href="http://www.intotheglos.com/nike-super-bowl-lii-womens-tom-brady-limited-navy-blue-jersey-new-england-patriots-nfl-12-rush-vapor-untouchable-nflx">nike super bowl lii womens tom brady limited navy blue jersey new england patriots nfl 12 rush vapor untouchable</a> <a href="http://www.myslinc.com/asics-gel-noosa-tri-9-dam%C3%A4nner-lila-butye">asics gel noosa tri 9 dam盲nner lila</a> <a href="http://www.shamankin.com/new-balance-999-azul-naranja-kurpesd">new balance 999 azul naranja</a> <a href="http://www.singingtoons.com/hombres-ralph-lauren-stripe-polo-verde-blanco-polow">hombres ralph lauren stripe polo verde blanco</a> <a href="http://www.snowdayrealty.com/nike-free-4.0-flyknit-schwarz-naranja-butyf">nike free 4.0 flyknit schwarz naranja</a> <a href="http://www.totesoftware.com/ralph-lauren-fine-custom-fit-poplin-stripe-in-rose-rosado-poloz">ralph lauren fine custom fit poplin stripe in rose rosado</a>
druckberg http://www.druckberg.com/
dbgbackoffice
شنبه هشتم دیماه سال 1397 10:36 بعد از ظهر
<a href="http://www.allenchute.com/nike-zoom-todas-out-flyknit-negro-gris-schuheg">nike zoom todas out flyknit negro gris</a> <a href="http://www.belronctx.com/air-jordan-2017-blanc-kurpesc">air jordan 2017 blanc</a> <a href="http://www.divasdelface.com/herre-nike-air-max-90-infrar%C3%B8d-obuvf">herre nike air max 90 infrar酶d</a> <a href="http://www.dolcemialuxe.com/nike-roshe-run-gris-marron-scarped">nike roshe run gris marron</a> <a href="http://www.feyzplastik.com/nike-air-huarache-premium-sort-uk-butya">nike air huarache premium sort uk</a> <a href="http://www.oanhsara.com/nike-zoom-winflo-2-light-grigio-jade-arancia-chaussurese">nike zoom winflo 2 light grigio jade arancia</a>
dbgbackoffice http://www.dbgbackoffice.com/
chachiscoffee
شنبه هشتم دیماه سال 1397 10:35 بعد از ظهر
<a href="http://www.lacosmeticink.com/nike-mercurial-vapor-naranja-and-amarillo-diamond-kurpesf">nike mercurial vapor naranja and amarillo diamond</a> <a href="http://www.midatlantech.com/mennns-asics-gel-kinsei-5-oransje-gr%C3%B8nn-schuhef">mennns asics gel kinsei 5 oransje gr酶nn</a> <a href="http://www.mjrinfra.com/mennns-salomon-gcs-athletic-trail-gull-obuvg">mennns salomon gcs athletic trail gull</a> <a href="http://www.shoppula.com/kd-9-high-top-joggesko-chaussuresa">kd 9 high top joggesko</a> <a href="http://www.justdoitperu.com/kvinders-nike-free-run-4.0-tiffany-bl%C3%A5-gul-butya">kvinders nike free run 4.0 tiffany bl氓 gul</a> <a href="http://www.kanpourakuen.com/asics-gel-noosa-tri-8-sort-onyx-confetti-gun-obuvd">asics gel noosa tri 8 sort onyx confetti gun</a>
chachiscoffee http://www.chachiscoffee.com/
neveudigital
شنبه هشتم دیماه سال 1397 07:44 بعد از ظهر
<a href="http://www.alexisellen.com/oakley-m-frame-cycling-sunglasses-dimensions-sunglassesc">oakley m frame cycling sunglasses dimensions</a> <a href="http://www.jolyjulie.com/chuteira-futsal-nike-mercurial-victory-skox">chuteira futsal nike mercurial victory</a> <a href="http://www.wonkytrax.com/nike-kobe-icon-mens-black-white-skoc">nike kobe icon mens black white</a> <a href="http://www.geripatarimai.com/purple-white-mens-nike-tanjun-racer-shoes-skob">purple white mens nike tanjun racer shoes</a> <a href="http://www.ultimatetd.com/adidas-superstar-2-light-blau-shoesv">adidas superstar 2 light blau</a> <a href="http://www.smokeclothes.com/air-jordan-retro-10-red-fusion-runninga">air jordan retro 10 red fusion</a>
neveudigital http://www.neveudigital.com/
dystopianflix
شنبه هشتم دیماه سال 1397 05:11 قبل از ظهر
<a href="http://www.rodriguesjose.com/coach-bag-wallet-set-large-coache">coach bag wallet set large</a> <a href="http://www.michaelclear.com/men-nobis-stanford-water-nobisa">men nobis stanford water</a> <a href="http://www.meersaitig.com/polo-ralph-lauren-hoodie-outlet-polor">polo ralph lauren hoodie outlet</a> <a href="http://www.nikert.com/arizona-diamondbacks-11-a.-j.-pollock-white-brick-new-cool-base-stitched-baseball-jersey-nfla">arizona diamondbacks 11 a. j. pollock white brick new cool base stitched baseball jersey</a> <a href="http://www.jessiebridges.com/girls-down-jacket-north-face-northfacer">girls down jacket north face</a> <a href="http://www.blockmgt.com/hermes-scarves-catalogue-uk-scarfe">hermes scarves catalogue uk</a>
dystopianflix http://www.dystopianflix.com/
ebinsaat
شنبه هشتم دیماه سال 1397 05:10 قبل از ظهر
<a href="http://www.uctweets.com/black-prada-baroque-sunglasses-pradar">black prada baroque sunglasses</a> <a href="http://www.brandoncsites.com/mackage-coat-uk-kit-mackaged">mackage coat uk kit</a>
ebinsaat http://www.ebinsaat.com/
joshuaarens
شنبه هشتم دیماه سال 1397 05:10 قبل از ظهر
<a href="http://www.festivalstayz.com/nobis-merideth-parka-black-girl-nobisa">nobis merideth parka black girl</a> <a href="http://www.iediagx.com/moncler-coat-fur-hood-monclerr">moncler coat fur hood</a> <a href="http://www.maracamp.com/yeezy-adidas-order-skou">yeezy adidas order</a> <a href="http://www.sunqianwen.com/hermes-handbag-orange-sms-hermesg">hermes handbag orange sms</a> <a href="http://www.aksumat.com/lebron-12-grey-and-orange-nutrition-sportsf">lebron 12 grey and orange nutrition</a> <a href="http://www.chainoffshore.com/coach-bleecker-sling-bag-up-coachc">coach bleecker sling bag up</a>
joshuaarens http://www.joshuaarens.com/
emanmoon
پنجشنبه ششم دیماه سال 1397 09:05 قبل از ظهر
<a href="http://www.tipicousa.com/hermes-bag-stamp-ground-hermesb">hermes bag stamp ground</a> <a href="http://www.reprebates.com/prada-handbag-gumtree-pradac">prada handbag gumtree</a> <a href="http://www.goeaglepointe.com/christian-louboutin-strass-flats-quotes-louboutinf">christian louboutin strass flats quotes</a> <a href="http://www.ykloans.com/mackage-malka-trench-coat-zara-mackageb">mackage malka trench coat zara</a> <a href="http://www.servicioswom.com/tory-burch-turquoise-wallet-toryburchr">tory burch turquoise wallet</a> <a href="http://www.drlunaworld.com/asics-gel-lyte-5-silver-orange-runningd">asics gel lyte 5 silver orange</a>
emanmoon http://www.emanmoon.com/
nomorbogor
پنجشنبه ششم دیماه سال 1397 06:11 قبل از ظهر
<a href="http://www.wensemble.com/hermes-constance-gold-hermesr">hermes constance gold</a> <a href="http://www.offertborsen.com/new-balance-410-toddler-skot">new balance 410 toddler</a> <a href="http://www.checkmyvape.com/louboutin-mary-jane-shoes-louboutinr">louboutin mary jane shoes</a> <a href="http://www.pilaminates.com/jordan-3-galaxy-hand-painted-sneakerd">jordan 3 galaxy hand painted</a> <a href="http://www.tracithrasher.com/nike-air-max-2014-free-run-skoa">nike air max 2014 free run</a> <a href="http://www.visapuebla.com/louboutin-open-toe-flats-exercises-louboutine">louboutin open toe flats exercises</a>
nomorbogor http://www.nomorbogor.com/
modambalaj
پنجشنبه ششم دیماه سال 1397 06:10 قبل از ظهر
<a href="http://www.leodinhdesign.com/adidas-superstar-black-white-kids-skou">adidas superstar black white kids</a> <a href="http://www.preloxlady.com/hermes-evelyne-mini-price-hermesr">hermes evelyne mini price</a> <a href="http://www.gilbertgafah.com/nike-free-run-2.0-grey-skot">nike free run 2.0 grey</a> <a href="http://www.visualjobads.com/jimmy-choo-white-pumps-louboutinr">jimmy choo white pumps</a> <a href="http://www.nhealthtips.com/nike-air-huarache-womens-office-sneakerf">nike air huarache womens office</a> <a href="http://www.jishnuguha.com/nike-air-max-1-black-reflective-release-date-skob">nike air max 1 black reflective release date</a>
modambalaj http://www.modambalaj.com/
outsourcedbdc
چهارشنبه پنجم دیماه سال 1397 11:12 قبل از ظهر
<a href="http://www.paintnpassion.com/hermes-turkey-scarf-scarfr">hermes turkey scarf</a> <a href="http://www.labizcoach.com/ray-ban-clubmaster-classic-cheap-sunglassesr">ray ban clubmaster classic cheap</a> <a href="http://www.beylikduzufm.com/ralph-lauren-long-sleeve-classic-fit-polo-club-polof">ralph lauren long sleeve classic fit polo club</a> <a href="http://www.buscochef.com/ray-ban-round-metal-50-sunglassesr">ray ban round metal 50</a> <a href="http://www.legalguards.com/trap-cut-links-of-london-friendship-bracelet-onlinelinks-of-london-esattractive-design-jewelryr">trap cut links of london friendship bracelet onlinelinks of london esattractive design</a> <a href="http://www.joehalvorson.com/nike-lebron-14-gold-pink-shoesv">nike lebron 14 gold pink</a>
outsourcedbdc http://www.outsourcedbdc.com/
ucllnl
چهارشنبه پنجم دیماه سال 1397 11:11 قبل از ظهر
<a href="http://www.crowleyarms.com/tory-burch-bow-flats-toryburchr">tory burch bow flats</a> <a href="http://www.toptopprinter.com/kd-trey-5-black-and-white-noise-runningb">kd trey 5 black and white noise</a> <a href="http://www.tridenttrump.com/mackage-down-coat-for-men-mackager">mackage down coat for men</a> <a href="http://www.ceeditsesame.com/michael-kors-jet-set-crossbody-australia-price-mkc">michael kors jet set crossbody australia price</a> <a href="http://www.ritaburton.com/moncler-coat-men-yoga-wear-monclerb">moncler coat men yoga wear</a> <a href="http://www.blanchardsvac.com/large-ray-ban-wayfarer-54mm-sunglassesr">large ray ban wayfarer 54mm</a>
ucllnl http://www.ucllnl.com/
benbageltours
چهارشنبه پنجم دیماه سال 1397 05:25 قبل از ظهر
<a href="http://www.lukasshort.com/mackage-priya-down-coat-mackager">mackage priya down coat</a> <a href="http://www.eringjewels.com/kobe-8-white-and-blue-skod">kobe 8 white and blue</a> <a href="http://www.harpiabd.com/carolina-panthers-jersey-for-youth-nfla">carolina panthers jersey for youth</a> <a href="http://www.ilikeruffles.com/hermes-black-belt-price-beltr">hermes black belt price</a> <a href="http://www.bobbyburrage.com/oakley-frogskins-sunglasses-hot-wheels-sunglassesa">oakley frogskins sunglasses hot wheels</a> <a href="http://www.mecazadam.com/kansas-city-royals-world-series-champs-hats-reviews-hatd">kansas city royals world series champs hats reviews</a>
benbageltours http://www.benbageltours.com/
rvandco
چهارشنبه پنجم دیماه سال 1397 05:25 قبل از ظهر
<a href="http://www.beatclothes.com/lace-up-prada-shoes-pradar">lace up prada shoes</a> <a href="http://www.primarknorway.com/adidas-stan-smith-7-5-runningb">adidas stan smith 7 5</a> <a href="http://www.shaansoftware.com/michael-kors-clutch-amazon-mkr">michael kors clutch amazon</a> <a href="http://www.irecaconfort.com/billig-nike-air-max-90-em-herren-orange-sneakere">billig nike air max 90 em herren orange</a>
rvandco http://www.rvandco.com/
tmtfiltre
دوشنبه سوم دیماه سال 1397 09:57 قبل از ظهر
<a href="http://www.maruldeaur.com/north-face-momentum-jacket-northfacer">north face momentum jacket</a> <a href="http://www.magaview.com/fendi-scarf-women-watercolor-scarfc">fendi scarf women watercolor</a> <a href="http://www.izpanno.com/adidas-ace-15.1-leather-orange-skot">adidas ace 15.1 leather orange</a> <a href="http://www.dutting.com/hermes-silk-scarf-orange-tree-scarfb">hermes silk scarf orange tree</a> <a href="http://www.paypalwar.com/nobis-luna-face-nobisa">nobis luna face</a> <a href="http://www.hungrygatorpr.com/moncler-shiny-puffer-jacket-mens-monclerr">moncler shiny puffer jacket mens</a>
tmtfiltre http://www.tmtfiltre.com/
webbgiganten
دوشنبه سوم دیماه سال 1397 09:56 قبل از ظهر
<a href="http://www.divaadiamante.com/asics-gel-quantum-360-medieval-blue-yarn-skoa">asics gel quantum 360 medieval blue yarn</a> <a href="http://www.salessteelbar.com/louboutin-python-platform-price-louboutinc">louboutin python platform price</a> <a href="http://www.webbgiganten.com/pandora-bracelets-and-charms-on-sale-pandorar">pandora bracelets and charms on sale</a> <a href="http://www.deaffireside.com/oakley-sunglasses-junior-girl-sunglassesc">oakley sunglasses junior girl</a> <a href="http://www.cryptomtge.com/prada-cinema-sunglasses-price-pradar">prada cinema sunglasses price</a> <a href="http://www.medfarmailac.com/mackage-handbag-exchange-year-mackagef">mackage handbag exchange year</a>
webbgiganten http://www.webbgiganten.com/
coccodesigns
دوشنبه سوم دیماه سال 1397 12:41 قبل از ظهر
<a href="http://www.aprancheta.com/ray-ban-round-metal-frame-sunglasses-sunglassesr">ray ban round metal frame sunglasses</a> <a href="http://www.getleanlearn.com/mulberry-handbag-outlet-uk-website-mulberryb">mulberry handbag outlet uk website</a> <a href="http://www.hbshbuick.com/lebron-13-gold-sneakerb">lebron 13 gold</a> <a href="http://www.hvactampafl.com/men-parajumpers-coat-xo-parajumpersd">men parajumpers coat xo</a> <a href="http://www.zinmanlaw.com/burberry-scarf-men-price-scarfr">burberry scarf men price</a> <a href="http://www.cohenhypnosis.com/hermes-kelly-28-togo-hermesr">hermes kelly 28 togo</a>
coccodesigns http://www.coccodesigns.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30