دست نوشته های شخصی

رأی شماره460 ـ 476 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد انجام كار معین به پیمانی

شماره هـ/89/399                                                               20/11/1389
      
تاریخ: 20/10/1389      
      
شماره دادنامه: 460ـ476
      
کلاسه پرونده: 89/399 و 89/692
      
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
      
شکات: آقایان 1ـ اکبر رشیدی کندری 2ـ حسین کلیوند رضایی.
      
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
      
گردشکار: شکات به شرح درخواستهای تقدیمی اشعار داشتهاند، در موضوع تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی مطابق مصوبه 3591/ت17296هـ‍ مورخ 1/3/1378 هیأت وزیران، دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم که شعبه دهم دیوان به موجب دادنامه 2546 مورخ 23/6/1388، در پرونده کلاسه 87/2578 حکم به رد شکایت، لیکن در موارد مشابه دیگر من جمله پرونده کلاسه 87/836، شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای مهدی خزایی مبنی بر تقاضای تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی مستند به تصویبنامه فوقالذکر هیأت وزیران حکم به ورود شکایت صادر کرده است. علیهذا با توجه به صدور آراء متناقض در موضوع واحد، در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری صدور رأی وحدت رویه را خواستار گردیده است. مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
      
الف ـ شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/2577، موضوع شکایت آقای اکبر رشیدی‌کندری، به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی، طی دادنامه شماره 2546 مورخ 23/6/1388، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به محتوای پرونده از آن جایی که شاکی بر اساس قرارداد انجام کار معین مشغول فعالیت است و از سوی شاکی دلیلی که دلالت به استحقاق و اجابت خـواسته وی باشد، ارائه نـشده است. شـکایت وی مستند به دلایل قانونی نبوده و حکم به رد شکایت وی صادر میگردد.
      
ب ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی بهپرونده کلاسه87/836، موضوع شکایت آقای مهدیخزایی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی، طی دادنامه شماره 2014 مورخ 27/8/1387، چنین انشاء رأی نموده است: نظر بهاینکه به موجب مصوبه شماره 3591/ت17296 مورخ 1/3/1378 هیأت وزیران در خصوص چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمانی خرید خدمت (قراردادی) به پیمانی اعلام گردیده که تبدیل وضعیت مستخدمان خریدخدمت که ادارات دولتی به خدمات آنها نیاز دارند، مجاز میباشد وتوجهاً به اینکه مدت طولانی سابقه خدمت شاکی به شرح فوقالذکر حاکی از نیاز اداره  متبوع به خدمت وی و رضایت مندی از کارکرد مشارالیه است، فلذا شکایت معنونه موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی و الزام مشتکیعنه به تغییر وضعیت استخدامی وی از قراردادی (خریدخدمت) به پیمانی صادر و اعلام میدارد.
      
ج ـ شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/2578، موضوع شکایت آقای حسین کلیوندرضایی، به طرفیت آموزش و پرورش، به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی، طی دادنامه شماره 2405 مورخ 11/6/1388، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به محتوای پرونده و صرف‌نظر از اینکه شاکی دلیلی بر شکایت خود ارائه نداده است و با توجه به مصوبه شماره 84515/ت34613 مورخ 15/12/1384 هیأت وزیران و نامه شماره 70597/34613 مورخ 15/6/1385 معاونت اول ریاست جمهوری و مقررات آییننامه اجرای بندهای (و) و (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شکایت وی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر میگردد.
      
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.

 

رأی هیأت عمومی

 

       اولاَ، تعارض در آراء فوقالذکر محرز میباشد. ثانیاً، نظر به اینکه تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد خرید خدمت به استخدام پیمانی مصرح در مصوبه شماره 3591/ت17296هـ‍ مورخ 1/3/1378 هیأت وزیران، ناظر به کارکنانی است که به صورت قرارداد خرید خدمت اشتغال به کار داشتهاند و شکات پروندههای موضوع تعارض به صورت قرارداد انجام کار معین اشتغال داشتهاند و مشمول مصوبه فوقالذکر هیأت وزیران نبودهاند، در نتیجه آراء شعبه دهم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن معنی فوق میباشد، صحیح و موافق مقررات اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری  

 

 ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو