تبلیغات
سفیر قانون - آشنایی با قانون چک 2
دست نوشته های شخصی

آشنایی با قانون چک 2

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه چهارم آبانماه سال 1389-11:58 قبل از ظهر

گفتار دوم : انواع چك و مطالبی پیرامون آن

یكم انواع چك :

1-     چك عادی : چكی است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاری خود صادرو دارندة آن تضمینی جز اعتبار صادر كنندة آن ندارد .

2-   چك تأیید شده : چكی است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاری خود صادر و توسط بانك محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود .

3-   چك تضمین شده : چكی است كه توسط بانك به عهدة همان بانك به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می شود .

4-   چك مسافرتی : چكی است كه توسط بانك صادر و دروجه آن در هریك از شعب آن بانك توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت می گردد .

دوم ویژگی های چك :

چك برای اینكه از طرف بانك قابل وصول باشد باید شرایط ذیل را دارا باشد ؛

1-     محل صدور( شامل نام بانك و‌شعبه و‌كدشعبه‌كه توسط بانك نوشته می شود . )

2-    تاریخ صدور( كه توسط صادركننده نوشته می شود .  حسب قانون تجارت پرداخت وجه چك نباید وعده دار باشد . )

3-    امضاء صادركننده چك( كه باامضای وی در بانك باید مطابقت داشته باشد .)

4-    مبلغ چك و نام شخصی كه چك در وجه او صادرشده است .

چند نكته :

-        چك از اسناد لازم الاجراست

-        صادر كنندة چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك                  محال علیه وجه نقد داشته باشد .

-        هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتیب اثرنخواهد داد .

-      هركس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك نماید عمل وی‌در‌حكم صدور‌چك بی‌محل خواهد بود‌و‌به مجازات مندرج در‌قانون چك‌می رسد .

-      صادر كننده چك می تواند بنا به دلائل منطقی ( مثل به سرقت رفتن چك) دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك محال علیه بدهد .  این دستور باید كتبی ، صریح باشد و علت عدم پرداخت در آن ذكر شود . ( فرم شماره یك )

-        دارنده چك می تواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكایت كند .

-      در مواردی كه ذی نفع دستور عدم پرداخت وجه چك را می دهد ، بانك مكلف است . وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید .

-        بانكها مكلفند در‌‌روی هر برگ چك نام ونام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند .

-      بانكها مكلفند كلیه حسابهای جاری اشخاص را كه بیش از یك بارچك بی محل صادر كرد و تعقیب آنها منتهی به صدور كیفر خواست شده باشد بسته و تا 3 سال تمام به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید .  اسامی چنین اشخاصی را بانكها به بانك مركزی گزارش می نمایند .

-      درصورتی كه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر كنندة چك و صاحب حساب متضامنأ مسئول پرداخت وجه چك خواهند بود .

-        هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح مندرج در قانون چك مجازات خواهد شد .

-      مجازات مرتكب بزه صدور چك بلامحل شامل مواردی كه ثابت شود چكهای بلا‌محل بابت معاملات نامشروع و یا بهرة ربوی صادر شده نمی باشد .

-      حسب نظریه فقهای شورای نگهبان اصدار چك بلامحل كه عرفاً كلاهبرداری و فریب طرف شمرده می شود به وسیلة حاكم شرع قابل كیفر و تعزیراست .

-      حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری و با توجه به مادة 310 قانون تجارت به نظر می رسد بانك بتواند وجه چكهایی را كه صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت كرده است پرداخت نماید زیرا به محض صدور چك صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار كرده است .

-        چك فقط در‌تاریخ مندرج در‌آن یا پس از‌تاریخ مذكور‌قابل وصول‌از‌بانك خواهد بود .

-      قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چك و مطالبه وجه آن از بانك محال علیه پیش بینی نكرده است .  ولی طبق مصوبه كمیسیون حقوقی بانكها در سال 1363 تا ده سال می توان برای وصول وجه چك به بانك مراجعه كرد .

بسمه تعالی

                                                                                    تاریخ :

ریاست محترم بانك ................................... شعبه ................................

اینجانب ...........................فرزند ...............صاحب حساب جاری به شماره ....................  بدین وسیله اعلام می دارد كه چك به شماره ......................(مفقود/سرقت /كلاهبرداری....) شده و در اجرای ماده 14 قانون صدور چك خواستار عدم پرداخت آن  می باشم .

                                                                         نام و نام خانوادگی و امضاء

 

«فرم شماره یك»

 گفتار سوم طرح دعاوی برای استرداد وجه چك بلامحل

به سه طریق می توان وجه چك بلامحل را از مراجع قضایی و قانونی مطالبه نمود :

1-     با طرح دعوی كیفری

2-    با طرح دعوی حقوقی

3-    از طریق اجرای ثبت  

دارنده چك باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چك به بانك محال علیه مراجعه نماید و تقاضای دریافت وجه چك را نماید . درصورت :

-        عدم موجودی

-        كسر موجودی

-        مسدود بودن حساب

بایستی بلافاصله از بانك تقاضای گواهی عدم پرداخت نماید .  این گواهی در طرح هر سه شكل دعوی استرداد مورد نیاز است .( این گواهی عدم پرداخت در عرف برگه زدن روی    چك نامیده می شود . )

[فرم شماره 2 گواهینامه عدم پرداخت وجه چك را نشان می دهد . ]

«فرم شماره 2گواهی عدم پرداخت»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یكم : دعوی كیفری به منظور استرداد وجه چك بلامحل :

1-     برای تعقیب كیفری پس از دریافت گواهی عدم پرداخت ، برای طرح كیفری 6 ماه فرصت است .

2-   اگر ظرف 6 ماه برای اخذ گواهی عدم پرداخت وظرف 6 ماه برای طرح دعوی كیفری اقدام نشود دیگر حق تعقیب كیفری صادر كننده چك سلب می شود .  پس از گذشت این فرجه و عدم اقدام ، دعوی چك حقوقی می شود .

3-   برای تعقیب كیفری چك باید به دادسرایی مراجعه كنیم كه بانك محال علیه مورد نظر در حوزه قضایی آن قرار گرفته است مثلاً اگر صادر كننده چك مقیم اهواز باشد وچك را برای انجام معامله ای در اصفهان به كسی داده است كه آن شخص مقیم تهران است و چك مزبور در وجه بانك صادرات شیراز باشد در صورت بلامحل بودن چك باید در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز اقامه دعوی نمود .

4-   دعوی كیفری فقط علیه صادر كننده چك امكان دارد زیرا نامبرده دارای مسئولیت كیفری و دیگر اشخاص ( ظهرنویسان یا ضامن ها ) مسئولیت مدنی دارندلذا بر علیه دیگر اشخاص فقط می توان دعوی حقوقی كرد و وجه چك رامطالبه نمود .

مدارك لازم برای اقامه دعوی كیفری :

1-     فتوكپی مصدق( مطابق با اصل شده ) متن و پشت چك ( 2 نسخه)

2-    فتوكپی مصدق گواهی عدم پرداخت كه از بانك دریافت داشته ایم ( 2 نسخه)

3-    تنظیم شكوائیه ( طبق فرم شماره 3)

4-    مدارك احراز هویت

5-    ابطال تمبر بابت هزینه مطابق با اصل كردن و پرداخت هزینه شكایت كیفری
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
rldta.com/where-to-buy-viagra-on-line.html
سه شنبه بیست و سوم مردادماه سال 1397 06:56 قبل از ظهر

Truly all kinds of great facts.
where to buy viagra without prescription canadian pharmacy viagra generic viagra online usa where do i buy viagra online pharmacy usa buy real viagra online usa best buy viagra viagra buy viagra viagra how to get a prescription get a viagra prescription
babecolate.com/buy-generic-cialis-10mg-canada-online.html
دوشنبه بیست و دوم مردادماه سال 1397 10:35 بعد از ظهر

Many thanks! Loads of tips!

trusted tabled cialis softabs dose size of cialis cialis manufacturer coupon acheter cialis kamagra online prescriptions cialis side effects of cialis walgreens price for cialis cialis prezzo di mercato cialis pas cher paris cialis canada
Buy cialis
دوشنبه هفتم خردادماه سال 1397 10:32 قبل از ظهر

Beneficial stuff. Kudos.
price cialis wal mart pharmacy cialis bula click now cialis from canada cialis 20mg prix en pharmacie cialis purchasing cialis baratos compran uk we use it 50 mg cialis dose generic cialis 20mg uk best generic drugs cialis link for you cialis price
Viagra cost
چهارشنبه پنجم اردیبهشتماه سال 1397 03:50 قبل از ظهر

Thanks, I value this.
online pharmacy viagra uk buy cheap viagra online uk cheap viagra uk buy viagra online usa honest place to buy viagra low price viagra buying viagra on line buying viagra ireland buy viagra mastercard online viagra order
Cialis prices
شنبه هجدهم فروردینماه سال 1397 01:44 بعد از ظهر

You actually suggested that superbly!
cialis 10 doctissimo if a woman takes a mans cialis cialis official site cialis dose 30mg cialis kaufen bankberweisung cialis coupons cialis australia org cialis authentique suisse cialis 100mg suppliers cialis per paypa
subway surfers cheats
جمعه چهارم اسفندماه سال 1396 05:34 بعد از ظهر
به راحتی می گویند که مقاله شما شگفت آور است.
روشنایی در پست شما به سادگی عالی است و می توانم فرض کنم شما متخصص در این موضوع هستید.
خب با اجازه شما اجازه می دهم فید RSS شما را حفظ کنم
به روز با پست آینده. با تشکر از یک میلیون و
لطفا کار لذت بخش را حفظ کنید
feet issues
جمعه بیست و چهارم شهریورماه سال 1396 09:45 بعد از ظهر
Woah! I'm really enjoying the template/theme of this site.
It's simple, yet effective. A lot of times it's tough to get that "perfect balance" between user
friendliness and visual appearance. I must say you've done a amazing job with this.
In addition, the blog loads very fast for me on Safari.

Exceptional Blog!
http://delisastefanik.jimdo.com
چهارشنبه هجدهم مردادماه سال 1396 12:31 بعد از ظهر
I'm extremely impressed together with your writing abilities
as well as with the layout on your weblog.

Is this a paid topic or did you modify it yourself?
Either way stay up the nice quality writing, it's rare to see a nice
blog like this one these days..
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر